วันเวลาปัจจุบัน 30 พ.ย. 2020, 21:52  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มี.ค. 2009, 18:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 23:29
โพสต์: 1065


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

เ ห ตุ แ ห่ ง ค ว า ม รั ก

ปุถุชนผู้ยังละกิเลสไม่ได้ เกิดมาก็ย่อมต้องมีความรักทั้งหญิงและชาย
พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุที่ทำให้หญิงชายรู้สึกรักกันไว้ใน
สาเกตชาดก พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ดังนี้

“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค
เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้พอเห็นกันเข้าก็เฉยๆ
หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส”


“ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ
คือด้วยการอยู่ร่วมกัน ในกาลก่อน ๑ ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑

เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ
ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ประการ คือน้ำและเปือกตม ฉะนั้น”


จึงจะเห็นว่าการที่หญิงชายมารักกัน ชอบกัน
และอาจได้อยู่ร่วมกันนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ


แต่มีปัจจัยมาจาก ๒ ประการดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุให้รู้
แต่ก็ยังมีข้อสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ ฯลฯ อีกมากมาย


(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มี.ค. 2009, 18:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 23:29
โพสต์: 1065


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

“คู่”

บุพเพสันนิวาส คือ การได้เคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ
จนส่งผลให้ได้มาเป็นคู่ครองกันในปัจจุบัน
ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาเท่านั้น

แต่แท้จริงแล้วบุพเพสันนิวาสหมายถึง
การที่อาจจะได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ได้
เช่น พี่กับน้อง พ่อกับลูก แม่กับลูก เพื่อน ครูกับศิษย์ นายกับบ่าว เป็นต้น

การที่มีบุพเพสันนิวาสร่วมกันนี้
เมื่อเกิดมาร่วมกัน ก็มักจะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมา
ทำอะไรตามกัน มีความเห็นสอดคล้องกัน ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข


:b48: เนื้อคู่ :b48:

คือ หญิงและชายที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันมาก่อนในอดีตชาติ

:b48:คู่ครอง :b48:

คือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันในชาติปัจจุบัน

:b48: คู่กรรม :b48:

คือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา แต่มักไม่มีความสุข

เนื่องจากการมาอยู่ร่วมกันนั้นเกิดจากวิบากของกรรมที่ทำร่วมกัน
หรือวิบากกรรมที่มีต่อกันมาส่งผล
เช่น อาจเคยทำบาปร่วมกัน หรือเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเป็นต้น

:b48: คู่บารมี :b48:

คือ เนื้อคู่ที่ได้ติดตามกันมา ส่งเสริมกันและกันในทางที่ดี
ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาร่วมกันนับชาติไม่ถ้วน
และจะติดตามกันต่อไปจนกว่าจะสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้

มักใช้คำนี้กับพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีกับเนื้อคู่ลำดับ ๑
ที่จะได้เป็นคู่ครองกับในชาติสุดท้าย


รูปภาพ

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มี.ค. 2009, 18:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 23:29
โพสต์: 1065


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

• เ ห ตุ แ ห่ ง ก า ร ไ ด้ อ ยู่ ร่ ว ม กั น

ดังที่พระพุทธองค์ได้แสดงเหตุที่หญิงชายได้รัก
และได้เป็นสามีภรรยากันนั้นมี ๒ ปัจจัย คือ

• การได้อยู่ร่วมกันในกาลก่อน
• การได้เกื้อหนุนกันในชาติปัจจุบัน


เนื่องจากวัฎสงสารยาวไกลจนหาจุดเริ่มต้นและที่สุดไม่ได้
หญิงชายแต่ละคนจึงมีเนื้อคู่มากมายเป็นแสนคน

แต่ละชาติที่เกิดมาก็อาจได้พบเจอเนื้อคู่ได้หลายๆ คนพร้อมกัน
หรืออาจไม่ได้เจอเนื้อคู่เลยสักคนก็เป็นได้

กรณีที่ไม่เจอเนื้อคู่เลยนั้น
หญิงชายนั้นก็อาจมีคู่ได้กับบุคคลใกล้ชิดที่ได้เกื้อหนุนกันในปัจจุบัน
ซึ่งเมื่อได้เป็นคู่กันในปัจจุบันแล้วหญิงชายนั้นก็จะได้เป็นเนื้อคู่กันต่อไป


รูปภาพ

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มี.ค. 2009, 18:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 23:29
โพสต์: 1065


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

• ลำ ดั บ ข อ ง เ นื้ อ คู่

เพราะเหตุที่แต่ละคนมีเนื้อคู่จำนวนมากมาย
จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าแล้วใครกันเล่า
ที่สมควรจะได้อยู่เป็นคู่ครองกันมากที่สุด
และจะมีวิธีการเลือกอย่างไร

แม้จะมีเนื้อคู่จำนวนมากมาย
แต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขที่สุด
เมื่อพบหน้ากันแล้วไม่อาจตัดใจรักให้ขาดจากกันได้

บุคคลนี้คือเนื้อคู่ที่ได้อยู่ร่วมกันมามากที่สุดเป็นแสนเป็นล้านชาติ
เป็นเนื้อคู่ลำดับที่ ๑ กฎแห่งกรรมจะจัดสรรการมีคู่ไว้ให้เราเรียบร้อย


คือ หากเรามีเนื้อคู่เกิดมาพร้อมกัน
ใจเราจะเป็นผู้เลือกเนื้อคู่ลำดับต้นเสมอ
เมื่อเลือกแล้วคู่ลำดับอื่นเขาจะหลีกทางและไปหาคู่ของเขาต่อไป

แต่กฎแห่งกรรมอีกเช่นกัน
ที่บางชาติ กลับทำให้คู่ลำดับต้นๆ ได้มาพบกันทีหลัง
หลังจากที่อีกฝ่ายได้เลือกคู่ครองไปแล้ว


ซึ่งแม้จะได้พบกันทีหลัง แต่เพราะเป็นคู่ลำดับต้น
จิตใจของทั้งคู่ก็จะร้อนรนทนไม่ไหว
จึงต้องรักกันอีกครั้งซึ่งความรักครั้งนี้ต้องหัก
ต้องบังคับฝืนใจกันอย่างเต็มกำลัง


กล่าวกันว่าแม้พระภิกษุผู้มั่นคงในศีล
เมื่อได้เจอเนื้อคู่ลำดับต้น ๆ ยังทนไม่ได้
ต้องสึกหาลาเพศมาอยู่กับเนื้อคู่ของตนจนได้

เหตุที่เนื้อคู่ลำดับต้นมาเกิดในชาติภพเดียวกัน
แต่กลับไม่สมกันนั้น มีเหตุเดียว
คือ กรรมพลัดพรากได้มาส่งผลเป็นวิบากแก่ทั้งคู่อย่างร้ายแรง


หากกรรมนั้นใกล้จะหมดผล
เขาทั้งสองก็อาจได้เป็นคู่ครองกันในชาตินั้น

แต่หากกรรมนั้นยังรุนแรงอยู่
ทั้งสองก็ต้องทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมนั้นให้หมด
แล้วจึงจะได้มีวาสนาอยู่ร่วมกันในชาติต่อ ๆ ไป

รูปภาพ

(มีต่อ)


แก้ไขล่าสุดโดย มัทนา ณ หิมะวัน เมื่อ 22 มี.ค. 2009, 18:49, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มี.ค. 2009, 18:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 23:29
โพสต์: 1065


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

• เ ห ตุ ที่ อ ก หั ก ผิ ด ห วั ง ใ น ค ว า ม รั ก

นอกจากการผิดหวังจากเนื้อคู่ลำดับต้นๆ
ซึ่งเกิดจากกรรมพลัดพรากแล้ว
บางครั้งคนเราก็อาจต้องผิดหวังในความรัก
โดยมีเหตุมาจากกรรมทั้งสิ้น

คืออยู่กับคู่ครองไม่มีความสุข
ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำหรือมีปัญหาให้ทุกข์ใจตลอด

เหตุที่เป็นดังนี้ แสดงว่าคู่ครองนั้นไม่ใช่เนื้อคู่ลำดับที่ ๑-๕
เนื่องจากกรรมจากการเป็นคนไม่ดี ไม่มีศีลธรรม
ส่งผลให้ไม่ได้พบเนื้อคู่ลำดับต้นๆ


รูปภาพ

หรืออาจเป็นเพราะทั้งสองไม่ใช่เนื้อคู่กัน
แต่ทั้งคู่เป็นศัตรูคู่อาฆาต ได้เคยผูกใจเจ็บกันมา
ชาตินี้จึงต้องมาแก้แค้นกันเอง
และแรงอาฆาตได้ผลักดันให้ทั้งสองมาอยู่ร่วมกัน
และแก้แค้นกันเองตามแรงอาฆาตนั้น

หรือบางคนรักเขาข้างเดียว อกหักบ่อยครั้ง
โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้สนใจด้วยเลย
เหตุนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอดีตชาติเคยอาฆาตเขาไว้
แต่เขาไม่ได้อาฆาตตอบและไม่ได้ถือโกรธด้วย
ชาตินี้จึงต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเขาอยู่เพียงฝ่ายเดียว
อย่างนี้ไม่ได้เป็นเนื้อคู่ เป็นเพียงคู่กรรมเท่านั้น

รูปภาพ

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มี.ค. 2009, 18:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 23:29
โพสต์: 1065


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

• ทำ อ ย่ า ง ไ ร จึ ง จ ะ ไ ด้ อ ยู่ ร่ ว ม กั น

เมื่อความรักหวานชื่น
คู่ครองทั้งหลายย่อมต้องอยากเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันอีก
ซึ่งผลกรรมก็ได้จัดสรรการเกิดมาเป็นคู่ครองกันอีกตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

แต่นอกจากการรอให้กรรมเป็นตัวจัดสรรแล้ว
เรายังสามารถเลือกที่จะได้พบ
และอยู่เป็นคู่ครองกับเนื้อคู่ของเราได้ในอนาคต โดยการอธิษฐาน


แต่แม้จะมีอธิษฐานร่วมกัน สุดท้ายการได้อยู่ร่วมกัน
ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมอยู่ดี


การอธิษฐานนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษคือ

ในด้านประโยชน์ ทำให้เนื้อคู่ทั้งสอง
มีโอกาสกลับมาเป็นคู่ครองกันในชาติต่อๆ ไป ได้ง่าย

แต่ในแง่ของโทษ บางครั้งก็ทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นปกติสุข
เช่น หากเนื้อคู่ที่อธิษฐานกันไว้ไม่ได้มาเกิด
หรือมาเ กิดแล้วแต่ยังไม่ได้พบกัน


ฝ่ายที่รออยู่จะไม่สามารถมีคู่ได้ จิตใจไม่รักใคร
หรือแม้จะได้พบเนื้อคู่ลำดับต้นๆ
แต่ก็มีเหตุให้ไม่สมหวังทุกครั้งไป
เนื่องจากแรงอธิษฐานนั้นฉุดรั้งไว้
หรือบางครั้งจิตใจมีสังหรณ์อยู่เสมอว่ารอคอยใครอยู่
ทั้งที่ไม่รู้ว่ารอคอยใคร

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 มี.ค. 2009, 18:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.ย. 2007, 23:29
โพสต์: 1065


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

• ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า เ รื่ อ ง อ ธิ ษ ฐ า น

หากแน่ใจว่าเนื้อคู่ที่อธิษฐานกันไว้คงไม่ได้พบเจอกันแน่แล้ว
หรืออยากจะปล่อยวางเพื่อมีโอกาสได้ตัดสินใจกับเนื้อคู่ลำดับอื่น

สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงอธิษฐานขออนุญาตเนื้อคู่ว่า
ขอละคำอธิษฐานนั้น ขอให้ชีวิตได้พบเนื้อคู่ที่สมกัน
และได้ใช้ชีวิตคู่อย่างปกติและมีความสุข

:b48: คู่บารมี :b48:

สุดท้ายคือเรื่องของคู่บารมี
เป็นคู่สำคัญ เป็นคู่ที่ยาวนาน

เพราะต้องร่วมกันสร้างบารมีขณะที่ฝ่ายหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์
และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเนื้อคู่ที่จะเคียงข้างกันไป


การเป็นพระโพธิสัตว์นั้นต้องการกำลังใจที่เข้มแข็ง มั่นคง
และเสียสละความสุขทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของสัตว์โลก
พระโพธิสัตว์นั้นต้องใช้เวลายาวนานมากในการสร้างบุญบารมี
กว่าที่จะสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

อย่างเร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลาถึง ๒๐ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
และอย่างช้าก็เนิ่นนานจนถึง ๘๐ อสงไขยกับเศษแสนมหากัปเลยทีเดียว

รูปภาพ
[พระนางมัทรี : คู่บารมีพระโพธิสัตว์เวสสันดร]


คนที่ตั้งใจเป็นคู่บารมีจึงต้องมีความเสียสละ
และเด็ดเดี่ยวไม่แพ้กันบุคคลผู้ปรารถนาเป็นคู่บารมีนั้น

จะเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากที่สุด
ได้เป็นคู่ครองกันมากที่สุด
และเป็นเนื้อคู่ลำดับ ๑ อย่างเที่ยงแท้


การเป็นคู่บารมีนั้นลำบากมากยิ่งนัก
เพราะคนเป็นคู่บารมีนั้นจะต้องพบกับสิ่งต่อไปนี้

คือ ต้องเกิดเป็นผู้หญิง ไม่ได้เกิดเป็นผู้ชาย
ต้องช่วยพระโพธิสัตว์ทำงานอย่างเต็มกำลัง
ในบางชาติอาจต้องร่วมสร้างบารมีกับพระโพธิสัตว์


เช่น ต้องสละชีวิตร่วมกัน ต้องถูกบริจาคลูก
หรือตัวเองเพื่อเสริมบารมีให้พระโพธิสัตว์ เป็นต้น

ตราบใดที่พระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
คู่บารมีนั้นก็ยังไม่มีโอกาสบรรลุโลกุตรธรรมได้


:b8: :b8: :b8:

ที่มา : คุณอังคาร
http://www.kanlayanatam.com/sara/sara89.htm

รูปภาพ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ม.ค. 2019, 09:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2486


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss
:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 7 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร