วันเวลาปัจจุบัน 21 มิ.ย. 2021, 07:01  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ธ.ค. 2019, 06:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 4170


 ข้อมูลส่วนตัว


“…สมัยนี้ก็เหมือนกัน เที่ยววิ่งหาแต่ครูบาอาจารย์ มีแต่นักสืบทั้งนั้น วิ่งโน่นวิ่งนี่ สืบไปโน่นสืบไปนี่ มีแต่ดูข้างนอก มันไม่ดูหัวใจเจ้าของเอง ถ้ามันเกิดแล้วใครล่ะจะเห็น ? กิเลสมันก็อยู่นั่นล่ะ กายมันไม่มีกิเลสหรอก
เอาสิ ! นั่งใคร่ครวญอยู่นั่นน่ะ คิดในรูป ในเสียง นั่นน่ะ ดูหัวใจตัวเอง อ่านหัวใจตัวเองดู ผมว่าไม่ถึงวันนะ จิตมันจะลงโครมให้ดู อันนี้จิตมันรวมไม่ได้สักที มันเลยไม่ได้หลักเกณฑ์อะไร
วิ่งไปโน่นไปนี่ ตรงนั้นดีตรงนี้ดีอยู่อย่างนั้น แต่หัวใจนี่สำคัญ กลับไม่ดู ลองฟอกตัวนี้ออกมาดูสิ ! เออ มันจะออกอุทานออกมาให้ดู…”

โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์
หลวงปู่ลี กุสลธโร
วัดป่าภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานีคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้ พ้นจากโลกนี้ได้ พ้นจากกรรมได้ ก็เพราะใจอันเดียว จงยึดใจถือใจ เป็นสำคัญ จะมาเกิดก็เพราะใจ เกิดแล้วจะมาสร้างกิเลสขึ้นก็เพราะใจ เป็นทุกข์ก็เพราะใจ ถ้าใจไม่เป็นทุกข์ ใจไม่ยึดถือ ปล่อยทิ้งเสีย กายอันนี้ก็ไปตามเรื่องของกาย ใจก็เป็นตามเรื่องของใจ หมดเรื่องหมดราวกันที

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี"..เหตุดีเท่านั้นที่จะให้ผลดี เหตุไม่ดีเท่านั้นที่จะให้ผลไม่ดี
ไม่มีเหตุดีใดจะให้ผลไม่ดี และไม่มีเหตุไม่ดีใดจะให้ผลดี
ผู้ใดรู้จริงในเหตุในผล..คือคนฉลาดในพระพุทธศาสนา
ผู้นั้นไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี จะทำแต่สิ่งที่ดี..เพื่อผลอันเป็นคุณงามความดี
เป็นคุณประโยชน์ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวม.."

พระโอวาทในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


"....สิ่งใดเป็นความผิดความชั่วเราละเสีย สิ่งไหนเป็นความถูกต้องดีงาม ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น ทางใดทางหนึ่งก็ตาม ทั้งสองฝ่ายก็ตามให้เป็นไปเพื่อความดีถูกต้อง นี่แหละชื่อว่า " ปฏิบัติธรรม "
....ปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ว่าเราจะไปหลับภาวนาอย่างเดียวหาไม่ได้ ความเคลื่อนไหวทุกอย่าง ให้เป็นไปเพื่อความชอบธรรมเรียกว่า ปฏิบัติธรรม ชื่อว่า อยู่ในความไม่ประมาท นี่เป็น จอมแห่งธรรม ทีเดียวเดะ .."

ธรรมะคำสอน
หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย
วัดป่าโคกหม่อน ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์


"คนที่ตัดเสียได้ซึ่งอุปาทานความยึดถือ จะเปรียบเหมือนคนที่ลอยเด่นอยู่กลางอากาศ ปราศจากความยุ่งยากทั้งปวง มีแต่ความเบาสบาย กายก็เด่น ใจก็เด่น ที่ว่าเด่นเพราะมันลอยขึ้นสู่ที่สูง เหมือนลูกโป่งที่เขาตัดเชือกขาดลอยแล้ว ย่อมจะขึ้นไปได้สูงเต็มที่ผิดกับลูกโป่งที่เขาผูกไว้ยังไม่ได้ตัดเชือกให้ขาดออก ถึงแม้จะลอยก็ลอยอยู่ต่ำๆ และใกล้ๆ เท่านั้น"

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร


ของดีที่หลวงปู่มอบให้ลูกหลานทุกคน....
“ของดีอะไร อะไรคือของดี ของดีก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแล้ว”
การที่ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้พยาธินั้น ก็มีของดีแล้ว การมีร่างกายแข็งแรง มีอวัยวะ ครบถ้วน ไม่บกพร่องวิกลวิการ อันนี้ก็เป็นของดีแล้วของดีมีอยู่ในตน ...ไม่รู้จะไปเอาของดีที่ไหนอีก สมบัติของดีจากเจ้าพ่อ เจ้าเแม่ให้มา ก็เป็น ของดีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วทุกคน จะไปเอาของดีที่ไหนอีกของดีก็ต้องทำให้มันเกิดมันมีขึ้นในจิตใจของตน ความดีอันใด ที่ยังไม่มี ก็ต้องเพียรพยายาม ทำให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละของดีของดีอยู่แล้ว ในตัวของเราทุกๆ คน มองให้มันเห็น หาให้มันเห็น ภายในตนของตนนี่แหละ จึงใช้ได้ ถ้าไปมองหาแสวงหาของดี ภายนอกแล้วใช้ไม่ได้

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ#การนอน_การสงบเข้าฌาณ
"เป็นอาหารของจิตและร่างกาย
อย่างหนึ่ง สมถะ ต้องพักจิตสอบ
อารมณ์ ส่วน วิปัสสนา จิตเดิน
ไตรลักษณ์ให้รู้อริยสัจ เหนื่อยแล้ว
เข้าพักจิตพักจิตหายเหนื่อยแล้ว
จิตตรวจอริยสัจอีกดังนี้ ฉะนั้นให้
ฉลาดการพักจิต การเดินจิต ทั้ง
วิปัสสนาและสมถะ พระโยคาวจร
เจ้าทิ้งไม่ได้ ชำนิชำนาญทั้งสองวิธี
จึงเอาตัวพ้นจากกิเลสทั้งหลายไปได้"
#เป็นมหาศีล_เป็นมหาสมาธิ_เป็นมหาปัญญา "มีศีลทั้งอย่างหยาบอย่างกลาง อย่างละเอียด พร้อมทั้งจิตเจตสิก พร้อมทั้งกรรมบถ ๑๐ ไม่กระทำผิดในที่ลับและที่แจ้ง สว่างทั้งภายในและภายนอก มีมหาสติรอบคอบหมด วิโมกข์
วิมุติ อกุปธรรม จิตบริสุทธิ์ จิตปกติเป็นจิต
พระอรหันต์ สว่างแจ้งทั้งภายนอกภายใน
สว่างโร่ ปุถุชนติเตียนเกิดบาป เพราะพระอรหันต์บริสุทธิ์ กายเป็นชาตินิพพาน วาจา
ใจ เป็นชาตินิพพาน นิพพานมี ๒ อย่าง..
นิพพานยังมีชีวิตอยู่ ๑ นิพพานตายแล้ว ๑
พระอรหันต์ขึ้นรถขึ้นเรือไปนิพพานฉะนั้น"

หลวงปู่มั่น_ภูริทัตโต#อย่าพากันประมาทนอนใจว่ากิเลสคือเชื้อแห่งภพความเกิดตายไม่มีทางสิ้นสุด
"เป็นของเล็กน้อยไม่เป็นภัยแก่ตน แล้วไม่กระตือรือร้นเพื่อแก้ไขถอดถอนเสียแต่กาล
ที่ยังควรอยู่ เมื่อถึงกาลที่สุดวิสัยแล้ว จะทำอะไรกับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้นะ จะว่าไม่บอก
ไม่เตือน"
#คนและสัตว์ทุกข์ทรมานมาประจำโลก
"อย่าเข้าใจว่าเป็นมาจากอะไร แต่เป็น
มาจากกิเลสตัณหาที่เห็นว่าไม่สำคัญ
และไม่เป็นภัยนั่นแล ผมค้นดูทางมาของ
การเกิดตาย และการมาของกองทุกข์มาก
น้อยจนเต็มความสามารถของสติปัญญาที่
มีอยู่แล้ว ไม่มีอะไรเป็นตัวเหตุชักจูงจิตใจ
ให้มาหาที่เกิดตายและรับความทุกข์ทรมานมากน้อยเลย มีแต่กิเลสตัวที่สัตว์โลกเห็นว่า
ไม่สำคัญและมองข้ามไปมาอยู่นี้ทั้งสิ้นเป็นตัวการสำคัญ"

#โอวาทธรรม
#พระครูวินัยธร​ [มั่น​ ภูริทตฺโต]​
วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ. สกลนคร
[พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๙๒]
#จากหนังสือชีวประวัติ
#พระอาจารย์มั่น_ภูริทัตตเถระ
#โดยท่านพระอาจารย์มหาบัว_ญาณสัมปันโน" ความคิด นั้น
มันเกิดอยู่...เสมอ
เหมือน...ลมหายใจนั่นเอง
การปฏิบัติ
ก็ไม่ได้มุ่งดับ...ความคิด
เอาแค่ว่า...
พอรู้อารมณ์ ก็แล้ว
จิต...
มัน คิดนึกปรุงแต่ง
ก็ให้...รู้ทัน
อย่า หลับทั้งที่ตื่น
คือ...
หลงคิดไปโดย ไม่รู้ตัว."

(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

...มานั่งสมาธิกัน
“นั่งเยอะๆ นั่งบ่อยๆ นะ”
ไม่ใช่นั่งแค่วันละครั้งสองครั้ง
ครั้งละ ๑๐ นาที ๑๕ นาที
มันไม่พอ
มันต้องนั่งทั้งวัน ตื่นขึ้นมาก็นั่ง
เมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดิน
สลับกันไป
ไม่ต้องไปทำอะไร
พยายามสร้าง”ความสงบ”
ให้เกิดขึ้นภายในใจให้ได้.
....................................
.
ธรรมะโดนใจเล่ม2 หน้า177
สนทนาธรรม 29/1/2558
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี

” พิจารณาการตาย ให้สะกิดใจว่าเราจะต้องตายง่าย อายุไม่ยืนนาน บอกตนเองมาเรื่อยๆ เร่งความเพียรมากๆก่อนตาย เพื่อให้ชำนิชำนาญเพื่อเข้าจิตสู้การตาย ข้อนี้สำคัญมากกว่าอย่างอื่น ”

ธรรมะคำสอน
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
วัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 17 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร