วันเวลาปัจจุบัน 20 ก.ย. 2020, 17:19  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2009, 23:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

บ อ ก ใ ห้ รู้ ...
ทำ ใ ห้ ดู ... อ ยู่ ใ ห้ เ ห็ น

พระพุทธยานันทภิกขุ
(หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท)

วัดป่าพุทธยานันทาราม : ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

เพราะฉะนั้น เราต้องทำเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ
อยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน เราก็ต้องทำ

คนที่มีหู มีตา มีปัญญา เขาจะรู้เองว่า
เรากำลังทำอะไรกันอยู่
เพราะฉะนั้นในหลักการของหลวงพ่อเทียน
วิธีการเผยแพร่จะใช้หลัก ๕ ประการ คือ

“บอกให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ทำให้เป็น เย็นให้สัมผัส”

เมื่อเราเข้าใจการปฏิบัติจริงๆแล้ว
ถ้าคนไหนพอจะบอกให้รู้ได้ก็บอก
ไม่สามารถบอกให้รู้ได้ ก็ ทำให้ดู

ทำอะไร ทำงานแบบมีสติให้ดู
ทำงานแบบไม่ร้อนรนให้ดู
ทำงานแบบมีความสุขให้ดู

อยู่ให้เห็น อยู่แบบไม่มีปัญหา
อยู่แบบไม่มีความทุกข์

ทำให้เป็น หมายความว่า
เราต้องใช้ปัญญาว่า
เหตุการณ์อย่างนี้ควรจะทำอย่างไร
พูดอย่างไร ควรจะคิดอย่างไร
มันถึงจะไม่มีปัญหา

ถ้าทำไม่เป็น พูดไม่เป็น คิดไม่เป็นแล้ว
มันก็จะเกิดปัญหา ทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเรา

เย็นให้สัมผัส หมายความว่า
เมื่อเราไม่มีทุกข์ปัญหาใดใดมารบกวนจิต
เราก็สามารถดำรงชีวิตอย่างยิ้มแย้มเจ่มใส
ทำงานไม่มีปัญหา

ทุกคนเขาก็เห็นว่าเราเย็น สบาย
นั่นคือการเผยแพร่ธรรมออกไป

นี่คือการเผยแพร่ที่หลวงพ่อเทียนท่านสอน

คือ บอกให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เป็น เย็นให้สัมผัส
นี่คือหลัก ๕ ประการของการเผยแพร่ มันเป็นความเข้าใจ


เพราะฉะนั้น เมื่อได้หลักการนี้แล้ว
เราก็ไม่ควรประมาท

สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอุปกรณ์แห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ไม่ใช่เราและของเรา
เพราะวันหนึ่งเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป

แต่ทีนี้เราจะทำอย่างไรที่จะแปรเปลี่ยน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาให้เป็นอุปกรณ์แห่งธรรม
ไม่ให้มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเร่าร้อน
ดิ้นรน มีปัญหา มีความทุกข์

หรือทำไตรลักษณ์ ให้เป็นอุปกรณ์ทำจิตให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์
นั้นเราต้องใช้สติปัญญาอย่างสูงสุด
ในการที่จะเพียรพยายามเพื่อที่จะทำให้จิตของเรา
ให้เป็นอิสระจากอุปาทาน


คนไหนพอจะบอกได้ก็บอก
เช่น บอกลูก บอกหลาน บอกเพื่อนฝูง
เพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสได้บอก
เผื่อเป็นอะไรเราตายไปก่อน

ลูกหลานหรือคนที่รับฟังเรา
เขามีอุปนิสัยที่จะรู้เรื่องนี้ได้ก็พลอยได้รู้
เราก็ต้องบอกให้เขารู้ แต่มีวิธีบอกอย่างไร
ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราอีก

เราก็ใช้สติปัญญาเต็มความสามารถของเรา
ในการที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ไปสู่คนอื่น ซึ่งคิดว่ามายาก
ถ้าเราประจักษ์แจ้งกับตัวเองอย่างแท้จริง
สำหรับคนอื่นไม่ยาก

แต่ถ้าเราไม่ประจักษ์แจ้งกับตัวเองก่อน
อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้กับคนอื่น


ดังนั้นเราก็ตองเอาที่ตัวเองเป็นหลัก
เป็นพยานแห่งการรู้แจ้ง ตั้งแต่หัวจรดเท้า
เราสามารถรู้ได้ ไม่ใช่เรื่องยาก

ตามดูมันไปทุกๆ ขณะ
แล้วจะได้เห็นความจริงที่มหัศจรรย์มากมาย
ในรูปและนามนี้ที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมา


มันวิเศษกว่าหุ่นยนต์ทั้งหลาย ๑๐ เท่า
หุ่นยนต์จะดีขนาดไหนก็ไม่เท่ากับร่างกายร่างหนึ่ง
ฉะนั้นมันมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในตัวเรา
เราจะใช้มันอย่างไรให้มันคุ้มค่า

พระพุทธเจ้าท่านคุณค่าของชีวิตมนุษย์อย่างนี้
ท่านจึงรีบสั่งสอน หลังจากท่านตรัสรู้แล้ว
และพระองค์ทรงทำอย่างต่อเนื่องตลอดสี่สิบห้าพรรษา

เพราะพระองค์ทรงทราบว่าทุกคนมีสิทธิที่จะรับรู้ได้
ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ ก็ตาม
มีสิทธิที่จะรู้ได้ แต่เวลาชีวิตของท่านไม่พอ


แต่กระนั้นสาวกของพระองค์
ก็ได้ทำการเผยแพร่สืบต่อกันมาถึง ๒ พันกว่าปีแล้ว
ดังนั้นพวกเราจึงต้องทำอย่างนี้ตลอดไป

ความจริงแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะในร่างพระมหาสมณโคตมะเจ้า
ได้ค้นพบพุทธภาวะในใจของมนุษย์
แล้วนำมาชี้บอกเท่านั้นเองว่า

ทุกคนมีพุทธะอยู่ในใจ ไม่ยกเว้น
ถ้าใครมี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ที่ถูกต้อง
สามารถพิสูจน์เห็นอริยสัจจ์ได้ทุกคน


เสมือนว่าเรามีขุมทรัพย์แห่งความสุข
อยู่ในบ้านของตนเองอย่างมหาศาลแล้ว
เพียงแต่เรารู้จักวิธีขุดขึ้นมาใช้เท่านั้นเอง
เราก็จะไม่ทุกข์อีกตลอดไปชั่วกัปชัวกัลป์


คำตรัสนี้เป็นความจริง
ที่มีอริยสาวกได้พิสูจน์เห็นความจริงนี้มาแล้ว
เป็นเวลายาวนานถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบปีมาแล้ว
ท่านทั้งหลายจะไม่ลองมาพิสูจน์กันบ้างเชียวหรือ?


รูปภาพ
[พระพุทธยานันทภิกขุ
(หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท)]


:b8: :b8: :b8:


(ที่มา : เคลื่อนไหวไปสู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม (ภายใน ๗ วัน),
โดย พระพุทธยานันทภิกขุ, กองทุนเพื่อนสติ จัดพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, หน้า ๑๒๑-๑๒๓)


:b44: รวมคำสอน “พระพุทธยานันทภิกขุ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=45777


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 มี.ค. 2009, 08:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 ก.พ. 2009, 04:12
โพสต์: 1067


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
...นฺตถิตัณหา สมานที...
ห้วงน้ำใหญ่โต เสมอด้วยตัณหาไม่มี


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 มี.ค. 2009, 12:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2005, 10:46
โพสต์: 12075

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


สาธุ สาธุ สาธุจ้า...คุณกุหลาบสีชา

เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

:b41: tongue :b41:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 ก.ย. 2015, 05:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 มี.ค. 2016, 09:48 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 1824


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ส.ค. 2018, 16:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2428


 ข้อมูลส่วนตัว


น้อมกราบองค์หลวงพ่อเจ้าค่ะ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 มี.ค. 2019, 19:17 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1223


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ก.ค. 2019, 08:14 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2112

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร