วันเวลาปัจจุบัน 21 มิ.ย. 2021, 04:18  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ม.ค. 2015, 20:03 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2205

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต - วัดป่าบ้านหนองผือ

รูปภาพ
หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก - วัดป่าหนองไคร้

=================================
คำอธิษฐานของ “หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก”
ก่อนถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

=================================

ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ อายุ ๓๙ ปี พรรษาที่ ๑๐ “หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก” พระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทาประดุจม้าศึก แห่งวัดป่าหนองไคร้ ได้เข้ากราบถวายตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อขอศึกษาอบรมธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และได้รับโอกาสให้จำพรรษาร่วมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่วัดป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยปกติท่านพระอาจารย์มั่นจะไม่รับใครเข้าเป็นลูกศิษย์ศึกษาอบรมในสำนักของท่านง่ายๆ พระเณรองค์ใดที่ท่านรับเป็นลูกศิษย์ถือว่ามีบุญยิ่งนัก เพราะท่านมีญาณหยั่งรู้ถึงจิตของมนุษย์ทุกคน จะเห็นได้ว่าลูกศิษย์ของท่านทุกองค์ล้วนแต่เป็นเนื้อนาบุญของประเทศไทยทั้งนั้น ก่อนที่หลวงปู่ผั่นจะเข้าไปกราบถวายตัวเป็นลูกศิษย์ ท่านได้ตั้งคำอธิษฐานไว้ ๒ ข้อ คือ

(๑) ถ้าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาจักได้อยู่ร่วมศึกษาอบรมสมณธรรมในสำนักท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดยเหตุที่ข้าพเจ้านี้จักเป็นผู้ดำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไปข้างหน้า จักเป็นผู้เฉลียวฉลาดในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ภูมิจิตภูมิธรรมจะดียิ่งขึ้นกว่าไปอยู่ในสำนักแห่งอื่นแล้ว เมื่อข้าพเจ้าไปถึงสำนักของท่าน ได้กราบเรียนเจตนาความตั้งใจให้ท่านได้ทราบแล้ว ขอให้ท่านจงรับข้าพเจ้าไว้ศึกษาอบรมโดยสะดวกง่ายดาย อย่าได้มีอุปสรรคขัดข้องด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น

(๒) ถ้าหากว่าวาสนาของข้าพเจ้าจะอาภัพอับจน จะเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญา หรือจะเจริญภูมิจิตภูมิธรรมไม่ดีขึ้นไปข้างหน้าเลย เพียงแต่เสมอตัวหรือทรุดโทรมลงกว่าเดิมดังนั้นแล้ว เมื่อข้าพเจ้าไปถึงสำนักของท่าน ขออย่าให้ท่านรับข้าพเจ้าไว้ศึกษาอบรมเลย จงเป็นการดลบันดาลให้ขัดข้องด้วยประการใดๆ ทั้งหมดเทอญ

คำอธิษฐานของท่านมี ๒ ข้อเท่านี้ ปรากฏว่าเมื่อท่านเข้าไปถึงก็สำเร็จตามจุดประสงค์ข้อที่ ๑


ทั้งนี้ รายนามพระภิกษุ-สามเณรที่ร่วมจำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) จังหวัดสกลนคร ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ มีจำนวนทั้งหมด ๑๘ รูป ดังต่อไปนี้

๑. ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พรรษา ๕๕
๒. พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน พรรษา ๑๓
๓. พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร พรรษา ๑๒
๔. พระเนตร กนฺตสีโล พรรษา ๑๐
๕. พระสอ สุมงฺคโล พรรษา ๑๐
๖. พระผั่น ปาเรสโก พรรษา ๑๐
๗. พระวัน อุตฺตโม พรรษา ๕
๘. พระมหาประทีป โชติโก พรรษา ๔
๙. พระจวน กุลเชฏฺโฐ พรรษา ๔
๑๐. พระทองคำ ญาโณภาโส พรรษา ๓
๑๑. พระบัว ฐิตธมฺโม พรรษา ๓
๑๒. พระทองสา พุทฺธญาโณ พรรษา ๒
๑๓. พระหล้า เขมปตฺโต พรรษา ๒
๑๔. สามเณรบุญเพ็ง จันใด (พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต)
๑๕. สามเณรสี
๑๖. สามเณรมณี ยางเดี่ยว
๑๗. สามเณรไสว ลูกคำ
๑๘. สามเณรประไม เณธิชัย


หลวงปู่ผั่นเล่าให้ฟังในพรรษานี้ คือเรื่องแรก ในวันพระปาฏิโมกข์วันหนึ่ง ท่านนั่งคิดอยู่ที่กุฏิองค์เดียวอยากจะสวดปาฏิโมกข์ในวันลงอุโบสถ ให้ท่านพระอาจารย์มั่นและพระองค์อื่นๆ ได้ทราบว่าท่านก็ไม่ใช่เล่น สวดได้เหมือนกัน เป็นการอยากอวดในสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะทำให้รู้ว่าท่านก็สวดได้เหมือนกัน พอถึงเวลาลงอุโบสถพระทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้ว พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี กำลังจะขึ้นธรรมาสน์เพื่อสวดพระปาฏิโมกข์ ท่านพระอาจารย์มั่นรีบพูดขึ้นว่า “เดี๋ยวก่อนท่านมหา (บัว) วันนี้พักก่อน เห็นท่านผั่นอยากสวดปาฏิโมกข์อยู่พอดี ให้ท่านผั่นสวดแทนก็แล้วกัน”

ท่านพระอาจารย์มั่นรู้วาระจิตของท่านที่คิดเช่นนั้น ท่านแทบล้มสลบไปต่อหน้า เหงื่อซึมไหลไปทั้งตัว มึนชาไปหมด นี่คือความมหัศจรรย์ในวาระจิตของท่านพระอาจารย์มั่น นี่ยังโชคดีที่ท่านคิดไปในทางที่ดี ถ้าเราคิดดีก็ดีไป แต่ถ้าคิดไม่ดีนี่สิคงขายขี้หน้ามากกว่านี้ และย่อมอยู่กับท่านไม่ได้เพราะท่านรู้หมดทุกอย่าง

เรื่องที่สอง ตอนเช้าตรู่ของวันหนึ่ง หลวงปู่ผั่นจะไปรับใช้เทกระโถนท่านพระอาจารย์มั่น ท่านเลยบอกให้ไปดูรอยพญานาคคล้ายรอยงูขนาดใหญ่อยู่ใต้ถุนกุฏิท่าน โดยท่านบอกว่าพญานาคมาฟังเทศน์ ท่านพระอาจารย์มั่นเลยสั่งให้พญานาคแสดงรอยไว้ด้วยเพื่อจะให้พระเณรได้ดูกัน

และอีกเรื่องหนึ่ง ท่านพระอาจารย์มั่นบอกหลวงปู่ผั่นว่า “ชาติก่อนหลวงปู่ผั่นเป็นคนฟิลิปปินส์ นอกศาสนาพุทธ เคยอยู่เกาะ” ดังนั้น หลวงปู่ผั่นไปสร้างวัดที่ไหนต้องสร้างใกล้น้ำตามนิสัยเดิมเกือบทุกแห่ง


หลังจากท่านได้อยู่ศึกษาวัตรปฏิบัติ และอุบายธรรมในสำนักของท่านพระอาจารย์มั่น จนเป็นที่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติแล้วจึงได้กราบลาออกทำความเพียรเฉพาะตน ท่านได้ตั้งเจตนาของท่านไว้ ๙ ข้อ ดังนี้

๑. จะไม่ไปคลุกคลีหมู่คณะอีก นอกเสียจากสามเณรที่ติดตามท่านมาแต่ไหนแต่ไรมา ๒ รูป

๒. จะไปเลือกหาสถานที่ ที่เห็นว่าเหมาะพอสะดวกในการทำความเพียรได้แล้ว จะอยู่เป็นที่ ไม่เที่ยวเตร็ดเตร่

๓. จะพยายามใช้สติปัฏฐานให้มาก พิจารณากายคตาสติแต่อย่างเดียว ให้เป็น เอกายโน มคฺโค วิสุทฺธิยา

๔. การเทศนาแก่สานุศิษย์ และพุทธบริษัทภายนอกจะให้มีน้อยที่สุด

๕. คุณวิเศษจะไม่เกิดขึ้นในจิตโดยเร็วพลัน ทันความประสงค์ของตนสักปานใดก็ตาม จะถือเอาความสงบสงัด วิเวกกาย วิเวกวาจาเป็นหลัก

๖. เท่าที่ศึกษาอบรมกับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พอควรแก่การอบรม ย่อมเป็นแนวทางจะฝึกตนดำเนินตนไปข้างหน้าได้แล้ว ไม่ต้องได้ยินได้ฟังอีก ก็พอจะเป็นไปบ้างแล้ว เว้นเสียแต่จะเกิดวิจิกิจฉาลังเลขึ้นภายหลังอีก จึงจะไปศึกษากราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

๗. จะเที่ยวเลือกหาสถานที่ทำความเพียร ที่ไม่ห่างไกลจากท่านพระอาจารย์มั่นจนเกินไป สถานที่ที่ได้เลือกคือ บ้านหนองมะโฮง ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทางห่างจากวัดป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) ประมาณ ๔-๕ กิโลเมตรเท่านั้น และจำพรรษาที่นี่ ๑ พรรษา

๘. ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ซึ่งศึกษาอบรมมาจะพยายามทำให้เป็นเนืองนิจ สม่ำเสมอ ไม่ให้ลุ่มๆ ดอนๆ ให้คงเส้นคงวา เป็นบรรทัดฐานตั้งอยู่ ถึงแม้จะเสื่อมถอยไปโดยอนุโลมสานุศิษย์หรือญาติโยม และกิเลสของตน เหล่านี้ให้มีน้อยครั้งที่สุด

๙. ถ้าเห็นสำนักใดหรือหมู่คณะใดประพฤติเลวทรามกว่าตน เจตนาจะไม่เพ่งโทษสำนักใดหรือใครเป็นอันขาด

ท่านเริ่มออกธุดงค์ไปทางภาคเหนือ ชอบแสวงหาที่สงบสงัดวิเวก หลบหลีกซ่อนเร้นภาวนาตามถ้ำต่างๆ และได้ร่วมบุกเบิกสร้างวัดถ้ำพระสบาย ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ครั้นต่อมาทราบข่าวท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ถึงแก่มรณภาพลง ท่านจึงได้เดินทางกลับมาช่วยงานประชุมเพลิงศพท่านพระอาจารย์มั่น และได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ลงเก็บอัฐิธาตุท่านพระอาจารย์มั่นเพียงรูปเดียวจากคณะสงฆ์ ซึ่งเมื่อท่านเป็นผู้ลงทำหน้าที่ ก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ให้เก็บรักษาอัฐิธาตุท่านพระอาจารย์มั่นมากกว่าพระรูปอื่นๆ และต่อมาอัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์มั่นที่ท่านเก็บรักษาไว้ได้แปรเป็นพระธาตุจำนวนมาก


รูปภาพ
บรรดาคณะศิษยานุศิษย์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มาในงาน
ประชุมเพลิงสรีระสังขาร “ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ”
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
ณ วัดป่าสุทธาวาส บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

=================================
:b16: ที่มาของบทความจากส่วนหนึ่งของประวัติหลวงปู่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27571

ลูกขอน้อมสักการะพระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทาประดุจม้าศึกเจ้าข้า :b8: :b8: :b8:
=================================
ขอแนะนำกระทู้ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ค่ะ

๑. ประมวลภาพ “หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก” วัดป่าหนองไคร้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42939

๒. รวมคำสอน “หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=58449

๓. ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27571
=================================


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 ก.ค. 2015, 07:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 มี.ค. 2010, 16:12
โพสต์: 2291

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


โมทนาครับ สาธุ ๆ ๆ

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
"พุทโธ .. พุทโธ .. พุทโธ"
ภาวนาวันละนิด จิตแจ่มใส


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ม.ค. 2017, 08:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: Kiss


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 พ.ย. 2017, 13:55 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 เม.ย. 2015, 09:43
โพสต์: 706

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 เม.ย. 2019, 09:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1338


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 เม.ย. 2021, 19:25 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2169


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 พ.ค. 2021, 13:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 มิ.ย. 2007, 13:49
โพสต์: 815


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss

.....................................................
ทำความดีทุกๆ วัน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 พ.ค. 2021, 12:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2649


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:
Kiss


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร