วันเวลาปัจจุบัน 06 ส.ค. 2020, 03:16  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 15:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

การสวดพระปริตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร• วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดช
ในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๒ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๒. เพื่อขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และพระปริตรอภิบาลคุ้มครองรักษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ และภยันตรายใดใด

๓. เพื่อขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและพระปริตร ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองและประเทศไทย
ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตต่างๆ ให้มีสันติสุขความสงบเรียบร้อย
มีความเจริญอย่างบูรณาการและยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

๔. เพื่อขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และพระปริตร รวมทั้งอำนาจของกุศลธรรมของบรรดาชาวพุทธ
คุ้มครองดลบันดาลให้ชาวไทยได้รับความสุขทางกาย และทางใจ
ได้รับความเจริญรุ่งเรืองทั้งทั้งโลก ทางธรรม มีความสามัคคีเมตตาเอื้ออาทรต่อกัน
ได้ร่วมกันธำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ สถาบันศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้สถิตย์สถาพรตลอดไป

๕. เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทย ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


• ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร

กรมประชาสัมพันธ์ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยความร่วมมือสนับสนุนของหนวยราชการ สถาบันทางศาสนา
สถาบันทางการศึกษา องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ


• กิ จ ก ร ร ม ที่ จั ด

• การบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ไทย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น โดย พระราชครูวามเทพมุนี

• พระสงฆ์ ๘๓ รูปเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริตร
โดยการนำของ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ. ๙) ประธานฝ่ายสงฆ์
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

• การนั่งสมาธิบำเพ็ญจิตตภาวนา เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.


:b8: :b8: :b8:

เนื่องจากกุหลาบสีชา มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานนี้ในพระอุโบสถด้วย
จึงขอนำภาพที่บันทึกมาให้พี่น้องผองพื่อนกัลยาณมิตรชาวลานธรรมจักรได้ชมกัน
และร่วมอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
:b8:

(มีต่อ)


แก้ไขล่าสุดโดย webmaster เมื่อ 29 พ.ย. 2009, 17:36, แก้ไขแล้ว 6 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 15:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: บ ร ร ย า ก า ศ โ ด ย ร อ บ พ ร ะ อุ โ บ ส ถ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(มีต่อ)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 29 พ.ย. 2009, 15:35, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 15:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 มิ.ย. 2008, 22:40
โพสต์: 1769

แนวปฏิบัติ: กินแล้วนอนพักผ่อนกายา
งานอดิเรก: ปลุกคน
สิ่งที่ชื่นชอบ: Tripitaka
ชื่อเล่น: สมสีสี
อายุ: 0
ที่อยู่: overseas

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาครับคุณโรส :b8:

.....................................................
ศีล ๕ รักษาตนไม่ให้เกิดในอบายภูมิ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 15:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โ ค ร ง ก า ร ฯ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 15:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ก า ร เ ต รี ย ม ง า น ภ า ย ใ น พ ร ะ อุ โ บ ส ถ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(มีต่อ)


แก้ไขล่าสุดโดย webmaster เมื่อ 29 พ.ย. 2009, 17:32, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 15:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง ง า น ใ น พ ร ะ อุ โ บ ส ถ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 15:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ศ า ส น วั ต ถุ ที่ สำ คั ญ ข อ ง วั ด ฯ

รูปภาพ
รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

ที่มาของข้อมูล : สูจิบัตรการสวดพระปริตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


แก้ไขล่าสุดโดย webmaster เมื่อ 29 พ.ย. 2009, 17:35, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 พ.ย. 2009, 11:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 เม.ย. 2008, 07:43
โพสต์: 567

ที่อยู่: สมุทรปราการ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าคะ

.....................................................
!!@ ธรรมะไม่กลับมา โลกาจะวินาศ มวลมนุยษ์จะลำบาก คนบาปจะครองเมื่อง @!! คำของท่านพุทธทาส


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 พ.ย. 2009, 16:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2009, 20:49
โพสต์: 3986

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ: 42
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

เป็นภาพกิจกรรมที่ดีมากเลยครับ


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
แม้มิได้เป็นสุระแสงอันแรงกล้า ส่องนภาให้สกาวพราวสดใส
ขอเป็นเพียงแสงแห่งดวงไฟ ส่องทางให้มวลชนบนแผ่นดิน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 พ.ย. 2009, 16:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 10
สมาชิก ระดับ 10
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ก.ย. 2009, 14:32
โพสต์: 874

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

เป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่จริง ๆ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร