วันเวลาปัจจุบัน 27 ม.ค. 2021, 07:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=28กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 13 ก.พ. 2009, 14:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 พ.ค. 2004, 19:46
โพสต์: 2305

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


...................... ปัตติทานคาถา

................................(แผ่บุญ)

...... (หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส)

ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี, ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง,


เทวดาทั้งหลายเหล่าใด มีปกติอยู่ในวิหาร,
สิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพธิ์ในที่นั้นๆ,

ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา,

เทวดาทั้งหลายเหล่านั้น เป็นผู้ที่เราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทาน,

โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล,

ขอจงกระทำซึ่งความเจริญ ให้เกิดในมณฑลวิหารนี้,

เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว,

พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นพระเถระก็ดี, ที่เป็นปานกลางก็ดี ที่ยังใหม่ก็ดี,

สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา, คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา,

อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ให้ทาน, ตลอดทั้งผู้ประพฤติธรรม,
ที่อาศัยอยู่ในอารามทั้งหมดนี้, ตลอดถึงมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย,
ที่มีชีวิตอยู่ทุกแว่นแคว้น ทุกบ้านทุกตำบล,

สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต,

ขอให้ชนทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้มีความสุขเถิด,

ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา, สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา,

สัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดี,
ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดี ที่เกิดจากเถ้าไคลก็ดี ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดี,

นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต, สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง,

สัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้น จงได้อาศัยธรรมอันประเสริฐ,
เป็นธรรมนำตนออกจากทุกข์, จงกระทำความสิ้นทุกข์ให้เกิดแก่ตนเถิด,

ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม, ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา,

ขอพระธรรมของสัตบุรุษ และบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรม,
จงดำรงอยู่สิ้นกาลนาน,

สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ, อัตถายะ จะ หิตายะ จะ,

ขอพระสงฆ์ จงมีความสามัคคีกัน, เพื่อประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย,

อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจาริโน,

ขอพระสัทธรรม จงรักษาเราทั้งหลาย ผู้มีปกติประพฤติธรรมอยู่เป็นนิตย์เถิด,

วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต,

ขอความเจริญงอกงามในธรรมที่พระอริยเจ้าได้ประกาศไว้ดีแล้ว,
จงมีแก่เราทั้งหลายทุกเมื่อเถิด,

ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโณ พุทธะสาสะเน,

แม้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา,

สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ,

ขอฝนฟ้าจงตกต้องตามฤดูกาล,

วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง,

ขอฝนจงนำความสำเร็จมาสู่พื้นปฐพี, เพื่อบังเกิดความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลาย,

มาตา ปิตา จะ อัิต๎ระชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง,

มารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อย ที่เกิดจากตนเป็นนิตย์ฉันใด,

เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา,

พระราชาทั้งหลาย จงทรงปกครองประชาชนโดยชอบธรรม,
ในกาลทั้งปวงฉันนั้นเทอญ.

อิทัง โน ปุญญะภาคัง ราชาทีนัญเจวะ อิสสะรานัง มาตาปิตุ อาทีนัญจะ
ปิยะชะนานัง สัพพะสัตตานัญจะ นิยยาเทมะ,


ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายส่วนบุญกุศลนี้ ให้แด่อิสรชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย
มีองค์พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นประมุขของชาติ องค์สมเด็จพระสังฆราช
ผู้เป็นพระประมุขของคณะสงฆ์ เป็นต้น และขอแผ่ส่วนบุญกุศลนี้ ให้แด่ปิยชน
คนผู้เป็นที่รักทั้งหลาย มีบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ทั้งคณะรัฐบาล
ผู้บริหารประเทศชาติ ทั้งหมอและพยาบาล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า
ประชาชน และหน่วยงานผู้ทำประโยชน์ส่วนรวมทั้งหลาย ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกศาสนา ทุกภาษา ทุกพงษ์เผ่า ที่อยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก
ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีส่วนได้แห่งบุญกุศลนี้ มีความสุขโดยทั่วกันเทอญ.


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

.....................................................
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง...ปรารถนาจะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ก.พ. 2009, 13:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 ก.ค. 2008, 14:47
โพสต์: 1562

อายุ: 0
ที่อยู่: หิมพานต์

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b8:

.....................................................
อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิฯ
ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่พระพุทธเจ้า แด่พระธรรม แด่พระสงฆ์ นับแต่บัดนี้ตราบจนเข้าสู่พระนิพพาน


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร