วันเวลาปัจจุบัน 26 ม.ค. 2021, 10:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7กลับไปยังกระทู้  [ 24 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 ต.ค. 2010, 11:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b42: :b42: :b42:
......"ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไม่ประมาท มีสติ มีศีลด้วยดีเถิด จงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นด้วยดี จงตามรักษาจิตของตนเถิด ผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ ผู้นั้นจะละชาติสังสาระแล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้"
จาก...... พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร :b43: :b43: :b43: :b48: :b48: :b43: :b43: :b43:

......"บรรดาความอิ่มทั้งหลาย ความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐ เพราะผู้อิ่มด้วยปัญญานั้น ย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลาย คนผู้อิ่มด้วยปัญญาตัณหาย่อมกระทำให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ ไม่พึงสั่งสมกามทั้งหลาย พึงเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย ไม่มีความละโมบ บุรุษผู้มีปัญญาเปรียบด้วยมหาสมุทร ย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลาย"
............จาก...พระ สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย กามชาดก
:b43: :b43: :b43: :b43: :b43: :b43: :b43:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 ต.ค. 2010, 12:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48:
...........พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "อภิชฌาเป็นของเน่า พยาบาทเป็นกลิ่นเหม็นคาว ความตรึกทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลเป็นแมลงวัน ดูก่อนภิกษุ ตัวที่ถูกทำให้เป็นของเน่าแล้วส่งกลิ่นเหม็นคาวคุ้ง แมลงวันจักไม่ไต่ไม่ตอม นั่นเป็นไปไม่ได้"จาก....พระสุตตันตปิฎก คุตตรนิกาย ติกนิบาต กฏุวิยสูตร
:b43: :b43: :b42: :b43: :b43:

"บัดนี้ ท่านเป็นผู้มีวัยอันชรานำเข้าไปแล้ว เป็นผู้เตรียมพร้อมเพื่อจะไปสู่สำนักพญามัจจุราช, อนึ่ง แม้ที่พักในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มี, อนึ่ง ถึงเสบียงทางของท่าน ก็หาไม่มี, ท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตน, จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต ท่านเป็นผู้มีมลทินอันกำจัดได้แล้ว ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน จักไม่เข้าถึงชาติชราอีก"
จาก.....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม
:b48: :b48: :b48: :b42: :b48: :b48: :b48:

........"ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก ,.ความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้ว จากความรัก, ภัยจักมีแต่ไหน"
.....จาก ...พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48:


แก้ไขล่าสุดโดย ศรีสมบัติ เมื่อ 07 ต.ค. 2010, 10:19, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 ต.ค. 2010, 12:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b42:
......"น้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ มีประมาณน้อย, น้ำตาของคนผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้ว เศร้าโศก มิใช่น้อย มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้น,. แม่น้องหญิง เหตุไร เธอจึงประมาทอยู่เล่า?"
......จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b43: :b43: :b48: :b48: :b48: :b48:

...."ดูก่อนพราหมณ์ แม่โคที่จะถูกเชือด ที่เขานำไปสู่ที่ฆ่า ย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่า ใกล้ความตาย แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือด ฉันนั้นเหมือนกัน นิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้ว จะไม่ตายไม่มี"
....จาก....พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต อรกานุสาสนีสูตร

:b42: :b42: :b42: :b48: :b48: :b42: :b42: :b42:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 ต.ค. 2010, 12:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b43: :b43: :b43: :b42: :b42: :b43: :b43: :b43:
......"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเป็นทุกข์ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็นไฉน? คือ ความเป็นทุกข์เกิดจากความไม่สบายกาย ๑ ความเป็นทุกข์เกิดจากสังขาร ๑ ความเป็นทุกข์เกิดจากความแปรปรวน ๑
...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเป็นทุกข์ ๓ อย่างนี้แล"


.....จาก....พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ทุกขตาสูตร
:b48: :b48: :b48: :b42: :b42: :b42: :b48: :b48: :b48:

......"ไม่นานหนอ กายนี้จักนอนทับแผ่นดิน กายนี้มีวิญญานไปปราศ อันบุคคลทิ้งแล้ว ราวกับท่อนไม้ ไม่มีประโยชน์ ฉะนั้น"

....จาก...พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b43: :b43: :b42: :b42: :b43: :b43: :b43:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 ต.ค. 2010, 17:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b48: :b48: :b48: :b43: :b48: :b48: :b48:
......"สิ่งใดเกิดแล้ว มีแล้ว ปัจจัยปรุงแต่งแล้ว มีความทำลายเป็นธรรมดา ความปรารถนาว่า
ขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้"


จาก......พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาปรินิพพานสูตร

:b43: :b43: :b43: :b42: :b43: :b43: :b43:

.....พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมโศกเศร้า ร่ำไร รำพัน ทุบอกคร่ำครวญ ย่อมถึงความงมงาย เขาย่อมเสวยเวทนา ๒ อย่าง คือ เวทนาทางกาย เวทนาทางใจ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู พึงยิงบุรุษด้วยลูกศร ยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่ ๒ อีก ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะ ลูกศร ๒ อย่าง คือ ทางกาย และทางใจ"

จาก.....พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สัลลัตถสูตร

:b42: :b42: :b42: :b42: :b42: :b48: :b48: :b48: :b42: :b42: :b42: :b42:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ต.ค. 2010, 10:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b43: :b42: :b42: :b42: :b43:
....."ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใครๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบไปด้วยทุกข์
.....สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้ว จะไม่ตายด้วยความพยายามอันใด ความพยายามอันนั้นไม่มีเลย แม้จะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตาย เพราะสัตว์ทังหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดา"


จาก.....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต สัลสูตร

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48:
......"ผู้ทำบาปเป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วย่อมเศร้าโศก ย่อมเศร้าโสกในโลกทั้งสอง
เขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้ว ย่อมเศร้าโศก เขาย่อมเดือดร้อน"


จาก......พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b43: :b43: :b43: :b43: :b43:
...."บุคคลทำกรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง เป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตา ร้องไห้เสวยผลของกรรมใดอยู่ กรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้ว ไม่ดีเลย"
...."บุคคลทำกรรมใดแล้ว ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง เป็นผู้เอิบอิ่ม มีใจดี ย่อมเสวยผลของกรรมใด กรรมนั้นแล อันบุคคลทำแล้วเป็นกรรมดี"
....."คนพาลย่อมสำคัญบาปประดุจน้ำผึ้ง ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล แต่เมื่อใดบาปให้ผล เมื่อนั้น คนพาลย่อมประสบทุกข์"


จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b43: :b43: :b43: :b48: :b43: :b43: :b43:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ต.ค. 2010, 10:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b42: :b42: :b42: :b48: :b48: :b48: :b43: :b43: :b43:

......."ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ บุคคลละความชนะและความแพ้เสียแล้วจึงสงบระงับ นอนเป็นสุข"

จาก....พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ปฐมสังคามวัตถุสูตร
:b48: :b48: :b48: :b48: :b48:

......"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกข์ ๓ อย่งนี้ ๓ อย่างเป็นไฉน ได้แก่ ทุกข์ คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกข์ ๓ อย่างนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละทุกข์ ๓ อย่างนี้แล"


จาก.....พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค นิฆสูตร

:b48: :b42: :b43: :b42: :b48: :b42: :b43:

....."การบวชก็ยาก การยินดีก็ยาก เรือนที่ปกครองไม่ดีให้เกิดทุกข์ การอยู่ร่วมกับบุคคลผู้เสมอกัน เป็นทุกข์ ผู้เดินทางไกล ก็ถูกทุกข์ติดตาม เพราะฉะนั้นไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกล และไม่พึงเป็นผู้อันทุกข์ติดตาม"

จาก.....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ต.ค. 2010, 10:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b43: :b43: :b43: :b43: :b43:

......"ขันธ์ ๕ ชื่อว่าภาระ ผู้แบกภาระคือบุคคล การถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ ในโลก การวางภาระเสียได้เป็นสุข บุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้ว ไม่ถือภาระอื่น ถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้ว เป็นผู้หายหิว ดับรอบแล้ว"


จาก...พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ภารสูตร

:b48: :b48: :b42: :b42: :b42: :b48: :b48: :b48:

.....พระศาสดาตรัสกะนางกีสาโคตมีว่า "เธอเข้าใจว่า บุตรของเราเท่านั้นตาย, แต่ความตายนั้นเป็นธรรมยั่งยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลาย,ด้วยว่า มัจจุราชฉุดคร่าสัตว์ทั้งหมด ผู้มีอัธยาศัยยังไม่เต็มเปี่ยมนั่นแลลงไปในสมุทรคืออบาย ดุจห้วงน้ำใหญ่ ฉะนั้น"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48:

........."ผู้มีปัญญา ย่อมไม่สำคัญด้วยรูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ฟัง หรืออารมณ์ที่ได้ทราบ ย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยทางอื่น ผู้มีปัญญานั้น ย่อมไม่ยินดี ย่อมไม่ยินร้าย ฉะนี้แล"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ชราสูตร


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ต.ค. 2010, 11:06 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b43: :b43: :b43: :b42: :b42: :b42: :b43: :b43: :b43:

......."ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ, ถ้าบุคคลมีใจร้าย พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี, เพราะเหตุนั้น ทุกข์ย่อมไปตามเขา ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นำแอกไปอยู่ ฉะนั้น ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี เพราะเหตุนั้น ความสุขย่อมไปตามเขา เหมือนเงาไปตามตัว ฉะนั้น"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b39: :b39: :b39: :b39: :b39:

..........พระพุทธเจ้าทรงทราบบุคคลบางคน ในโลกนี้ ผู้มีจิตขุ่นมัวได้ ทรงพยากรณ์เนื้อความนี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ในสำนักของพระองค์ว่า "ถ้าในสมัยนี้ บุคคลนี้พึงทำกาละไซร้ เขาพึงเข้าถึงนรก เพราะจิตของเขาขุ่นมัว เขาเป็นอย่างนั้น เหมือนถูกนำมาทอดทิ้งไว้ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลาย ย่อมไปสู่ทุคติ เพราะเหตุแห่งจิตขุ่นมัว นั้นแล"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ปุคคลสูตร

:b48: :b48: :b48: :b48:

....."กาลทั้งหลายย่อมล่วงไป ราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้
ในมรณะพึงละอามิส(เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ) ในโลกเสีย มุ่งสันติ (คือ พระนิพพาน) เถิด"จาก....พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรคอัจเจนติสูตร

:b48: :b48: :b48: :b43: :b43: :b48: :b48: :b48:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ต.ค. 2010, 11:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b43: :b43: :b43: :b42: :b42: :b42: :b43: :b43: :b43:

....."เหตุ ๖ ประการเหล่านี้ คือ การนอนตื่นสาย ๑ การเสพภรรยาผู้อื่น ๑ การผูกเวร ๑ ความเป็นผู้ทำแต่สิ่งหาประโยชน์มิได้ ๑ มีมิตรชั่ว ๑ ความเป็นผู้ตระหนี่เหนียวแน่น ๑ ย่อมกำจัดบุรุษเสียจากประโยชน์สุขที่จะพึงได้ พึงถึง, คนมีมิตรชั่ว มีมารยาทและโคจรชั่ว ย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสอง คือ จากโลกนี้ และ จากโลกหน้า"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สิงคาลกสูตร

:b42: :b42: :b42: :b42:

..........."ชนทั้งหลาย บางพวก ย่อมเข้าถึงครรภ์, ผู้มีกรรมอันลามกย่อมเข้าถึงนรก, ผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุคติย่อมไปสวรรค์, ผู้ไม่มี อาสวะ ย่อมปรินิพพาน"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b43: :b43: :b43: :b42: :b43: :b43: :b43: :b42:

........"สังสาระนี้ กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ สัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดา โดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสังสาระนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ จึงพอทีเดียวที่จะเบื่อหน่าย คลายกำหนัดเพื่อจะหลุดพ้น"

จาก.....พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค มาตุสูตร

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48:


แก้ไขล่าสุดโดย ศรีสมบัติ เมื่อ 07 ต.ค. 2010, 11:22, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ต.ค. 2010, 11:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b48: :b48: :b48: :b43: :b43: :b43: :b48: :b48: :b48:

......"ไม่ควรทำบาปด้วยวาจา ด้วยใจ และ ด้วยกาย อย่างไหนๆ ในโลกทั้งปวง ควรละกามทั้งหลายเสียแล้ว มีสติ มีสัมปชัญญะ ไม่ควรเสพทุกข์ อันประกอบด้วยโทษ ไม่เป็นประโยชน์"

จาก....พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค สมิทธิสูตร

:b48: :b48: :b48: :b43: :b43: :b43: :b48: :b48: :b48:

........พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ขึ้นชื่อว่าทุจริต แม้เพียงเล็กน้อย บุคคลไม่ควรทำ ด้วยความสำคัญว่า ชนพวกอื่นย่อมไม่รู้กรรมนี้ของเรา (ส่วน) สุจริตนั่นแหละ เมื่อคนอื่นแม้ไม่รู้ก็ควรทำ, เพราะว่า ขึ้นชื่อว่า ทุจริต แม้บุคคลปกปิดทำ ย่อมทำการเผาผลาญในภายหลัง, (ส่วน) สุจริตนั้น ย่อมยังความปราโมทย์ให้เกิดขึ้น"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b42: :b42: :b43: :b42: :b42: :b48: :b48: :b43: :b48:

......."จริงอยู่ เมื่อบุคคลผู้ทุศีล นอนอยู่บนเตียงเป็นที่ตาย ฐานะที่ตนสมาทานกรรม คือ ความเป็นผู้ทุศีล ย่อมมาปรากฏ เขาลืมตาเห็นโลกนี้ หลับตาเห็นโลกหน้า , อบาย ๔ ย่อมปรากฏแก่เขาตามสมควรแก่กรรม ย่อมเป็นเหมือนถูกทิ่มแทงด้วยหอก ๑๐๐ เล่ม และเหมือนถูกลวกด้วยเปลวไฟ เขาพลางร้องครวญครางว่า ขอเถอะ ขอทีเถอะ ดังนี้ จนตาย ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า หลงกระทำกาละ"

จาก.....ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย อุทาน ปาฏลิคามิยสูตร

:b48: :b48: :b48: :b42: :b42: :b48: :b48: :b48:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ต.ค. 2010, 11:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b43: :b43: :b43: :b42: :b42: :b43: :b43: :b43:

......."สัตว์โลกนี้ เป็นเหมือนคนตาบอด , ในโลกนี้น้อยคนนัก จะเห็นแจ้ง, นอยคนนักจะไปสวรรค์ เหมือนนกหลุดแล้วจากข่าย (มีน้อย) ฉะนั้น"

จาก......พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b43: :b43: :b43: :b43: :b43:

..........พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลาย ว่า
"เพราะไม่เห็นอริยสัจจ์ ๔ ตามความเป็นจริง เราและเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆ ตลอดกาลนาน, อริยสัจจ์ ๔ เหล่านี้ เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้ว ตัณหาที่จะนำไปสู่ภพ ถอนขึ้นได้แล้ว มูลแห่งทุกข์ตัดขาดแล้ว บัดนี้ ภพใหม่ไม่มี"


จาก....พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ปฐมวัชชีสูตร
:b48: :b48: :b48: :b48: :b48:

.........."จิตซึ่งตั้งไว้ผิดแล้ว พึงทำเขา(บุคคล) นั้น ให้เลวทรามยิ่งกว่า ความพินาศที่โจรเห็นโจร หรือคนจองเวรเห็นคนจองเวร กระทำ(ให้แก่กัน) นั้น(เสียอีก)"

จาก.....พระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48: :b48:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ต.ค. 2010, 12:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b42: :b48: :b42: :b43: :b48: :b42:

......."เมื่อโลกสันนิวาส อันไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิตย์, พวกเธอยังจะร่าเริงบันเทิงอะไรกันหนอ? เธอทั้งหลาย ถูกความมืดปกคลุมแล้ว ทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปเล่า?"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b43: :b43: :b43: :b43: :b43:
........."บรรดามนุษย์ ชนผู้ถึงฝั่ง มีจำนวนน้อย ฝ่ายหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามตลิ่งอย่างเดียว, ก็ชนเหล่าใดแล ปรพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่เรากล่าวชอบแล้ว, ชนเหล่านั้น ล่วงบ่วงมารที่ข้ามได้ยากอย่างยิ่งแล้ว จักถึงฝั่ง"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เมตตสูตร

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48:

........"สัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่น ไม่พึงดูหมิ่นอะไรๆ เขา ไมว่าในที่ใดๆ เลย ไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความกริ้วโกรธ เพราะความแค้น มารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตน ด้วยชีวิต ฉันใด
พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวง แม้ฉันนั้น"


จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เมตตสูตร

:b48: :b48: :b48: :b42: :b42: :b48: :b48: :b48:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ต.ค. 2010, 12:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b43: :b43: :b43: :b42: :b42: :b43: :b43: :b43:

........"มัจจา (ผู้มีความตายเป็นสภาพ) ผู้ที่มาเกิดแล้วจำจะต้องตาย ในโลกนี้ย่อมทำกรรมอันใดไว้ คือ บุญและบาปทั้งสองประการ อนึ่ง บุญและบาปนั้นย่อมเป็นของที่จะติดตามเขาไป ประดุจเงาติดตามตนไป ฉะนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลพึงทำกัลยาณกรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลก ด้วยว่า บุญทั้งหลาย ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ในปรโลก"

จาก.....พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ปิยสูตร

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48:
......."ผู้มีปกติทำบาป ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ละไปแล้วย่อมเดือดร้อน เขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง, เขาย่อมเดือดร้อนว่า กรรมชั่วเราทำแล้ว ไปสู่ทุคติ ย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้น"

จาก.....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

:b48: :b42: :b48: :b42: :b48: :b42: :b43:

......."เมื่อใด บัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา เมื่อนั้น ย่อมหน่ายในทุกข์ ความหน่ายในทุกกข์ นั่นเป็นทางแห่งความหมดจด"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b43: :b43: :b43:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ต.ค. 2010, 12:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2010, 16:34
โพสต์: 1050

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b42: :b42: :b42: :b48: :b48: :b48: :b42: :b42: :b42:

........"ผู้ไม่เลี้ยงดูบิดามารดา ย่อมเดือดในภายหลังว่า เราสามารถพอที่จะเลี้ยงดูมารดาและบิดาผู้แก่เฒ่าชราได้ ก็ไม่ได้เลี้ยงดูท่าน
.......ผู้ไม่ทำตามโอวาทบิดา ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า เราได้ดูหมิ่นบิดาผู้เป็นอาจารย์ สั่งสอน ผู้นำรสที่ต้องการทุกอย่างมาเลี้ยงดู
.......ผู้ไม่ประพฤติสุจริตธรรม ไม่เข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษ ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า สุจริตธรรมที่ประพฤติแล้ว และสัตบุรุษอันเราไปมาหาสู่แล้ว ย่อมเป็นความดี แต่เมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ประพฤติสุจริตธรรมไว้เลย"


จาก...พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ชนสันธชาดก

:b48: :b48: :b48: :b48: :b48:

........"ข้อว่า ที่ลับในโลก ย่อมไม่มีแก่คนผู้กระทำบาปกรรม, ต้นไม้ที่เกิดในป่าก็ยังมีคนเห็น, คนพาลย่อมสำคัญบาปกรรมนั้นว่าเป็นความลับ, ข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นที่ลับหรือที่ว่างเปล่าก็ไม่มีในที่ใดว่างเปล่า
ข้าพเจ้าไม่เห็นใคร ที่นั้นก็ย่อมไม่ว่างเปล่าจากตัวข้าพเจ้า"


จาก...พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก สีลวิมังสชาดก

......."ผู้มักพูดคำไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรกหรือแม้ผู้ใด ทำแล้วกลับกล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้กระทำ ชนทั้งสองพวกนั้นมีกรรมเลวทราม ละไปสู่โลกอื่นแล้ว ย่อมเป็นผู้เสมอกัน"

จาก....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม

:b48: :b42: :b43: :b48: :b43: :b42: :b43: :b48: :b42: :b43: :b42: :b48:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 24 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร