วันเวลาปัจจุบัน 01 มี.ค. 2024, 12:09  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2009, 09:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7767

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ๏ อัตโนประวัติ

พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) เป็นพระสงฆ์อีกรูปที่สร้างคุณูปการต่อวงการสงฆ์ งามด้วยศีลาจารวัตร ตั้งอยู่ในศีล ดำรงตนตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ท่านมีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2473 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ณ หมู่ที่ 5 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายคำ และนางเจริญ ผ่องสุภาพ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

ปัจจุบัน สิริอายุได้ 78 พรรษา 58 (เมื่อปี พ.ศ.2552) ดำรงตำแหน่งอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)


๏ การศึกษาเบื้องต้น

ในวัยเยาว์ เรียนหนังสือที่โรงเรียนราษฎร์สุธานุสรณ์ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ออกมาช่วยครอบครัวทำนา

อย่างไรก็ตาม ในยามว่าง มักติดตามโยมบิดา-โยมมารดา เข้าไปทำบุญที่วัดเป็นประจำ ทำให้มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา


๏ การอุปสมบท

จนเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบ้านแค ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2493 โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระวิกรมมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “สุชาโต” หมายความว่า “ชาติกำเนิดที่ดีงาม”


๏ การศึกษาพระปริยัติธรรม

ทันทีที่ได้รับโอกาสในการศึกษา ท่านได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

เมื่อได้มีโอกาสย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดมหาธาตุฯ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม สามารถสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุฯ

นอกจากนี้ ท่านยังมิได้หยุดนิ่งในการศึกษาเพิ่มเติม ได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยแห่งประเทศอินเดีย และสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งเดินทางกลับประเทศไทย ท่านได้เข้ามาช่วยปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์


๏ การปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์

พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เคยเป็นผู้ช่วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอังกฤษ และได้รับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในงานการกุศลต่างๆ ตลอดจนถึงแสดงพระธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะและวันอาทิตย์


๏ งานด้านการศึกษาสงฆ์

ผลงานเด่นเป็นที่ปรากฏชัดแก่พุทธศาสนิกชน ในงานการศึกษาสงฆ์ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

พ.ศ.2549 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


๏ งานด้านการสาธารณสงเคราะห์

ด้วยความเป็นผู้รักในแผ่นดินถิ่นเกิด ท่านได้จัดตั้งทุนสงเคราะห์พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ให้กับโรงพยาบาลผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2544 บริจาคปัจจัยสร้างโรงเรียนวัดพระญาติการาม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าโรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2547 ได้รวบรวมจตุปัจจัยในนามคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ช่วยเหลือวัดที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ 6 จังหวัดภาคใต้


๏ งานด้านสาธารณูปการ

ท่านได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดมหาธาตุฯ ทั้งหลัง เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา เปลี่ยนหน้าต่าง ช่อฟ้า ใบระกา กะเทาะฉาบใหม่ทั้งภายในและภายนอก บานประตู ตกแต่งเพดานในฉลุลายทอง ปรับระบบไฟฟ้า ทาสีใหม่ทั้งหมด รวมทั้ง ท่านยังได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ และถนนในบริเวณวัดมหาธาตุฯ ทั้งหมด

นอกจากนี้ พระเดชพระคุณยังได้เป็นกรรมการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายดูแลความเรียบร้อย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ณ พุทธมณฑลเป็นประจำทุกปี และเป็นกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นประจำทุกปี


๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ.2532 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ.2534 เป็นเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พ.ศ.2535 เป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นหัวหน้าพระวินยาธิการ กรุงเทพฯ

พ.ศ.2541 เป็นเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร

พ.ศ.2542 เป็นเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย

พ.ศ.2544 เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2547 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ.2548 เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ.2532 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัดสุวัฒนสัทธาคุณ ฐานานุกรมในพระสุเมธาธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีธรรมาจารย์

พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเมธี

พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสุธี สร้างความปลาบปลื้มยินดีแก่คณะศิษยานุศิษย์วัดมหาธาตุฯ เป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่เคารพนับถือท่านจึงได้ร่วมกันน้อมถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณในโอกาสอันดียิ่ง

รูปภาพ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์


๏ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ท่านเจ้าคุณเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของวัดมหาธาตุฯ ที่เอาใจใส่ในกิจการงานของวัดด้วยดีตลอดมา ดังจะเห็นได้จากตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ที่รับภารธุระอยู่ ทุกประการล้วนต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมทั้งความตั้งใจจริงอย่างดียิ่งทั้งนั้น

ด้วยวัดมหาธาตุฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ที่มีความเก่าแก่ และเป็นวัดที่มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษามาก สิ่งสำคัญที่วัดพยายามสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการศึกษาและการปฏิบัติธรรม รวมทั้งยังใช้สถานที่บางส่วนของวัดจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

ในด้านการศึกษาจะเห็นได้ว่าสถิติทางการศึกษาที่ผ่านมา วัดมหาธาตุฯ มีสถิติที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจตลอดมา ทั้งนี้ เพราะผู้บริหาร, เจ้าสำนักเรียน, อาจารย์ใหญ่, เลขานุการ และคณะครูอาจารย์ ต่างทุ่มเทเสียสละผลิตงานการศึกษาและการปฏิบัติธรรมให้เป็นผลงานออกมาอย่างน่าชื่นชม

ปัจจุบัน พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) ยังคงมุ่งมั่นสานต่องานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละอุทิศตนรับภารธุระงานคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ในตำแหน่งอธิบดีสงฆ์หรือเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เป็นพระเถระที่ทุ่มเทเอาใจใส่งานทางด้านพระศาสนาอย่างยิ่ง.............................................................

คัดลอกมาจาก ::
หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 1 คอลัมน์ มงคลข่าวสด
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 16 ฉบับที่ 5960

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ส.ค. 2009, 09:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2009, 20:49
โพสต์: 3979

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ: 42
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุกับคุณสาวิกาน้อยด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
แม้มิได้เป็นสุระแสงอันแรงกล้า ส่องนภาให้สกาวพราวสดใส
ขอเป็นเพียงแสงแห่งดวงไฟ ส่องทางให้มวลชนบนแผ่นดิน


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร