วันเวลาปัจจุบัน 21 มิ.ย. 2021, 07:15  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.พ. 2011, 11:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ห ลั ก คำ ส อ น ใ น วั น ม า ฆ บู ช า
พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)
สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


(บรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ มณฑลพิธีสนามหลวง
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)


พระพุทธเจ้าทรงสอนในวันมาฆบูชา
ในวันที่มีการประชุมสาวก ๑๒๕๐ รูป ณ วัดเวฬุวัน
ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด
ถึงพร้อมด้วยอภิญญา ๖ และเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา
คือพระภิกษุที่ปาฏิโมกข์ วางหลักการ
วิธีการซึ่งเป็นหัวใจทางพระพุทธศาสนา

สพฺพปาปสฺส อกรณํ
การไม่ทำบาปทั้งปวง หลักการทางพระพุทธศาสนาต้องเว้น ต้องละบาป

กุสลลฺสูปสมฺปทา
ทำกุศลให้ถึงพร้อม ให้บริบูรณ์

สจิตฺตํ ปริโยทนํ
ชำระจิตของตนให้ขาวรอบ ทำให้บริสุทธิ์


โยมถือหลักตามนี้
ใช้ชีวิต ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปลอดภัยจากความทุกข์ ความเดือดร้อนจากบาป จากการทำชั่ว

ถ้าทำความชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ
เช่น มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
มีการพูดโกหก ใส่ร้าย ป้ายสี ส่อเสียด ยุยง ให้เกิดความแตกแยก
มีการพูดหยาบคาย ด่าทอ เพ้อเจ้อ เหลวไหล
ตลอดจนที่เป็นบาปทางใจคิดให้ร้าย คิดเบียดเบียนเขา คิดอาฆาตเขา
รวมถึงความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

เห็นไม่ถูกต้อง เห็นว่าทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วไม่ได้ชั่ว
เห็นว่าการให้ทานไม่มีผล การรักษาศีลไม่มีผล การบูชาไม่มีผล
ทำให้เสียเปล่า ให้ทาน รักษาศีล ทำไปทำไม ไม่มีประโยชน์
นี่เป็นความเห็นผิด เท่ากับเขามีบาปทางใจ เราต้องเว้น

ถ้าคนเรามีความเห็นผิด ก็คิดผิด ทำผิด พูดผิด
อะไรที่ทำผิดลงไป ก็มีโทษ ความทุกข์ ความเดือดร้อนก็ตามเขาไป


ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ละเว้นบาปทั้งปวง
ให้ละเว้นบาปทางกาย ทางวาจา เราต้องเว้น
แต่บางคนรู้ไม่รู้นี่คือบาป
การพูดโกหก พูดส่อเสียด พูดยุยง
ให้เขาแตกแยกกัน ปลุกปั่น ระดมให้คนเกลียดกัน ให้คนทะเลาะกัน
เขาไม่รู้ เขาคิดว่าบาปไม่มี
ที่สังคมปัจจุบันวุ่นวายเพราะว่าคนไม่มีศีล
ไม่มีสัมมาทิฏฐิ ไม่มีความเห็นชอบ
เขาไม่เชื่อว่าบาปมี ไม่มีศรัทธาเชื่อเรื่องกรรม ผลของกรรม
จึงทำให้สังคมเดือดร้อน วุ่นวายทั้งบุคคลนั้น ทั้งผู้อื่น

โยมลองคิดดูว่า

ถ้าสังคมมีศีล ๕ ทำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
สังคมจะร่มเย็นเป็นสุขมาก


ถ้าคนไม่ฆ่ากันจะสบายไหม ไม่กลัวใครทำร้าย
คนที่มีศีลไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายกัน ไม่ลักขโมย ไม่ฉ้อโกง
ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นชู้ นอกใจคู่ครอง
ไม่พูดโกหกไปไหน พูดกันได้ ไม่ต้องระแวง
ไปไหน ไม่ต้องปิดร้านไปที่มืด ที่เปลี่ยว
ไม่กลัวใครมาฉุด มาฆ่า มาปล้น มาจี้ มาปล้น

ถ้าหากโลกนี้ สังคมมีศีล ๕
ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
สังคมร่มเย็นเป็นสุข


ทุกวันนี้ที่มีความเดือดร้อน
เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า


คือการเว้นจากบาป เว้นจากความชั่ว
เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดโกหก เว้นจากการดื่มสุรา

สังคมเราไม่เว้นดื่มสุรา ดื่มสุราเมากันทั่ว
ปัญหาตามมามากจากการเมา เมาแล้วขาดสติ
ทำร้าย เบียดเบียนกัน

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.พ. 2011, 11:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
[ภาพผู้ปฏิบัติธรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าวัดมเหยงคณ์ : จากแกลอรี่ภาพ http://www.watmahaeyong.net]

พระพุทธเจ้าเห็นโทษของการผิดศีล

ให้เว้นจากบาปทั้งปวง
ใครที่เว้นได้พบกับความสุข สงบ ความปลอดภัย ในชีวิต
ปลอดภัยในทรัพย์สิน จึงเท่ากับทำประกันไว้


ทำประกันชีวิตให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ให้ชีวิตยืนยาว
ด้วยการรักษาศีลข้อที่ ๑ ไม่ฆ่าสัตว์

ทำประกันให้กับทรัพย์ ให้ทรัพย์ปลอดภัย
ด้วยการรักษาศีลข้อที่ ๒ ไม่ลักขโมย

ทำประกันให้กับครอบครัว ให้ครอบครัวมีความสุข
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ด้วยการรักษาศีลข้อที่๓
ทำประกันสังคม ให้สังคมมีความเชื่อถือ
ด้วยการรักษาศีลข้อที่ ๔ ไม่โกหกหลอกลวง

ทำประกันสมอง สติ ด้วยการไม่ดื่มสุราเมรัย
ด้วยการรักษาศีลข้อที่ ๕

ถ้ามีศีล ๕ เท่ากับทำประกันไว้ ๕ อย่าง

พระพุทธเจ้าให้เว้นบาป และให้ทำบุญ ทำบุญให้ถึงพร้อม
บุญไม่ใช่มีแต่การทำทานนั้น บุญจาการรักษาศีล บุญจากการเจริญภาวนา
อย่างที่ท่านได้กำลังเจริญอยู่ มีสติระลึกรู้
กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม
เป็นการทำกุศล เป็นบุญชำระจิตใจให้ผ่องใส
บุญจากการอ่อนน้อมถ่อมตน กราบไหว้

บุญจากการขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานที่ชอบ
บุญจากการอุทิศส่วนกุศล บุญจากการอนุโมทนา
บุญจากการฟังธรรม บุญจากการแสดงธรรม
บุญจากการทำความเห็นให้ตรง ทำกุศลให้ถึงพร้อม

สจิตฺตํ ปริโยทนํ

ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ การมีสติกำหนดรู้ดูสภาวะรูป นาม
ถ้าสติเกิดขึ้น จิตจะบริสุทธิ์ จิตผ่องใส
จิตจะปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
ใจเบิกบาน ชำระจิตใจเป็นตทังคปหาน ปหานชั่วขณะหนึ่งๆ
เป็นตทังควิมุติ ได้ชั่วขณะหนึ่งๆ

การสะสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆ บำเพ็ญไปเรื่อยๆ
ชำระทีละขณะ หลุดพ้นได้ทีละขณะ
จนกระทั่งชำระได้ระยะนาน หลุดพ้นได้นาน
จนกระทั่งหลุดพ้นได้โดยเด็ดขาด
เรียกว่า สมุจเฉทปหาน ปหาน โดยเด็ดขาด เข้าถึงอริยมรรค


เข้าถึงโสดาปัตติมรรค - โสดาปัตติผล
สกทาคามิมรรค - สกาทาคามิผล
อนาคามิมรรค - อนาคามิผล
สุดท้ายเข้าถึงอรหันตมรรค - อรหันตผล
เข้าถึงบรมสุขอันยิ่ง สุขอันปราศจากทุกข์ทั้งปวง

ในพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงบรมสุข
ด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์
เจริญภาวนา โดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
การระลึกรู้ท่าทัน รูป นาม ขณะที่ปรากฏ
จนเกิดการรู้แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา
เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
จิตสละ ละ วาง ปล่อยวาง
ขาดความยึดมั่น ถือมั่น เข้าถึงความดับทุกข์


จึงเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพากเพียร สนใจการประพฤติ ปฏิบัติ

ที่แสดงธรรมมาก็เป็นเวลาสมควรแก่เวลา ขอยุติไว้เพียงเท่านี้

ขอความสุข ความเจริญในธรรมจงมีแด่แก่ทุกท่านเทอญ


:b8: :b8: :b8:

( ที่มา : ธรรมเพื่อชีวิต เล่มที่ ๖๗ ฉบับวันมาฆบูชา ๒๕๕๔
โดย มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม,
หน้า ๒๑-๒๔)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ก.พ. 2011, 14:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 พ.ย. 2008, 17:20
โพสต์: 1051

งานอดิเรก: อ่านหนังสือธรรมะ
อายุ: 0
ที่อยู่: Bangkok

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: สาธุ...สาธุ...สาธุ...ค่ะ.. :b46: :b46:
:b46: วันนี้ไปกราบพระพุทธโสธร จ. ฉะเชิงเทรา คุณโรสอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ :b8: :b8:

.....................................................
    มีสิ่งใด น่าโกรธ อย่าโทษเขา.... ต้องโทษเรา ที่ใจ ไม่เข้มแข็ง
    เรื่องน่าโกรธ แม้ว่า จะมาแรง ....ถ้าใจแข็ง เหนือกว่า ชนะมัน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 ก.พ. 2011, 16:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2005, 10:46
โพสต์: 12075

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร