วันเวลาปัจจุบัน 07 มี.ค. 2021, 06:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ธ.ค. 2020, 07:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 4064


 ข้อมูลส่วนตัว


...จิตของเราก็เป็นเหมือนน้ำ
ในสภาพปกติจะขุ่นมัว
ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง
ด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับชีวิตในแต่ละวัน ...
“ทำให้ ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิต”

.แต่ถ้าสามารถบำเพ็ญ
จนจิตสงบลงแล้วใสขึ้นมา
ในตอนนั้น
บุญบารมีเดิมที่เคยบำเพ็ญมา
ก็จะมีโอกาสปรากฏขึ้นมา
มีฤทธิ์มีเดช อ่านจิตอ่านใจของผู้อื่นได้
ดูกายทิพย์ได้ ระลึกชาติได้

.เป็นสิ่งที่อัศจรรย์
"แต่ก็ยังไม่อัศจรรย์จริง"
ถ้าเปรียบกับ .."ปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริง
ในสภาวธรรมทั้งหลาย"
เป็นคนละเรื่องกันเลย .
...................................
กำลังใจ 42 กัณฑ์ 383
ธรรมะบนเขา 15/6/2551
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี

บริจาคเงิน เป็นร้อยล้าน พันล้าน
แต่ถ้ายังทำผิดศีล ผิดธรรมอยู่
เวลาตายไป ก็จะไม่ได้กลับมา
เกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทพ เป็นพรหม
แต่จะไปเกิดเป็น สัตว์เดรัจฉาน
เป็นเปรต เป็นอสุรกาย ไปตกนรก...
ต่างกับคนที่รักษาศีล
แต่ไม่ได้ทำบุญเลยแม้แต่บาทเดียว
อย่างน้อยก็จะได้กลับมาเกิด
เป็นมนุษย์ เป็นเทพ เป็นพรหม

โอวาทธรรม
หลวงพ่อสุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี
กำลังใจ ๒๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐

วิธีการภาวนาให้ตั้งรากตั้งฐานได้
" ผมก็ไม่ได้สอนละเอียดลอออย่างนี้ วันนี้สอนวิธีการให้รู้ ผู้มาปฏิบัติจะได้หลักได้เกณฑ์ คำบริกรรมอย่าปล่อย ปล่อยไม่ได้ ฟัดกันให้เต็มเหนี่ยวเลย ยืนเดินนั่งนอนอย่าไปสนใจยิ่งกว่าสติกับจิตกับคำบริกรรมให้ติดแนบกัน.."

โอวาทธรรม หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน


... พระพุทธเจ้าตรัสว่า

“นัตถิ ปัญญา สมาอาภา”

#แสงสว่างเกินกว่าปัญญานั้นไม่มี

เราใช้ปัญญาของเราพินิจพิจารณาว่า ในวันและคืน เดือนและปี เราจะทำบุญกุศลอันใด เราจะทำสมาธิอย่างไร เราจะทำอะไรมันถึงจะเป็นคุณค่า ที่เราสามารถนำติดตนตามตัวเราไปได้ เพราะว่า

พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงตรัสว่า

#ชาตินี้มีจริง #ชาติหน้ามีจริง
ไม่ใช่ว่าเราตายไปแล้วก็แล้วกัน

จิตของเราไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วย จิตของเราก็จะต้องไปเกิดเป็นคน ต้องต่อสู้ฝ่าฟันชีวิตไป เมื่อเราฝ่าฟันชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง ก็ไม่ต้องไปเป็นคนขอทาน ไม่ต้องไปตกระกำลำบาก

ด้วยเหตุนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่า

“อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ”

#ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

พิจารณาอย่างนี้ได้แล้วก็พากันสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเท่าที่สามารถจะพึงทำได้

คัดมาจากส่วนหนึ่งในหนังสือ "ธรรมะจากใจ" หน้า ๒๖๕ ย่อหน้าที่สอง

#เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม
#พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโรอารมณ์พอใจมันก็เป็นราคะ
อารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็เป็นโทสะ
ราคะ โทสะ เกิดเพราะมันก็มีโมหะ
กิเลสสามตัวนี้ มันผูกมัดรัดรึงตรึงตราสัตว์โลกเอาไว้

โอวาทธรรม
หลวงพ่อพระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป


ทุกวันนี้มีข่าวสารหน้าจอท่วมท้น เต็มไปด้วยความโกรธ ความรุนแรง ความโลภและอวิชชา เราจึงติดกับดักความเครียด ความหดหู่เศร้าหมองและความไม่อยากรับรู้ได้ไม่ยากนัก

พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารับมือกับความฟั่นเฟือนรอบตัวด้วยการตั้งใจมั่นว่า
โลกใบนี้มัวหมองด้วยความโลภและความเห็นแก่ตัว อย่างน้อยข้าพเจ้าจะพยายามใช้ชีวิตด้วยความยับยั้งชั่งใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โลกใบนี้มัวหมองด้วยความโกรธเกลียด อย่างน้อยข้าพเจ้าจะพยายามใช้ชีวิตด้วยความเมตตากรุณา โลกใบนี้มัวหมองด้วยอวิชชาและความหลงงมงาย อย่างน้อยข้าพเจ้าจะพยายามใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาไตร่ตรอง

เราอาจบรรเทาความทุกข์ยากที่ปรากฏบนหน้าจอได้ไม่มากนัก แต่เราสามารถเป็นหนึ่งในพลังของความดีงามในแต่ละขณะ แต่ละวัน ในครอบครัว ในที่ทำงานและในชุมชนของเรา

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

"การอยู่ในโลกนี้ ให้เข้าเหมือนอยู่ในกองไฟ
และเหมือนอยู่ในคุกตะราง ให้เร่งรีบแสวงหา
ทางออกเสมอ อย่าได้นิ่งนอนใจและหลงยินดี
เพลิดเพลินอยู่

จงถือเอาศรัทธา ความเชื่อ เป็นทางเดินแห่งวิถีจิต
เอาสติ คือความระลึกรู้สึกตัว พร้อมเป็นเพื่อนพ้อง
เดินทาง
เอาวิริยะ คือความเพียรพยายาม เป็นกำลังกาย
เอาขันติความอดทน เป็นอาวุธสำหรับป้องกันอันตราย
เอาปัญญาความรอบรู้ เป็นประทีปส่องทางไป

แล้วรีบเร่งเดิน อย่าแวะซ้ายแวะขวา อย่าหยุดพัก
อยู่ในที่ใดๆ ก็จะได้ถึงซึ่งที่สุดแห่งขันธ์โลก คือพระนิพพาน"

ครูบาเจ้าพรหมา พฺรหฺมจกฺโก
“คนต้องรู้จักกำลังของตน จะถือของก็รู้จักกำลัง
ของตนเอง พอถือได้จึงถือ จะปฏิบัติอะไรต้องเหมาะสม
กับที่เราจะปฏิบัติได้ เราจึงทำ คุยกันก็เหมือนกัน
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ คิดอ่านอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
อย่าให้มันเกินตัว ถ้ามันเกินตัวแล้ว มันจะแบกหาม
มันจะเกิดทุกข์ขึ้น”

หลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป


ความคิดของเรา. มันหลอกลวงเรา. ตลอดเวลา. แต่เราทั้งหลายไม่รู้.
ว่าเราหลอกลวงตัวเอง.

หลวงปู่ชา สุภัทโท
#การภาวนาไม่ใช่เพียงการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก

ไม่ใช่แค่การภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ อย่างเดียว การภาวนาเป็นการแก้อารมณ์ อุบายอันไหนเป็นวิธีการที่จะแก้อารมณ์ วิธีการอย่างไรที่จะเป็นวิธีการแก้กิเลส การกระทำอย่างนั้นเป็นการ
ภาวนาทั้งนั้น

#จึงให้แก้เราอยู่เสมอ

เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก้เรา แก้กิเลส ความอยากเรื่องอาหารของเรา มันต้องแก้ด้วยการพิจารณาอาหาร ให้มันรู้จักให้มันเห็นว่าความจริงของอาหารเขาเป็นอย่างไร

ที่โลกสมมุติว่าเป็นอาหารอันนั้นๆ มีค่าสูงอย่างนั้นๆ มีความเอร็ดอร่อยอย่างนั้นๆ กินเข้าไปผ่านลำคอเข้าไปแล้วมันมีรสชาติไหม กินเข้าไปผ่านลิ้นแล้วเอามือล้วงคอให้มันออกมา แล้วจะเป็นอย่างไร จะมีความประณีตตกค้างอยู่หรือเปล่า มันก็ของทิ้งดีๆ นี่

#พิจารณาร่างกายของเรา

ผมตัดออกไป ขนโกนออกไป เล็บตัดออกไป ฟันถอนออกไป หนังก็เหมือนกันลอกออกไป แล้วผม ขน เล็บ ฟัน หนังที่ออกไปนั้นเป็นคนหรือเป็นของทิ้ง

ของทิ้งทั้งนั้นก็ว่าเป็นเรา กิเลสมันไม่ใช่ของเล่นนะ มันดื้อด้าน มันเห็นชัดๆ มันก็ยังว่าของเรา มันดื้อด้าน มันไม่ฟังเหตุฟังผล มันไม่ยอมรับความจริง นี่ มันของทิ้งทั้งนั้น ของทิ้งของตายที่ร่างกายของเรา เราตาย

#ตายแล้วก็เป็นของทิ้ง
#เป็นของทิ้งทั้งหมด

พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร
หลวงปู่แบน ธนากโร
วัดดอยธรรมเจดีย์​ จังหวัดสกลนคร


#ให้ดูที่กายวาจาใจนะ

มันชั่วก็ชั่วที่นี่ ดีก็ดีที่นี่ เข้าใจมั้ย ดูที่กายวาจาใจของเรานี่แหละ

ให้ทำความสงบเข้ามา ให้ภาวนานะ เรามีดีของเราอยู่ข้างในนั้นอยู่แล้ว เข้าใจมั้ย

#ต้องมีต้นทุน
ต้องทำต้นทุนขึ้นมาก่อนนะ

พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร


" ทำภาวนานั้น พุทโธ
เรื่อยๆ ไป ทำความเพียร
มากๆ ทำติดต่อกันไป

หนึ่งปีไม่ได้อะไร ก็สองปี
สามปี ต้องดีสักวันหนึ่ง
สิ่งอื่นไม่ต้องระวังจนเกินไป

จงภาวนาพุทโธอย่างเดียว
สิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้ สิ่งที่ไม่เข้าใจ
ก็จะเข้าใจ สิ่งที่ไม่เคยเห็น
ก็จะเห็น ไม่ต้องถามใคร
มันรู้ มันก็จะหายสงสัยเอง

ขอให้ใจสงบเท่านั้น
มันจะไม่มีคำถาม
นอกจากคำตอบอย่างเดียว "

โอวาทธรรรม
หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 13 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร