วันเวลาปัจจุบัน 23 มิ.ย. 2021, 12:18  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ต.ค. 2015, 13:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2649


 ข้อมูลส่วนตัว


ประวัติและปฏิปทา
“พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26908

รวมคำสอน
“พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47595

:b50: :b49: :b50:
ประมวลภาพ
“พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)”

วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


รูปภาพ

ถ่ายที่หน้าประตูพระวิหาร วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ถ่ายโดย ร้าน เอ็ม.ทานากะ
โดย...นายโมริ ทานากะ จ.เชียงใหม่


รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ต.ค. 2015, 13:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2649


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ
:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : อาจารย์บุญตา แอนติค

ภาพนี้ถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๘
โดย ร้าน เจียเป็งเส็ง


รูปภาพ
:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : หนังสือบูรพาจารย์

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ธ.ค. 2015, 16:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2649


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

--------------------------------------------
:b50: :b49: :b50:
:b44: :: ที่มา :: :b8:
ภาพเก่าๆ ของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ที่หาดูได้ยากมากๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=19628

ศิษย์รุ่นสุดท้ายของ “หลวงปู่มั่น” ที่ยังดำรงขันธ์อยู่เวลานี้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=48343


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 มี.ค. 2020, 02:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2649


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 มี.ค. 2021, 10:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2649


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : อาจารย์บุญตา แอนติค
รูปภาพ

พระพุทธชินสีห์ องค์พระประธานในพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
ในงานสวดมนต์ฉลองยุคของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย


:b39:

:b47: :b47: พระพุทธชินสีห์และพระโต
พระประธานในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19305

รูปภาพ

พระมหาเถรานุเถระในคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
บันทึกภาพร่วมกัน ณ พระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
ในงานสวดมนต์ฉลองยุคของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย


>>>> :b44: :b44: แถวหน้า จากซ้าย :

๑. พระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชกวี

๒. พระธรรมราชานุวัตร (แสง พุทฺธทตฺโต)
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

๓. พระพรหมมุนี (แฟง กิตฺติสาโร)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร


๔. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่ หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต


๕. พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์ (ม.ร.ว.โล้น ญาณวโร)
วัดโสมนัสวิหาร (วัดโสมนัส ราชวรวิหาร)

๖. พระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร จ.ราชบุรี


๗. ไม่ทราบชื่อและนามฉายา


>>>> :b44: :b44: แถวที่ ๒ จากซ้าย :

๘. พระราชเมธี (ท้วม กณฺณวโร)
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูปลัดอุทิจยานุสาสน์


๙. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระญาณรักขิต


๑๐. พระวินัยรักขิต (นาม กาฬนาโม)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

๑๑. พระราชมุนี (ชม สุสมาจาโร)
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูปลัดจุลานุนายก

๑๒. พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูปลัดอวาจีคณานุสิชฌน์


:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 มี.ค. 2021, 13:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2649


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส”
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ทรงฉายพระรูป
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงมีพระสมณฉายาว่า “วชิราวุโธภิกขุ”
ณ ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๗
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


>>>> :b44: :b44: แถวหน้า จากซ้าย :

องค์ที่ ๑
พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร


องค์ที่ ๓
พระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖)
ทรงมีพระสมณฉายาว่า “วชิราวุโธภิกขุ”


เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๗ เวลาเช้า ๓ โมงเศษ
ทรงผนวชเป็นครั้งที่ ๓ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์
และหม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต เป็นพระกรรมวาจาจารย์
ถึงเวลาบ่าย ๔ โมงเย็น ได้ทรงทำทัฬหีกรรม (อุปสมบทซ้ำ)
ณ พระพุทธรัตนสถานมนทิราราม ในพระบรมมหาราชวังชั้นใน
กับพระอุปัชฌาย์และพระกรรมวาจาจารย์พระองค์เดิม
ผนวชแล้วเสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักปั้นหย่า (พระตำหนักปั้นหยา)
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ศกเดียวกันนั้น จึงทรงลาผนวช
แล้วปฏิญาณพระองค์ถึงไตรสรณคมน์และรับศีล
ยังทรงประทับในวัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร) ต่อ
จนกระทั่งเช้าวันที่ ๑๕ ธันวาคม จึงเสด็จฯ กลับ


องค์ที่ ๔
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
“พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส”
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์


องค์ที่ ๕
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต ที่พระธรรมปาโมกข์
ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์


องค์ที่ ๘
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์ที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระญาณวราภรณ์
(เสมอพระราชาคณะชั้นเทพพิเศษ)


>>>> :b44: :b44: แถวที่ ๒ จากซ้าย :

องค์ที่ ๑
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชมุนี


องค์ที่ ๓
พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอวาจีคณานุสิชฌน์


องค์ที่ ๔
พระราชเมธี (ท้วม กณฺณวโร)
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเมธาธรรมรส


องค์ที่ ๕
พระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพกวี


องค์ที่ ๘
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระญาณรักขิต


:b50: :b49: :b50:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร