วันเวลาปัจจุบัน 07 มิ.ย. 2023, 22:26  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 ก.ค. 2014, 11:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย เมืองไวสาลี
สถูปทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธเจ้า
ที่ทรงประทานแก่ชาวเมืองไวสาลี


:b46: :b47: :b46:

พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย (Kesaria Stupa) เมืองไวสาลี ประเทศอินเดีย หรือในปัจจุบันเรียกว่า พระมหาสถูปแห่งเกสรียา (Kesariya Stupa) สถูปทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับเป็นสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งเพราะเป็นที่ประดิษฐาน “บาตรของพระพุทธเจ้า” ที่ทรงประทานแก่ชาวเมืองไวสาลี

ในครั้งพุทธกาล พระมหาสถูปแห่งเกสเรียตั้งอยู่ในเขตพรมแดนของแคว้นวัชชีและแคว้นมัลละติดต่อกัน (จังหวัดจัมปารัน รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในปัจจุบัน) แต่ไม่ใช่สถานที่แสดงกาลามสูตร หรือต้นกำเนิดของเกสปุตตสูตร ดังที่เข้าใจกัน เพราะสถานที่แสดงกาลามสูตร หรือต้นกำเนิดของเกสปุตตสูตรนั้นอยู่ในเขตพรมแดนของ “แคว้นโกศล” แต่สถูปแห่งนี้อยู่ในเขตพรมแดนของแคว้นวัชชีติดต่อกันกับเขตพรมแดนของแคว้นมัลละ

ปัจจุบัน พระมหาสถูปแห่งเกสเรียซึ่งเป็นสถูปที่เพิ่งค้นพบใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกุสินาราไปประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ในเขตหมู่บ้านเลาลิยะนันทัน (Lauliyanandan) และหมู่บ้านนันทันฆาต (Nandanghat) จังหวัดจัมปารัน รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย กล่าวคือ ตั้งอยู่ระหว่างทางจากเมืองไวสาลีไปยังกรุงกุสินารานั่นเอง


ในครั้งพุทธกาล เมืองไวสาลีเป็นเมืองหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับและแสดงธรรมแก่ชาวเมืองไวสาลีหลายครั้ง กล่าวกันว่าพระองค์ได้เสด็จมาประทับคืนสุดท้ายที่เมืองไวสาลี ภายหลังที่ทรงปลงอายุสังขารว่า พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานหลังจากนี้ไป ๓ เดือน ในวันรุ่งขึ้นทรงลาชาวเมืองไวสาลีเพื่อเสด็จไปยังกรุงกุสินารา

วันที่เสด็จมุ่งหน้าไปยังกรุงกุสินารานั้น ตามตำนานเล่าว่า ชาวเมืองไวสาลีกลุ่มใหญ่ได้ตามมาส่งพระพุทธเจ้าและจะเดินทางไปพร้อมกับพระองค์ โดยปฏิเสธที่จะเดินทางกลับ เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก และกลุ่มชาวเมืองไวสาลีเดินทางมาถึง
นิคมเกสปุตตะ (Kessaputta) พระพุทธเจ้าทรงเกลี้ยกล่อมให้ชาวเมืองไวสาลีเดินทางกลับ แต่ดูเหมือนชาวเมืองไวสาลีจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไรนัก ดังนั้น เพื่อทำให้ชาวเมืองไวสาลีกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาส่งพระพุทธองค์เกิดความสบายใจและพากันเดินทางกลับ พระองค์จึงทรงประทานบาตรเพื่อไว้เป็นที่ระลึกแก่ชาวเมืองไวสาลี และเสด็จมุ่งหน้าสู่กรุงกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน

หลังจากสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว เชื่อกันว่า ชาวเมืองไวสาลีนำโดยเจ้าลิจฉวี ได้สร้างสถูปขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับพระพุทธเจ้า พร้อมกันนี้ได้ประดิษฐานบาตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ไว้ในสถูปแห่งนี้ สถูปแห่งนี้มีนามว่า “พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย (Kesaria Stupa)”

ต่อมาสถูปแห่งนี้ได้สูญหายไปทั้งหลังเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในประเทศอินเดีย เมื่อปี ค.ศ.1934 ภัยธรรมชาติในคราวนั้นทำให้สถูปหลังนี้ฝังอยู่ใต้แผ่นดินมาเป็นเวลานาน จวบจนกระทั่งปี ค.ศ.1998 รัฐบาลอินเดียโดยหน่วยงานสำรวจทางโบราณคดี Archaeological Survey of India (ASI) ได้ทำการขุดหาสถูปหลังนี้เพื่อสืบค้นร่องรอยประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรือง ณ ดินแดนแห่งนี้ ภายหลังจากการขุดแล้วเสร็จเพียงบางส่วน สถูปหลังนี้ได้สร้างความตกตลึงให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสำรวจทางโบราณคดีเป็นอันมาก เพราะมีขนาดใหญ่ จนกล่าวกันว่าเป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับสถูปทางพระพุทธศาสนาหลังอื่นๆ

พระมหาสถูปแห่งเกสเรียหลังนี้ มีความสูง 104 ฟุต อย่างไรก็ตามก่อนที่จะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นเดินไหวอย่างรุนแรงในคราวนั้น เชื่อกันว่า ความสูงของสถูปหลังนี้อยู่ที่ประมาณ 123 ฟุต แหล่งข้อมูลบางแห่งเชื่อว่า เริ่มแรกสถูปหลังนี้สร้างขึ้นที่ความสูงประมาณ 150 ฟุต มีความกว้างรายรอบวงนอกตัวสถูปอยู่ที่ประมาณ 1,400 ฟุต และตัวสถูปประกอบด้วย 6 ชั้น

ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ภายหลังจากการขุดค้นสถูปหลังนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสำรวจทางโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญที่อยู่ภายในตัวสถูปนี้ด้วยเช่นกัน คือ เหรียญชาวมุสลิม หัวลูกศร เครื่องทองแดง เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการค้นหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ด้านศาสนาหรือวัฒนธรรมของผู้คนบนดินแดนแห่งนี้ ทั้งในช่วงสมัยพุทธกาลและสมัยต่อมาหลังพุทธกาล

เนื่องจากความยิ่งใหญ่ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของพระมหาสถูปแห่งเกสเรียหลังนี้ รวมทั้งดินแดนเมืองไวสาลี ทางรัฐบาลอินเดียต่างเร่งบูรณะตัวสถูปและปรับปรุงสถานที่โดยรอบบริเวณนั้น นอกจากงานบูรณะปรับปรุงแล้ว ยังมีสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลอินเดียพยายามตามหาเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ที่เดิมคือที่สถูปแห่งนี้ นั่นคือ
บาตรของพระพุทธเจ้า อันเป็นจุดเริ่มต้นการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลหลายครั้งจากนักการเมืองนามว่า ดร.ราคุวานส์ ประสาด ซิงห์ (Raghuvansh Prasad Singh)

ที่สำคัญคือ รัฐบาลอินเดียเชื่อว่าหลังจากทำการบูรณะตัวสถูปและปรับปรุงสถานที่โดยรอบแล้วเสร็จ พุทธสถานแห่งนี้จะเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดความสนใจผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะนักแสวงบุญชาวพุทธให้เดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ ยิ่งถ้าได้บาตรใบที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่ชาวเมืองไวสาลี ซึ่งเป็นสมบัติที่มีค่าสำหรับเมืองไวสาลีนั้น มาประดิษฐานไว้ที่เดิมคือที่พระมหาสถูปแห่งเกสเรียด้วยแล้ว ยิ่งจะเป็นการผลักดันสถานที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย ทั้งนี้ ตามความที่ ดร.ราคุวานส์ ประสาด ซิงห์ ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเดอะฮินดู (The Hindu)


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย เมืองไวสาลี


:b8: :b8: :b8: ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูล ::
(๑) บทความเรื่องเกสรียะสถูป (KESARIA STUPA)
: สถานที่ประดิษฐานบาตรขององค์สมเด็จพระสัมมนาสัมพุทธเจ้า
โดยพระมหาสมพงษ์ คุณากโร พระนักศึกษาเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย

(๒) http://handytour.blogspot.com/2005/07/vesali.html


:b39: พุทธสังเวชนียสถาน
: สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

:b44: กาลามสูตร : หลักความเชื่อของชาวพุทธ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=18318

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ย. 2018, 12:57 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2376

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 มี.ค. 2019, 09:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2709


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss
:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร