วันเวลาปัจจุบัน 19 ม.ค. 2021, 23:03  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 21:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
[ภาพจิตรกรรมไทย-ล้านนาแนวพุทธศิลป์
“พุทธศรัทธา พุทธชาดก” : สร้างสรรค์โดยคุณเนติ พิเคราะห์
ศิลปศาสตรบัณฑิตจากคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่]


พระผู้หาผู้เสมอเหมือนมิได้
ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต


มีคนขี้สงสัยบางคนเปรยว่า

อ่านพุทธวจนะบางตอนแล้ว
ฟังดูคล้ายพระพุทธองค์ทรงยกย่อง พระองค์เอง
ผมถามว่าทำไมรู้สึกอย่างนั้น เขาบอกว่าไม่ทราบ
แต่ทำไมพระพุทธวจนะจึงมักตรัสว่าเราเป็นคนเลิศในโลก
เราหาคนเปรียบปานมิได้ ทำนองนี้

ท่านผู้ขี้สงสัยนั้นกล่าวต่อว่า ยกตัวอย่างเช่น

ในตอนที่ตรัสตอบอุปกาชีวก อุปกาชีวกเพียงถามว่า

ท่านบวชอุทิศใคร

พระพุทธเจ้ากลับตอบในทำนองยกย่องพระองค์เองเสียยืดยาวว่า

เราเอาชนะทุกอย่าง ตรัสรู้ทุกอย่าง
ไม่ติดอยู่ในสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นเพราะทำลายตัณหา
เราตรัสรู้เองแล้วจะพึงอ้างใครว่าเป็นครูของเราเล่า

คนเช่นเราไม่มีใครสอน
คนเช่นเราไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลก
เราเป็นอรหันต์ เป็นศาสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่ามิได้
เราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ดับเย็นแล้ว บรรลุนิพพานแล้ว


ผมตอบท่านผู้ขี้สงสัยว่า

ไม่เห็นเป็นการ ยกย่อง ตนเองเลย
ผมกลับมองไปว่าพระพุทธองค์ตรัสความจริง
ความจริงมันเป็นเช่นนั้น
ถ้าพระองค์ไม่เป็นเช่นนั้นจริงสิ
จึงจะถือว่าทรงยกย่องพระองค์เอง

ทุกอย่างที่ตรัสเป็นความจริงหมด เช่น

พระพุทธองค์ไม่มีครูสอน
พระพุทธองค์ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เอง


อาจสงสัยว่า อ้าวแล้วครู (วิศวามิตรและท่านอื่น )
ผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปวิทยาการให้ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ
อาฬารดาบาสอุทกดาบสผู้ประสาทวิชาโยคะ
ให้จนบรรลุสมาบัติขั้นแนวสัญญานาสัญญายตนะเล่า
มิใช่ครูของพระองค์หรือ ทำไมตรัสว่าไม่มีครู

ใช่ครับ ท่านเหล่านั้นเป็นครูของพระองค์
วิศวามิตรเป็นต้นเป็นครูทางศิลปวิทยาการ
ดาบสทั้งสองเป็นครูทางฌานสมาบัติ


แต่ครูในทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณไม่มี

ที่ว่าพระองค์ไม่มีใครสอน
คือไม่มีใครสอนทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณให้
ครูในทางตรัสรู้ไม่มีครับ พระองค์ทรงรู้ด้วยพระองค์เอง


นี่ก็เป็นความจริง

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ค. 2010, 21:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ที่ว่าคนเช่นพระพุทธองค์ไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลก

หมายความว่ามนุษย์ทั้งปวงในมนุษย์โลก
และเทวดาทั้งปวงในสวรรค์ไม่มีใครเท่าพระองค์
เพราะมนุษย์และเทวดาเหล่านั้นยังตกอยู่อำนาจกิเลสอยู่
ไม่พ้นวงจรการเวียนว่ายตายเกิด
จะเทียบเท่าพระสัมมาสัมพุทธะได้อย่างไร


นี่ก็เป็นความจริงอีกนั่นแหละ

การตรัสความจริง ไม่เห็นจะเป็นการยกตนเองเลย

ที่ตรัสว่า ในโลกนี้ ทรงจำกัดกาลสมัยด้วยคือ
ในยุคนี้ ไม่มีสัมมาสัมพุทธะผู้ประเสริฐเท่าพระองค์
ประเสริฐเท่าพระองค์ก็มีแต่พระสัมมาสัมพุทธด้วยกัน
ซึ่งก็ต้องอยู่ในยุคอื่น

พระพุทธเจ้าในอดีตทั้งปวงและพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน (คือพระโคตมะพุทธ)
เสมอภาคกันในการตรัสรู้ ไม่มีพระองค์ใดยิ่งหย่อนกว่าพระองค์ใด


นี้ก็เป็นความจริงอีก

พระสารีบุตร อัครสาวกก็เคยประกาศด้วยความมั่นใจว่า
ในปัจจุบันไม่มีใครรู้เกินกว่าพระพุทธเจ้า

พระสารีบุตรประกาศด้วยความมั่นใจเช่นนี้ ไม่ได้คิดเอาเองส่งเดช
หรือเพื่อเอาพระทัยพระพุทธเจ้าแต่เป็นการพูดความจริง
โดยอาศัย แนวแห่งธรรมที่ท่านรู้ (ธมฺมนฺวโย วิทิโต)
ดังที่ท่านกราบทูลต่อพระพักตร์พระพุทธองค์ว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้าพระองค์ไม่มีญาณหยั่งรู้พระทัยของพระสัมมาสัมพุทธะ
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

แต่ข้าพระองค์รู้แนวธรรม
เปรียบเสมือนเมืองใหญ่มีประตูสำหรับเข้า-ออกทางประตูนี้

สัตว์เล็กก็เข้า-ออกทางประตูนี้ฉันใด
แนวแห่งธรรมก็ฉันนั้น

ข้าพระองค์รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงละนิวรณ์ได้
ทรงมีพระทัยตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค์ ๗
ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตและในปัจจุบัน
ก็อาศัยแนวทางนี้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเช่นกัน"


คำ พูดของพระสารีบุตรหมายความว่า
ไม่มีใครรู้เกินกว่าพระพุทธเจ้าปัจจุบัน


ถึงท่าน (พระสารีบุตร)
ไม่มีญาณหยั่งรู้ใจของพระพุทธเจ้าในอดีต และอนาคต
ท่านก็ยืนยันได้ว่า พระพุทธเจ้าเหล่านั้น
ก็ไม่มีองค์ใดรู้เกินกว่าพระพุทธองค์ปัจจุบัน

พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรู้เท่า ๆ กัน
ไม่มีองค์ไหนรู้เกินกว่าองค์ไหน


พระ สารีบุตรท่านยืนยันข้อสรุปนี้ มิได้เดาเอา
หากแต่อนุมานเอาตามแนวแห่งการตรัสรู้ธรรม
อนุมานอย่างไร ก็เหมือนดูเมืองทั้งเมืองไม่เห็นมีรูมีช่องไหนเลย
ยกเว้นประตูใหญ่ประตูเดียว ก็อนุมานเอาว่า
ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ย่อมเข้า-ออกผ่านประตูนี้ประตูเดียว
นี้คือวิธีอนุมาน

อนุมานคืออาศัยหลักฐานที่ประจักษ์ชัดแล้วสาวไปหาข้อสรุปหรือคำตอบ

พระสารีบุตรท่านยกประสบการณ์ที่ตนเองประจักษ์ว่า

การละนิวรณ์ได้ การบำเพ็ญสติปัฏฐานและโพชฌงค์
ทำให้บรรลุธรรมได้เพราะตัวท่านก็บรรลุพระอรหัตผลผ่านทางนี้


แล้วก็อนุมานต่อไปว่า

พระโคตรมะพุทธองค์ปัจจุบันก็บรรลุผ่านทางนี้
พระพุทธเจ้าในอดีตและอนาคตก็ผ่านทางนี้
ไม่มีพระองค์ใดบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณผ่านทางอื่น

เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเกินกว่าพระพุทธเจ้าในทางตรัสรู้
พระพุทธเจ้าอื่น ๆ ก็ไม่เกิน
เพราะตรัสรู้เรื่องเดียวกัน และตรัสรู้เท่า ๆ กัน


แต่สำหรับมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
ไม่ว่าโลกไหนยุคไหน
หาผู้เสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธะมิได้แล


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : พระผู้หาผู้เสมอเหมือนมิได้ ใน บางแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธองค์
โดย ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต, หน้า ๔๓-๔๖)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 พ.ค. 2010, 03:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 02:43
โพสต์: 4467

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

:b8: อนุโมทนา..สาธุ..ครับ..คุณโรส :b8:

.....................................................
แบ่งปันกันกิน,รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา, กาย- วาจา-ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้, แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา, ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น, ทำความเห็นให้ถูกต้อง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 พ.ค. 2010, 08:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2009, 20:49
โพสต์: 3982

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ: 42
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

กุหลาบสีชา เขียน:
แต่สำหรับมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
ไม่ว่าโลกไหนยุคไหน
หาผู้เสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธะมิได้แล


อนุโมทนาสาธุด้วยครับคุณโรส

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
แม้มิได้เป็นสุระแสงอันแรงกล้า ส่องนภาให้สกาวพราวสดใส
ขอเป็นเพียงแสงแห่งดวงไฟ ส่องทางให้มวลชนบนแผ่นดิน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ส.ค. 2011, 03:31 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 7
สมาชิก ระดับ 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ต.ค. 2010, 09:11
โพสต์: 590


 ข้อมูลส่วนตัว


นะโมตัสสะ ภควโต อะระหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภควโต อะระหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภควโต อะระหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อนุโมทนาสาธุๆค่ะ ขอบพระคุณท่านกุหลาบสีชาค่ะ :b8: :b8: :b8:


นิพพานัง ปรมังสุขัง
:b47: :b47: :b47:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ย. 2015, 15:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 มิ.ย. 2007, 13:49
โพสต์: 781


 ข้อมูลส่วนตัว


กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ทำความดีทุกๆ วัน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ม.ค. 2016, 05:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ก.ค. 2018, 16:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2500


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร