วันเวลาปัจจุบัน 20 มิ.ย. 2021, 04:14  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ต.ค. 2015, 13:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2649


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพที่แขวนติดไว้ภายใน “วัดป่าศรีฐานใน”
บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร


รูปภาพ

พระอาจารย์สอ สุมงฺคโล กับ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

พระอาจารย์สอ สุมงฺคโล ท่านเป็นคนบ้านศรีฐาน
และเป็นศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล


รูปภาพ

หลวงปู่ขาว อนาลโย กับ หลวงปู่ดี ฉนฺโน

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต กับ หลวงปู่ทองดี วรธมฺโม

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ กับ หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม

--------------------------------------------
:b50: :b49: :b50:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ต.ค. 2015, 13:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2649


 ข้อมูลส่วนตัว


“บ้านศรีฐาน” ถิ่นกำเนิดนักปราชญ์
ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต


:b50: :b49: :b50:

ครั้งเมื่อเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้เกิดสงครามภายในขึ้น
มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกัน สงครามได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง
และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้รักความสงบโดยรอบ
ประชาชนผู้ประสบภัยสงครามจึงได้พากันอพยพข้ามฝั่งมาเป็นจำนวนมาก
สันนิษฐานว่าประชาชนกลุ่มนี้ อาจเป็นกลุ่มที่นำโดยเจ้าพระวอ เจ้าพระตา
โดยได้ทำการต่อสู้กับกองทัพทหารบ้าง ถอยบ้าง จนมาถึงบริเวณหนองพลับ
และได้เห็นพ้องกันว่าเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย
อีกทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้สร้างหลักฐานจนกลายเป็นชุมชนขึ้นมา
พร้อมกันนี้ก็ได้สร้าง “วัดดงศิลาเลข” ขึ้นมา
(ปัจจุบันได้ร้างไปแล้ว) เพื่อเป็นศูนย์รวมของชุมชน

ในขณะนั้นมีชาวบ้านที่อพยพมาในครั้งนั้น ชื่อ “ขุนศรี”
ซึ่งมีฝืมือในการล่าสัตว์ โดยจะออกล่าสัตว์ตามสถานที่ต่างๆ
เช่น หนองแสง หนองสะพัง หนองนา โดยเฉพาะที่หนองนานั้น
มีสัตว์อยู่ชุกชุมเพราะเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่น
ขุนศรีจึงได้สร้างที่พักใกล้บริเวณหนองนาเพื่อสะดวกในการล่าสัตว์
ต่อมาก็มีผู้คนได้อพยพตามขุนศรีมาเป็นจำนวนมาก
จนกลายเป็นหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาชื่อ “บ้านศรีฐาน”
โดยมีคำว่า “ศรี” มาจากชื่อของขุนศรี
และคำว่า “ฐาน” มาจากถิ่นฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์
จึงกลายเป็น “หมู่บ้านศรีฐาน” ในปัจจุบัน

วัดที่ชาวบ้านได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวบ้านนั้น
เดิมมีชื่อว่า “วัดศรีษะเกษ” ซึ่งด้านทิศเหนือของวัดเป็นป่าไม้แดงขึ้นหนาแน่น
เป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น ฝูงลิว กระรอก กระแต เป็นต้น
ชาวบ้านเรียกบริเวณดังกล่าวว่า “ดอนปู่ตา”

ราวปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
และพระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล
พร้อมด้วยคณะพระกรรมฐาน
ได้ออกเที่ยวจาริกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมและเผยแผ่พระศาสนา
กระทั่งได้มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านทั้งสองเกิดความพอใจบริเวณดอนปู่ตา
เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมต่อการภาวนา
พร้อมทั้งยังได้เทศนาสั่งสอนชาวบ้านให้เลิกนับถือผี
แล้วหันมาพึ่งคุณของพระรัตนตรัยแทน และให้เข้าใจวัตรปฏิบัติของพระกรรมฐาน
ภายหลังประชาชนจึงเกิดความเลื่อมใสขึ้น
ทั้งยังได้พร้อมใจกันถวายดอนปู่ตาให้สร้างเป็นวัดขึ้นมา และได้เรียกกันว่า “วัดป่า”

ในขณะนั้นวัดศรีษะเกษซึ่งเป็นวัดเดิม ไม่มีพระจำพรรษาอยู่
ชาวบ้านจึงเห็นควรว่าให้รวมวัดเดิมกับวัดป่าให้เป็นวัดเดียวกัน
เพราะมีเขตติดต่อกันเพื่อสะดวกต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งวัดที่เกิดใหม่นี้
ชาวบ้านได้เรียกกันว่า “วัดป่าศรีฐานใน” จนมาถึงปัจจุบันนี้
วัดป่าศรีฐานในจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาญาติโยมชาวบ้านศรีฐาน
และเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมา

นับตั้งแต่คณะพระกรรมฐานซึ่งนำโดยพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
ได้ให้การอบรมธรรมะแก่ชาวบ้านในครั้งนั้นเป็นต้นมา
จากนั้นได้มีลูกหลานชาวบ้านศรีฐานออกบวช
ประพฤติปฏิบัติภาวนาสืบๆ กันมาเป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบัน
จึงอาจกล่าวได้ว่า “บ้านศรีฐาน” เป็นถิ่นกำเนิดนักปราชญ์โดยแท้
ครูบาอาจารย์ในสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่เป็นคนบ้านศรีฐาน
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของสาธุชน อาทิ


๑. พระอาจารย์บุญสิงห์ สีหนาโท วัดป่าศรีฐานใน จ.ยโสธร
(เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
และเป็นพระอาจารย์รูปแรกของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร)

๒. พระอาจารย์บุญช่วย ธมฺมวโร วัดป่าศรีฐานใน จ.ยโสธร

๓. พระอาจารย์สอ สุมงฺคโล วัดป่าศรีฐานใน จ.ยโสธร
(เป็นพระน้าชายแท้ๆ ของหลวงปู่บุญมา สุชีโว
โดยเป็นน้องชายของโยมมารดา)

๔. พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42484

๕. หลวงปู่เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง จ.อุดรธานี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48847

๖. หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
(เป็นพระพี่ชายของหลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21725

๗. หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20750

๘. หลวงปู่บุญมา สุชีโว วัดสามัคคีสิริมงคล จ.หนองบัวลำภู
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48770

๙. หลวงปู่ทองดี วรธมฺโม วัดนิคมวนาราม จ.ยโสธร

๑๐. หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ วัดศรีฐานใน จ.ยโสธร
(เป็นพระน้องชายของหลวงตาพวง สุขินฺทริโย)


๑๑. หลวงปู่คำพอง (หลวงตาน้อย) ปญฺญาวุโธ
วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48789

๑๒. หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22248

๑๓. หลวงปู่จวน โชติธมฺโม วัดนิคมวนาราม จ.ยโสธร

๑๔. หลวงปู่ทองสี กตปุญฺโญ วัดป่าสุทธิมงคล จ.ยโสธร
(เป็นพระน้าชายแท้ๆ ของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
และหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม)


๑๕. หลวงพ่อทับ ธมฺมปทีโป วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร

๑๖. หลวงปู่เบ็ง กลฺยาโณ วัดป่ากุสลธโร จ.เลย
(เป็นพระพ่อของพระอาจารย์อุดร วฑฺฒโน)


๑๗. พระอาจารย์ประเสริฐ ปวฑฒฺโน วัดป่าสุทธิมงคล จ.ยโสธร

๑๘. พระอาจารย์อุดร วฑฺฒโน วัดป่ากุสลธโร จ.เลย
(เป็นพระลูกชายของหลวงปู่เบ็ง กลฺยาโณ):b44: หมายเหตุ : หลวงปู่บุญมา สุชีโว วัดสามัคคีสิริมงคล
ปัจจุบันท่านเป็นพระมหาเถระชาวบ้านศรีฐาน
ที่มีอายุและพรรษามากที่สุดที่ยังดำรงขันธ์อยู่
รองลงมาคือ หลวงปู่คำพอง (หลวงตาน้อย) ปญฺญาวุโธ


รูปภาพ
ซุ้มประตูด้านหน้า “วัดป่าศรีฐานใน” อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : watpa.com


--------------------------------------------
:b50: :b49: :b50:
:b44: :: ที่มา :: :b8:
ภาพเก่าๆ ของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ที่หาดูได้ยากมากๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=19628

ศิษย์รุ่นสุดท้ายของ “หลวงปู่มั่น” ที่ยังดำรงขันธ์อยู่เวลานี้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=48343


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 ก.พ. 2020, 12:59 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2205

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร