วันเวลาปัจจุบัน 24 พ.ค. 2022, 06:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ต.ค. 2009, 12:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7567

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร)


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร๏ ชาติภูมิ

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ.๖) มีนามเดิมว่า ทองเจือ นามสกุล สายเมือง เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๑ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก เวลา ๐๐.๓๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๘ ปากคลองบางเขน ตำบลบางซ่อน อำเภอบางซื่อ (ปัจจุบันคือเขตดุสิต) จังหวัดพระนคร (กรุงเทพฯ) เป็นบุตรของรองอำมาตย์ตรี ขุนศุภผลภาษี (สงวน สายเมือง) และนางแส สายเมือง เจ้าประคุณสมเด็จฯ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๖ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ มีชื่อตามลำดับดังนี้

๑. นายทองดี สายเมือง
๒. นางทองคำ สายเมือง
๓. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร)
๔. นางสาวทองห่อ สายเมือง
๕. พระครูวินัยธรธงชัย ปจินฺตาคโม
๖. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (สุจินต์ สุจินฺตามโย)

เจ้าประคุณสมเด็จฯ มีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย


๏ การศึกษาเมื่อปฐมวัย

เจ้าประคุณสมเด็จฯ เรียนอักษรสมัย ตามความนิยมในสมัยนั้นจากโยมบิดาของท่านจนพออ่านออก เขียนได้ แล้วเข้าโรงเรียนศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษา

บรรพชาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ตรงกับวันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร

โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และพระมหาคณิศร (ภา ภาณกเถระ) เป็นพระศีลาจารย์

กระทั่งอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๒ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ มหาพัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์, พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิณาโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระจุลคณิศร (จรัส สุตธโน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “จินฺตากโร”

รูปภาพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระอุปัชฌาย์ในคราวบรรพชาและอุปสมบท


รูปภาพ
พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ)
พระกรรมวาจาจารย์ในคราวอุปสมบท๏ วิทยฐานะ

- นักธรรมชั้นเอก

- เปรียญธรรม ๖ ประโยค เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑


๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ.๒๔๗๗ เป็นพระครูฐานานุกรมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน) ที่ พระครูวิจิตรธรรมคุณ

พ.ศ.๒๔๘๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระจินดากรมุนี

พ.ศ.๒๔๙๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในพระราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๔๙๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในพระราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๕๐๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมจินดาภรณ์

พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เทียบเท่าพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏหรือรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระมหารัชชมังคลาจารย์

พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏหรือรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระพุทธพจนวราภรณ์

พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีพระราชทินนามตามจารึกในสุพรรณบัฏที่ “สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ศรีชินวรสิริวัฒนางกูร วิบูลคุณวิจัตรปริยัติธาดา สีลสมาจารวัตร วิสุทธิพัฒนพิริยคุณ อดุลธรรมกถาปสาทกร ธรรมยุติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี”


(มีต่อ ๑)

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ธ.ค. 2010, 09:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7567

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) ขณะอาพาธ


๏ ผลงานทางการคณะสงฆ์

(๑) งานปกครอง

- เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

- เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

- เป็นกรรมการมหามกุฎราชวิทยาลัย

- เป็นประธานกรรมการร่างกฎหมายมหาเถรสมาคม

- เป็นประธานคณะกรรมการคณะธรรมยุต

- เป็นเจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต)

- เป็นกรรมการอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์

- เป็นประธานกรรมการพิจารณายกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง

- เป็นกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง

- เป็นกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ์

- เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การเผยแผ่ (วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓)

- เป็นพระวินัยธรชั้นฎีกา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔

- เป็นพระอุปัชฌาย์

(๒) งานด้านการศึกษา

- เป็นกรรมการสังคีติการกสงฆ์ สังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

- เป็นกรรมการจัดการสอนศีลธรรม

- เป็นกรรมการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย

- เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

- เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

(๓) งานสาธารณูปการ

- เป็นองค์อุปถัมภ์และดำเนินการก่อสร้างวัดเขาไกรลาศ ตำบลเขาไกรลาศ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เป็นกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

- เป็นกรรมการมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- เป็นกรรมการพิจารณาปรับปรุงตลาดเฉลิมโลก

(๔) งานเผยแผ่

- เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต

- เป็นผู้บรรยายสวดมนต์มีคำนำแบบมคธ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

- เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์เช้าวันพระ แรม ๘ ค่ำ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

(๕) งานพัฒนาสังคม

- เป็นกรรมการจัดตั้งทุนสาธารณสุขสงเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์

(๖) กิจกรรมพิเศษ

- พ.ศ.๒๔๙๙ ร่วมเป็นคณะสงฆ์ทำทัฬหิกรรมในการทรงผนวชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ณ พระพุทธรัตนสถานสวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง

- พ.ศ.๒๕๒๑ ร่วมเป็นคณะสงฆ์ในการทรงผนวชและทำทัฬหิกรรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ฯ สยามกุฏราชกุมาร

- พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ถวายตำแหน่งอัครบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา ชื่อว่า AGGA MAHA PANDITA BADDANTA (อัครมหาบัณฑิตภัททันตะ)

- พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) สกลมหาสังฆปริณายก ในระหว่างที่พระองค์เสด็จปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานเปิดการประชุม The World Buddhist Propagation Conference ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

รูปภาพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)


๏ จริยาวัตรแห่งความใฝ่หาความรู้

“...การพิมพ์หนังสือธรรมะ แม้จะไม่เป็นที่ชอบใจ อำนวยประโยชน์แก่คนบางคน ก็คงเป็นที่ชอบใจ อำนวยประโยชน์แก่คนบางหมู่ แม้ผู้ไม่เคยชอบใจ และไม่รู้สึกเป็นประโยชน์ ในเมื่อได้รับหนังสือธรรมะไปอ่านในวัยหนึ่ง แต่ล่วงกาลนานมาอีกวัยหนึ่งก็ชอบใจ รู้สึกได้รับประโยชน์จากการได้อ่านหนังสือธรรมะก็มี ข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือธรรมะบางเล่มแล้ว ต้องกราบลงไปกับหนังสือ เพราะรู้สึกถึงบุญคุณของผู้เรียบเรียงและพิมพ์ขึ้นไว้ให้แพร่หลาย ข้าพเจ้าเห็นดีเช่นนี้จึงเลือกหนังสือธรรมะขึ้นพิมพ์แจก...”

คำปรารภของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระจินดากรมุนี ได้พิมพ์ไว้ในหนังสือที่ระลึกเล่มหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๘ ได้แสดงจริยาวัตรแห่งความใฝ่หาความรู้ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจในวิทยาการทางโลกและธรรม มีความพร้อมสามารถสนองงานคณะสงฆ์ได้แต่ยังเป็นนวกภิกษุ และเป็นพระธรรมกถึกที่ได้รับการยอมรับจากชนทุกชั้น


๏ การมรณภาพ

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระมหาเถระรัตตัญญู ที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงสุดของมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นลำดับที่สอง รองจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเป็นผู้รับธุระงานพระศาสนาอย่างอเนกประการ ด้วยวิริยะอุตสาหะอันมากด้วยภูมิรู้และภูมิธรรมยิ่ง ล้วนก่อประโยชน์และความเจริญแก่งานคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ท่านมีความโดดเด่นในการเป็นนักเทศน์ นักปกครองและการตัดสินวินัยธร

ตลอดชีวิตของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้แก่การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาสงฆ์ ทำให้วงการศึกษาสงฆ์เจริญก้าวหน้าตามลำดับ สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

แต่ด้วยอายุขัยที่ล่วงเลยเข้าสู่วัยชราภาพ บ่อยครั้งทำให้ท่านอ่อนแรง สุขภาพไม่แข็งแรงดังเดิม กระทั่งเกิดล้มป่วยอาพาธเป็นประจำ ต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้ง

ภายหลังจากการบำเพ็ญฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๙ ปี เจ้าประคุณสมเด็จฯ มีอาการไข้หวัด อ่อนเพลีย คณะศิษย์ได้นำเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ตั้งแต่นั้นมาเจ้าประคุณสมเด็จฯ ต้องเดินทางเข้า-ออกที่โรงพยาบาลเป็นประจำ เพื่อให้คณะแพทย์ได้รักษา

กระทั่งท้ายที่สุดเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๑๑.๐๕ นาฬิกา ด้วยโรคปอดติดเชื้อ ณ อาคาร ๘๔ ปี ชั้น ๑๐ ห้อง ๑๐๓ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ หลังเข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ รวม ๙๕ วัน ด้วยอาการสมอง ไข้ เหนื่อยหอบ และทรุดตัวลงจนกระทั่งมรณภาพในที่สุด ทั้งนี้ คณะแพทย์และพยาบาลได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามประสงค์ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่ประสงค์จะมรณภาพตามธรรมชาติให้มากที่สุด สิริอายุรวมได้ ๙๙ ปี ๔ เดือน ๑๗ วัน พรรษา ๘๐ ท่ามกลางความเศร้าสลดของคณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชนทั่วไป ด้วยความอาลัยยิ่งนักต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเจ้าประคุณสมเด็จฯ

การมรณภาพของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) ในครั้งนี้ นับเป็นการสูญเสียปูชนียาจารย์และพระมหาเถระรัตตัญญูครั้งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย

รูปภาพ
ปูชนียวัตถุ-ปูชนียสถานภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รูปภาพ
โกฏิศพ-รูปภาพท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร)
และพวงหรีดของพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
.............................................................

♥ คัดลอกเนื้อหามาจาก ::
หนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 93 ส.ค. 51 โดย กองบรรณาธิการ
ผู้จัดการออนไลน์ 30 กรกฎาคม 2551 16:59 น.
♥ ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพทุกแหล่ง

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร