วันเวลาปัจจุบัน 06 มี.ค. 2021, 16:04  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=28กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 มี.ค. 2012, 16:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ก.ย. 2010, 14:07
โพสต์: 27


 ข้อมูลส่วนตัว


tongue แนะนำวัดใหม่ปลายห้วยให้เป็นที่รู้จัก ดู 3 คลิปนี้เลยครับ
1. http://youtu.be/YQ-9zYdsGQo
2. http://youtu.be/-cLQi8SkeoA
3. http://youtu.be/fow_eNJ8_sU

:b18: เพลงธรรมะพาหุงมหากา ประกอบภาพงานปฏฺิบัติธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง 5 ธันวามหาราช 2554

http://youtu.be/JgXcSJvAabE

onion คลิปคำสอนหลวงปู่ทองดี อนีโฆ
ประธานสงฆ์วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ธรรมเทศนาหลวงปู่ทองดี อนีโฆ 7 ม.ค. 2555 หลวงปู่อนุญาตให้บันทึกวีดีโอครับ
http://youtu.be/iPK_JYF8Bs8

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ นำแผ่เมตตา - http://youtu.be/D-K8wUI6tz8

สติปัฏฐาน 4 http://youtu.be/ggDAl4CZKJA

การชำระหนี้สงฆ์ http://youtu.be/RmEwP0fCN5U

พ่อแม่สร้างให้เรามาทำความดีหรือความชั่ว http://youtu.be/o6MGHRRX6Wk

การเกิดและการรู้จักทุกข์ด้วยปัญญา http://youtu.be/8M3EXZxsY1g

นั่งให้สบายกาย http://youtu.be/WQPlJOJ_qVQ

แรงใจในการสร้างบารมี 10 ทัศ http://youtu.be/TUpefrtxd08

สมบัติหลวงปู่ ทรัพย์ภายใน http://youtu.be/EsqxIV_V6no

การให้ทานและการรักษาศีล http://youtu.be/reK9L9ZpmOI

จริต 6 http://youtu.be/6bsqciBWQ9w

คุณของศีล http://youtu.be/dWE8Udq01C8

เตือนสติผู้ปฏิบัติ http://youtu.be/_J9Lt81jhMo

เทศน์ก่อนสวดมนต์ http://youtu.be/Aqm7Q6xBfXw

บารมี 10 http://youtu.be/VFnpBsfK90E

พุทธคุณ http://youtu.be/WmUuo7R_z9E

ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา http://www.youtube.com/watch?v=IVb6FlVE ... ature=plcp

คลิปที่หลวงปู่แจกซีดีกฐินปีก่อน http://youtu.be/lH1ftNU5Ia4

ธรรมสิบนาที

1. http://youtu.be/SpA6HF4Ho2s

2. http://youtu.be/sBRQgpXHckI

3. http://youtu.be/8CB5Hmaycf0

4. http://youtu.be/zMW6MjM3eqQ

เราพึ่งพระรัตนตรัยกันแบบไหน - http://youtu.be/I3aAn-fNJcM

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ - ละขันธ์ 5 - http://youtu.be/tiug12r95cQ

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ - จิตลงสู่ภวังค์ 1 - http://youtu.be/H01XXodoIB0

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ - จิตลงสู่ภวังค์ 2 - http://youtu.be/I3VdNqWGY6Y

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ - จิตลงสู่ภวังค์ 3 - http://youtu.be/jEDVazhHeps

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ - จิตลงสู่ภวังค์ 4 - http://youtu.be/eSR3snfNl98

คำกลอนบูชาพระพุทธเจ้าแบบโบราณ - http://youtu.be/BWxYnTtaJcU

กรรมฐานเบื้องต้น - http://youtu.be/QiUyty4r4WI

ความยึดมั่นในขันธ์ 5 - http://youtu.be/1BvuW1__krQ

ธรรมอันเป็นมงคล - http://youtu.be/WTYx7JwketI

นิพพานอยู่ที่ไหน - http://youtu.be/iqEZCaTAd8E

ปฏิจจสมุปบาท - http://youtu.be/9I45ymV_-HU

มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร - http://youtu.be/iQWgzdm99ik

มรรคจิต ผลจิต - http://youtu.be/N8RO4Pa5FX4

สังขารคือการปรุงแต่ง - http://youtu.be/eswPPYcHLUw

มูลเหตุแห่งทุกข์ - http://youtu.be/0FBoEvpBpuU

อนุสสติกรรมฐาน 10 - http://youtu.be/hwqE_Ld-M2k

ความฝันของหลวงปู่ทองดี 1 - http://youtu.be/KH4DlP451OQ
*** ประวัติสมเด็จโต พรหมรังษี อย่างละเอียดมากที่สุดในโลก

ความฝันของหลวงปู่ทองดี 2 - http://youtu.be/9xZbdsRYWUE

ความฝันของหลวงปู่ทองดี 3 - http://youtu.be/wq_dTnH4Q0k

ความฝันของหลวงปู่ทองดี 4 - http://youtu.be/vvL4vzL48wM

ความฝันของหลวงปู่ทองดี 5 - http://youtu.be/c_ibvCL6-2E

ความฝันของหลวงปู่ทองดี 6 - http://youtu.be/y66238izacA

= รวมคำสอน “หลวงปู่ทองดี อนีโฆ” (พระพิศาลญาณวงศ์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49194

= ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ทองดี อนีโฆ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45116

= ประมวลภาพ “หลวงปู่ทองดี อนีโฆ” วัดใหม่ปลายห้วย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=49172


:b8: :b42: :b41: อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

ในวัฏฏังคุลีชาดก กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล ถวายนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่า “บุรุษสตรีผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากร กระทำรูปเปรียบจำลองพระพุทธองค์ ขึ้นไว้ จะได้ประมาณอานิสงส์เช่นไรพระพุทธเจ้าข้า”

สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณ การที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้

ในอดีตกาล มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ กุลภัทรกุมาร ไดัชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง ระหว่างทางเขาเห็นพระพุทธปฏิมากรทำด้วยดินเหนียวองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอาราม ในป่าชัฏ พระพุทธปฏิมากรนั้น มีนิ้วพระหัตถ์หักไปนิ้วหนึ่ง จึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อย ปั้นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรณ์ให้เต็มบริบูรณ์ทั้ง ๕ นิ้ว แล้วเอาเงิน ๕ กหาปนะ ให้หญิงทาสีคนหนึ่ง คอยปฏิบัติรักษา พระพุทธปฏิมากรนั้น และให้มูลค่าประทีป เทียน แลมาลา ของหอม สำหรับบูชาพระปฏิมากรนั้นด้วย ครั้นบูชาแล้ว จึงตั้งความปรารถนาด้วยว่า “อานิสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขรณ์นิ้วพระหัตถ์นี้ ขึ้นชื่อว่าข้าศึกศัตรูทั้งปวง อย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิด”

นับแต่นั้นมา ข้าศึกศัตรูและ ร้ายทั้งหลายทั้งหลาย แม้แต่งู ตะขาบ และแมลงป่อง เป็นต้น ก็มิได้กล้ำกลายกุลภัทรกุมาร เมื่อตายไปได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ พากันหนีหมด เมื่อปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี เทพบุตรซึ่งเป็นบริวารพันหนึ่งก็มาเกิดในครรภ์ของภรรยาพวกอำมาตย์ เมื่อประสูติพระกุมารแล้ว ในกาลนั้น ทั้งหลายมีช้าง แลม้าเป็นต้น แม้จะดื้อเพียงใด เมื่อพระราชกุมารยกนิ้วพระหัตถ์ชี้มาในกาลใด เหล่านั้นก็ซวนเซล้มลงพระราชกุมารจึงได้พระนามว่า “วัฏฏังคุลีราชกุมาร”

เมื่อได้ครองราชย์เป็น “พระเจ้าวัฏฏังคุลีราชโพธิ ” ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลย ตั้งมั่นอยู่ในศีล ในกาลนั้นพระยาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันจักไปชิงราชสมบัติ ของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช เพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่า เลย คงได้เมืองมาโดยง่ายเมื่อยกทัพมาประชิดเมืองของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช พระองค์เพียงชี้นิ้วพระหัตถ์ พวกพระยาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานพาหนะและหกล้มระเนระนาด พระยาร้อยเอ็ดจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศราชของพระโพธิ สมเด็จพระทศพลจึงตรัสพระคาถาว่า บุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปนั้น จะได้เป็นพระอินทร์ ๘ ครั้ง จะได้เป็นสมเด็จบรมจักรพรรดิ ๘๐ ชาติหรือ ๑๐๐ ชาติ จะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ ผลแห่งการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธรูปนั้น ไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตย ประมาณไม่ได้ บุคคลผู้ก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยปีติเลื่อมใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนาน ผู้ปลูกมหาโพธิ์ นรชนผู้บวชตน นรชนผู้สร้างพระปฏิมากร นรชนสามจำพวกนี้ จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้.....

:b51: :b41: :b41: :b41: :b41: :b41: :b53:

การที่ท่านพุทธศาสนิกชนได้จัดสร้างพระพุทธปฏิมากรเอาไว้เคารพบูชาสักการะแทนองค์พระศาสดานั้น ย่อมมีอานิสงส์เป็นอเนกนานาประการ ซึ่งพระพุทธภาษิตได้กล่าวว่า

บุคคลใดได้สร้างพระพุทธรูปได้สำเร็จด้วยดิน(ปูนปั้น)
บุคคลนั้นเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจะได้เป็นเทพยดาผู้มีฤทธิ์

บุคคลใดได้สร้างพระพุทธรูปให้สำเร็จด้วยศิลา(หินแกะสลัก)
บุคคลนั้นจักได้เป็นสมเด็จท้าวอมรินทราธิราชเป็นใหญ่ในดาวดึงส์
บุคคลใดได้สร้างพระพุทธรูปฉายเจ้า(เขียนเป็นรูปภาพ) เขียนด้วยพระบฎ
บุคคลนั้นจักได้เป็นท้าวมหาพรหม

บุคคลใดได้สร้างพระพุทธรูปให้สำเร็จด้วยไม้โพธิ์และแก่นจันทร์
บุคคลนั้นจักได้เป็นใหญ่ในประเทศราช ประกอบด้วยจตุรงคเสนาทั้ง 4
บุคคลใดได้สร้างพระพุทธรูปให้สำเร็จด้วยทองเหลือง และสัมฤทธิ์
บุคคลผู้นั้นจักได้เป็นบรมกษัตริย์ มีสมบัติเป็นอันมาก

บุคคลใดได้สร้างพระพุทธรูปให้สำเร็จด้วยเงิน
บุคคลนั้นจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิราช ประกอบด้วยแก้ว 7 ประการ เป็นใหญ่ในแผ่นดินปฐพีทั้งหมด
บุคคลใดได้สร้างพระพุทธรูปให้สำเร็จด้วยทองคำธรรมชาติปราศจากราคี
บุคคลนั้นแม้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า ก็อาจสำเร็จตามความปรารถนา

:b44: :b48: :b49: :b50: :b46: :b45: :b44:

:b18: อานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับ พระธรรม คำสอน เป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรม ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
3. เจ้ากรรมนายเวร ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน เมื่อได้รับ ส่วนบุญ ไปแล้วก็จะเลิก จองเวร จองกรรม
4. เหล่า ยักษ์ ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
5. จิตใจสงบ ราศี ผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพ ยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้ เกิด เป็นชายเพื่อ บวช
9. พ้นจากมวล อกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟัง ธรรม จาก พระอริยะเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จ โพธิญาณ

onion :b44:

1) สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัปป์ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัปป์........(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)....

2) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า"การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก" เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด......

3) ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นพระอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน (หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)......

4) การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง (หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา).......

5) การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี "ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 มี.ค. 2012, 10:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ก.ย. 2010, 14:07
โพสต์: 27


 ข้อมูลส่วนตัว


:b44: ก า ร ส ร้ า ง พ ร ะ พุ ท ธ รู ป จ ะ ไ ด้ บุ ญ อ ย่ า ง ไ ร ? อาจารย์เสถียร โพธินัน :b44:

:b18: พุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ ดังนี้

๑.ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง อันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิ :b17:
๒. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี :b16:
๓. เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมา จัดเป็นกุศลส่วน วัยยาวัจจมัย :b9:
๔ .เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์ ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา :b3:
๕. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมา ส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน และมีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล :b11:
๖. ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันทีในสมัยกาลมรณะแล้ว หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฎให้จิตก่อนจุติ :b20:
๗. เป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ให้เจริญแพร่หลาย พุทธศิลป์นั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญา เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อน เป็นสัญญลักษณ์แห่งสันติธรรม และปัญญาธนบริสุทธิ์ :b12:

(ที่มา : "การสร้างพระพุทธรูปจะได้บุญอย่างไร" ใน สำนักพุทธรัตนประทีป ศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนา ๒๕ ศตวรรษ โดย เสถียร โพธินันทะ, หน้า ๑๒๔-๑๒๕ )

:b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร