วันเวลาปัจจุบัน 20 มิ.ย. 2021, 10:48  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=28กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ก.พ. 2009, 09:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 พ.ค. 2004, 19:46
โพสต์: 2305

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


...........ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล

(หันทะ มะยัง อุโปสะถัฏฐังคะ ปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)

............................... (องค์อุโบสถที่ ๑)

ยาวะชีวัง อะระหันโต,

จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย,

ปาณาติปาตัง ปะหายะ,

ท่านละการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตแล้ว,

ปาณาติปาตา ปะฏิวิระตา,

เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้ว,

นิหิตะทัณฑา นิหิตะสัตถา,

ทิ้งเครื่องทุบตีแล้ว, ทิ้งเครื่องศัสตราแล้ว,

ลัชชี ทะยาปันนา,

มีความละอายแก่บาป, ถึงพร้อมแล้วด้วยความขวนขวายเพราะกรุณา,

สัพพะปาณะภูตะหิตานุกัมปิโน วิหะรันติ,

เป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวง,

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง,

แม้เราในวันนี้ ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี้,

ปาณาติปาตัง ปะหายะ,

ก็ละการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้ว,

ปาณาติปาตา ปะฏิวิระโต (หญิงสวด ระตา),

เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้ว,

นิหิตะทัณโฑ (หญิงสวด ทัณฑา) นิหิตะสัตโถ (หญิงสวด สัตถา),

ทิ้งเครื่องทุบตีแล้ว, ทิ้งเครื่องศัสตราแล้ว,

ลัชชี (หญิงสวด ลัชชินี) ทะยาปันโน (หญิงสวด ปันนา),

มีความละอายแก่บาป, ถึงพร้อมแล้วด้วยความขวนขวายเพราะกรุณา,

สัพพะปาณะภูตะหิตานุกัมปิโน (หญิงสวด กัมปินี) วิหะรามิ,

เป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวง,

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ,

เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ,

และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว,

...............................(องค์อุโบสถที่ ๒)

ยาวะชีวัง อะระหันโต,

จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย,

อะทินนาทานัง ปะหายะ,

ท่านละการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว,

อะทินนาทานา ปะฏิวิระโต,

เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว,

ทินนาทายี ทินนะปาฏิกังขี,

ถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้, มีความมุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้,

อะเถเนนะ สุจิภูเตนะ อัตตะนา วิหะรันติ,

มีตนเป็นคนไม่ขโมย, มีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่,

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง,

แม้เราในวันนี้ ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี้,

อะทินนาทานัง ปะหายะ,

ก็ละการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว,

อะทินนาทานา ปะฏิวิระโต (หญิงสวด ระตา),

เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว,

ทินนาทายี (หญิงสวด ทายินี) ทินนะปาฏิกังขี (หญิงสวด กังขินี),

ถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้, มีความมุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้,

อะเถเนนะ สุจิภูเตนะ อัตตะนา วิหะรามิ,

มีตนเป็นคนไม่ขโมย, มีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่,

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ,

เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ,

และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว,

...............................(องค์อุโบสถที่ ๓)

ยาวะชีวัง อะระหันโต,

จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย,

อะพ๎รัห๎มะจะริยัง ปะหายะ,

ท่านละความประพฤติอันมิใช่พรหมจรรย์เสียแล้ว,

พ๎รัห๎มะจารี อาราจารี,

เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์, ประพฤติห่างไกลจากกามคุณ,

วิระตา เมถุนา คามะธัมมา,

เว้นจากการประพฤติของคนที่อยู่กันเป็นคู่, อันเป็นของสำหรับชาวบ้าน,

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง,

แม้เราในวันนี้ ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี้,

อะพ๎รัห๎มะจะริยัง ปะหายะ,

ก็ละความประพฤติอันมิใช่พรหมจรรย์เสียแล้ว,

พ๎รัห๎มะจารี (หญิงสวด จารินี) อาราจารี (หญิงสวด จารินี),

เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์, ประพฤติห่างไกลจากกามคุณ,

วิระโต (หญิงสวด ระตา) เมถุนา คามะธัมมา,

เว้นจากการประพฤติของคนที่อยู่กันเป็นคู่, อันเป็นของสำหรับชาวบ้าน,

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ,

เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ,

และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว,

...............................(องค์อุโบสถที่ ๔)

ยาวะชีวัง อะระหันโต,

จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย,

มุสาวาทัง ปะหายะ,

ท่านละการพูดเท็จแล้ว,

มุสาวาทา ปะฏิวิระตา,

เว้นขาดจากการพูดเท็จแล้ว,

สัจจะวาทิโน สัจจะสันธา,

เป็นผู้พูดแต่คำจริง, ธำรงไว้ซึ่งความจริง,

เฐตา ปัจจะยิกา,

เป็นผู้มีคำพูดเชื่อถือได้, เป็นผู้พูดมีเหตุผล,

อะวิสังวาทะกา โลกัสสะ,

ไม่เป็นคนลวงโลก,

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง,

แม้เราในวันนี้ ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี้,

มุสาวาทา ปะหายะ,

ก็ละการพูดเท็จแล้ว,

มุสาวาทา ปะฏิวิระโต (หญิงสวด ระตา),

เว้นขาดจากการพูดเท็จแล้ว,

สัจจะวาที (หญิงสวด วาทินี) สัจจะสันโธ (หญิงสวด สันธา),

เป็นผู้พูดแต่คำจริง, ธำรงไว้ซึ่งความจริง,

เฐโต (หญิงสวด เฐตา) ปัจจะยิโก (หญิงสวด ยิกา),

เป็นผู้มีคำพูดเชื่อถือได้, เป็นผู้พูดมีเหตุผล,

อะวิสังวาทะโก (หญิงสวด วาทิกา) โลกัสสะ,

ไม่เป็นคนลวงโลก,

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ,

เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ,

และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว,

...............................(องค์อุโบสถที่ ๕)

ยาวะชีวัง อะระหันโต,

จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย,

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานัง ปะหายะ,

ท่านละการดื่มสุราและเมรัย, อันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้ว,

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระตา,

เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย, อันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้ว,

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง,

แม้เราในวันนี้ ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี้,

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานัง ปะหายะ,

ก็ละการดื่มสุราและเมรัย, อันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้ว,

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระโต (หญิงสวด ระตา),

เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย, อันเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้ว,

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ,

เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ,

และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว,

...............................(องค์อุโบสถที่ ๖)

ยาวะชีวัง อะระหันโต,

จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย,

เอกะภัตติกา,

ท่านเป็นผู้มีอาหารวัน ๑ เพียงหนเดียว,

รัตตูปะระตา,

งดการบริโภคในราตรี,

วิระตา วิกาละโภชะนา,

เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล,

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง,

แม้เราในวันนี้ ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี้,

เอกะภัตติโก (หญิงสวด ติกา),

ก็เป็นผู้มีอาหารวัน ๑ เพียงหนเดียว,

รัตตูปะระโต (หญิงสวด ระตา),

งดการบริโภคในราตรี,

วิระโต (หญิงสวด ระตา) วิกาละโภชะนา,

เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล,

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ,

เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ,

และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว,

...............................(องค์อุโบสถที่ ๗)

ยาวะชีวัง อะระหันโต,

จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย,

นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ
มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา ปะฏิวิระตา,


ท่านเป็นผู้เว้นขาดแล้ว, จากการฟ้อนรำ การขับเพลง การดนตรี
การดูการเล่น, การทัดทรงสวมใส่ การประดับ การตกแต่งตน,
ด้วยพวงมาลา ด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทา,

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง,

แม้เราในวันนี้ ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี้,

นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ
มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา ปะฏิวิระโต (หญิงสวด ระตา),


ก็เป็นผู้เว้นขาดแล้ว, จากการฟ้อนรำ การขับเพลง การดนตรี
การดูการเล่น, การทัดทรงสวมใส่ การประดับ การตกแต่งตน,
ด้วยพวงมาลา ด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทา,

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ,

เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ,

และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว,

...............................(องค์อุโบสถที่ ๘)

ยาวะชีวัง อะระหันโต,

จำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิต พระอรหันต์ทั้งหลาย,

อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนัง ปะหายะ,

ท่านละการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่แล้ว,

อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา ปะฏิวิระตา,

เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่แล้ว,

นีจะเสยยัง กัปเปมิ, มัญจะเก วา ติณะสันถะระเก วา,

ย่อมสำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำ, บนเตียงน้อย
หรือบนเครื่องลาดอันทำด้วยหญ้า,

อะหัมปัชชะ อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง,

แม้เราในวันนี้ ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี้,

อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนัง ปะหายะ,

ก็ละการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่แล้ว,

อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา ปะฏิวิระโต (หญิงสวด ระตา),

เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่แล้ว,

นีจะเสยยัง กัปเปมิ, มัญจะเก วา ติณะสันถะระเก วา,

ย่อมสำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำ, บนเตียงน้อย
หรือบนเครื่องลาดอันทำด้วยหญ้า,

อิมินาปิ อังเคนะ อะระหะตัง อะนุกะโรมิ,

เราทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอุโบสถแม้นี้,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ,

และอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว,

เอวัง อุปะวุตโถ โข ภิกขะเว, อัฏฐังคะสะมันนาคะโต อุโปสะโถ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘
ที่พระอริยสาวกเข้าอยู่แล้วด้วยอาการอย่างนี้,

มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส,

ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่,

มะหาชุติโก มะหาวิปผาโร,

มีความรุ่งเรืองใหญ่ มีความแผ่ไพศาลใหญ่,

อิติ,.....ด้วยประการฉะนี้แล.


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

.....................................................
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง...ปรารถนาจะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ก.พ. 2009, 13:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 ก.ค. 2008, 14:47
โพสต์: 1562

อายุ: 0
ที่อยู่: หิมพานต์

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b8:

.....................................................
อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิฯ
ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่พระพุทธเจ้า แด่พระธรรม แด่พระสงฆ์ นับแต่บัดนี้ตราบจนเข้าสู่พระนิพพาน


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร