วันเวลาปัจจุบัน 17 ม.ค. 2021, 14:21  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=28กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ต.ค. 2009, 21:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 พ.ค. 2004, 19:46
โพสต์: 2305

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


.......... บทสวดแปลสรรเสริญพระพุทธคุณ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต โถมะนาการะปาฐัง ภะณามะ เส)

เตนะหิ ภันเต สุโณหิ, .....ดูก่อนท่านผู้เจริญ, ขอท่านจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้า,

ยัสสาหัง สาวะโก, .........ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด,

ธีรัสสะ, ........................พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
...................................เป็นนักปราชญ์ ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา,

วิคะตะโมหัสสะ, ............เป็นผู้ปราศจากแล้ว ซึ่งโมหะ,

ปะภินนะขีลัสสะ, ...........เป็นผู้มีเสาเขื่อนเครื่องตรึงจิต อันหักแล้ว,

วิชิตะวิชะยัสสะ, ...........เป็นผู้มีชัยชนะ อันวิชิตแล้ว,

อะนีฆัสสะ, ...................เป็นผู้ปราศจากแล้ว จากสิ่งคับแค้นสะเทือนใจ,

สุสะมะจิตตัสสะ, ...........เป็นผู้มีจิตสม่ำเสมอด้วยดี,

พุทธะสีลัสสะ, ..............เป็นผู้มีปรกติภาวะ แห่งบุคคลผู้เป็นพุทธะ,

สาธุปัญญัสสะ, .............เป็นผู้มีปัญญา เครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จ,

เวสะมะตารัสสะ, ...........เป็นผู้ข้ามไปได้แล้ว ซึ่งวัฏฏสงสารอันขรุขระ,

วิมะลัสสะ, ...................เป็นผู้ปราศจากแล้ว จากมลทินทั้งปวง,

ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

อะกะถังกะถิสสะ,

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ไม่มีการถามใครในธรรมทั้งปวง,

ตุสิตัสสะ, .....................เป็นผู้อิ่มแล้วด้วยธรรม,

วันตะโลกามิสัสสะ, ........เป็นผู้มีเหยื่อในโลก อันคายทิ้งเสียแล้ว,

มุทิตัสสะ, .....................เป็นผู้มีความยินดี ในสัตว์ทั้งปวง,

กะตะสะมะณัสสะ, ..........เป็นผู้มีสมณธรรม อันกระทำสำเร็จแล้ว,

มะนุชัสสะ, ....................เป็นผู้ถือกำเนิด แต่กำเนิดแห่งมนู,

อันติมะสะรีรัสสะ, ............เป็นผู้มีสรีระ อันมีในครั้งสุดท้าย,

นะรัสสะ, .......................เป็นผู้นำไปด้วยปัญญา,

อะโนปะมัสสะ, ...............เป็นผู้ที่ใครๆ กระทำอุปมามิได้,

วิระชัสสะ, .....................เป็นผู้ปราศจากกิเลส ที่เปรียบด้วยละออง,

ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

------------------------------------------------------------

(หมายเหตุ) ถ้าไม่ต้องการจะสวดทั้งหมด จะสวดตามที่ต้องการสวด
ก่อนจะจบพึงลงท้ายว่า


ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ,

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ,

ข้าพเจ้านอบน้อม พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า,

(ต่อคำว่า) ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

------------------------------------------------------------

อะสังสะยัสสะ,

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้หมดสิ้นแล้วจากความสงสัยทั้งปวง,

กุสะลัสสะ, ...................เป็นผู้มีปัญญา เครื่องตัดกิเลสดุจหญ้าคา เสียได้,

เวนะยิกัสสะ, ................เป็นผู้นำสัตว์ สู่สภาพอันวิเศษ,

สาระถิวะรัสสะ, .............เป็นสารถีอันประเสริฐกว่าสารถีทั้งหลาย,

อะนุตตะรัสสะ, ..............เป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่า ด้วยคุณธรรมทั้งปวง,

รุจิระธัมมัสสะ, ..............เป็นผู้มีธรรมเป็นที่ตั้ง แห่งความชอบใจของสัตว์ทั้งปวง,

นิกกังขัสสะ, .................เป็นผู้มีกังขาเครื่องข้องใจ อันทรงนำออกแล้วหมดสิ้น,

ปะภาสะกะรัสสะ, ...........เป็นผู้กระทำ ซึ่งความสว่างแก่ปวงสัตว์,

มานะฉินทัสสะ, .............เป็นผู้ตัดแล้วซึ่งมานะ เครื่องทำความสำคัญมั่นหมาย,

วีรัสสะ, ........................เป็นผู้มีวีรธรรม เครื่องกระทำความแกล้วกล้า,

ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้น,

นิสะภัสสะ,

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้เป็นยอดมนุษย์แห่งมนุษย์ทั้งหลาย,

อัปปะเมยยัสสะ, ............เป็นผู้มีคุณอันใครๆ กำหนดประมาณให้มิได้,

คัมภีรัสสะ, ...................เป็นผู้มีธรรมสภาวะอันลึกซึ้ง ไม่มีใครหยั่งได้,

โมนัปปัตตัสสะ, .............เป็นผู้ถึงซึ่งปัญญา เครื่องทำความเป็นแห่งมุนี,

เขมังกะรัสสะ, ...............เป็นผู้ทำความเกษมแก่สรรพสัตว์,

เวทัสสะ, ......................เป็นผู้มีเวท คือญาณเครื่องเจาะแทงซึ่งโมหะ,

ธัมมัฏฐัสสะ, .................เป็นผู้ประดิษฐานอยู่ในธรรม,

สุสังวุตัตตัสสะ, .............เป็นผู้มีพระองค์ อันทรงจัดสรรดีแล้ว,

สังคาติคัสสะ, ...............เป็นผู้ล่วงกิเลส อันเป็นเครื่องข้องเสียได้,

มุตตัสสะ, .....................เป็นผู้หลุดรอดแล้ว จากบ่วงทั้งปวง,

ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

นาคัสสะ,

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้เป็นดั่งพญาช้างตัวประเสริฐ,

ปันตะเสนัสสะ, ..............เป็นผู้มีการนอนอันสงัด จากการรบกวนแห่งกิเลส,

ขีณะสัญโญชะนัสสะ, .....เป็นผู้มีกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพ สิ้นสุดแล้ว,

วิมุตตัสสะ, ....................เป็นผู้พ้นวิเศษแล้ว จากทุกข์ทั้งปวง,

ปะฏิมันตะกัสสะ, ............เป็นผู้มีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่อง,

โมนัสสะ, ......................เป็นผู้มีปัญญา เครื่องทำความเป็นแห่งมุนี,

ปันนะธะชัสสะ, ..............เป็นผู้มีมานะเป็นดุจธง อันพระองค์ทรงลดลงได้แล้ว,

วีตะราคัสสะ, .................เป็นผู้ปราศจากแล้ว จากราคะ,

ทันตัสสะ, .....................เป็นผู้มีการฝึกตน อันฝึกดีแล้ว,

นิปปะปัญจัสสะ, .............เป็นผู้หมดสิ้นแล้ว จากกิเลสเครื่องหน่วงเหนี่ยวให้เนิ่นช้า,

ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

อิสิสัตตะมัสสะ,

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แสวงหาพบคุณอันใหญ่หลวง องค์ที่ ๗,

อักหัสสะ, .....................เป็นผู้ปราศจากแล้ว จากความคดโกง,

เตวิชชัสสะ, ..................เป็นผู้ทรงไว้ ซึ่งวิชชาทั้ง ๓,

พ๎รัห๎มะสัตตัสสะ, ...........เป็นผู้เป็นพรหมแห่งปวงสัตว์,

นะหาตะกัสสะ, ..............เป็นผู้สำเร็จ จากการอาบล้างแล้ว,

ปะทะกัสสะ, ..................เป็นผู้มีหลักมีเกณฑ์ ในการกระทำทั้งปวง,

ปัสสัทธัสสะ, .................เป็นผู้มีกมลสันดาน อันระงับแล้ว,

วิทิตะเวทัสสะ, ..............เป็นผู้มีญาณเวท อันรู้แจ้งแล้ว,

ปุรินทะทัสสะ, ...............เป็นผู้ทำลายซึ่งธานีนครแห่งกิเลสทั้งหลาย,

สักกัสสะ, .....................เป็นผู้เป็นจอมแห่งสัตว์ทั้งปวง,

ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

อะริยัสสะ,

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ไปพ้นแล้วจากข้าศึกคือกิเลส,

ภาวิตัตตัสสะ, ...............เป็นผู้มีตน อันอบรมถึงที่สุดแล้ว,

ปัตติปัตตัสสะ, ..............เป็นผู้มีธรรมที่ควรบรรลุ อันบรรลุแล้ว,

เวยยากะระณัสสะ, ........เป็นผู้กระทำซึ่งอรรถทั้งหลาย ให้แจ่มแจ้ง,

สะติมะโต, ....................เป็นผู้มีสติสมบูรณ์อยู่เอง ในทุกกรณี,

วิปัสสิสสะ, ....................เป็นผู้มีความรู้แจ้ง เห็นแจ้ง เป็นปรกติ,

อะนะภิณะตัสสะ, ...........เป็นผู้มีจิตไม่แฟบลง ด้วยอำนาจแห่งกิเลส,

โน อะปะณะตัสสะ, .........เป็นผู้มีจิตไม่ฟูขึ้น ด้วยอำนาจแห่งกิเลส,

อาเนชัสสะ, ...................เป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหว ด้วยอำนาจแห่งกิเลส,

วะสิปปัตตัสสะ, ..............เป็นผู้บรรลุถึง ซึ่งความมีอำนาจเหนือกิเลส,

ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

สัมมัคคะตัสสะ, .............พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ไปแล้วโดยชอบ,

ฌายิสสะ, .....................เป็นผู้มีการเพ่งพินิจ ทั้งในสมาธิและปัญญา,

อะนะนุคะตันตะรัสสะ, .....เป็นผู้มีสันดาน อันกิเลสตามถึงไม่ได้แล้ว,

สุทธัสสะ, .....................เป็นผู้หมดจดแล้ว จากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวง,

อะสิตัสสะ, ....................เป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ อาศัยไม่ได้แล้ว,

อัปปะภีตัสสะ,

เป็นผู้ไม่มีความหวาดกลัว จากการรบกวนแห่งกิเลสทั้งปวง,

อัคคัปปัตตัสสะ, ............เป็นผู้บรรลุแล้ว ซึ่งธรรมอันเลิศ,

ติณณัสสะ, ..................เป็นผู้ข้ามแล้ว ซึ่งโอฆะกันดาร,

ตาระยันตัสสะ, .............เป็นผู้ยังบุคคลอื่นให้ข้ามแล้ว ซึ่งโอฆะนั้น,

ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

สันตัสสะ,

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้มีสันดานสงบระงับแล้ว,

ภูริปัญญัสสะ, ...............เป็นผู้มีปัญญา อันหนาแน่น,

มะหาปัญญัสสะ, ...........เป็นผู้มีปัญญา อันใหญ่หลวง,

วีตะโลภัสสะ, ................เป็นผู้ปราศจากแล้ว จากโลภะ,

ตะถาคะตัสสะ,

เป็นผู้มีการไปและการมา เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,

สุคะตัสสะ, ...................เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี,

อัปปะฏิปุคคะลัสสะ, .......เป็นบุคคลผู้ไม่มีบุคคลใดเปรียบ,

อะสะมัสสะ, ..................เป็นบุคคลผู้ไม่มีบุคคลใดเสมอ,

วิสาระทัสสะ, .................เป็นบุคคลผู้มีญาณอันแกล้วกล้า,

นิปุณัสสะ, ....................เป็นผู้มีปัญญาละเอียดอ่อน,

ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

ตัณหัจฉินทัสสะ,

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
เป็นผู้เจาะทะลุข่าย คือตัณหา เครื่องดักสัตว์,

พุทธัสสะ, ......................เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นปรกติ,

วีคะธูมัสสะ, ...................เป็นผู้มีกิเลสดุจควันไฟ ไปปราศจากแล้ว,

อะนูปะลิตตัสสะ, .............เป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่ฉาบทาได้อีกต่อไป,

อาหุเนยยัสสะ, ................เป็นผู้มีอาหุเนยยบุคคล ควรแก่ของที่เขานำไปบูชา,

ยักขัสสะ, .......................เป็นผู้ที่โลกทั้งปวงต้องบูชา,

อุตตะมะปุคคะลัสสะ, .......เป็นบุคคลผู้สูงสุด แห่งบุคคลทั้งหลาย,

อะตุลัสสะ, .....................เป็นผู้มีคุณ อันไม่มีใครวัดได้,

มะหะโต, .......................เป็นผู้เป็นมหาบุรุษ,

ยะสัคคัปปัตตัสสะ, ..........เป็นผู้ถึงแล้ว ซึ่งความเลิศด้วยเกียรติคุณ,

ภะคะวะโต ตัสสะ สาวะโกหะมัส๎มิ,

ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

อิติ, ..............................ด้วยประการฉะนี้แล.

........................................ (อุปาลีวาทสูตร ม.ม. ๑๓/๗๗/๘๒)


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

.....................................................
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง...ปรารถนาจะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ต.ค. 2009, 22:06 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2009, 20:49
โพสต์: 3982

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ: 42
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
แม้มิได้เป็นสุระแสงอันแรงกล้า ส่องนภาให้สกาวพราวสดใส
ขอเป็นเพียงแสงแห่งดวงไฟ ส่องทางให้มวลชนบนแผ่นดิน


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร