วันเวลาปัจจุบัน 30 ก.ย. 2020, 07:52  



เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7



กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ย. 2013, 10:10 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 มิ.ย. 2013, 14:43
โพสต์: 68

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่า

คนตายแล้วไปเกิดอีกได้
และจะไปเกิดเป้นมนุษย์หรือสัตว์อีกก็ได้...
จิตหรือวิญญาณนั้นมิได้เป้นอมตะ (ไม่มีวันตาย)
หากแต่เกิดดับต่อไปมิได้ขาดสาย ยังมีรูปอีกชนิดหนึ่ง

กัมมชรรูป คือ รูปอันเกิดแต่กรรม
ก็ร่วมในการปฏิสนธิด้วย


กรรมที่จะเป็นเหตุให้สัตว์ไปปฏิสนธิ ๔ ประการ

๑. ครุกรรม หรือกรรมหนัก มีทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล
เป็นกรรมที่มีกำลังหนักมากนำไปสู่การปฏิสนธิไม่มีกรรมใดมาขวางได้

๒. อาสันนกรรม หรือกรรมใกล้ตาย ได้รับอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอนใกล้ตาย
เช่น เห็นพระพุทธรูปหรือได้ยินเสียงสวดมนต์

๓. อาจิณณกรรม หรือกรรมที่ทำอยู่เสมอ
ถ้าอาสันนกรรมมิได้ให้ผล อาจิณณกรรมก็จะมาให้ผล

๔. กตัตตากรรม หรือกรรมเล็กน้อย ถ้ากรรมอื่นทั้งหมดไม่ให้ผลแล้ว
กรรมเล็กๆ น้อยๆ นี้จะมาปรากฏในอารมณ์นำไปสู่การเกิด


๔.ประการสุดท้ายของชีวิต

ควรยึดหลักทำกรรมฐาน เป็นหลักพิจารณา
โดยธรรม ๔ ประการ (หลักแห่งความถูกต้อง เพื่อวัดความถูกต้องที่แน่นอน)

๑. หมั่นระลึกถึงความดีของท่านที่ทรงความดีระดับสูงไว้ เป็นประจำ

๒. หมั่นสร้างความรัก ความปรารถนาดีแก่คนและสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำ

๓. หมั่นระลึกเสมอว่า สิ่งทั้งปวงในโลกนี้ตามสภาพที่แท้จริง
ไม่มีอะไรสวยงามเลย ไม่มีอะไร น่ารักน่าใคร่หลงใหลแต่ประการใดเลย

๔. หมั่นระลึกถึงสิ่งที่เป็นจริง และความจริงประการสุดท้ายของชีวิต คือ ความตายไว้ เป็นประจำ


การตายของคนเรามี ๓ ลักษณะ ได้แก่

๑. ตายจริง คือตายจากความเป็นทารกมาเป็นเด็ก
ตายจากเด็กมาเป็นหนุ่มสาว ตายจากหนุ่มสาวมาเป็นผู้ใหญ่ ตายจากผู้ใหญ่มาเป็นคนแก่เฒ่า

๒ ตายสมมติ คือ ตายเฉพาะร่างกายที่เราเห็น แต่จิตไม่ตาย เปรียบเหมือนการย้ายบ้านใหม่
จิตต้องไปจุติอีกตามผลของกรรม คือ บุญกับบาป

๓. ตายสูญ คือ นิพพาน การเตรีมย ตัวตายในลักษณะนี้ คือ ต้องเจริญกรรมฐาน
ให้จิตเบิกบานหรรษาและหมดกิเลศตัณหา


ตะเกียงชีวิตดับด้วยเหตุ ๔ ประการ


ชีวิตทั้งหลายเปรียบเหมือนตะเกียงน้ำมัน ตะเกียงจะดับ ก็ด้วยเหตุ ๔ ประการ

๑. ดับ เพราะน้ำมันหมด คือ ตายเมื่อสิ้นอายุขัย

๒. ดับ เพราะไส้หมด คือ ตายเมื่อสิ้นกำลังของกรรมที่สนับสนุนให้มีชีวิตอยู่

๓. ดับ เพราะน้ำมันและไส้หมด คือ ตายเมื่อสิ้นอายุขัยและกำลังของกรรม

๔. ดับ เพราะมีอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่ยังไม่หมดอายุยังไม่หมดกรรม
แต่กรรมครั้งอดิตเป็นแรงส่งให้ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ

คำสอนของพระพุทธเจ้า ย่อเหลือเพียงหนึ่ง

คำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
สรุปเหลือสาม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ย่อลงมาเหลือสอง คือ สติ กับ สัมปชัญญะ
สรุปเหลือหนึ่ง คือ ความไม่ประมาท

จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ศีล สำรวม กายวาจาให้เป็นปกติอย่าให้พลาด
อย่าให้ประมาท คือ มีสติ สมาธิ สังวร แปลว่า...
ความรู้จริง รู้ซึ้ง รู้ตื้นลึก หนาบาง อ่านตัวออก
บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็น คือ รู้หนอ
ปัญญา ระวังอย่าประมาท ชีวิต คือความไม่ประมาท


สาธุ สาธุ สาธุ :b8: :b8: :b8:


แก้ไขล่าสุดโดย kallayapuechngam เมื่อ 06 ก.ย. 2013, 11:25, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ย. 2013, 10:43 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 มิ.ย. 2013, 14:43
โพสต์: 68

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


แบบอย่างของการไหว้ครู

ไหว้ครู ๕ อย่าง คือ
๑. สักการะครู เอาใจใส่ครูบาอาจารย์
๒. เคารพครู มั่นใจ ต่อครูบาอาจารย์
๓. บูชาครู ปฏิบัติบูชา ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
๔. นับถึอครู ยึดถือไว้ยึดเหนี่ยวไว้ข้อปฏิบัติที่ดีไว้เป็นแบบอย่าง
๕. เชื่อฟังครู นำคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไปชี้แนะ
แสดงเหตุผลแก่ครอบครัวและคนทั่วไป


ธัมมะแปลว่าอะไร

ธัมมะ แปลว่า ธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ดอกไม้สดชื่นแล้วก็เฉา
หนุ่มก็ไม่จริง สาวก็ไม่จริง
ธัมมะแปลว่า เหตุและผล อดีต คือ ความฝัน
ปัจจุบัน คือความจริง อนาคต ไม่แน่นอน
เรื่องเก่าอย่ารื้อฟื้น เรื่องคนอื่นอย่าคิด
กิจที่ชอบรีบทำให้เสร็จ อย่าเดี๋ยว
ธัมมะ แปลว่า กฏแห่งกรรม
ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว
ธัมมะ แปลว่า ฝืนใจ ฝืนใจได้ ดีได้
ฝืนใจไม่ได้ ดีไม่ได้


สาธุ สาธุ สาธุ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ก.ย. 2013, 11:13 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 มิ.ย. 2013, 14:43
โพสต์: 68

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


บุญกับบาป ลบล้างกันไม่ได้
บุญก็อยู่ส่วนบุญ บาปก็อยู่ส่วนบาป


เปรียบเหมิอนน้ำกับน้ำมัน...หากเราสร้างกรรมดี สร้างกุศลให้มากเข้าไว้
แม้บุญกุศลจะไม่สามารถล้างกรรมชั่วได้ แต่หากบาปกรรมชั่วมีน้อย
ก็จะยังตามไม่ทัน เพราะกุศลบารมีมากกว่า

เมื่อเราสร้างบุญกุศลเป็นบารมีมากขึ้น เราก็แผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
สร้างบุญกุศลครั้งครั้งใด ก็อุทิศทุกครั้งไป หากกรรมชั่วเรามีน้อยก็จะจางไป
เพราะส่วนกุศลที่เราอุทิศ จะชดใช้หนี้กรรมไปในตัว

เมื่อเราสร้างบุญกุศลมากขึ้น กรรมชั่วถึงไม่จากก็ค่อยห่างออกไปยังตามไม่ทัน
แต่หากหยุดสร้างบุญกุศลและหันมาสร้างกรรมชั่วสร้างบาปต่อไปกรรมชั่วก็จะ
เข้าใกล้ติดตามมาทันสนองเร็วขึ้น หากเป็นกรรมหนักก็ยากที่จะหลบหลีกให้พ้นได้
แม้จะสร้างกรรมดีเพียงใดก็ตาม ก็ต้องรับกรรมหนักชาตินี้ไปก่อนจนกว่าจะหมดเวร
ส่วนกรรมดีก็จะสนองภายหลังหรือชาติหน้า หรือเมื่อใช้หนี้อกุศลกรรมหมดแล้ว


สาธุ สาธุ สาธุ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ย. 2013, 08:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2476


 ข้อมูลส่วนตัว


เคยเข้าอบรมกรรมฐานที่วัดอัมพวัน 7 วัน ได้แนวทางการปฏิบัติภาวนามาใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ กราบหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เจ้าค่ะ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ย. 2013, 09:10 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 มิ.ย. 2013, 14:43
โพสต์: 68

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


น้องพลอย เขียน:
เคยเข้าอบรมกรรมฐานที่วัดอัมพวัน 7 วัน ได้แนวทางการปฏิบัติภาวนามาใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ กราบหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เจ้าค่ะ


สาธุ สาธุ สาธุ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.ย. 2013, 07:26 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 มิ.ย. 2011, 14:07
โพสต์: 279


 ข้อมูลส่วนตัว


กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ก.ย. 2013, 11:07 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 มิ.ย. 2013, 14:43
โพสต์: 68

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


แนบไฟล์:
บัวม่วง.jpg
บัวม่วง.jpg [ 19.28 KiB | เปิดดู 1356 ครั้ง ]
สาธุ สาธุ สาธุ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 7 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร