วันเวลาปัจจุบัน 28 ม.ค. 2020, 02:38  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 มี.ค. 2013, 17:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7121

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙)
ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอุดมวิชาญาณเถร ได้เป็นพระอาจารย์ถวายวิปัสสนากรรมฐาน
แด่สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
ซึ่งได้เสด็จมาสมาทานพระกรรมฐาน ณ วัดมหาธาตุฯ เป็นเวลาถึง ๑ เดือนประวัติย่อเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์

(ปัจจุบันคือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)


:b44: :b47: :b44:

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ท่านทรงบรรทมไม่หลับต้องเสวยพระโอสถเป็นประจำ และต้องเพิ่มพระโอสถขึ้นไปเรื่อยๆ จึงจะบรรทมหลับได้ ถ้าจำไม่ผิดก็มีคุณหมอสายหยุด ดิษฐการภักดี (เก่งระดมยิง) เป็นผู้ถวายการแนะนำพระองค์ท่านให้ทรงทราบ จนได้เสด็จมาสมาทานพระกรรมฐาน ณ พระมณฑปพระบรมธาตุ วัดมหาธาตุฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมี ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพิมลธรรม เป็นผู้ถวายศีล และแนะนำวิธีกราบเบญจางคประดิษฐ์ อีกโสดหนึ่งท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอุดมวิชาญาณเถร เป็นผู้ถวายพระกรรมฐาน และถวายการสอบอารมณ์พระกรรมฐานเป็นประจำทุกๆ วัน ณ พระมณฑปพระบรมธาตุ ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ทั้งได้ถวายพระพรให้พระองค์ทรงเลิกเสวยพระโอสถตั้งแต่วันแรก จนกระทั่งได้ฟังเทศน์ลำดับญาณเป็นต้นมา

พระองค์ทรงได้เสด็จมาสอบพระกรรมฐานทุกๆ วัน เป็นเวลาประมาณ ๑ เดือน ปรากฏว่าพระองค์ทรงสนพระทัยตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ ทรงเพียบพร้อมไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นพิเศษ ได้สอบอารมณ์ถวาย ได้อธิบายธรรมถวายตามโอกาสอันควร ได้เพิ่มบทเรียนถวายตั้งแต่ระยะที่ ๑ จนถึงระยะที่ ๖ และเมื่อสภาวธรรมปรากฏชัดดีแล้ว ก็ให้ทรงอธิษฐานไปตามลำดับๆ ดุจหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ จนกระทั่งได้ฟังเทศน์ลำดับญาณพร้อมกันกับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภายในพระอุโบสถ วัดมหาธาตุฯ

ปรากฏว่าได้ผลดีมากอยู่ พระองค์ท่านทรงเลิกเสวยพระโอสถแล้วก็บรรทมหลับได้สบายเสมอมา จนมีพระวรกายดีขึ้นมาเรื่อยๆ ใครได้เห็นพระองค์ท่านก็ชมว่า พระองค์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ดี ผิวพรรณวรรณะดี ทรงเบิกบานพระทัย ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสดี บางคนก็ถามว่า พระองค์ทรงเสวยยาอะไร จึงสมบูรณ์ดีอย่างนี้ก็มี ถึงในตอนที่พระองค์แม้จะมีพระชนมายุจะ ๘๕ พรรษาแล้ว ก็ยังทรงแข็งแกร่งอยู่เช่นเคย เสด็จไปบำเพ็ญมหากุศล สาธารณประโยชน์ แก่ไพร่ฟ้าประชาชนด้วยพระวิริยะอุตสาหะ อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาธรรมทุกหนแห่ง ดังที่ปรากฏแก่สายตาของสาธุชนอยู่แล้วนั้น ข้อนี้สมด้วยพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฏกว่า “ธมฺมจารี สุขํ เสติ” ผู้ปฏิบัติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข ดังนี้


นอกจากนั้น ยังได้เป็นพระอาจารย์ถวายวิปัสสนากรรมฐานแด่ท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ) ตั้งแต่ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระภาวนาโกศลเถร” ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์มีเกียรติคุณในด้านสมถกรรมฐาน (วิชชาธรรมกาย) ที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทย โดยในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถรได้มอบหมายให้พระทิพย์ปริญญา มาติดต่อกับท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม ขอให้พระอุดมวิชาญาณเถรไปสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ท่าน ดังนั้น พระอุดมวิชาญาณเถร พระทิพย์ปริญญา และนายเสวต เปี่ยมพงศ์สานต์ จึงได้เดินทางไปถวายวิปัสสนากรรมฐานแก่ท่านในตอนเย็นวันนั้น ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เนื่องจากท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถรได้อธิษฐานไว้ว่าท่านจะไม่ไปค้างคืนที่วัดอื่น ดังนั้น ท่านจึงขอร้องให้พระอุดมวิชาญาณเถรไปสอนภายในพระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้ปฏิบัติครบบทเรียน ครบหลักสูตรแล้วใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน

ต่อมาท่านได้มาฟังเทศน์ลำดับญาณ ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุฯ โดยพระอุดมวิชาญาณเถรได้ถวายเทศน์ลำดับญาณ เทศน์จบก็ได้ถวายวิชาครูท่านไป ๑ ชุด ปรากฏว่า ท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถรได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างดี เพราะท่านได้นำสมถกรรมฐานมาต่อวิปัสสนากรรมฐาน พิจารณาไตรลักษณ์ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านสมถะและด้านวิปัสสนา เป็นพระเถระที่ไม่มีทิฏฐิมานะสมเป็นนักปฏิบัติธรรมแท้ ควรแก่การเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถร ได้ส่งภาพของท่านมาถวายไว้เป็นที่ระลึกแก่สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุฯ และได้เขียนบันทึกใต้ภาพยกย่องว่า “ให้สำนักวิปัสสนา วัดมหาธาตุ ไว้เป็นที่ระลึก ในโอกาสที่ฉันได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาตามแบบแผนที่วัดมหาธาตุ สอนอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว ยืนยันได้ว่า การปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องร่องรอยในมหาสติปัฏฐานสูตรทุกประการ”

ลงชื่อ พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำ ธนบุรี ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘:b8: :b8: :b8: คัดลอกเนื้อหามาจาก...
ประวัติและปฏิปทา “พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19975

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b45: การกราบพระรัตนตรัย (แบบเบญจางคประดิษฐ์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=20827

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระภาวนาโกศลเถร”
ได้ส่งภาพของท่านมาถวายไว้เป็นที่ระลึกแก่สำนักวิปัสสนากรรมฐาน
วัดมหาธาตุฯ และได้เขียนบันทึกใต้ภาพยกย่องว่า

“ให้สำนักวิปัสสนา วัดมหาธาตุ ไว้เป็นที่ระลึก
ในโอกาสที่ฉันได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาตามแบบแผนที่วัดมหาธาตุ
สอนอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว ยืนยันได้ว่า การปฏิบัติแบบนี้
ถูกต้องร่องรอยในมหาสติปัฏฐานสูตรทุกประการ”

พระภาวนาโกศลเถร
วัดปากน้ำ ธนบุรี
๒๐ เมษายน ๙๘


:b47: :b45: :b47:

:b44: เมื่ออาตมาเรียนกรรมฐานที่วัดมหาธาตุฯ
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=47470

:b44: ครูบาอาจารย์ทั้ง ๔ ของ “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48697

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ก.พ. 2014, 10:53 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 1950

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เป็นบทความที่ดีและให้ประโยชน์มากสำหรับชาวพุทธรุ่นหลังค่ะ
ขออนุโมทนาสาธุๆค่ะ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.พ. 2014, 08:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ก.ย. 2010, 09:07
โพสต์: 762

แนวปฏิบัติ: อานาปาฯ
งานอดิเรก: ศึกษาพุทธธรรม
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม
ชื่อเล่น: ปลีกวิเวก
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ธมฺมจารี สุขํ เสติ
ผู้ปฏิบัติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

:b8:

.....................................................
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุสเส
ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดี คือผู้ที่ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดา
วรรคทอง วรรคธรรม โดยท่าน ว.วชิรเมธี


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร