วันเวลาปัจจุบัน 19 ม.ค. 2021, 10:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ต.ค. 2008, 10:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 3
สมาชิก ระดับ 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 28 มิ.ย. 2008, 10:18
โพสต์: 185


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

พระครูศาสนูปกรณ์ (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)
วัดป่าสันติกาวาส อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี


"พระอริยเจ้าผู้งามดั่งดอกบัว"


พระเดชพระคุณหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระอริยเจ้าผู้เอื้อเฟื้อในพระธรรม วินัยและข้อวัตรปฏิบัติอย่างหาที่ติมิได้ กิริยาอันงดงามทั้งภายนอกและภายใน บ่งออกมาจากกมลสันดานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันละเอียดประณีต ที่ก้าวผ่านการกลั่นกรองด้วยวัตรปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานมาโดยลำดับ จนก้าวขี้นสู่ความเป็นบัวเหนือน้ำ สมฉายานามของท่านที่ว่า "กมโล พระอริยเจ้าผู้งามดั่งดอกบัว"

ท่านได้ฟังธรรมปฏิบัติจากสองสำนัก สองพระอาจารย์ใหญ่แห่งยุคคือ ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งน้อยรูปนักที่จักได้โอกาสวาสนาเช่นนี้ นอกจากนั้นท่านยังได้ธุดงค์ไปทั่วทุกทิศ ติดตามพระกรรมฐานชื่อดังหลายรูป เช่น พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ พระอาจารย์ภุมมี ฐิตธมฺโม พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน พระอาจารย์คำดี ปภาโส หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เป็นต้น ท่านมีนิสัยวาสนาในทางธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ บ่งบอกทางแห่งสาวกบารมีญาณว่าจะถึงที่สุดในปัจจุบันชาติ

ท่านเกิดวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ที่บ้านคำพระ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรของนายคำภา และนางมุม กัมปันโน

เมื่ออายุ ๑๓ ปี ขณะที่ท่านกำลังไถนาอยู่นั้น จิตได้หวนนึกถึงพระพุทธเจ้า กระเทือนภายในหัวใจประหนึ่งพระพุทธองค์มาประทับกลางหว่างใจ เกิดปีติและเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมาก

ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๒ ได้บรรพชาเป็นสามเณรฝ่ายมหานิกาย ที่บ้านท่าเดื่อ ตำบลตูม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระอาจารย์อุ้ย เป็นพระปัพพชาจารย์ หลังจากบรรพชาแล้ว ในปีต่อมาท่านได้ป่วยเป็นไข้รากสาดอย่างหนัก ญาติพี่น้องจึงให้ลาสิกขา

ในปลายปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ ได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์คำดี และได้บรรพชาเป็นสามเณรฝ่ายมหานิกายอีกครั้งที่วัดฟ้าหยาด บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูวิจิตร (จันทา) เป็นพระปัพพชาจารย์ ขณะเป็นสามเณรได้ติดตามพระอาจารย์สิ้ว ไปกราบท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ที่วัดป่าสุทธาวาส และท่านได้ให้โอวาทธรรมว่า "ให้ตั้งใจให้ดี ตั้งสติให้ดีนะ" โอวาทเพียงสั้นๆ ก็เป็นที่ติดตาตรึงใจเป็นอย่างยิ่ง และมีความศรัทธา พระกรรมฐานสายธรรมยุตเป็นอย่างยิ่ง

ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ พระอาจารย์สีโห เขมโก วัดป่าศรีไพรวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระฝ่ายธรรมยุตที่วัดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาบุญถึง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ ได้เดินทางไปกราบนมัสการท่านพระอาจาย์มั่น ภูริทตฺโต และท่านพระอาจารย์มั่น ได้ให้โอวาทว่า "จะพิจารณาอะไร อย่าหนีจากกายและใจ พิจารณากายแล้ว ก็พิจารณาใจ จนหายสงสัย" โอวาทธรรมสั้นๆ ของหลวงปู่มั่นที่แสดงก็เพียงพอต่อการปราบกิเลส ภายในใจได้อย่างสิ้นเชิง

ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ พรรษาที่ ๑๕ ท่านได้สร้างวัดสันติกาวาส อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี และได้จำพรรษาเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ท่านละสังขารอย่างสง่างามในขณะที่หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เข้าเยี่ยม ณ วัดสันติกาวาส อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ เวลา ๑๐.๕๒ น.

สิริอายุ ๗๙ ปี ๕๙ พรรษา


จากหนังสือ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์
วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ส.ค. 2009, 15:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 09:55
โพสต์: 4062

แนวปฏิบัติ: มรณานุสสติ
อายุ: 0
ที่อยู่: ตรงปลายจมูก

 ข้อมูลส่วนตัว


...:b44: :b44: :b44:...

:b42: อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

:b42: อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระธรรมเจ้า ของพระพุทธองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

:b42: อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระสังฆเจ้า ของพระพุทธองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโนติ ฯ

สาธุ สาธุ สาธุ
กราบ กราบ กราบ

.....................................................
~ นิพพานัง ปัจจโยโหตุ ~


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร