วันเวลาปัจจุบัน 07 มิ.ย. 2023, 22:47  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 09:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7686

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
พระครูอุทิตศุภการ
(หลวงพ่อสุบิน สันติกโร)วัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน)
ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี๏ อัตโนประวัติ

“พระครูอุทิตศุภการ” หรือ “หลวงพ่อสุบิน สันติกโร” เป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติน่ายกย่อง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในพระธรรมวินัยตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน ถือเป็นลูกศิษย์สืบสายจากพระครูอุทัยสังฆกิจ (หลวงพ่อรัง สัจจวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน)

หลวงพ่อสุบิน สันติกโร มีนามเดิมว่า สุบิน บัวบาน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2495 ณ บ้านเลขที่ 65 หมู่ 4 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายสมบุญ และนางสาคร บัวบาน ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา ปัจจุบัน สิริอายุได้ 57 พรรษา 34 (เมื่อปี พ.ศ.2552) ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี และเจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน) ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี


๏ การศึกษาเบื้องต้น

ในช่วงวัยเยาว์ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านท่าทางสามัคคีประชาสฤษณ์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี แต่ต้องลาออกมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ


๏ การอุปสมบท

หลังการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2517 ณ พัทธสีมาวัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน) จ.อุทัยธานี โดยมี พระครูอุเทศธรรมนาท (พิสัย ฐานธัมโม) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) จ.อุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูอุทัยสังฆกิจ (หลวงพ่อรัง สัจจวโร) วัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน) จ.อุทัยธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระมหาประชุม มาเรยโย (พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ในปัจจุบัน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับนามฉายาว่า “สันติกโร” หมายถึง “ผู้มีความอดทนเป็นเยี่ยม”

ภายหลังอุปสมบท ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน) ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรม รวมทั้งวิทยาคม ด้วยความวิริยะอุตสาหะกับหลวงพ่อรัง สัจจวโร

พ.ศ.2524 สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักศาสนศึกษาวัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน)

รูปภาพ
พระครูอุทัยสังฆกิจ (หลวงพ่อรัง สัจจวโร)


๏ ลำดับงานปกครองและสมณศักดิ์

พ.ศ.2528 ได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมที่พระสมุห์ของพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน)

พ.ศ.2533 ย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมที่พระวินัยธรของพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.2534 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสชั้นตรีที่ พระครูอุทิตศุภการ

พ.ศ.2536 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลสะแกกรัง และเป็นประธานการสอบนักธรรม ชั้นนวกะ ในเขตตำบลสะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

พ.ศ.2538 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท (จ.ป.ร.) ในพระราชทินนามเดิม

และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง

ต่อมา ได้ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสเหมือนเดิม

พ.ศ.2545 พระครูอุทัยสังฆกิจ (หลวงพ่อรัง สัจจวโร) เจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน) ได้มรณภาพลง พระครูอุทิตศุภการ (หลวงพ่อสุบิน สันติกโร) จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา

ในปีเดียวกัน ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม


๏ การปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์

พระครูอุทิตศุภการ (หลวงพ่อสุบิน สันติกโร) มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นยิ่งนัก พระภิกษุ-สามเณรต้องทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นทุกวัน มีการทำอุโบสถสังฆกรรมสวดปาติโมกข์ตลอดปี

ท่านให้การอบรมศีลธรรมนักเรียนและประชาชนทุกวันพระ และจัดให้มีพิธีการในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

นอกจากนี้ ยังมีการปกครองแบบมีกติกาคำสั่ง โดยปฏิบัติตามกฎของมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีเจ้าอาวาสดูแลฝ่ายปกครอง พระภิกษุ-สามเณรร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความสามัคคี ต้องเรียนพระธรรมวินัย และอยู่สอบธรรมสนามหลวงทุกรูป


๏ ศูนย์รวมศรัทธาแห่งชาวเมืองอุทัยธานี

พระครูอุทิตศุภการ (หลวงพ่อสุบิน สันติกโร) ได้ปฏิสังขรณ์กุฎิหลังเก่า, บูรณะพื้นรอบอุโบสถ, สร้างศาลาอเนกประสงค์ทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก, ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซุ้มประตูหน้าวัดถึงบริเวณหน้าศาลาสังฆสภา ยาว 40 เมตร และปฏิสังขรณ์วิหารที่ทรุดโทรมให้คงสภาพเดิม เป็นต้น

ท่านได้ปฏิบัติตามหน้าที่สนองงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นศูนย์รวมศรัทธาแห่งชาวเมืองอุทัยธานีโดยแท้.............................................................

คัดลอกมาจาก ::
หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 31
คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6 โดย สุธน พันธุเมฆ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ปีที่ 16 ฉบับที่ 5917

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร