วันเวลาปัจจุบัน 18 เม.ย. 2021, 07:03  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 09:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 10
สมาชิก ระดับ 10
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 เม.ย. 2010, 08:14
โพสต์: 829

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เจ้าแม่กวนอิม

จากหนังสือ กวนอิมผ่อสัก โดย สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์เจ้าแม่กวนอิมในพระมหากรุณาธารณีสูตร

เท่าที่ทราบกันมาก่อนที่จะเกิดพระสูตรนี้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้เข้ามาสู่พระราชอาณาจักรจีนพร้อมนิกายสุขาวดีโดยมีองค์อมิตภะพุทธเจ้าเป็นประธานและบริวารองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าองค์นี้ที่เน้นความสำคัญเกี่ยวกับความเมตตากรุณาปราณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่และแนวความเชื่อของชาวจีน ทำให้พระโพธิสัตว์องค์นี้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านนามธรรมกับรูปธรรมไปพร้อมๆกัน จนในที่สุดพระองค์ก็มีนามเป็นภาษาจีนว่า “ กวนซิอิมผ่อสัก ” อันเป็นช่วงสมัยของภาคสัมโภคกาย ( กายทิพย์ที่เกิดขึ้นตามอำนาจขององค์อมิตภะ ) จนต่อมาเมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 ( ประมาณ 650 ปีล่วงมา ) พระองค์ได้พัฒนามาเป็นภาคนิรมานกาย ( กายเนื้อ ) โดยที่องค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้แบ่งภาคมาจุติในโลกมนุษย์และมีรูปลักษณ์เป็นเพศอิสตรีโดยสมบูรณ์ตามแนวคติความเชื่อที่บรรยายไว้ในตำนานการกำเนิดกวนอิมในบทที่ผ่านมา และต่อมาด้วยอิทธิพลของพระมหากรุณาธารณีสูตรที่ได้เขียนไว้ว่าพระองค์ “ เจ้าแม่กวนอิม ” ( จีนเรียกว่ากวนอิมเนี้ย ) เป็นตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงของศาสนาพุทธฝ่ายนิกายมหายาน ในขณะที่พระองค์ซึ่งอยู่ในปางของสหัสเนตร (พันตา ) สหัสกร ( พันมือ ) เปรียบได้เสมือนกับการรวมเอาความศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าธยานิพุทธเจ้าหลายพระองค์ เหล่าพระโพธิสัตว์สำคัญหลายๆพระองค์ พระอรหันต์สำคัญหลายๆพระองค์ รวมทั้งอิทธิฤทธิ์ของเหล่าทวยเทพสำคัญของชาวจีนในอดีต ซึ่งสามารถดึงเอารายละเอียดออกมาเป็นภาพในปางต่างๆถึง 84 ปาง อันมาจากความหมายของพระคาถามหากรุณาธารณีสูตรที่มีอยู่ 84 ประโยค ทำให้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือกวนซิอิมผ่อสัก ( ภาคสัมโภคกาย ) กับกวนอิมเนี้ยหรือแปลไทยว่าเจ้าแม่กวนอิม ( ภาคนิรมานกาย ) เข้ามารวมกันจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ พระโพธิสัตว์กวนซิอิมปางสหัสเนตรสหัสกร ได้กลายเป็นตัวแทนสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ทั้ง 84 องค์รวมกัน เป็นศูนย์รวมของความศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือความศักดิ์สิทธิ์ทั่วๆไป โดยคติความเชื่อของชาวจีนกล่าวไว้ว่า หากบูชาเจ้าแม่กวนอิมองค์พันตาพันมือหนึ่งเดียวองค์นี้ ก็เปรียบเสมือนได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงตั้งแต่องค์พระพุทธเจ้า จนถึงเหล่าเทวราชทั้งหลายทั้งปวง เจ้าแม่พันตันมือองค์นี้จึงกลายเป็นสิ่งเคารพที่เรียบง่ายต่อการคงไว้ใช้สักการบูชาแทนความหมายของทั้ง 84 องค์ที่กล่าวไว้ในพระสูตรนี้ เพราะตามความหมายของพระสูตรนี้ก็คือ บูชาองค์เดียวแต่ก็สามารถครอบคลุมความศักดิ์สิทธิ์ได้เกือบทั้งหมด ตามพื้นฐานหลักของศาสนาพุทธนิกายมหายานลัทธิตันตระบวกกับเหล่าเทวราช ( เทพ ) องค์ต่างๆตามคติความเชื่อของจีนที่มีมาแต่โบราณ ( คล้ายศาสนาปอนของธิเบต หรือศาสนาชินโตของญี่ปุ่นที่เคารพนับถือเทพแห่งธรรมชาติก่อนที่จะนำเอาศาสนาพุทธเข้าประเทศ ) ส่วนรายละเอียดของพระมหากรุณาธารณีสูตรฉบับนี้ มีปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเป็นมาแต่พอสังเขปได้ดังนี้

คาถาพระมหากรุณาธารณีสูตร มีพื้นฐานเกิดจากการมุ่งเน้นถึงความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ รวมถึงการสละแล้วจากจุดแห่งการเข้าสู่ปรินิพพานด้วยการเสียสละเข้าสู่เป้าหมายของการคงอยู่กับมนุษย์ เพื่ออยู่โปรดสัตว์จนถึงคนสุดท้าย เป็นการปฎิบัติธรรมเพื่อการบรรลุถึงพุทธภูมิอันสูงสุดอย่างยิ่งยวดเหนือสิ่งอื่นใด อันเป็นปณิธานของพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผู้ยิ่งใหญ่ อักษรตัวหนึ่งและประโยคหนึ่งในธารณีสูตรของพระโพธิสัตว์องค์นี้ ล้วนเป็นสัจธรรมอันสามารถเข้าถึงองค์สัมมาสัมพุทธฌานซึ่งประกอบขึ้นจากสัจจะคาถา 84 ประโยค ( 84 ปาง ) ที่มีชื่อสอดคล้องกับรูปธรรมว่า “ สหัสเนตร สหัสกร อวโลกิเตศวรพระมหาโพธิสัตว์ไพบูลย์สมบูรณ์อภิญญาจนธารณีสูตรมหากรุณามนตรา ” ส่วนความเป็นมาของพระนามและรูปแบบของพระองค์เกิดขึ้นจากที่มีความเป็นมาว่า

สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสต่อพระอานนท์เถระว่า “ ธารณีนี้มีชื่อเรียกและความหมายต่างๆ เช่น มหาไพบูลย์สมบูรณ์หนึ่ง ดับทุกข์คติธารณีหนึ่ง ปลดทุกข์ธารณีหนึ่ง อายุวัฒนธารณีหนึ่ง กำจัดกิญจนบาปปนึ่ง สมบูรณ์ปณิธานหนึ่ง มโนทัยอิศวรหนึ่ง วิกรมอุตตรภูมิธารณีหนึ่ง ”พระโพธิสัตว์ที่จะมีนามว่า สหัสเนตรสหัสกรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ก็มีความต่อเนื่องมาจากในพุทธกาล พระสหัสประภาศานติสถิตยถาคตพุทธเจ้านั้นทรงตรัส มหาไพบูลย์สมบูรณ์อภิญจนมหากรุณาธารณีแก่ท่านโพธิสัตว์และยังทรงตรัสต่อไปว่า “ สาธุบุรุษเมื่อเธอได้หฤทัยธารณีนี้ จงสร้างประโยชน์สุขสำราญแก่สัตว์ทั้งหลายในกษายกัลป์แห่งอนาคตกาลโดยทั่วถึง ” ตามพระสูตรยังได้กล่าวไว้ว่า ในขณะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้สดับฟังพระสูตรยังได้กล่าวไว้ว่า ในขณะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้สดับฟังพระคาถาบทนี้แล้วทรงเปล่งพระวาจาขึ้นทันทีทั้งยังตั้งปณิธานว่าจะไม่เสด็จสู่ปรินิพพาน จนกว่าพระองค์จะสามารถนำพาสัตว์คนสุดท้ายให้พ้นจากวัฎสงสารนี้ ทันใดนั้นพระองค์ก็ไปพ้นจากขั้นเทศภูมิแห่งพระโพธิสัตว์ แล้วบรรลุสูงสุดถึงพุทธภูมิ ( แต่ยังไม่เสด็จสูปรินิพพาน ) ทรงได้ตั้งปณิธานว่า “ ในอนาคตกาล ถ้าเราสามารถสร้างประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ได้ ขอให้ข้าพเจ้าได้มีพันเนตรพันกรในทันที ” เมื่อพระองค์ได้กล่าวคำปณิธานแล้ว ได้เกิดมีพันตาพันมือฉับพลัน ทำให้เกิดแผ่นดินไหวไปทั่วสิบทิศ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างก็สวดอมตคาถาทั่วทุกทศทิศอย่างไม่มีขอบเขต ส่วนมนต์คาถานี้มีหลายชื่อ พระศรีศากยมุณีพุทธเจ้าได้เคยตรัสแก่พระอานนท์ว่า เนื่องจากปณิธานอันใหญ่ยิ่งของพระโพธิสัตว์ที่พระองค์กล่าวไว้ว่า “ หากว่าเหล่ามนุษย์และทวยเทพ ตั้งจิตสวดนามเรา พร้อมสวดนาม อมิตภะพุทธเจ้า พร้อมทั้งสวดพระคาถาธารณีคืนละ 5 จบ ก็จักดับมหันตโทษจำนวนร้อยพันหมื่นล้านกัลป์ได้ หากเหล่ามนุษย์ทวยเทพสวดคาถามหากรุณานี้ เมื่อใกล้ชีวิตดับพระพุทธเจ้าทั้ง 10 ทิศจะยื่นพระหัตถ์มารับ แล้วให้ไปจุติในพุทธเกษตรทุกแห่ง ถ้ามนุษย์หรือทวยเทพหากสวดมนต์พระมหากรุณานี้ จักเกิดโดยประกอบกุศล 15 ประการคือ ”

1. ที่ที่เกิดจะพบแต่กุศล 5

2. เกิดในประเทศกุศล

3. พบแต่ยามดี

4. พบแต่มิตรดี

5. ร่างกายประกอบด้วยอินทรีพร้อมมูล

6. จิตเป็นธรรมโดยสมบูรณ์

7. ไม่ผิดศีล

8. ญาติบริวารมีความกตัญญู สามัคคี ปรองดองกัน

9. ทรัพย์สมบัติ มีสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ

10. มีผู้เคารพและให้ความช่วยเหลือเสมอ

11. ทรัพย์สินมีอยู่ไม่มีใครมาปล้นชิง

12. คิดต้องการอะไร จะได้สมปรารถนา

13. ทวยเทพ นาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่เสมอ

14 เ กิดในที่ที่สามารถได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์

15. สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรมด้วยเหตุนี้ พระมหากรุณาธารณีสูตรไม่เพียงแต่ช่วยกำจัดภยันตรายและโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ ยังให้ความสำเร็จแก่การกุศลกรรมทุกสิ่งทุกอย่าง พ้นจากความหวั่นกลัวทั้งปวง การจะสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตรนี้ ผู้สวดพึงจักต้องสวดด้วยความศรัทธาและชำระจิตใจให้สะอาด จึงสามารถจับต้องด้วยกรุณาจิตขององค์พระโพธิสัตว์ ซึ่งนอกจากสามารถรักษาโรคทางกายและทางใจแล้ว ยังสามารถทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทีเดียว


http://www.trangvegetarian.com/webboard ... tionID=682


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 มิ.ย. 2010, 13:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 มิ.ย. 2010, 12:42
โพสต์: 11

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดี ๆ :b8: :b8: :b8: :b8:

:b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41:
รับซื้อ เศษเทียนไหว้พระทุกชนิด ทุกสภาพติดต่อได้ที่นี่
http://buycandlesale.blogspot.com/


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร