วันเวลาปัจจุบัน 21 มิ.ย. 2021, 05:50  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ส.ค. 2009, 23:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

เ รี ย น รู้ ใ น ตำ ร า แ ล ะ รู้ จ ริ ง จ า ก ปั ญ ญ า
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

ขณะนี้ผู้ปฏิบัติไม่สนใจในการพิจารณาทางปัญญา
ไม่สนใจในการวิจัย วิเคราะห์ตรึกตรอง
ไม่ต้องคิดพิจารณาให้เสียเวลา


อยากรู้ธรรมะหมวดไหนก็ไปอ่านในตำราก็รู้ได้
อยากรู้เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ก็ไปศึกษาในตำราก็รู้ความจริงนี้ได้

การเรียนรู้ในตำราและรู้จริงจากปัญญา
จะมีความแตกต่างทางจิตใจ


เหมือนกับอาหารสำเร็จรูป
เราอยากรับประทานอาหารประเภทไหนก็ซื้อรับประทานอิ่มได้

ถ้าอาหารนั้นทำกับมือเราเองรับประทานเอง
ในความรู้สึกจะเกิดความพอใจในฝีมือเราเอง
ถึงร้านอาหารเขาเลิกไปก็ไม่เกิดความเดือดร้อน
เพราะเราทำอาหารรับประทานเองได้อยู่แล้วนี้ฉันใด

การอาศัยความรู้จากผู้อื่นยกยื่น ธรรมะให้ก็ฉันนั้น
ก็จะเป็นธรรมะที่ยืมจากผู้อื่นมารู้เท่านั้น
ถ้าผู้อื่นไม่อธิบายให้ ฟังก็จะนั่งซึมเซ่อเหม่อลอย
จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้เลย

ถ้าเราฝึกสติปัญญาพิจารณาในหลักความเป็นจริงอยู่บ่อย ๆ
ใจก็จะเกิดความแยบคายในปัญหานั้น ๆ
ใจก็จะละจากความเห็นผิดได้
การภาวนาปฏิบัติก็จะก้าวหน้าไปด้วยดี
ไม่มีอุปสรรคขัดขวางให้เสียเวลาแต่อย่างใด


เหมือนกับได้โชเฟอร์ขับรถที่ดีมีฝีมือ
เราก็นั่งไปด้วยความปลอดภัย
ถ้าได้โชเฟอร์ขี้เมาก็จะพาให้เราตกคลองไปด้วย

ถ้าเรามีความชำนาญในการขับรถด้วยตนเองมีความมั่นใจในฝีมือตัวเอง
การดูเส้น ทางและอ่านป้าย รู้จักไฟเขียว ไฟแดง รู้กฎจราจร
การขับรถก็จะมีความปลอดภัย
ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการนี้ฉันใด
การภาวนาปฏิบัติก็ฉันนั้น

ถ้าได้ครูอาจารย์ดีก็มีความโชคดีไป
ถ้าได้ผู้นำที่ไม่รู้อุบายปฏิบัติที่ถูกต้อง
ก็จะเป็นปัญหาในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทีเดียว


ถ้าเราฝึกตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้
สติปัญญาเราดีมีเหตุผลอย่างพอเพียง
จะไม่ต้องเสี่ยงต่อการภาวนาปฏิบัติธรรมแต่อย่างใด


ธาตุดินจึงเป็นหลักให้แก่ธาตุอื่น ๆ ให้รวมตัวอยู่ได้
เป็นธาตุที่แข็งแกร่ง ให้ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ
ได้ทรงตัวเป็นรูป ถึงธาตุอื่นจะมีความสำคัญก็เป็น
เพียงธาตุประกอบกันอยู่ในธาตุดินนี้ทั้งสิ้น

ให้สังเกตดูว่าพระอุปัชฌาย์ให้กัมมัฏฐานแก่พระเณรที่บวชใหม่
ก็ให้กัมมัฏฐานห้าล้วนแล้วแต่เป็นธาตุดิน
เช่น เกศา ผม โลมา ขน นะขา เล็บ ทันตา ฟัน ตะโจ หนัง
ทั้งห้านี้มีอยู่ภายนอก สัมผัสด้วยตาได้
กัมมัฏฐานห้านี้มีอยู่กับทุก ๆ คน


การบอกกัมมัฏฐานห้าให้ผู้บรรพชาอุปสมบทนั้น
เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนา บวชให้ถูกต้องตามพุทธ
ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน
เพื่อให้พระเณรได้นำไปพิจารณาด้วยปัญญา
ให้รู้เห็นในความสกปรกโสโครกของร่างกาย
ไม่ให้ใจเกิดความกระสันยินดี
ให้ใจเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในกามคุณ


ให้พิจารณาด้วยปัญญา
ในกัมมัฏฐานห้าของตนเองและของผู้อื่น
ให้เป็นไปในสามัญลักษณะในความสกปรก โสโครกเหมือนกัน

ถ้ารู้เห็นเป็นไปตามความจริงอยู่อย่างนี้
ความยินดีที่อยากจะสัมผัสก็คลายออกจากใจไปได้
มองดูตัวเองและเห็นใคร ๆ ก็จะเป็นซากศพเคลื่อนที่ไปเสียทั้งหมด

ถ้านอนอยู่ร่วมกันก็เหมือนได้อยู่ในป่าช้าผีดิบ
ดูน่าสะอิดสะเอียน เบื่อหน่าย
ไม่มีความสวยงามไปตามโมฆบุรุษ
โมฆสตรีที่มืดบอดแต่อย่างใด

ความเข้าใจความเห็นเป็นอย่างนี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบถูกต้องตามความเป็นจริง


แมลงผึ้งแสวงหาเกสร
แมลงวันแสวงหาของบูดเน่า
นักปราชญ์แสวงหาความจริง


ขณะนี้เราเป็นอะไรและแสวงหาอะไรกันแน่
ให้ดูใจเราก็แล้วกัน


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : แนวทางปฏิบัติภาวนา โดย หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
สำนักพิมพ์อมรินทริ์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒. หน้า ๒๑๙-๒๒๑)


:b44: รวมคำสอน “หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42885

:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42881


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ส.ค. 2009, 04:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 เม.ย. 2009, 06:18
โพสต์: 731

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อริยสัจจานะทัสสะนัง

การเห็นแจ้งสัจจะอันประเสริฐ
มีผลเลิศพาตนพ้นทุกข์เข็ญ
ย่อมสุขกายสุขใจใช้ลำเค็ญ
สงบเย็นชีวิตชื่นจิตใจ

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ..... :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ส.ค. 2009, 06:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 ก.พ. 2009, 04:12
โพสต์: 1067


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:
อนุโมทนาสาธู กับธรรมทานของ คุณกุหลาบสีชา ค่ะ

.....................................................
...นฺตถิตัณหา สมานที...
ห้วงน้ำใหญ่โต เสมอด้วยตัณหาไม่มี


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ส.ค. 2009, 21:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 พ.ค. 2008, 10:19
โพสต์: 246


 ข้อมูลส่วนตัว www


ขอบคุณหลายๆ tongue Onion_L

.....................................................
ธรรมะคือธรรมชาติ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 ต.ค. 2009, 16:13 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ม.ค. 2009, 20:45
โพสต์: 1095

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ปัญญาพึงนำไปสู่ความรู้ที่แท้จริง
:b8:

.....................................................
[รอยยิ้ม...ก็เช่นแสงแดดในฤดูหนาว และลมเย็นในฤดูร้อน..]


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ก.ค. 2015, 09:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 ส.ค. 2018, 13:20 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2205

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ย. 2019, 13:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2649


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 ธ.ค. 2019, 18:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1338


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 เม.ย. 2021, 19:35 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2169


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร