วันเวลาปัจจุบัน 01 มิ.ย. 2023, 06:27  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มิ.ย. 2009, 15:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

วั ดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)
เป็นวัดราษฎร์ สังกัดนิกาย มหานิกาย
ตั้งอยู่บน เขาสารพัดดี ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท


เป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ภายใต้การนำของ หลวงพ่อสำรวม สิริภทฺโท

รูปภาพ
[หลวงพ่อสำรวม สิริภทฺโท ท่านเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)]


ซึ่งท่านมีปณิธานแน่วแน่ในอันที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา
เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักธรรมคำสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
รวมทั้งเร่งปลูกป่า อนุรักษ์พันธุ์ไม้
ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพืชสมุนไพรที่หายาก
เช่น มะค่าโมง กฤษณา ประดู่ พยุง เต็งรัง สายน้ำผึ้ง
ไม้เบญจพรรณอื่นๆ ยางน่อง พิมเสน ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมอันสงบ สงัด และสัปปายะ
อันเหมาะควรแก่การปฏิบัติธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
บนพื้นที่ของวัดกว่า ๒,๔๐๐ ไร่ มานานกว่า ๒ ทศวรรษ


(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มิ.ย. 2009, 15:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
[ป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรอบวัด]


ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรตินั้น
ยังมีพื้นที่ป่าอีกกว่า ๓๐๐ ไร่
ที่ทางวัดได้ปลูกพันธุ์ไม้หายากมานานนับสิบปี


แต่เนื่องจากยังมิได้มีการสร้างกำแพงป้องกันอย่างแข็งแรง
(ปัจจุบันมีเพียงรั้วลวดหนามเป็นบางส่วน)
จึงเกิดการบุกรุกเพื่อหาของป่าเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะการเผาทำลายจนเกิดไฟป่า

ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ เพียงปีเดียว เกิดไฟป่าหลายต่อหลายครั้ง
จนทำลายต้นไม้ไปมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น
ทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลต่อผืนป่าและสิ่งแวดล้อม
เพียงเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบางคนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทางวัดฯ
ได้พยายามทำการแก้ไขป้องกันโดยวิธีต่างๆ ตลอดมา แต่ก็ไม่เป็นผล


จึงมีโครงการที่จะสร้างกำแพงรอบพื้นที่ป่าดังกล่าว
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกในอนาคต
อันเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก
และสิ่งแวดล้อมของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
เพื่อประโยชน์สุขแก่คนรุ่นหลังสืบไป


รูปภาพ
[กำแพงเก่าล้อมรอบบริเวณวัด ยาว ๕ ก.ม.]

รูปภาพ
[ปัจจุบันทางวัดฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างกำแพงรอบนอกอีกประมาณ ๖.๕ ก.ม.]

รูปภาพ
[แผนที่วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)]

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มิ.ย. 2009, 16:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: บริเวณเขตพุทธาวาส และสังฆาวาส

รูปภาพ
[สถูปครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง บนยอดเขา]

รูปภาพ
[พระลีลาภาวนาชัยสิทธิ์]

รูปภาพ
[หอสวดมนต์]

รูปภาพ
[ศาลาสิริภทฺโท รวมใจประชาเฉลิมพระเกียรติ ร.๙]

รูปภาพ
[กุฏิเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา]

รูปภาพ
[กุฏิเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา]

รูปภาพ
[ศาลาอเนกประสงค์]

รูปภาพ
[กฏีสงฆ์]

รูปภาพ
[กฏีสงฆ์]


(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มิ.ย. 2009, 16:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ปฏิปทาของสงฆ์ และกิจกรรมของวัดฯ

รูปภาพ
[พิธีอุปสมบท]

รูปภาพ
[พระสงฆ์ออกบิณฑบาต ที่ตลาด อ.หันคา]

รูปภาพ
[พระสงฆ์ออกบิณฑบาต ที่ตลาด อ.หันคา]

รูปภาพ
[แม่ชีเข็นรถรับอาหารตามพระบิณฑบาต]

รูปภาพ
[แม่ชีเข็นรถรับอาหารตามพระบิณฑบาต]

รูปภาพ
[แม่ชี พิจารณาอาหาร]

รูปภาพ
[ผู้สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ]

รูปภาพ
[กลุมเยาวชนเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ]

รูปภาพ
[หลวงพ่อมอบทุนสงเคราะห์นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์]

รูปภาพ
[นักเรียนกว่า ๒๐๐ คน รอรับมอบทุนการศีกษาสงเคราะห์]


(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 มิ.ย. 2009, 16:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: ป่าในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
และสัตว์ป่าในบริเวณวัดฯ กว่า ๑,๐๐๐ ชีวิต


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
[กองฟืน จากป่าไม้ในวัดที่ตายตามธรรมชาติ]

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
[กองฟาง สำหรับเป็นอาหารสัตว์ป่า]

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 เม.ย. 2015, 14:19 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2376

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: สาธุๆๆ ค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ tongue


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร