วันเวลาปัจจุบัน 29 มี.ค. 2023, 23:05  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ต.ค. 2008, 14:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)1. วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร (วัดธรรมมงคล)
สถาบันพลังจิตตานุภาพ, ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ
เลขที่ 132 ถนนสุขุมวิท ซอย 101 ตรอกปุณณวิถี 20
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
โทร./โทรสาร 02-311-1387, 02-741-7822, 02-332-4145

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล


2. วัดอินทรวิหาร
อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ถ.วิสุทธิกษัตริย์
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 02-628-5550-2 โทรสาร 02-282-8429

พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร น.ธ.เอก ป.ธ.3)
เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และเจ้าคณะเขตพระนคร


3. วัดแก้วโกรวราราม
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

4. วัดถ้ำเสือวิปัสสนา
ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์

5. วัดป่าสุนันทวนาราม
บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

พระอาจารย์หนูพรม สุชาโต เจ้าอาวาส

6. วัดประชานิยม
(ศูนย์เผยแผ่พุทธธรรม วัดประชานิยม)
เลขที่ 84 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-822-274

พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดประชานิยม, เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
ประธานอำนวยการก่อตั้งและอุปถัมภ์ศูนย์เผยแผ่พุทธธรรม


7. วัดไทรงาม
ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150

8. วัดเด่นสะเดา
บ้านเด่นสะเดา ต.คลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

9. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
(สาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี)
เลขที่ 6 หมู่ที่ 25 บ้านเนินทาง
ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-237-786, 043-323-7790, 081-471-2013

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
อดีตประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน


10. วัดป่าแสงอรุณ
เลขที่ 449 หมู่ที่ 9 บ้านเลิงเปือย (แอวมอง)
ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221-132

พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ และเจ้าคณะภาค 9 (ธ)


11. วัดเขาสุกิม
หมู่ที่ 12 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 089-931-5544, 081-456-8384,
081-861-8736, 089-226-6251

พระญาณวิลาส (บุญ สิริปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมในปัจจุบัน


พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม ปัจจุบันมรณภาพแล้ว


12. วัดวิเวกอาคม
ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

13. วัดพนมพนาวาส
ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

14. วัดเนื่องจำนงค์
(ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี)
หมู่ที่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 038-485-378, 089-406-5134

พระครูสิริปัญญาวัฒน์ (พระมหาสง่า ปญฺญาวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดเนื่องจำนงค์


15. วัดศรีวนาราม
เลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ต.บางละมุง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 038-241-370

พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (พระอาจารย์คำนึง สิริภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม


16. วัดสระไม้แดง
หมู่ที่ 16 บ้านสระไม้แดง
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทร. 056-424-200

พระครูศรีพัฒนชัย เจ้าอาวาส

17. วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม
ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โทร. 056-451-050

พระราชสิริชัยมุนี
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม
และเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท


18. วัดโคกโตนด
สำนักปฏิบัติธรรมวัดโคกโตนด
หมู่ที่ 3 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทร. 056-438-116

พระครูวิบูลย์ชยาภรณ์ เจ้าอาวาส

19. วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)
ต.กุดชุมแสง อ.หนอบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 044-829-048, 081-760-4886

พระเทพภาวนาวิกรม (หลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิรโต)
เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


20. วัดเทพประดิษฐาราม
หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 077-547-066

พระครูสุธรรมประกาศ (สีลเตโช) เจ้าอาวาส

21. วัดถ้ำขวัญเมือง
หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทร. 077-532-078

พระครูสุธรรมวีราจารย์ (สมใจ ธมฺมสโร)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมือง


22. วัดพระธาตุดอยก่องข้าว
บ้านห้วยกีด ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

23. วัดถ้ำผาจม
ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731-415, 053-733-129

พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม


24. วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
เลขที่ 135 หมู่ที่ 10 ถ.สุเทพ
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-811-100, 053-810-270

พระครูสุคันธศีล
เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ และเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 2


25. วัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50250
โทร. 053-278 620 ต่อ 0

พระครูภาวนาวิรัช (สุพัน อาจิณฺณสีโล)
เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)


26. วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์)
หมู่ที่ 8 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 039-511-918

พระเทพมุนี เจ้าอาวาส

27. วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า)
ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โทร. 039-595-080, 081-650-8957

พระวินัยธรเสรี ธมฺมานนฺโท เจ้าอาวาส

28. วัดตันตยาภิรม
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

พระวิสุทธิศีลาภรณ์ เจ้าอาวาส

29. วัดนิโครธาราม
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

พระครูปัญญาวราภิยุต เจ้าอาวาส

30. วัดวังตะกู
เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ซ.วัดวังตะกู ถ.มาลัยแมน
ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034-261-559

พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดวังตะกู


31. วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์


32. วัดห้วยจระเข้
เลขที่ 447 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034-258-739, 081-364-8928

33. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02-441-9009, 02-441-9012-3

34. วัดมรุกขนคร (ร้าง)
หมู่ที่ 7 บ้านดงขวาง ต.ดอนนางหงส์
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

พระราชธีราจารย์ (สำลี ป.ธ.5) เจ้าอาวาส

35. วัดป่าสาลวัน
หมู่ที่ 11 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-254-402, 081-967-1435, 081-955-2125

พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย อดีตเจ้าอาวาส


36. วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (วัดพระขาว)
ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
โทร. 044-361-667, 044-361-668

พระราชวิมลญาณ (หลวงพ่อทองใส จันทโสภโน)
เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
และเจ้าคณะอำเภอปากช่อง (ธรรมยุต)

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิงห์ สุนทโร)
หรือหลวงปู่เมตตาหลวง อดีตเจ้าอาวาส


37. วัดเทพาลัย
เลขที่ 234 หมู่ 9 ต.เทพาลัย
อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โทร. 044-754-691

พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิต จิตฺตปญโญ)
เจ้าอาวาสวัดเทพาลัย


38. วัดประมวลราษฎร์
บ้านระกาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

พระครูสุนทรคุณวัตร (ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาส

39. วัดคลองตาลอง
หมู่ 1 บ้านคลองตาลอง ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาส

40. วัดชายนา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

41. วัดพรหมคีรี
ต.ตอหนอง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320

42. วัดเสมาเมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-310-994, 075-340-451

พระสิริคณาภรณ์ (หลวงพ่อสังคม)
เจ้าอาวาสวัดเสมาเมือง
และรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช


43. วัดคีรีวงศ์
ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 056-222-009, 056-226-199
โทรสาร 056-312-175

พระวิกรมมุนี (บุญรอด ปญฺญาวโร ป.ธ.5)
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์


44. วัดสระโบสถ์
หมู่ 1 บ้านสระโบสถ์ ต.ดอนคา
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

45. วัดละหาร
เลขที่ 17 หมู่ 2 บ้านบางบัวทอง
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 02-571-7415, 02-920-3709

พระราชนันทมุนี (หลวงพ่อสำรวย อาภากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดละหาร-รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี


46. วัดสวนแก้ว
หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 02-595-1444, 02-595-1945-7
โทรสาร 02-595-1222

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว


47. วัดชลประทานรังสฤษฎ์
เลขที่ 78/8 หมู่ 1 ก.ม. 14 ถ.ติวานนท์
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-583-8845, 02-583-4243, 02-584-3074

พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.9, ศน.บ.)
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์

พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์


48. วัดพระธาตุแช่แห้ง
หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ต.ม่วงติ๊ด อ.เมือง จ.น่าน

พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ศิระ ณ น่าน)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง


49. วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
หมู่ 13 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 054-710-038

พระเทพนันทาจารย์ (หลวงพ่อมนต์ คุณทาโร)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ และเจ้าคณะจังหวัดน่าน


50. วัดป่าสตึกพัฒนา
หมู่ 17 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร. 089-947-2300

หลวงพ่อสมพร เจ้าอาวาส

51. วัดซอยสามัคคี
ศูนย์วิปัสนาธรรมสุขใจ
หมู่ 8 บ้านซอยสามัคคี ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-536-5284

พระครูพิศาลธรรมานุวัตร (สมนึก เตชธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี


52. วัดปัญญานันทาราม
เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.คลองหก
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 02-904-6101-2, 02-904-6107
โทรสาร 02-904-6065

พระปัญญานันทมุนี (พระมหาสง่า สุภโร)
เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม

พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
อดีตประธานสงฆ์วัดปัญญานันทาราม


53. วัดธรรมรังสี
หมู่ 2 ต.สามกระทาย
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทร. 032-688-864

พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรตโน) เจ้าอาวาส

54. วัดบางกระเบา
ถ.สายบ้านสร้าง-บางแตน ต.บางกระเบา
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

พระราชภัทรธาดา
เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา และเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี


55. วัดบางคาง
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 037-214-665

พระครูสุนทรธรรมปยุต เจ้าอาวาส

56. วัดมะกรูด
บ้านมะกรูด ต.มะกรูด
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทร. 073-421-275

พระครูนวการโสภณ
เจ้าอาวาสวัดมะกรูด และเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์


57. วัดมุจลินทวาปีวิหาร
ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โทร. 073-437-502

พระพิพัฒน์สมณคุณ เจ้าอาวาส

58. วัดมเหยงคณ์
สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-881-601-2, 081-853-5669
โทรสาร 035-881-603

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาส

59. วัดสีกุก
หมู่ 2 บ้านสีกุก ต.น้ำเต้า
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

พระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาส

60. วัดศรีโคมคำ
ต.เวียง อ.เมือง จ.พระเยา 56000
โทร. 054-411-496

พระธรรมวิมลโมลี (ครูบาปวง ธมฺมปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ


61. วัดดอยกู่ไก่แก้ว
ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทร. 054-420-117

พระครูวิบูลสารนิเทศก์ เจ้าอาวาส

62. วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)
หมู่ 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โทร. 056-641-230

พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (พระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)


63. วัดวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน
เลขที่ 289/2 หมู่ 3
ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-248-556, 055-244-556

พระครูสันติจันคุณ (หลวงพ่อบุญมี จันทูปโม)
เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน


64. วัดเสนาสน์
เลขที่ 128 หมู่ 1 บ้านสวนป่าน ต.ท่างาม
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 055-358-338, 089-960-8956

พระครูพิเศษพัฒนาพิธาน เจ้าอาวาส

65. วัดหนองไผ่ใต้ (สวนมหาบารมี)
เลขที่ 111 หมู่ 1 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 056-781-584

พระครูจันทพัชรากร จนฺทูปโม (ทวี จนฺทูปโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ใต้ (สวนมหาบารมี)


66. วัดประชานิมิต
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 056-791-137

67. วัดทุ่งกวาว
หมู่ 1 บ้านทุ่งกวาว ต.ทุ่งกวาว
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 054-511-944

พระราชวิสุทธี เจ้าอาวาส

68. วัดพระธาตุช่อแฮ
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ
ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 054-599-209 โทรสาร 054-633-248

พระครูวิมลกิตติสุนทร (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ


69. วัดคงคาภิมุข
ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 65160
โทร. 076-421-479

พระครูนันทปัญญากร (สมศักดิ์ นนฺทปัญโญ)
เจ้าอาวาสวัดคงคาภิมุข


70. วัดถ้ำสุมะโน (วิปัสสนา)
ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
โทร. 074-619616-7, 087-289-8211

พระคูรภาวนาสุมณฑ์ (พระอาจารย์เดช สุมโน)
ประธานสงฆ์วัดถ้ำสุมะโน

พระอาจารย์จำลอง ติกฺขวีโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุมะโน


71. วัดป่าลิไลย์
หมู่ 7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 074-613-735

พระครูกิตติวราภรณ์ (พระอาจารย์ ดร.ทวี กิตติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดป่าลิไลย์


72. วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)
หมู่ 8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-381-195

พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์)
เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม และเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต


73. วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูด่านแต้)
เลขที่ 133 หมู่ 1 บ้านชัยมงคล
ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โทร. 042-651-116, 042-681-176
โทรสาร 042-638-301

พระเทพสิทธิโมลี (พระอาจารย์สมพงษ์ ขนุติโก)
เจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร
และเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายธรรมยุต


74. วัดป่าดงรัง
ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

75. วัดป่าหนองคู
หมู่ 6 บ้านหนองคู ต.หนองกุง
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โทร. 081-051-0945

พระศรีวรญาณ (พระมหาไหล โฆสโก) เจ้าอาวาส

76. วัดป่าวังเลิง
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร. 081-871-4925

พระสุทธิธรรมโสภณ (หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิงรูปปัจจุบัน
และเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายธรรมยุต

หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร อดีตเจ้าอาวาส


77. วัดดอยเกิ้ง
สำนักปฏิบัติธรรมรัตนประทีป
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 053-681-535
โทรสาร 053-681-534

พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เจ้าอาวาส

78. วัดเมืองยะลา
เลขที่ 34 ถ.สุขยางค์ ซ.ชมพูจิตร
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 087-322-1933, 087-327-4267

พระธรรมสิทธิมงคล (หลวงพ่อฉิ้น โชติโก)
เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา และเจ้าคณะจังหวัดยะลา


79. วัดบูรพาภิราม
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-511-375

พระสุขุมวาทเวที (สถาพร โชติธมฺโม) เจ้าอาวาส

80. วัดตโปทาราม
ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 087-782-2381

พระราชรณังคมุนี (เสนอ สิริปัญโญ)
เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม และเจ้าคณะจังหวัดระนอง


81. วัดป่าชัยมงคล
หมู่ 3 บ้านพรรั้ง ต.บางริ้น
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 081-859-4323

พระครูปลัดสุนทร ทนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาส

82. วัดป่าประดู่
ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 038-655-420-1, 038-664-585
โทรสาร 038-655-422

83. วัดหนองสนม
เลขที่ 8 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท บ้านหนองสนม
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 038-612-513, 081-650-2564
โทรสาร 038-807-242

พระครูสาทรธรรมนิเทศก์ (พระอาจารย์วีระชาติ กันตจาโร)
เจ้าอาวาสวัดหนองสนม


84. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก หมู่ 7
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทร. 032-246-090-6 กดต่อ 220
แฟกซ์ 032-246-099

พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.6, รป.ม.)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม


85. วัดเขาวัง
ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 032-337-177

พระเมธีวราภรณ์ (ยุ้ย อุปสันโต)
เจ้าอาวาสวัดเขาวัง และรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


86. วัดชีป่าสิตาราม
ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 036-471-137

พระเมธีรัตโนดม
เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตาราม และรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี


87. วัดถ้ำศรีสวัสดิ์
หมู่ 9 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โทร. 081-665-3588

เจ้าอธิการสุรพงษ์ ปัญญาสาโร
เจ้าอาวาสวัดถ้ำศรีสวัสดิ์ และเจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม


88. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
หมู่ 2 บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-320-234

พระจินดารัตนาภรณ์ (สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง และรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง


89. วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
เลขที่ 96 หมู่ 5 ต.แม่ถอด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โทร. 081-942-0753

พระครูวิมลคณาภรณ์ (หลวงพ่อรวย กลฺยาโณ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์


90. วัดทุ่งบ่อแป้น
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทร. 054-367-505

พระครูอาทรประชากิจ (วินัย ปโชโต)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งบ่อแป้น


91. วัดพระพุทธบาทตากผ้า
เลขที่ 279 หมู่ 6 ถ.สายลำพูน- ลี้ บ้านพระบาท
ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทร. 053-521-990

พระครูพุทธิญาณโสภณ (คำมา อินตะละ) เจ้าอาวาส

พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (ครูบามหาเขื่อนคำ) และ
พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก) อดีตเจ้าอาวาส


92. วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)
ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-613-722

พระศรีธรรมนาถมุนี (พระมหาธีรังกูร ธีรงฺกุโร)
เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม และรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ


93. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
โทร. 042-722-002

พระอาจารย์หลอ นาถกโร เจ้าอาวาส

พระอาจารย์วัน อุตฺตโม อดีตเจ้าอาวาส


94. วัดศรีจำปาชนบท
หมู่ที่ 9 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 042-734-684

หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต อดีตเจ้าอาวาส

95. วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง)
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 074-316-308

พระรัชชมงคลโกศล (ขาว) เจ้าอาวาส

96. วัดป่าขวาง
เลขที่ 9 หมู่ 5 บ้านป่าขวาง ต.รำแกง
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทร. 074-483-132, 074-483-614

97. วัดป่ามหาชัย
หมู่ 7 บ้านอ้อมโรงหีบ ต.บ้านเกาะ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-418-001

พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชีโว)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


98. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)
ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 034-715-644

พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม


99. วัดโยธินประดิษฐ์
หมู่ 25 บ้านบางวัวไทย ต.สำโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 02-399-1454

พระครูรัตนปัญญาโสภณ เจ้าอาวาส

100. วัดเขาป่าแก้ว
ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 037-251-255

พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด อคฺควณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดเขาป่าแก้ว


101. วัดเขาลาน (ธรรมยุต)
หมู่ 3 บ้านเขาลาน ต.วังสมบูรณ์
กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

พระครูญาณธราจารย์ เจ้าอาวาส

102. วัดพระพุทธบาท
ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-266-658

พระธรรมปิฏก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.9)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท


103. วัดเขาพระ
ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

พระครูภาวนาวรคุณ (พระมหาศสาตราวุธ จกฺกวโร)
เจ้าอาวาสวัดเขาพระ


104. วัดดอนพุด
หมู่ 5 บ้านดอนพุด ต.ดอนพุด
อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210

พระครูวินัยธรจรูญ วราโภ เจ้าอาวาส

105. วัดทองพุ่มพวง
ถนนพหลโยธิน ซอย 15 ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 036-211-136

พระมงคลภัทราจารย์ (หลวงปู่มหาแถม วิสุทฺธสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง


106. วัดศรัทธาประชากร
หมู่ 4 บ้านเขารวก ต.หน้าพระลาน
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โทร. 036-379-428

พระพิศาลมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาส

107. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
สี่แยกหินกอง ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 036-379-428, 036-305-239

พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)
ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต


108. วัดอัมพวัน
เลขที่ 53 หมู่ 4 ถ.เอเชีย กม.130
บ้านอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
โทร. 036-599-381, 036-599-175

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน


109. วัดพระพายหลวง
หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร. 055-697-100

พระพิศิษฎ์ปุญญสาร เจ้าอาวาส

110. วัดพิพัฒน์มงคล
หมู่ 9 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 055-659-072

พระครูวรคุณประยุต (พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล คุณยุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล และเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม


111. วัดไทรงามธรรมธราราม
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035-522-005, 035-535-530
โทรสาร 035-535-531

พระครูใบฎีกานันท์ เขมาภิรโต เจ้าอาวาส

พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโรภิกฺขุ)
อดีตเจ้าอาวาส ปัจจุบันมรณภาพแล้ว


112. วัดสามชุก
เลขที่ 3 หมู่ 1 ต.สามชุก
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 035-572-759, 035-571-791

พระครุสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาส

113. วัดธารน้ำไหล
สวนโมกขพลาราม
เลขที่ 68 หมู่ 1 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร. 077-431-596-7, 077-431-661-2

พระอาจารย์สุชาติ ปัญญาทีโป เจ้าอาวาส

พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ)
และพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร) อดีตเจ้าอาวาส


114. วัดศานติไมตรี
หมู่ 4 บ้านซอยแปด ต.ขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-241-578

พระครูภาวนาสันติคุณ เจ้าอาวาส

115. วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
หมู่ 6 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โทร. 081-815-3970

พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล)
เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร


116. วัดบูรพาราม
ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 12000
โทร. 044-514-234

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล อดีตเจ้าอาวาส


117. วัดโนนสำราญ
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
โทร. 081-739-0398

พระครูอดุลธรรมมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาส

118. วัดสว่างมีชัย
หมู่ 1 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โทร. 081-380-2970

พระครูภาวนาปัญญาสาร (บัวรินทร์ ปัญญาสาโร)
เจ้าอาวาสวัดสว่างมีชัย


119. วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนา
ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร. 043-260-900

120. วัดศรีบุญเรืองบุตาราม
ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
โทร. 042-941-174

121. วัดต้นสน
ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 035-611-198, 035-611-905

พระวิสิฐคณาภรณ์ (ประถม ป.ธ.4)
เจ้าอาวาสวัดต้นสน และรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง


122. วัดพิชโสภาราม
เลขที่ 43 หมู่ 2 ต.แก้งเหนือ
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โทร. 045-218-019, 085-769-2605

พระบวรปริยัติวิธาน (บุญเรือง) เจ้าอาวาส

123. วัดศรีอุบลรัตนาราม
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-241-660

พระวินัยโกศล เจ้าอาวาส

124. วัดถ้ำทอง (ธรรมยุต)
หมู่ 3 ต.ทุ่งนางงาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โทร. 056-461-336

พระครูสุปัญญาโกศล เจ้าอาวาส

125. วัดป่าบ้านค้อ
หมู่ 7 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทร. 042-250-731

พระอาจารย์ไชยา อภิชโย เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาส


126. วัดดอนไชย
ต.ไชยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 055-431-097

127. วัดหาดสองแคว
หมู่ 1 บ้านหาดสองแคว ต.หาดสองแคว
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 055-496-046

พระครูมงคลสิริวิธาน (หลวงพ่อบุญเลิศ)
เจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว และเจ้าคณะตำบลหาดสองแคว


128. วัดสำราญนิเวศ
หมู่ 9 บ้านสุขสำราญ ต.บุ่ง
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทร. 045-512-246

พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ ป.ธ.3) เจ้าอาวาส

129. วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม
หมู่ 7 บ้านดอนนกยูง ต.คำโพน
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โทร. 089-573-9320

พระทองพูน อุปสันโต เจ้าอาวาส

130. วัดป่าธรรมรังษี (ธรรมยุต)
หมู่ 3 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290

พระครูประทีปธรรมโชติ เจ้าอาวาส

131. วัดสันติวนาราม (ธรรมยุต)
หมู่ 3 ต.โพนเมืองน้อย
อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240

พระสมุห์ประวิทย์ ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาส

132. วัดศรีใคร
หมู่ 5 บ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โทร. 089-427-5278

พระวิสุทธิกิตติสาร เจ้าอาวาส

133. วัดถ้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง)
ถ.อรุณประเสริฐ หมู่ 10 ต.หนองมะแซว
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 18:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ข้าราชการทุกหมู่เหล่าเตรียมรับมหัศจรรย์แห่งชีวิต

ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยพลตำรวจโทอุดม เจริญ ผู้อำนวยการ ซึ่งเล็งเห็นและสัมผัสได้ถึง “ความมหัศจรรย์แห่งชีวิต” ที่เกิดขึ้นกับตนเองจากการปฏิบัติธรรม รวมทั้งเกิดกับผู้คนมาก มายที่ผ่านการปฏิบัติธรรมมาแล้ว ได้เป็นผู้ผลักดันให้มีโครงการปฏิบัติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยผ่านทางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบราชการใหม่ ทำให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีจิตสำนึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและแผ่นดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการดำเนินงานใหม่ ที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะระบบราชการแบบเดิมไปสู่การพัฒนาระบบราชการแบบใหม่ ที่ยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน เป็นระบบที่มีสมรรถนะสูงตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนโดยการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ความสงบเรียบร้อยของสังคม

รวมทั้ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับคุณค่าของพระพุทธศาสนาจนสามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันจะส่งผลให้สถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงอย่างแท้จริง

ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอโครงการดังกล่าวกับมหาเถรสมาคม ซึ่งทางมหาเถรสมาคมได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว รวมทั้งได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องผ่านไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมายฯ) มี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโครงการดังกล่าวแล้วได้มีมติ กล่าวคือ เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการปฏิบัติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา

สำหรับระยะเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้ง ควรจะเป็น 5 วัน 4 คืน (ลา 3 วันทำการ) และ 8 วัน 7 คืน (ลา 5 วันทำการ) และไม่ถือเป็นการไปปฏิบัติราชการ (มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างตามปกติ) ทั้งนี้ในระยะแรกให้ทดลองดำเนินการก่อน 1 ปี แล้วให้เสนอการประเมินผลโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติโครงการระยะยาวต่อไป รวมทั้งให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันพิจารณาว่าจะสามารถนำโครงการนี้ไปผนวกกับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อประสิทธิภาพระบบราชการได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติต่อไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และให้แจ้งรองนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเองนั้น ก็ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธฯ ไปแล้ว 3 รุ่น รุ่นแรกเมื่อวันที่ 15-19 ม.ค. 47 ณ วัดป่าสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติธรรม 4 คืน 5 วัน รุ่นที่สอง เมื่อวันที่ 5-9 ก.พ. 47 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี และรุ่นที่สาม วันที่ 11-15 ก.พ. 47 ณ วัดเขาวัง จ.ราชบุรี แต่ละรุ่นมีเจ้าหน้าเข้าอบรมประมาณ 150 คน

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ได้มีการเปิดตัว “โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระสังฆาธิการระดับต่างๆ รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 375 รูป/คน เพื่อวางแนวทางการดำเนินการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง

ในการนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ความโดยย่อว่า มีการพูดกันเสมอว่าการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยได้รับความสนใจจากฝ่ายผู้บริหารด้านต่างๆ สักเท่าไหร่ แต่ ณ บัดนี้ผู้บริหารสูงสุดของประเทศ คือ รัฐบาล ได้แสดงเจตนาที่ชัดเจน จึงเป็นเหตุที่จะให้พระสังฆาธิการทุกระดับได้มีความมั่นใจว่า บัดนี้เป็นผลสำเร็จแล้ว ในการที่จะให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในการปฏิบัติธรรมไม่ได้มุ่งเฉพาะข้าราชการ หรือประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมุ่งไปถึงนักเรียน นักศึกษา โดยสนับสนุนให้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้เกิดผลดีในระยะยาวกับเยาวชนของชาติ ส่วนความตั้งใจที่แน่วแน่ ของรัฐบาลก็คือต้องการให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลไปถึงความมั่นคงของชาติ

ในฐานะที่ประเทศไทยของเราถือว่าข้าราชการเป็นผู้นำ ดังนั้นการให้โอกาสแก่ข้าราชการได้ปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือเป็นวันลา ในระยะเวลา 3 วันหรือ 5 วัน เมื่อข้าราชการสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะทำให้โครงการปฏิบัติธรรมแผ่ขยายและสร้างความร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนพลเมือง และประเทศชาติบ้านเมืองของเรา สร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนา พร้อมกันนั้น ปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา จะได้ร่วมกันในโครงการนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นความประเสริฐอีกประการหนึ่งแก่โครงการนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมว่า โครงการนี้จะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และวัด พระภิกษุทั้งหลายที่จะมาให้ความรู้ โครงการนี้มีการหวังผลหลายอย่างโดยเฉพาะหวังผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จึงสมควรยกเป็นโครงการระดับชาติ

ทางด้านพลตำรวจโทอุดม เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสอดรับกับระบบราชการแนวใหม่ ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เน้นระบบราชการที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม มีประสิทธิผล เป็นที่เชื่อถือของประชาชน ข้าราชการยุคใหม่ต้องกล้ายืนหยัดทำใน สิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่สนองงานโดยตรงให้กับคณะสงฆ์และรัฐบาล สมควรที่จะต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการสังกัดอื่นๆ โดยเป็นหน่วยงานของรัฐนำร่องโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติไปแล้ว 3 รุ่น ปัจจุบันมีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่พร้อมเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 133 แห่ง ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การในการกำกับดูแลของรัฐทั่วประเทศ ที่สมัครใจเข้าปฏิบัติธรรม ในปีแรกจำนวน 300,000 คน พร้อมครอบครัว โดยงบประมาณในการดำเนินการมาจากงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการนี้ในส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานเจ้าคณะภาค สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงาน/องค์กร ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการดังนี้

ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอรับใบสมัครได้จากหน่วยงานต้นสังกัด, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แล้วกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครของวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรม หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อกำหนดวันที่จะเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม จากนั้นจึงทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอเข้ารับการอบรมการปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรที่กำหนด เมื่อได้รับอนุญาต แล้วจึงเข้ารับการอบรมตามสถานที่ที่ได้สมัครไว้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสถานที่นั้นอย่างเคร่งครัด และเมื่อสิ้นสุดการอบรมปฏิบัติธรรมตามที่กำหนด จะได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติธรรมจากวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆ พร้อมวุฒิบัตร ซึ่งจะต้องนำเอกสารที่ได้ไปแสดงต่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน เพื่อลงในทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ส่วนหน่วยงาน/องค์กร ที่มีความประสงค์จะพัฒนาบุคคลากร โดยสมัครเข้าร่วมโครงการต้องประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด เกี่ยวกับเรื่องวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมที่สามารถรองรับได้ เพื่อจัดทำโครงการ จากนั้นจึงเสนอโครงการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุน และจัดทำทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ เมื่ออบรมครบหลักสูตรแล้วรายงานผลให้สำนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทราบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร. 0-2441-4549, 0-2441-4516

หลักสูตรการปฏิบัติธรรม 8 วัน 7 คืน

ภาคปริยัติ (ทฤษฎี)

1. ปาฏิหาริย์ของการปฏิบัติธรรม เน้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์
(คำสอนมีผลจริงเป็นอัศจรรย์)
2. การบริหารกาย การบริหารจิต
3. หลักและกระบวนการปฏิบัติเบื้องต้น
4. หลักและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
5. มหาสติปัฏฐานสูตรและพระสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. กฎแห่งกรรมและภพภูมิตามหลักพระพุทธศาสนา

ภาคปฏิบัติ

1. พิธีการสวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเช้า-เย็น
2. ฝึกเดินจงกรมใช้สติกำหนดพิจารณาอิริยาบถ
3. ฝึกนั่งสมาธิใช้สติกำหนดพิจารณาอารมณ์

หลักสูตรการปฏิบัติธรรม 5 วัน 4 คืน

ภาคปริยัติ (ทฤษฎี)

1. ปาฏิหาริย์ของการปฏิบัติธรรม เน้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์
(คำสอนมีผลจริงเป็นอัศจรรย์)
2. การบริหารกาย การบริหารจิต
3. หลักและกระบวนการปฏิบัติเบื้องต้น
4. หลักและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
5. มหาสติปัฏฐานสูตรและพระสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาคปฏิบัติ

1. พิธีการสวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเช้า-เย็น
2. ฝึกเดินจงกรมใช้สติกำหนดพิจารณาอิริยาบถ
3. ฝึกนั่งสมาธิใช้สติกำหนดพิจารณาอารมณ์

รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ที่พร้อมเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม


มีทั้งหมด 133 แห่ง ทั่วประเทศ ดังรายชื่อข้างต้น

รูปภาพ


....................................................

ใช้บทความจากผู้จัดการออนไลน์ 30 มีนาคม 2547 11:50 น.
เป็นแนวทางในการเรียบเรียงขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ขึ้น
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร