วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.พ. 2021, 08:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.ค. 2009, 11:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ก.ค. 2009, 20:12
โพสต์: 791

แนวปฏิบัติ: พุทโธและสัมมาอรหัง
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
สิ่งที่ชื่นชอบ: ใต้ร่มโพธิญาณ
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว
_11_745.jpg
_11_745.jpg [ 135.16 KiB | เปิดดู 1708 ครั้ง ]
แสงสว่างคือปัญญา


พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร / watdevaraj@hotmail.comมนุษย์ในโลกนี้ มีความประมาทปล่อยตนให้ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชา ขาดปัญญาพิจารณาเหตุผล มีจิตมืดมนหลงผิดประกอบบาปกรรมทำความชั่ว เป็นเหตุให้ตัวเองและผู้อื่นประสบความทุกข์เดือดร้อนมีอเนกประการ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสสอนไว้ในธรรมบท ขุททกนิกายว่า "พวกเธอจะมัวร่าเริงบันเทิงอยู่ใยในเมื่อโลกมนุษย์กำลังเร่าร้อนอยู่เนืองนิตย์เช่นนี้ พวกเธอถูกความมืดมนครอบงำแล้ว เหตุใดจึงไม่แสวงหาแสงสว่างคือปัญญาเพื่อกำจัดความมืดมนแห่งจิตนั้น"

พระพุทธภาษิตนี้ มีข้อความสำคัญ 2 ประการ คือ

1. สอนมนุษย์ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท

2. สอนให้แสวงหาแสงสว่างคือปัญญาเพื่อกำจัดความมืดมนในจิตใจ

ประการที่ 1 สอนไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท คือ ทรงแสดงให้เห็นว่า โลกมนุษย์กำลังเร่าร้อนอยู่ด้วยเพลิงกิเลสซึ่งเป็นไฟเผาลนจิตใจของมนุษย์ เพลิงกิเลสที่เป็นไฟภายในนั้น ได้แก่ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ และไฟคือโมหะ เพราะมนุษย์ในโลกที่มีความทุกข์เดือดร้อน ก็เพราะถูกเพลิงกิเลสเหล่านี้เผาลนจิตใจให้เรˆาร้อน ไม่มีความสงบสุข เช่น

ไฟคือราคะ ได้แก่ ความกำหนัดยินดีในอารมณ์เป็นที่น่าปรารถนามีรูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น หากไม่คอยระวัง ปล่อยให้ความกำหนัดยินดีเข้าครอบงำจิตใจ ก็จะทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งราคะ มีความเร่าร้อนกระวนกระวาย ไม่สงบระงับ ไม่บรรลุความสงบสุขได้

ไฟคือโทสะ ได้แก่ ความโกรธที่เกิดในจิตใจ ทำให้เร่าร้อน คิดประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่น ผู้ที่มีความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว หากไม่สามารถระงับความโกรธได้ ก็จะคิดอาฆาตพยาบาทจองเวร เป็นเหตุให้ทำร้ายทำลายกัน ก่อความเดือดร้อนในสังคมทั่วไปตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงประเทศชาติ

ไฟคือโมหะ ได้แก่ ความหลงผิด เพราะขาดปัญญารู้ชอบชั่วดี บุคคลที่ถูกโมหะครอบงำจิตใจ ก็จะทำให้มีความคิดผิด เป็นเหตุให้กายทำความชั่ว และวาจาชั่ว ได้รับความทุกข์เดือดร้อน

ประการที่ 2 สอนให้แสวงหาแสงสว่างคือปัญญาเพื่อกำจัดความมืดมนแห่งจิต คำว่า "แสงสว่างคือปัญญา" ได้แก่ความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผล สามารถกำจัดอวิชชา ความโง่เขลาที่ครอบงำจิตใจอันเปรียบเหมือนความมืดที่ครอบงำจิตใจของมนุษย์ ส่วนปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่าง เมื่อมนุษย์เกิดปัญญารู้ดีรู้ชอบแล้ว ก็จะสามารถกำจัดความโง่เขลาออกจากจิตใจ ทำให้มีความสว่างไสวในจิตใจ ประกอบด้วยเหตุผล ไม่เชื่องมงายในเรื่องราวต่างๆ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนมวลมนุษย์ให้แสวงหาแสงสว่างคือปัญญา ด้วยการหมั่นศึกษาและสดับตรับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา แล้วนำพระธรรมมาปฏิบัติเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เมื่อบุคคลปฏิบัติธรรมเช่นนี้แล้ว ธรรมนั้นก็ย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ประสบความสุขความเจริญก้าวหน้า

ดังนั้น ท่านทั้งหลาย จงแสวงหาแสงสว่างคือปัญญา ด้วยการหมั่นศึกษาสดับตรับฟังพระธรรม เมื่อบุคคลมีปัญญารอบรู้ในทางธรรมแล้ว ปัญญานั้นก็จะเป็นแสงสว่างกำจัดอวิชชาคือความโง่เขลามืดมนในจิตใจของตน เป็นเหตุให้มีความรู้ดีรู้ชอบ และเป็นผู้ประกอบด้วยความสุขพัฒนาสถาพร ตลอดกาลนาน

.....................................................
ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี 30 ทัศ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จนิพพานไปแล้ว มากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง 4 ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ พระธรรมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ พระบารมีพระโพธิสัตว์ พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้า พระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมครู ขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้า จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บและสรรพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้า จงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.ค. 2009, 11:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.ค. 2009, 16:10
โพสต์: 298

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ :b8: :b8: :b8: :b8:

:b36: :b36: :b36: :b36: :b36:

ความสว่าง สุกใส ของดวงจิต
หมั่นพินิจ ด้วยปัญญา ยิ่งสุกใส
อบรมจิต ทีละนิด ทำเรื่อยไป
อย่าเฉไฉ ผลัดวัน จนเป็นปี

:b41: :b41: :b41: :b41: :b41: :b41:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.ค. 2009, 22:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 10
สมาชิก ระดับ 10
ลงทะเบียนเมื่อ: 09 ก.พ. 2009, 02:06
โพสต์: 811

อายุ: 0
ที่อยู่: มหานคร

 ข้อมูลส่วนตัว


นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


สาธุครับ

:b8: :b20: :b8:

.....................................................
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มันถูกต้องอยู่แล้ว มีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่ผิด (หลวงพ่อชา สุภัทโท)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.ค. 2009, 22:17 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ม.ค. 2009, 02:20
โพสต์: 1387

ที่อยู่: สัพพะโลก

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนา ครับ :b8: คุณไหว้พระปล่อยปลา

.....................................................
ผู้มีจิตเมตตาจะไม่มีศัตรู ผู้มีสติปัญญาจะไม่เกิดทุกข์.


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ส.ค. 2009, 07:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 เม.ย. 2009, 06:18
โพสต์: 731

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


การที่เรามีปัญญา หรือวิชชา
เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ก็เหมือนเรามีดวงประทีปส่องทาง
ให้เราเดินไม่ผิดทาง เดินได้เรียบร้อยก้าววหน้า
เป็นไปด้วยดี ชีวิตจะไม่ตกตำ

ขอกราบอนุโมทนาบุญ :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ส.ค. 2009, 13:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2005, 10:46
โพสต์: 12075

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

รูปภาพ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ต.ค. 2009, 13:32 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ม.ค. 2009, 20:45
โพสต์: 1095

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาครับ


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
[รอยยิ้ม...ก็เช่นแสงแดดในฤดูหนาว และลมเย็นในฤดูร้อน..]


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 10 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร