วันเวลาปัจจุบัน 01 มี.ค. 2021, 20:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ค. 2020, 05:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 4059


 ข้อมูลส่วนตัว


เมื่อครูบาอาจารย์ท่านละธาตุขันธ์ไป พวกเราก็คิดว่าครูบาอาจารย์ท่านได้จากไปแล้ว แต่จริงๆ แล้ว พวกเราได้จากครูบาอาจารย์ไปตะหากล่ะ

เพราะเมื่อครูบาอาจารย์ไม่อยู่ การปฎิบัติ ความตั้งใจในสิ่งต่างๆ ที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอน พวกเราก็เริ่มย่อหย่อนลงไป จืดจางไป ไม่เข้มข้นเหมือนเก่า

จริงๆ แล้ว ครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนั่นแหละ...

ธรรมเทศนา...
พระอาจารย์ชยสาโร
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐

" ระมัดระวังโตจะของเด้อ กฏแห่งกรรมนี่มันแฮงอิหลีเด้ ไผเฮ็ดอิหยังไว้ สิดีฮืชั่ว กะหนีกฏแห่งกรรมบ่ได่เด้อ ย้อนว่ากฏแห่งกรรมนี่มัน เป็นธรรมมันยุติธรรมกับทุกชีวิต บ่มีไผหลีกเว้นได่ดอก มันคอยเวลามันอยู่ อย่าประมาทเนาะลูกหลานเอ้ย "

[พระหลวงปู่จื่อ พนฺธมุตโต]

"จงทำใจให้เหมือนใบบัวนี้เด้อ
ใบบัวไม่เคยเปียกน้ำเด้
ใจก็ให้มันเหมือนใบบัว
ใครจะว่าดีว่าชั่วก็อย่าไปเก็บเอาถือเอา
ปล่อยให้มันไหลผ่านไปโลด...เด้อ"

หลวงปู่ปั่น สมาหิโต
วัดป่าศิริดำรงวนาราม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร...ชีวิตของใครนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่า

ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็น

สัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่น มด แมลง

"ชีวิตของเขากับเรานี้มีคุณค่าเท่ากัน"

.

เขาก็มีใจเหมือนกับเรา

ต่างกันตรงที่ร่างกายของเรา

กับของเขานี้..มีขนาดไม่เท่ากัน

เรามีร่างกายใหญ่กว่ามดกว่าแมลง

"แต่ใจของมดและแมลง

กับใจของเรานี้มันเท่ากัน"

.

เพราะใจไม่มีขนาด

ใจนี้เป็นนามธรรม ไม่ใช่เป็นรูปธรรม

ใจของเขากับใจของเรานี้เหมือนกัน

มีความปรารถนาเช่นเดียวกัน

คือ..ปรารถนาความสุข

ไม่ปรารถนาที่จะพบกับความทุกข์

มีความปรารถนาที่อยากจะอยู่ไปนานๆ

ไม่อยากจะตายเช่นเดียวกัน

.

ใจของเขา กับใจของเรานี้

อาจจะเคยสลับหน้าที่กันมาก็ได้

ในชาติก่อนๆ เราอาจจะ

เคยเป็นมดเป็นแมลงมาก็ได้

ส่วนพวกที่เป็นมดแมลงในชาตินี้

อาจจะเป็นมนุษย์มาก่อนก็ได้

แต่เนื่องจากเขาได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ฆ่ามดแมลงอย่างพวกเรา

เขาจึงต้องกลับไปเกิดเป็นมดแมลง

.

ส่วนพวกเรา เมื่อหมดเวรหมดกรรม

เราก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์

เมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว

เราควรที่จะ..

"รักษาสถานภาพของมนุษย์ไว้"

อย่ากลับไปเป็นมดเป็นแมลง

เป็นสัตว์เดรัจฉานอีก ด้วยการไป

ฆ่ามดแมลง ไปฆ่าสัตว์เดรัจฉานต่างๆ

.

"เพราะว่า..กรรมนั้นเป็นกฎตายตัว"

ทำอะไรแล้วก็ต้อง ไปใช้กรรมนั้น.

......................................

ธรรมะในศาลา เล่ม2

หน้า169-170

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี
" บุคคลผู้มี
ความกตัญญูกตเวที
ย่อมมีคุณธรรมพื้นฐาน
ของความเป็นคนดี

ถ้ามุ่งหมายจะประกอบ
คุณงามความดีให้ยิ่งๆ
ขึ้นไป ก็ย่อมจักกระทำ
ได้โดยง่าย

สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า
" ภูมิ เว สปฺปุริสฺสานํ
กตญฺญูกตเวทิตา "
ความกตัญญูกตเวที
เป็นพื้นภูมิของคนดี

และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดี
มีฉันทะในการบำเพ็ญ
คุณงามความดีอยู่เสมอ

ผลดีคือความสุข
ความเจริญ ย่อมจักบังเกิด
ขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุ
อันดีงามไว้แล้ว

เสมือนบุคคลผู้หว่านพืช
เช่นไร ก็ย่อมได้รับผล
เช่นนั้นนั่นเอง "

พระโอวาทธรรม
สมเด็จพระอริย
วงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาปริณายก
" การให้ธรรมะ
ชื่อว่าเป็นการให้แสงสว่าง
และความสันติสุขร่มเย็น

และเป็นการเทิดทูน
พระศาสนา
ให้สถิตย์สถาพร
เจริญรุ่งเรืองสืบไป

เป็นอานิสงส์อันมั่นคง​
และสำเร็จทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า

ขอให้เธอทั้งหลาย
จงมีความตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติธรรม

ทั้งส่วนตน และเผยแพร่
หลักธรรมคำสอน
ในพระศาสนา
ด้วยความตั้งใจและมั่นคง

เพื่อส่วนรวม
ให้เจริญร่มเย็น
ในหลักธรรมเทอญ.."

เจริญสุข เจริญพร

โอวาทธรรม
หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณจิตอยู่นอกตัว. เป็นโลก. จิตอยู่ในตัว. เป็นธรรม. ถ้าเป็นโลก. ก็ต้องร้อน. เหมือนไฟ. ถ้าเป็นธรรม. ก็เย็น. เหมือนน้ำ

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

#วันหนึ่งคืนหนึ่ง_ผ่านไป

ผ่านไปอยู่เรื่อยๆ สังขารร่างกายนับเวลาที่จะผ่านไปๆ โดยลำดับ พวกเราอย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปเฉยๆ ต้องให้มันผ่านไปด้วยการปฏิบัติธรรม

#การปฏิบัติธรรม_ก็เพื่อจะกำจัดสิ่งปลอมแปลงนั้นออกให้เหลือแต่ของจริง

คือ แก่นแท้ของธรรม เฉพาะอย่างยิ่งคือการหัดภาวนา ควรจะทำให้เกิดให้มี

ความแท้จริง งานอย่างอื่น เราก็เคยต่อสู้มาแล้ว ตั้งแต่ไหนแต่ไร ก็ต่อสู้กับงานหนักงานเบามาแล้ว จนกระทั่งเวลาผ่านมาจนบัดนี้ เราก็ทำได้มาเรื่อยๆ

#แต่เวลานี้เราจะฝึกหัดภาวนา

คือ การทำจิตใจโดยเฉพาะ และการทำภาวนานี้ ก็เป็นงานที่จำเป็นจะต้องทำ เช่นเดียวกับงานชิ้นอื่นๆ หรือควรที่จะทำให้หนักยิ่งไปกว่างานอื่นๆ เสียอีก เพราะเป็นงานหนัก และละเอียดกว่างานทั้งหลาย

#การทำภาวนาแรกๆ

จิตของเราย่อมกวัดแกว่งดิ้นรน ล้มลุกคลุกคลาน เป็นของธรรมดา เพราะจิตยังไม่เคยกับการภาวนามาก่อน จึงถือได้ว่าการภาวนาเป็นงานใหม่ของจิต

#ถึงจะยากลำบากแค่ไหนเราต้องฝึก

เพื่อที่จะฉุดกระชากลากจิต ที่กำลังถูกกิเลสย่ำยีอยู่นั้น ให้พ้นภัยอันตราย ให้เป็นจิตที่ปราศจากกิเลส เครื่องเศร้าหมอง

#จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรทำอย่างยิ่ง

หลวงปู่อ่อน #ญาณสิริ

#ลิ่มที่แทงใจเราอยู่

กิเลสตัณหาความอยากของเรา ตลอดถึงคนที่เราหลงรัก อยากเข้าไปคุยด้วยฯลฯ เปรียบได้ประดุจลิ่มที่ทิ่มแทงใจอยู่ …

#เมื่อจิตใจของเราโดนลิ่มทิ่มแทงอยู่ #ย่อมไม่อาจภาวนาให้จิตสงบได้ …

การภาวนาในขั้นเริ่มแรก “สติ” จะคุมจิตได้ดี ก็ต่อเมื่อเราถอดลิ่มเก่าๆ ที่ฝังลึก อยู่ในจิตใจมานานหลายภพหลายชาติออกให้ได้ก่อน เป็นลำดับแรก#ลำดับต่อไป_ก็ให้นำลิ่มใหม่ตอกเข้าไปแทนที่ลิ่มเก่า ..

ลิ่มใหม่คืออะไร ? ลิ่มใหม่ก็คือ คำบริกรรม “พุทโธ” ที่มีสติไม่เผลอ นี่แหละคือลิ่มตัวใหม่ …ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการภาวนา แบบตอก ๆ ย้ำ ๆ อยู่ที่เดิมทุกวันไม่เลิก#เมื่อภาวนาตอก “#พุทโธ” #เป็นประจำอยู่ทุกอิริยาบถ

ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จิตใจของเราจะสงบเย็นเป็นสมาธิ และได้เป็นพระอริยะบุคคลผู้มีตาทิพย์สมปรารถนา.

#โอวาทธรรมคำสอน
#หลวงปู่ไม #อินทสิริ…#บุญคุณหนุนนำ

เกิดมาแล้ว_แม้จะทำมาค้าขาย_หรือทำหน้าที่การงาน_อันใดก็ตาม ถ้าไม่มีบุญคุณหนุนนำ_ย่อมลดส่วน

ถ้ามีบุญมีคุณหนุนจิตดวงนี้ เหมือนเทพบันดาล ทำงาน..ใครจะไม่ทำ..ไม่ลำบาก แม้มีเงินมีทอง..ก็ต้องลำบาก

#แต่ผิดกันตรงกุศล_เป็นพี่เลี้ยงจิต_ไม่จืดจางไม่แห้งแล้ง

ท่านจึงว่า ไม่เสียเงินเสียทองเลย ยิ่งถ้าพยายามรักษาศีลห้าให้สมบูรณ์ นั่นแหละก็สมหวัง

ท่านบอกสีเลนะ สุคติงยันตินั้น หมายถึงสมบูรณ์แล้วนะ อยู่ ๆ จะสมบูรณ์ทีเดียว เราปลูกสวนทุเรียน ไม่ใช่ปลูกวันเดียวได้กินเลย อืมปลูกแล้วรักษาไว้ ให้มันใหญ่มันโต

#ถึงการเวลา_มันก็เป็นของมัน

จิตดวงนี้เหมือนกัน รักษาด้วยกุศลมูล คือสิ่งที่ดี ไม่มีโทษ นี่แหละ.. ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีโทษ เกิดภพใดชาติใด จิตนี้จะมีแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องมากขึ้นก็สูงขึ้นไป สูงจริง ๆ ก็พอตัวแล้วนั่น

ว่านั่นแหละ สีเลนะ สุขติง ยันติ เมื่อสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว ก้าวสู่แดนบรมสุข ไม่มีวันแห้งแล้งจืดจาง ไม่มีเฒ่ามีแก่นั่น

#ให้พากันบำเพ็ญเอาทุกวัน ๆ

ท่านบอกก่อนนอน จิตดวงนี้ได้บังคับเอา อย่าลืมพุทโธ อย่างน้อยเท่าอายุก็ยังดีก่อนนอนๆ ใจเราก็จะค่อยขัดเกลาแก้ไขไปทุกวันๆ

#อย่าตั้งความหวังอะไร

ดังที่เทียบให้ฟังแล้ว เหมือนปลูกทุเรียนไปดึงให้มันใหญ่มันโตไม่ได้ มันใหญ่เอง

#ดูแลรักษาจิตดวงนี้เหมือนกัน

อยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนจริงพวกเราจะเกิดมาภพใดชาติใด ก็จะได้รับความสุขความสมหวัง ดังที่พูดมานี้

#กรุณานำไปเป็นหลักจิตหลักใจ
#พวกเราก็จะได้รับความสมหวังโดยทั่วกัน พอ.

#โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ #หลวงปู่ปรีดา #ทุย #ฉันทกโร
#วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ


การเพ่งดูผู้อื่น. ทำให้ตนเอง. ไม่เป็นสุข. แต่การเพ่งดูใจตนเอง. ทำให้เป็นสุขได้.

สมเด็จพระญาณสังวรฯ
#จงพยายามทำใจ_ไม่ให้ไปเกาะติดยึดติด

ให้ปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติ เราเป็นคนผูกตัวเราเอง ไม่มีใครที่ไหนจะมาผูกเราไว้ได้

#จงทำใจให้ว่างจากอารมณ์_ทั้งภายในและภายนอก

ว่างอยู่ทุกอิริยาบถ ไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่ แม้จะอยู่ในที่ต้องคลุกคลีกับหมู่คนจำนวนมาก จิตก็ยังว่าง ไม่วุ่นวายขัดข้อง

#นี่คือจิตที่หลุดพ้นจากโลก

ถ้าบุคคลใดทำจิตของตนให้ว่างอยู่ได้เช่นนี้ ก็เชื่อได้ว่าเป็นบุคคลที่หมดแล้วซึ่งความอยาก ชาติ (ความเกิด) ก็ย่อมสิ้นไป ไม่ต้องสงสัยอีกเลย

#หลวงปู่คูณ #สิริจันโท“ถ้าปฏิบัติธรรมแล้ว ยังไม่มีเมตตา
ไม่รู้จักให้อภัย หรือไม่รู้จักมองคนในแง่ดี
นั่นแปลว่า คุณยังไม่มีธรรมจริงๆ”

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล
"ทุกครั้งที่เราว่าคนอื่นเลว คนอื่นไม่ดี
ก็เท่ากับเราประจานความมืดดำในใจตัวเอง
เห็นสิ่งไม่ดีของใคร จงเตือนตัวเองว่าอย่าทำ"

หลวงปู่ไม อินทสิริ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 17 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร