วันเวลาปัจจุบัน 05 มี.ค. 2021, 14:35  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 พ.ย. 2020, 22:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 2167

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


[๒๔๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ -
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระผู้มี
พระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๒ อย่างนี้
โทษ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ โทษที่เป็นไปในปัจจุบัน ๑ โทษที่เป็นไปในภพหน้า ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทษที่เป็นไปในปัจจุบันเป็นไฉน

บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นโจรผู้ประพฤติความชั่ว พระราชาจับได้แล้ว
รับสั่งให้ทำกรรมกรณ์นานาชนิด คือ

เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง เฆี่ยนด้วยเชือกบ้าง ทุบด้วยไม้ตะบองบ้าง ตัดมือบ้าง ตัด
เท้าบ้าง ตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง ตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง ตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้าง ทำให้
เป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำส้มผะอูมบ้าง ทำให้เลี่ยนเหมือนสังข์บ้าง ทำให้มีหน้า
เหมือนราหูบ้าง ทำให้มีพวงดอกไม้ไฟบ้าง ทำให้มีมือมีไฟลุกโชติช่วงบ้าง ทำให้
มีเกลียวหนังเนื้อทรายบ้าง ทำให้นุ่งผ้าขี้ริ้วบ้าง ทำให้เป็นเลียงผาบ้าง ทำให้มีเนื้อ
เหมือนเป็ดบ้าง ทำให้เป็นกหาปณะบ้าง ทำให้รับน้ำด่างบ้าง ทำให้หมุนเหมือน
กลอนเหล็กบ้าง ทำให้เป็นตั่งทำด้วยฟางบ้าง เอาน้ำมันร้อนๆ ราดบ้าง ให้สุนัข
กัดบ้าง แม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้นอนบนหลาวบ้าง เอาดาบตัดหัวเสียบ้าง

เขามีความคิดเห็นเช่นนี้ว่า เพราะบาปกรรมเช่นใดเป็นเหตุ
โจรผู้ทำความชั่วจึงถูกพระราชาจับแล้วทำกรรมกรณ์นานาชนิด คือ
เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ฯลฯ เอาดาบตัดหัวเสียบ้าง

ก็ถ้าเรานี้แหละ จะพึงทำบาปกรรมเช่นนั้น ก็พึงถูกพระราชาจับแล้วทำ
กรรมกรณ์นานาชนิด คือ เอาหวายเฆี่ยนบ้าง ฯลฯ เอาดาบตัดหัวเสียบ้าง

ดังนี้เขากลัวต่อโทษที่เป็นไปในปัจจุบัน ไม่เที่ยวแย่งชิงเครื่องบรรณาการของคนอื่น

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าโทษที่เป็นไปในปัจจุบัน ฯ

กัมมกรณวรรคที่ ๑

tongue


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 พ.ย. 2020, 23:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 2167

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


กรรมกรณ์ ๓๒ ประการ (ทวัติงสะ, พัตติงสะ ๓๒)

๑ กสาหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยแส้บ้าง

๒ เวตฺเตหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยหวายบ้าง

๓ อฑฺฒทณฺฑเกหิปิ ตาเฬนฺเต ตีด้วยกระบองสั้นบ้าง

๔ หตฺถมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดมือบ้าง

๕ ปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดเท้าบ้าง

๖ หตฺถปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง

๗ กณฺณมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดหูบ้าง

๘ นาสมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดจมูกบ้าง

๙ กณฺณนาสมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้าง

๑๐ พิลงฺคถาลิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี หม้อเคี่ยวน้ำส้ม บ้าง
(ลงกรรมกรณ์วิธีทำให้เป็นหม้อเคี่ยวน้ำส้ม.เมื่อจะลงกรรมกรณ์วิธีนั้น เปิดกะโหลกศีรษะแล้วเอาคีมคีบ
ก้อนเหล็กแดงใส่เข้าในกะโหลก ศีรษะนั้น ด้วยเหตุนั้น มันสมองในศีรษะเดือดล้นออก)


๑๑ สงฺขมุณฺฑิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี ขอดสังข์ บ้าง
(เมื่อจะลงกรรมกรณ์วิธีนั้น ตัดหนังศีรษะแต่จอนหูทั้งสองข้างลงมาถึงท้ายทอยแล้วรวบเส้นผมทั้งหมด
ผูกเป็นขมวด ใช้ไม้สอดบิดยกขึ้นให้หนังเลิกหลุดขึ้นมาพร้อมทั้งผม ต่อแต่นั้นก็ใช้ทรายหยาบขัด
กะโหลกศีรษะ ล้างให้เกลี้ยงขาวเหมือนสังข์)


๑๒ ราหุมุขมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี ปากราหู บ้าง
(เมื่อจะลงกรรมกรณ์วิธีนั้น ใช้ขอเหล็กเกี่ยวปากให้อ้าขึ้นแล้วจุดไฟในปากนั้น อีกวิธีหนึ่ง ใช้สิ่วตอก
แต่จอนหูทั้งสองข้างลงไปทะลุปาก เลือดไหลออกมาเต็มปาก )


๑๓ โชติมาลิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี มาลัยไฟ บ้าง
( ใช้ผ้าเก่าชุบน้ำมันพันทั่วทั้งตัว แล้วจุดไฟ)

๑๔ หตฺถปฺปชฺโชติกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี คบมือ บ้าง
(ใช้ผ้าเก่าชุบน้ำมันพันมือทั้งสองแล้วจุดไฟ ต่างคบไฟ)

๑๕ เอรกวฏฺฏิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี ริ้วส่าย บ้าง
(คือเชือดหนังลอกออกเป็นริ้ว ๆ ตั้งแต่ใต้คอลงไปถึงข้อเท้า แล้วเอาเชือกผูกฉุดให้เดิน นักโทษ
เหยียบริ้วหนังของตัว ก็ล้มคลุกคลานไปกว่าจะตาย)

๑๖ จีรกวาสิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี นุ่งเปลือกไม้ บ้าง
(คือเชือดหนังเป็นริ้ว ๆ อย่างบทก่อน แต่ทำเป็นสองตอนแต่ใต้คอถึงเอวตอนหนึ่ง แต่เอวถึงข้อเท้า
ตอนหนึ่ง ริ้วหนังตอนบนห้อยคลุมลงมาปิดกายตอนใต้เอว ดูดังนุ่งเปลือกไม้)

๑๗ อเณยฺยกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี ยืนกวาง บ้าง
(คือเอาห่วงเหล็กสวมข้อศอกทั้งสอง และเข่าทั้งสองให้โก้งโค้งลงกับดิน เอาเหล็กสอดตอกตรึงไว้
เป็นกิริยาว่าสัตว์ ๔ เท้า แล้วก่อไฟล้อมลนไปกว่าจะตาย)

๑๘ พลิสมํสิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี เกี่ยวเหยื่อเบ็ด บ้าง
(คือเอาเบ็ดมีเงี่ยงสองข้างเกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาให้หมด)

๑๙ กหาปณกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี เหรียญกษาปณ์ บ้าง
(คือเอามีดคมค่อยเฉือนเนื้อออกเป็นแว่น ๆ ขนาดเท่าเงินเหรียญจนกว่าจะตาย)

๒๐ ขาราปฏิจฺจกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี แปลงแสบ บ้าง
(คือสับฟันเสียให้ยับทั่วกายแล้วเอาแปรงหรือหวีแข็งชุบน้ำแสบ (น้ำเกลือ น้ำด่าง น้ำกรด) ขูดถูไป
ให้หนังเนื้อเอ็นขาดหลุดออกมาหมด เหลือแต่กระดูก)

๒๑ ปลิฆปริวฏฺฏกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี กางเวียน บ้าง
(คือให้นอนตะแคงแล้วเอาหลาวเหล็กตอกตรงช่องหูทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดิน แล้วจับเท้าทั้ง ๒
ยกเดินเวียนไป)

๒๒ ปลาลปีฐกมฺปิ กโรนฺเต ลงกรรมกรณ์ด้วยวิธี ตั่งฟาง บ้าง
(คือเอาลูกบดศิลากลิ้งทับตัวบดให้กระดูกแตกป่น แต่ระวังไม่ให้หนังขาดแล้วจับผมรวบยกขะย่อน ๆ
ให้เนื้อรวมกันเข้าเป็นกอง จึงเอาผมนั่นแหละตะล่อมเข้าวางไว้เหมือนตั่งทำด้วยฟางสำหรับเช็ดเท้า)

๒๓ ตตฺเตนปิ เตเลน โอสิญฺจนฺเต ราดด้วยน้ำมันเดือด ๆ บ้าง

๒๔ สุนเขหิปิ ขาทาเปนฺเต ให้สุนัขทึ้งบ้าง
(คือขังสุนัขให้อดหิวหลายวันแล้วปล่อยให้ออกมารุมทึ้ง จนเหลือแต่กระดูก)

๒๕ ชีวนฺตมฺปิ สูเล อุตฺตาเสนฺเต เสียบให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็น ๆ บ้าง


๒๖ อสินาปิ สีสํ ฉินฺทนฺเต ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง

วิธีลงกรรมกรณ์ในพระสูตรนี้กล่าวเพียง ๒๖
แต่ในที่อื่นมีมากถึง ๓๒ เรียกว่า ทวดึงสกรรมกรณ์ คือเพิ่มขึ้นอีก ๖ ดังนี้

๑ เอาขวานผ่าอก

๒ แทงด้วยหอกทีละน้อยกว่าจะตาย

๓ ขุดหลุมฝังเพียงเอว เอาฟางสุมครอกด้วยไฟพอหนังไหม้ เอาไถเหล็กไถ

๔ เชือดเนื้อออกมาทอดให้กินเอง

๕ ตัดหรือแหวะปาก

๖ จองจำไว้ในคุก

tongue tongue tongue


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 พ.ย. 2020, 23:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 2167

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


คริคริ

ไม่สนใจจะยกร่างกฎหมายที่ใช้กัน ในสมัยพระพุทธเจ้า มาใช้มั่งหรอคะ

smiley smiley smiley


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 พ.ย. 2020, 11:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 2167

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


ที่น่าสังเกตุ

คือ กฎหมาย การลงโทษในสมัยพระพุทธองค์นั้น

แม้แต่พระพระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก พระ เณร พระอลัชชี สาวก
ภาคประชาชน นักสิทธิมนุษย์ชน สถานฑูตประเทศต่างๆ นักข่าว ศาสนาอื่น ลัทธิอื่นๆ

ไม่มีสักองค์เดียว ไม่มีสักคนเดียว
ที่ไปต่อต้าน สร้างม๊อบ ขึ้นเวที ปลดแอก คัดค้านกรรมกรณ์


s006 s006 s006


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 19 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร