วันเวลาปัจจุบัน 26 พ.ค. 2024, 21:59  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 มี.ค. 2014, 13:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5111

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


วัดสีสะเกด
นครหลวงเวียงจันทร์

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


รูปภาพ

รูปภาพ
ซุ้มประตูวัดสีสะเกด

รูปภาพ

วัดสีสะเกด ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์
ทิศใต้ของวัดติดกับกำแพงของหอคำ
หรือสำนักงานประธานประเทศของ สปป.ลาว


ตามเอกสารที่อาจารย์สังข์ทอง สุวรรณรังสี (ปี พ.ศ. ๒๕๔๗)
กล่าวว่า วัดสีสะเกด ก่อตั้งในวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓
ปี พ.ศ. ๒๓๖๑ (ค.ศ. ๑๘๑๘) แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๓๖๗
โดยพระเจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทร์
เป็นผู้นำประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา
และจากการค้นพบซากกำแพงวังในนครเวียงจันทร์
จึงเห็นว่า วัดสีสะเกดได้ถูกสร้างขึ้นสองระยะ
คือ ระยะแรกสร้างในปี พ.ศ. ๒๐๙๔ สมัยพระโพธิสาลราช
(พระบิดาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช)
และสร้างต่อระยะที่สองจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระเจ้าอนุวงศ์


ชื่อ วัดสีสะเกด มีชื่อวัดที่เป็นทางการอีกชื่อ
ซึ่งเป็นชื่อที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกทางเข้าระเบียงทางเดินรอบวัด
คือ "วัดสะตะสะหัสสาราม" ซึ่ง มีความหมายมาจาก

สะตะ คือ (จำนวน) ร้อย
สะหัสสะ คือ (จำนวน) พัน

และคำว่า อาราม แปลว่า อารามหรือวัดนั่นเอง

รวมกัน สะตะสะหัสสะ แปลว่า หนึ่งร้อยพัน เท่ากับ (จำนวน) แสน
อีกชื่อของวัดสีสะเกด คือ "วัดแสน" นั้นเอง

ความสำคัญอีกประการของวัดสีสะเกด
คือ เป็นวัดเดียวในเวียงจันทร์ที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลาย
ในครั้งศึกเจ้าอนุวงศ์ช่วง พ.ศ. ๒๓๗๐-๒๓๗๑
เพราะถูกยึดไว้เป็นที่มั่นของทัพที่เข้ามา
ดังนั้น วัดสีสะเกดจึงเป็นวัดเก่าแก่ที่ยังอยู่ในสภาพเดิม
เป็นแหล่งศึกษารูปแบบการก่อสร้าง
คัมภีร์และจารึกเก่าแก่ในสมัยล้านช้างเวียงจันทร์


ในบริเวณวัด มีการสร้างทางเดินพร้อมระเบียงล้อมรอบสี่ด้าน
กำแพงแต่ละด้านเจาะซุ้มเล็กๆ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ตลอดแนว
โดยประดิษฐานไว้ซุ้มละ ๒ องค์
พระพุทธรูปทั้งหมดล้วนสร้างขึ้นด้วยดินเผา,
ไม้ และเกสรดอกไม้ รวมทั้งสิ้น ๖,๘๔๐ องค์
นอกจากนั้นมีพระพุทธรูปอีกจำนวน ๑๒๐ องค์ประดิษฐานไว้ด้านบนเชิง
ซึ่งสร้างขึ้นจากพิมพ์เดียวกันทั้งหมด
ส่วนพระประธานประดิษฐานภายในพระอุโบสถ
และมีพระพุทธรูปสำริดปางห้ามญาติสององค์
ตั้งอยู่เบื้องซ้ายและขวาของพระประธานด้วย

ส่วนความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปองค์เล็กๆ ไว้ในวัดจำนวนมากๆนั้น
เป็นการสร้างขึ้นเพื่อแทน "พระสาวก" ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคนั่นเอง
เพราะตามปกติพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับ ณ สถานที่ใด
ที่นั่นก็จะมีพระสาวกติดตามไปรับฟังพระโอวาทของพระพุทธองค์อยู่เสมอไม่ขาด
เหตุดังกล่าวจึงทำให้สร้างพระพุทธรูปองค์เล็กๆ ไว้ในวัดเป็นจำนวนมากมาย


รูปภาพ
ทางเข้าไปยังพระอุโบสถ

รูปภาพ

รูปภาพ
ระเบียงทางเดินพร้อมกำแพง
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้เป็นจำนวนมากของวัดสีสะเกด

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 เม.ย. 2014, 14:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5111

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 39

 ข้อมูลส่วนตัว


พระพุทธรูปองค์ประธานภายในพระอุโบสถวัดสีสะเกด
ปัจจุบันปรากฏเป็นองค์ที่ถูกพอกไว้ด้วยปูน (ห้ามถ่ายรูป)
ซึ่งสมัยก่อนช่วงเกิดศึกสงคราม
ประชาชนได้ช่วยกันพอกทับไว้เพื่ออำพรางจากข้าศึก
โดยกล่าวกันว่า พระประธานองค์นี้เป็นศิลปะแบบล้านช้างในท้ายศตวรรษที่ ๑๙
และได้สร้างให้มีขนาดเท่าองค์จริงของเจ้าอนุวงศ์

ภายในพระอุโบสถมีความสวยงามมาก
ผนังก็เจาะซุ้มเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเช่นเดียวกันกับที่ระเบียงคต
โดยมีพระพุทธรูปที่ผนังพระอุโบสถทั้งสิ้น ๒,๐๕๒ องค์
เป็นพระพุทธรูปปิดด้วยเงิน ๒๗๖ องค์
ในสมัยแรกสร้าง พระพุทธรูปเหล่านี้สร้างด้วยดินเผา
และปิดทองคำเปลว ต่อมาก็ชำรุดไปจากภัยธรรมชาติและภัยสงคราม
แต่ประชาชนก็ได้ร่วมกันสร้างเข้าไปทดแทนไว้อย่างเดิม


รูปแบบของวัดสีสะเกด จะแบ่งเป็นสามเขต
ตามความนิยมของวัดลาว

คือ ๑) เขตพุทธาวาส ๒) เขตธัมมาวาส ๓) เขตสังฆาวาส

เขตพุทธาวาส
ได้แก่ เขตในระเบียงคต มีพระอุโบสถและเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน

เขตธัมมาวาส
ได้แก่ หอพระไตรปิฎก หอสมุดเก็บคัมภีร์ต่างๆ

เขตสังฆาวาส
ได้แก่ รอบนอกจากใบเสมาออกไป


รูปภาพ
ป้ายจารึกประวัติของวัด ตั้งอยู่ตรงทางเข้า

รูปภาพ
ป้ายศิลาจารึก

รูปภาพ
ประตูหลัง

รูปภาพ
ตัวอย่างลวดลายแกะสลักของพระอุโบสถ

รูปภาพ
หลังคาพระอุโบสถ

รูปภาพ
ช่อฟ้าพระอุโบสถ

:b44: :b44:

ที่มาข้อมูล
http://lo.wikipedia.org/wiki/
http://www.baanjomyut.com/travel/laos/viengchan2/
http://whatandpagodalaos.blogspot.com/

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร