วันเวลาปัจจุบัน 17 ม.ค. 2021, 13:26  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=28กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ม.ค. 2011, 18:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b44: ปัฏฐนฐปนคาถา
:
คาถาว่าด้วยการตั้งความปรารถนา


ยันทานิ เม กะตัง ปุญญัง เตนาเนนุททิเสนะ จะ,
ขิปปัง สัจฉิกะเรยยาหัง ธัมเม โลกุตตะเร นะวะ,


บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
ขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งในโลกุตรธรรมเก้าในทันที


สะเจ ตาวะ อะภัพโพหัง สังสาเร ปะนะ สังสะรัง,

ถ้าข้าพเจ้ายังอาภัพอยู่
ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร


นิยะโต โพธิสัตโต วะ สัมพุทเธนะ วิยากะโต,
นาฎฐาระสะปิ อาภัพพะ- ฐานานิ ปาปุเณยยะหัง


ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้
ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
ไม่ถึงฐานแห่งความอาภัพ ๑๘ อย่าง


ปัญจะเวรานิ วัชเชยยัง ระเมยยัง สีละรักขะเน,
ปัญจะกาเม อะลัคโคหัง วัชเชยยัง กามะปังกะโต,


ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง ๕
พึงยินดีในการรักษาศีล
ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง ๕
พึงเว้นจากเปือกตม กล่าวคือกาม


ทุททิฎฐิยา นะ ยุชเชยยัง สังยุชเชยยัง สุทิฎฐิยา,
ปาเป มิตเต นะ เสเวยยัง เสเวยยัง ปัณฑิเต สะทา


ขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว
พึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงาม
ไม่พึงคบมิตรชั่ว พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ


สัทธาสะติหิโรตตัปปา- ตาปักขันติคุณากะโร,
อัปปะสัยโห วะ สัตตูหิ เหยยัง อะมันทะมุยหะโก


ขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณ
คือ ศรัทธา สติ หิริโอตัปปะ ความเพียร และขันติ
พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้
ไม่พึงเป็นคนเขลา คนหลงงมงาย


สัพพายาปายุปาเยสุ เฉโก ธัมมัตถะโกวิโท,
เญยเย วัตตัตวะสัชชัง เม ญาณัง อะเฆวะ มาลุโต,


ขอให้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญ
เป็นผู้เฉียบแหลมในอรรถในธรรม
ขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปในไม่ข้องขัดในธรรมที่ควรรู้
ดุจลมพัดไปในอากาศ ฉะนั้น


ยา กาจิ กุสะลา มะยา สา สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา
เอวัง วุตตา คุณา สัพเพ โหนตุ มัยหัง ภะเว ภะเว,


ความปรารถนาใดใดของข้าพเจ้าที่เป็นกุศล
ขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ
คุณที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
จงมีแด่ข้าพเจ้าทุกๆ ภพ


ยะทา อุปปัชชะติ โลเก สัมพุทโธ โมกขะเทสะโก,
ตะทา มุตโต กุกัมเมหิ ลัทโธกาโส ภะเวยยะหัง,


เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ เกิดขึ้นแล้วในโลก
เมื่อนั้น ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
เป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรม


มะนุสสัตตัญจะ ลิงคัญจะ ปัพพัชชัญจุปะสัมปะทัง,
ละภิตวา เปสะโล สีลี ธาเรยยัง สัตถุสาสะนัง,


ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์
ได้เพศบริสุทธิ์ ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว
เป็นคนรักศีลมีศีล
ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดา


สุขาปะฎิปะโท ขิปปา- ภิญโญ สัจฉิกเรยยะหัง,
อะระหัตตัปผะลัง อัคคัง วิชชาทิคุณะลังกะตัง,


ขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวก
ตรัสรู้โดยฉับพลัน
กระทำให้แจ้งซึ่งอรหันตผลอันเลิศ
อันประดับด้วยธรรม มีวิชชา เป็นต้น


ยะทิ นุปปัชชะติ พุทโธ กัมมัง ปะริปูรัญจะ เม,
เอวัง สันเต ละเภยยาหัง ปัจเจกะโพธิมุตตะมันติ.


ถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่ยังเกิดขึ้น
แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้ว
เมี่อเป็นเช่นนั้น
ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทอญ


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : คู่มือชาวพุทธ เล่ม ๑ ทำวัตรสวดมนต์แปล
บทสวดมนต์พิเศษ วัดมเหยงคณ์
, หน้า ๒๔๓-๒๔๖)


:b8: :b8: :b8:

ขอนำบุญจากการทำทาน บวชเนกขัมมภาวนา ถือศีล ๘
เจริญจิตตภาวนา และบุญกริยาวัตถุ ๑๐
ที่ได้กระทำในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔
มาฝากเพื่อนสมาชิก ญาติธรรม ทีมงาน และกัลยาณมิตรชาวลานธรรมจักรทุกท่าน

อานิสงส์ใดที่ได้บังเกิดแล้วแก่กุหลาบสีชา
ขอจงได้บังเกิดแด่ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วย...เทอญ


------------------------

= บทสวด ปัฏฐนฐปนคาถา (วัดแก้วมณี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20823


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ม.ค. 2011, 00:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ก.ค. 2010, 07:19
โพสต์: 89


 ข้อมูลส่วนตัว~~~ สาธุ อนุโมทนา ~~~ :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ม.ค. 2011, 13:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 09:55
โพสต์: 4062

แนวปฏิบัติ: มรณานุสสติ
อายุ: 0
ที่อยู่: ตรงปลายจมูก

 ข้อมูลส่วนตัว


สาธุ :b8: :b8: :b8:

.....................................................
~ นิพพานัง ปัจจโยโหตุ ~


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ม.ค. 2011, 13:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2005, 10:46
โพสต์: 12075

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b8: สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

:b48: ธรรมรักษาค่ะ :b48:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ต.ค. 2015, 11:27 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 1987


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: Kiss


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร