วันเวลาปัจจุบัน 19 ต.ค. 2018, 02:04  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 มิ.ย. 2014, 16:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 6893

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


ภาพประวัติศาสตร์ กว่า ๑๔๑ ปีที่แล้ว

ภาพหมู่พระมหาเถรานุเถระ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
อาราธนาให้เข้าร่วมในการพระราชพิธีทรงผนวช
ฉายพระรูปร่วมกัน ณ ภายในพระพุทธรัตนสถานมนทิราราม
ในพระบรมมหาราชวังชั้นใน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๖
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ทรงเสด็จออกผนวชเป็นพระภิกษุในขณะทรงครองราชย์
และได้ประทับจำพรรษา ณ ที่นั้น


(ทรงผนวชเป็นพระภิกษุเป็นเวลา ๑๕ วัน ก็ทรงลาผนวช)

รูปภาพ
พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๕
ครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๖


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

๑. พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พระสมณฉายานามว่า “จุฬาลังกรโณภิกขุ”


๒. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร
ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (หม่อมเจ้ากระจ่าง ลดาวัลย์ อรุโณ)
ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “หม่อมเจ้าพระอรุณนิภาคุณากร”
หม่อมเจ้าพระราชาคณะ ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอภิบาล

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19364

๓. พระเทพกวี (นิ่ม สุจิณฺโณ) วัดเครือวัลย์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุคุณคณาภรณ์


:b44: ๔. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่
“พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์”

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกาย วัดบวรนิเวศวิหาร
ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์)
[สมเด็จฯ พระองค์นี้ทรงสร้างพระกริ่งปวเรศฯ
เป็นที่โด่งดัง หายาก และมีราคาแพงมาก]

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=26031

๕. พระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จนฺทรํสี)
ปฐมเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47918

๖. สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ)
ปฐมเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพิมลธรรม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=50566

๗. พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) วัดบรมนิวาส
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอริยมุนี


๘. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ) วัดปทุมคงคา
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี


:b44: ๙. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระสาสนโสภณ”
ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=21489

หมายเหตุ : จากการค้นคว้าของอาจารย์ชลทัต สุขสำราญ
โดยเปรียบเทียบกับโคลงในหนังสือ “คำกลอนสรรเสริญพระบารมี”
และหนังสืออื่นๆ พอจะอนุมานได้ว่าพระรูปประวัติศาสตร์นี้
น่าจะถ่ายเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๖
ถ่ายโดย หลวงอัคนีนฤมิตร (จิตร จิตราคณี)
เมื่อยังมีบรรดาศักดิ์เป็นที่ ขุนสุนทรสาทิศลักษณ์
เจ้าของร้าน F.chit & son

:b47: :b45: :b47:

รูปภาพ

รูปภาพ
ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : อาจารย์ชลทัต สุขสำราญ

:b39:

ภาพหมู่พระมหาเถรานุเถระ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
อาราธนาให้เข้าร่วมในการพระราชพิธีทรงผนวช
ฉายพระรูปร่วมกัน ณ เชิงบันไดทางขึ้นพระพุทธรัตนสถานมนทิราราม
ในพระบรมมหาราชวังชั้นใน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๖


>>>>> ในภาพ จากซ้ายไปขวา :

:b44: ๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระสาสนโสภณ”
ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์

๒. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี วัดปทุมคงคา

๓. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร
ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (หม่อมเจ้ากระจ่าง ลดาวัลย์ อรุโณ)
ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “หม่อมเจ้าพระอรุณนิภาคุณากร”
หม่อมเจ้าพระราชาคณะ ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอภิบาล

๔. พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอริยมุนี วัดบรมนิวาส

:b44: ๕. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่
“พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์”
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกาย วัดบวรนิเวศวิหาร
ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์)
[สมเด็จฯ พระองค์นี้ทรงสร้างพระกริ่งปวเรศฯ
เป็นที่โด่งดัง หายาก และมีราคาแพงมาก]


๖. สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ)
ปฐมเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพิมลธรรม

๗. พระเทพกวี (นิ่ม สุจิณฺโณ) วัดเครือวัลย์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุคุณคณาภรณ์


:b39:

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กับ “สามเณรพระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ”
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)


ภายหลังจากออกพรรษา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๖
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
จะทรงเสด็จออกผนวชเป็นพระภิกษุ แล้วเสด็จประทับจำพรรษา
ณ พระพุทธรัตนสถานมนทิราราม ในเขตพระบรมมหาราชวัง

ในคราวนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค) เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่
“พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์”
เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์) และได้เข้าไปประทับอยู่เป็นเพื่อน
อีกทั้งมีพระเถรานุเถระอื่นๆ ผลัดกันเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนด้วย

นอกจากนี้แล้ว “สามเณรพระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ”
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

พร้อมด้วย สามเณรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
สามเณรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ
สามเณรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์
และสามเณรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
ยังเข้าไปอยู่สมทบ ทำวัตรสวดมนต์ และบิณฑบาต แต่มิได้อยู่รับใช้
คงเป็นด้วยพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ยังคงเป็นพระนวกภิกษุ หรือพระใหม่
การมีสามเณรไว้อุปัฏฐากรับใช้จึงเป็นการไม่สมควร ดังมีข้อวัตรปฏิบัติ
เช่น ในการบิณฑบาตก็ห่มคลุม อุ้มบาตรเหมือนอย่างนอกวังนั่นเอง


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ธ.ค. 2015, 18:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 1712


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร