วันเวลาปัจจุบัน 23 มิ.ย. 2021, 11:51  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ม.ค. 2014, 16:33 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2174


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

:b1: ขอเชิญร่วมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐-๒๑.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


ด้วยสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา ได้ร่วมกันจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน โดยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๒๑.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

:b8: ขอเชิญนมัสการและเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ฟังปาฐกถาและอภิปรายธรรม เจริญกรรมฐาน สาธยายพระไตรปิฎก การศึกษาและโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธศิลป์ คอนเสิร์ตธรรมะ การแสดงและประกวดธรรมบันเทิงหลายประเภท ตรวจสุขภาพและออกกำลังกายแบบสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ นิทรรศการและกิจกรรมองค์กรต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา การเผยแผ่หนังสือธรรมะ และกิจกรรมบุญอื่นๆ อีกจำนวนมาก รวมทั้ง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรทุกวัน เวลา ๐๖.๓๐ น.

ในการนี้ ได้กราบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาจิตทำบุญประเทศ และฉันภัตตาหารเช้าเพื่อเป็นมงคลต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามกำหนดการดังนี้

๐๖.๐๐ น. พ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางถึงบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๐๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตทำบุญประเทศชาติ
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร

รายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่กราบนิมนต์รับบิณฑบาต และเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตทำบุญประเทศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

รูปภาพ
หลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ จ.อุดรธานี

รูปภาพ
พระอาจารย์จีรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์

รูปภาพ
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี

รูปภาพ
พระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร วัดป่าภูแปก จ.เลย


วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
๒. หลวงปู่วงศ์ สุภาวโร วัดป่าคำพระองค์ จ.หนองคาย
๓. หลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ จ.อุดรธานี
๔. หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
๕. หลวงพ่อบวร สุชีโว วัดป่าหนองแข้ดง จ.ร้อยเอ็ด
๖. พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร
๗. พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม จ.เพชรบูรณ์
๘. พระอาจารย์มานะ เทวธัมโม วัดถ้ำวิมานเกีย จ.กาฬสินธุ์
๙. พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
๑๐. พระอาจารย์จีรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์
๑๑. พระอาจารย์อัศวิน (อ้วน) ฐิตปุญโญ วัดป่าโนนม่วง จ.อุดรธานี
๑๒. พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี
๑๓. พระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร วัดป่าภูแปก จ.เลย

๑๔. พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติพโล วัดป่าหลวงตามหาบัว (วัดเสือ) จ.กาญจนบุรี
๑๕. พระอาจารย์สงบ กุสลจิตโต วัดป่าเมตตากิตติคุณ จ.อุดรธานี
๑๖. พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดป่าแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา
๑๗. พระอาจารย์สัมฤทธิ์ (เขียว) ฐิตสิทธิ สำนักสงฆ์ถ้ำจุนโท จ.ตาก
๑๘. พระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต วัดป่านพชัยมงคล จ.ชัยภูมิ

รูปภาพ
หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมาวนาราม จ.บึงกาฬ


วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมาวนาราม จ.บึงกาฬ
๒. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
๓. หลวงปู่สุพีร์ สุสัญญโม วัดถ้ำซับมืด จ.นครราชสีมา
๔. หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี
๕. หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
๖. พระอาจารย์ทองพูน อุตฺตโม วัดสระจันทราวาส (วัดพระธาตุเมืองเก่า) จ.ขอนแก่น
๗. พระอาจารย์สนิท จิรสนิทโช วัดป่าคีรีเขต จ.จันทบุรี
๘. พระอาจารย์โสดา อภิเจโต วัดป่าเนรัญชรา จ.ศรีสะเกษ
๙. พระอาจารย์ถาวร อนุตตโร ที่พักสงฆ์ กม.๒๗ จ.ปทุมธานี
๑๐. พระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด จ.มหาสารคาม
๑๑. พระอาจารย์เยี่ยม (คำตา) สุทธิสีโล วัดป่าสำราญนิเวศ จ.อำนาจเจริญ
๑๒. พระอาจารย์ทองพูน กาญจโน วัดป่าบุญญานุสรณ์ จ.อุดรธานี
๑๓. พระอาจารย์จันที โอภาโส วัดป่าดงพระ จ.สกลนคร

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะพระภิกษุสงฆ์วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

รูปภาพ
หลวงพ่อทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำพระบูชา จ.บึงกาฬ

รูปภาพ
หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล สำนักสงฆ์อนาลโย จ.นครปฐม

รูปภาพ
หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ

รูปภาพ
พระอาจารย์สมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณธรรม จ.พิษณุโลก


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. หลวงพ่ออุทัย สิริธโร วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา
๒. หลวงพ่อทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำพระบูชา จ.บึงกาฬ
๓. หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล สำนักสงฆ์อนาลโย จ.นครปฐม
๔. หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ

๕. พระอาจารย์อำนวย ภูริสุนทโร วัดบวรนิวาส กรุงเทพฯ
๖. พระอาจารย์สมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณธรรม จ.พิษณุโลก
๗. พระอาจารย์สุพิศ กันตจาโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ
๘. พระอาจารย์วิศิษฏ์ (ลาย) สันติงกโร สำนักสงฆ์สิริธโร (ซับสะนุน) จ.สระบุรี
๙. พระอาจารย์อมร ขันติโก วัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ
๑๐. พระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู จ.สระบุรี
๑๑. พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ฐิตธัมโม วัดป่าคลองน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๒. พระอาจารย์ไพรินทร์ ปัญญาพโล สำนักสงฆ์สวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี
๑๓. พระอาจารย์แสวง สัปปัญโญ สำนักสงฆ์สวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี
๑๔. พระอาจารย์นิยม ปริปุญโญ สำนักสงฆ์สวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี
๑๕. พระอาจารย์พูลพิพัฒน์ จันทโชโต สำนักสงฆ์สิริธโร (ซับสะนุน) จ.สระบุรี
๑๖. พระอาจารย์ถาวร สุภวโร วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา
๑๗. พระอาจารย์อดุลย์ วยวุฑโฒ วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา ๑๗.๐๐ น. เชิญฟังพระธรรมเทศนาหัวข้อ “ความรักแห่งพระพุทธองค์” โดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี พร้อมทั้งสวดมนต์อธิษฐานจิต ร่วมเวียนเทียนรอบมณฑปพระบรมสารีริกธาตุ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และผืนแผ่นดินไทย


สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการ ๖/๕๙๙ พหลโยธิน ๕๒ (SBAC)
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๘-๕๘๒๗-๓๐๑๙, ๐๘-๑๒๕๗-๗๒๘๒
โทรสาร ๐-๒๙๗๒-๖๑๒๔

E-Mail : abota.th@gmail.com, chaiwat208@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.abota.or.th


รูปภาพ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ม.ค. 2014, 09:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ย. 2008, 09:20
โพสต์: 349


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8: :b20:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร