วันเวลาปัจจุบัน 19 ม.ค. 2021, 10:30  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 15:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7367

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตติโก)


วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี๏ อัตโนประวัติ

พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตติโก) มีนามเดิมว่า วิชัย แจ่มจรัส เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2453 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ณ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ครอบครัวประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้ ปัจจุบัน สิริอายุรวมได้ 99 พรรษา 79 (เมื่อปี พ.ศ.2552) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี


๏ การศึกษาเบื้องต้น

ในวัยเยาว์ เรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดห้องคูหา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี จากนั้นได้ลาออกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวนผลไม้


๏ การอุปสมบท

กระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2473 ณ พัทธสีมาวัดห้องคูหา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีพระครูพิศาลธรรมคุณ วัดไผ่ล้อม เป็นพระอุปัชฌาย์

ภายหลังอุปสมบทแล้ว ได้ย้ายไปอยู่จำพรรษา ณ วัดไผ่ล้อม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี


๏ การศึกษาพระปริยัติธรรม

เนื่องจากท่านมีความสนใจใฝ่ธรรมะ จึงได้ให้ความสำคัญในการศึกษาพระปริยัติธรรม

พ.ศ.2479 สามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีและชั้นโท ตามลำดับ ณ สำนักเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

จากนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ พ.ศ.2490 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

นอกจากนี้ ท่านยังได้ให้ความสนใจศึกษาศาสตร์ในหลายแขนง จนเกิดความชำนาญพิเศษ อาทิ ด้านนวกรรม สามารถแสดงธรรมปาฐกถาสอนประชาชนและคณะสงฆ์จนมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ


๏ งานด้านการศึกษา

พ.ศ.2492 เป็นผู้ช่วยกองเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

พ.ศ.2497 เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดไผ่ล้อม โดยเป็นครูสอนนักธรรมและรับเป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) โรงเรียนระดับชั้นประถม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

พ.ศ.2499 รับเป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง จ.จันทบุรี

รูปภาพ

๏ งานด้านส่งเสริมการศึกษา

ได้จัดส่งนักเรียนไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีไวยากรณ์ ณ สำนักเรียนวัดโบสถ์เมือง และกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2521 ได้เปิดสำนักเรียนแผนกบาลี ที่วัดไผ่ล้อม โดยเป็นผู้จัดหาหนังสือเรียนหลักสูตรนักธรรม และบาลีไวยากรณ์ จัดหาอุปกรณ์การศึกษาถวายแก่นักเรียนผู้ศึกษาทุกรูป ถวายนิตยภัตประจำเดือนให้แก่ครูผู้สอนบาลีไวยากรณ์ รวมทั้ง จัดถวายปัจจัยเป็นค่าพาหนะแก่พระภิกษุ-สามเณร ที่จะเดินทางไปสอบในต่างจังหวัด

ท่านยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน ปีละ 5 ทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังได้ประสานขอบริจาคสมทบทุนจำนวน 200,000 บาท จากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม 1 หลัง

พ.ศ.2529 จัดตั้งกองทุนสงคราะห์การศึกษานักเรียนระดับชั้นประถม บริจาคเงินนำร่อง จำนวน 10,000 บาท

พ.ศ.2530 จัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี จำนวนทุนก่อตั้ง 150,000 บาท


๏ งานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ได้รับเป็นหัวหน้าพระธรรมทูต ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี


๏ งานด้านสาธารณูปการ

ได้เป็นประธานการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ บรรจุอยู่ในพระอุโบสถหลังใหญ่ สร้างหอบำเพ็ญวิปัสสนากัมมัฏฐาน สร้างกุฏิ หอสวดมนต์ สร้างซุ้มประตูวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) สร้างถนนและบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ อุโบสถหลังใหม่ เจดีย์ เป็นต้น


๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ.2493 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

พ.ศ.2498 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

พ.ศ.2499 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี

พ.ศ.2520 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2522 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2527 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2528 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2540 วัดไผ่ล้อม ได้รับยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

พ.ศ.2544 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ตราบจนถึงปัจจุบัน


๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ.2493 เป็นพระครูสรวิชัย พระฐานานุกรมในพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ)

พ.ศ.2500 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูอาทรสมาธิวัตร

พ.ศ.2509 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2514 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก (พิเศษ) ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2524 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระพิศาลธีรคุณ

พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชจันทกวี

พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสิทธิมุนี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2549 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมวงศ์มุนี

รูปภาพ

๏ พระมหาเถระผู้รัตตัญญู

ด้วยท่านได้รับการยกย่องเกียรติคุณจากชาวเมืองจันทบุรี ให้เป็นพระมหาเถระผู้รัตตัญญู เป็นผู้ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จนเห็นผลแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตาม เป็นมิ่งขวัญแก่ชาวเมืองภาคตะวันออกมายาวนาน สร้างความปลาบปลื้มยินดีแก่พุทธศาสนิกชนชาวเมืองจันทบุรีเป็นยิ่งนัก

เนื่องในวโรกาสที่ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ชาวเมืองจันทบุรีได้มีการจัดงานพิธีฉลองมุทิตาสักการะแด่พระธรรมวงศ์มุนี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2549 เวลา 10.00 น. โดยมีขบวนแห่รับสัญญาบัตรพัดยศอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณหน้าวัดศรีเมือง ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ทุกวันนี้ พระธรรมวงศ์มุนี แม้จะเข้าวัยชราเปรียบไม้ใกล้ฝั่งอายุสังขารล่วงเลยมาเกือบ 100 ปี แต่สิ่งดีๆ ที่มีในตัวท่าน ในฐานะผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ศาสนา และประเทศชาติเป็นอเนกนานัปการ ควรค่าแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นทิฏฐานุคติแก่มหาชนสืบไป.............................................................

คัดลอกเนื้อหามาจาก ::
http://www.watphailom.net/

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร