วันเวลาปัจจุบัน 17 พ.ค. 2022, 04:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ต.ค. 2008, 10:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 3
สมาชิก ระดับ 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 28 มิ.ย. 2008, 10:18
โพสต์: 185


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร
วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

“พระอริยเจ้าผู้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย”


พระเดชพระคุณหลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร พระอริยเจ้าผู้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีเมตตาที่เยือกเย็นเบิกบาน และเป็นแบบอย่างแห่งมรรควิธีไปสู่ความหลุดพ้นที่พุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตาม

กุฏิที่พัก ศาลา เสนาสนะน้อยใหญ่ภายในวัดสมัยท่านมีชีวิตอยู่ ถูกสร้างอย่างสมถะและเรียบง่าย มุงด้วยหญ้ากั้นฝาด้วยฟากไม้ไผ่ แสดงถึงความที่ท่านเป็นผู้สมถะสันโดษไม่ติดในปัจจัยลาภ

ท่านมีอุปนิสัยโน้มน้อมเข้ามาในทางธรรมตั้งแต่เยาว์วัย ในวัยหนุ่มคนทั้งหลายต้องการมีคู่ครอง แต่ท่านมิได้ปรารถนาเช่นนั้น ท่านระลึกอยู่ในใจเสมอว่า “การออกบวชเท่านั้น จึงจะได้ความสุขที่แท้จริง”

เมื่อบวชแล้วท่านได้ตั้งใจศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติ เป็นผู้ชำนาญในภาษิตคำสอนของคนโบราณอีสาน

ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งในวงศ์กรรมฐาน ในสายกรรมฐานของท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

ทราบว่าท่านมิได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองโดยตรง แต่ท่านเลื่อมใสเป็นอย่างมากและเพียรพยายามปฏิบัติบูชาตามคำสอนของพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองอย่างเข้มงวดอยู่ห่างๆ

ท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือของครูบาอาจารย์สายป่า เช่น หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นต้น

ในงานศพของท่านผู้เขียนมีโอกาสติดตามองค์หลวงตามหาบัวไปร่วมด้วย ปรากฎว่ามีประชาชนคราคร่ำเป็นจำนวนมาก มีพระกรรมฐานมาจากที่ต่างๆ มองไปดารดาษด้วยแพรพรรณกาสาวพัสตร์

วันนั้นองค์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาอย่างเผ็ดร้อน

หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร ท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีจอ ที่บ้านขี้เหล็ก ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรคนเดียวของนายทำมา และนางหนุก สมภาค

เมื่อครั้งเป็นเด็ก ท่านมีนิสัยรักความสงบ และมีความใฝ่ใจทางพระบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

ครั้งหนึ่ง ในขณะที่ท่านเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนาร่วมกับเด็กๆทั้งหลาย ท่านได้พบภาพพระพุทธรูปในกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกทิ้งอยู่ จิตเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก ท่านจังได้เก็บกระดาษแผ่นนั้นซ่อนเอาไว้ พอมีเวลาว่างก็จะนำออกมานั่งดูจนเกิดปีติ ท่านจึงเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นพระพุทธรูปตามภาพในกระดาษ จนชำนาญในการปั้นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยเด็ก

ท่านเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๒ แล้วออกมาช่วยโยมมารดาทำงานบ้าน ทำนาและเลี้ยงควาย อายุ ๑๗ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ๒ ปี จึงได้ลาสิกขา

เมื่ออายุย่าง ๑๘-๒๐ ปี โยมมารดาจะหาเมียให้หลายครั้ง แต่ท่านก็ปฏิเสธเสียทุกครั้ง ท่านบ่ายเบี่ยงไม่ยอมมีครอบครัว เพราะมองดูคนทั้งหลายแล้วมีความทุกข์ วิตกกังวลร้อนกายใจแทบทั้งสิ้น ยากที่จะทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วได้

อายุ ๒๑ ปี อุปสมบทเป็นพระฝ่ายมหานิกาย เมื่อบวชแล้วจังได้มาศึกษาธรรมยังสำนักวัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้นท่านได้ญัตติเป็นพระธรรมยุต ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ วัดเลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาสว่าง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สิริธโร” แปลว่า “ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติคุณความดี”

หลังจากได้บวชแล้ว ท่านก็ได้ตั้งใจเล่าเรียนข้อวัตรปฏิบัติ เพียงเวลาไม่นานนักท่านก็สอบนักธรรมตรี โท เอก ได้

ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดบูรพาราม อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ ก็ได้เดินทางเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม จำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญ ธรรม ๓ ประโยค

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๐-๒๔๙๔ จำพรรษาที่วัดบ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต หลวงปู่ศรี มหาวีโร หลวงปู่ลี กุสลธโร ฯลฯ

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕- ๒๕๐๐ จำพรรษาที่วัดบ้านม่วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ - ๒๕๐๓ จำพรรณาที่วัดป่าหนองบัว อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕ จำพรรษาที่วัดป่าบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ - ๒๕๐๘ จำพรราที่วัดบ้านท่าสำราญ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ - ๒๕๑๙ จำพรรษาอยู่ที่วัด ในเขตจังหวัดเลยหลายวัด เช่น ถ้ำเต่า ,บ้านหมากแข้ง ฯลฯ

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ - ๒๕๓๐ จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒ จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีโพธิ์ทอง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองเกาะ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ จำพรรษาอยู่ที่วัดวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ท่านมรณภาพเข้าสู่แดนธรรมอันสงบ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เวลา ๑๐.๑๐ น. ตรงกับวันจันทร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก สิริอายุ ๘๑ ปี ๖ เดือน ๖ วัน ๕๙ พรรษา.


จากหนังสือ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์
วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ส.ค. 2009, 20:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 09:55
โพสต์: 4062

แนวปฏิบัติ: มรณานุสสติ
อายุ: 0
ที่อยู่: ตรงปลายจมูก

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
...:b44: :b44: :b44:...

:b42: อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

:b42: อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระธรรมเจ้า ของพระพุทธองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

:b42: อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระสังฆเจ้า ของพระพุทธองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโนติ ฯ

สาธุ สาธุ สาธุ
กราบ กราบ กราบ

.....................................................
~ นิพพานัง ปัจจโยโหตุ ~


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร