วันเวลาปัจจุบัน 16 เม.ย. 2021, 01:18  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 พ.ค. 2020, 06:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 4104


 ข้อมูลส่วนตัว


"...บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที ย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดี ถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่าย สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า ‘ภูมิ เว สปฺปุริสฺสานํ กตญฺญูกตเวทิตา’ ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นภูมิของคนดี
และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดี มีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอ ผลดีคือความสุขความเจริญ ย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้ว เสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไร ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเอง”

บางช่วงบางตอนของพระโอวาทธรรม
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระนิพพานเป็นของที่แพงที่สุด
ต้องสร้างบารมีแลกเปลี่ยนเอา จึงจะได้พระนิพพาน

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ถาม: ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายมาก
แสดงว่าเขาไม่กลัวความตาย ใช่ไหมครับ
หากเป็นเช่นนี้ สามารถฝึกจนถึง
ขั้นพระโสดาบันได้ไม่ยากใช่ไหมครับ

พระอาจารย์: ไม่ใช่หรอก
“เขาทุกข์มาก เขาทนอยู่ไม่ได้ “

ทนกับความทุกข์ไม่ได้
เขาก็เลยคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้
เป็นวิธีหนีความทุกข์ไป เท่านั้นเอง

ช่วงนี้คนทุกข์กันมาก
คนตกทุกข์ได้ยากลำบาก บางคน
หาทางออกไม่ได้ก็เลยคิดฆ่าตัวตาย

“เขากลัวจะตายไปเรื่องความตาย
เพียงแต่ว่า..ความทุกข์มันมากกว่า”

จนทำให้เขาเห็นว่า ..ความตายนี้
มันทุกข์น้อยกว่าทุกข์ที่เขากำลังมีอยู่
เขาก็เลยฆ่าตัวตายดีกว่า.
...............................
ธรรมะหน้ากุฏิ
8 พฤษภาคม 2563
พระอาจาร์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี

รางวัลแห่งการกระทำความดี คือความดีที่ได้กระทำเป็นคุณสมบัติแห่งบุคคลผู้กระทำความดีนั้นเสมอไป บุคคลผู้ประพฤติดี ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ ย่อมได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศประจำตนอยู่ทุกขณะที่ได้คิดดี พูดดี และทำดี

พระคติธรรม
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐"ผลกำไรของชีวิตที่เกิดมานี้ อยู่ที่ได้ศึกษา-ค้นคว้า และปฏิบัติธรรม ตาม
คำสอนของพระพุทธองค์ การให้ทาน
รักษาศีล ร้อยครั้ง พันครั้ง ไม่เท่ากับ
การนั่งภาวนาหนเดียว.."

"นั่งภาวนาร้อยครั้ง พันครั้ง กุศล
ที่ได้ไม่เท่ากุศลจิตที่สงบ​ เป็นสมาธิ
เกิดปัญญา เพียงครั้งเดียว.. "

#พระอาจารย์มั่น_ภูริทัตโต
#คนเราพอใจแสวงหาอะไร

"ก็ได้ก็มีสิ่งนั้น แสวงหากิเลส
ก็ได้ก็มีกิเลส แสวงมากก็มีมาก
ขึ้นอยู่กับ​ การ​เสาะแสวง
แสวงธรรมก็ได้​ ก็มีธรรม
แสวงมากก็มีมากจนสมบูรณ์ในหัวใจ.. "

#หลวงปู่ขาว_อนาลโย" ทุกข์หมดไปไม่เป็น
ทุกข์ควรกำหนดรู้
ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วหมดทุกข์
ทุกข์หมดไปไม่เป็น

เมื่อ กาย กับ จิต
ยังอาศัยกัน ทุกข์ของขันธ์
ยังมีอยู่ตลอดเวลา

แต่จิตที่จะไปติดข้อง
ไปยึดถือ ไปลุ่มหลง
ว่าทุกข์ให้โทษแก่เรา
อย่างนั้นอย่างนี้
ควรจะให้มันหายออกไป
ไม่ควรจะมาบีบบังคับ
กายใจเรา

ถ้าคิดไปอย่างนั้น
คิดไปเท่าไหร่
ก็ยิ่งเพิ่มเติมขึ้น

เพราะสิ่งนั้น
มันเป็นของจริงของมัน
จะขับไล่มันไปที่ไหน
มันไปไม่ได้ "

โอวาทธรรม
พระอาจารย์สิงห์ทอง
ธัมมวโร#ช่วยตัวเองก่อนบุญบารมีจึงจะช่วย

การปฏิบัติไม่ใช่ของง่าย ๆ ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาตั้ง ๓๐ ปี ๔๐–๕๐ ปี ท่านก็ทำอยู่อย่างนั้น "ทำอย่างเดียวนี่แหละ ปฏิบัติกาย วาจาและใจ ก็ในที่เดียวนี่" ทีนี้เรามั่นคงลงไปนี่แหละ ดีแล้วถูกต้องแล้ว

ใช้คำบริกรรมภาวนาลงไปเถิด มันต้องเป็นไปทีเดียว "นิสัยวาสนาบุญบารมีของเรา จะค่อยส่งเสริมให้ค่อยเป็นไป" ถึงบุญบารมีไม่ส่งเสริม มาแต่ชาติก่อนก็ตาม "ในชาตินี้เราตั้งใจปฏิบัติจริงจังแล้ว มันก็ให้เป็นบุญบารมีของเราเอง" "ไม่ต้องให้บุญบารมีมาช่วย ช่วยตัวเองเสียก่อนบุญบารมีจึงจะช่วย"

นิสัยวาสนามันจะเป็นไปเอง บุญบารมี วาสนาอันนั้น มันจะเป็นเองไม่ได้ ถึงบุญบารมีมีก็เถิด ถ้าตัวเราไม่ทำต่อ ก็แค่นั้นล่ะ มันก็ไม่สามารถเป็นไปได้หรอก จึงว่า เราทำเองเราสร้างเองเดี๋ยวนี้แหละ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


..#การตั้งตนไว้ชอบ..

..บัดนี้ คนไม่มีศีล ถ้าเรายังไม่มีศีลสักข้อเลย ควรที่เราจะปรับปรุงตนเองให้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้น แม้จะได้ ๒ ข้อ ๓ ข้อ และก็ค่อยพยายามที่จะพยายามรักษาขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้ถึงศีล ๕ ถ้าได้ศีล ๕ แล้วก็พยายามที่จะคืบคลานขึ้นไปให้ตนเองมีศีล ๘ ให้สูงขึ้นไปเป็นศีลพรหมจรรย์ อันนี้แหละเราควรที่จะตั้งศรัทธาความเชื่อมั่น คนที่มีศีลธรรมนั้นนำความสุขความเจริญมาให้ อยู่ที่ไหนมันต้องสงบ เพราะกายมันก็ปกติสงบ วาจาก็ปกติสงบ จิตใจก็สงบไปด้วยกัน เรียกว่าศีล เหตุฉะนั้น ผู้ใดยังไม่มีศีลควรที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้น

..บัดนี้ บุคคลบางคนไม่อยากฟังเทศน์ฟังธรรม มีครูบาอาจารย์ไปเทศนาแนะนำสั่งสอนอยู่ที่ใด ในสถานที่ใด ในวัดในวาอาวาสหรือสถานที่ชมรมพุทธศาสตร์อยู่ที่ไหน ก็ไม่อยากฟังเทศน์ฟังธรรม ก็ควรที่จะสร้างศรัทธา ตนเองนั้นเสาะแสวงหา หาโอกาสหาช่องว่างไปฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อจะได้จดจำนำเอาข้อธรรมบางข้อที่เราสงสัยอยู่มาปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

..คนที่ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไร ถ้าเกิดล่วงลับดับตายไป ไปเกิดภพใหม่ มาเกิดอีกมันจะเป็นคนจนทุกข์ ยากไร้เข็ญใจ อนาถา พวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นเต็มหูเต็มตาอยู่ในสถานที่โน่นที่นี่ ว่ามีคนทุกข์จนอยู่ตามสลัมต่างๆ ขอทานอยู่ที่โน่นที่นี่ เมืองโน้นเมืองนี้ เราคิดดูแล้วทำไมเขาจึงจนนักหนา นั่นแหละ คนไม่มีการทำบุญทำทานการกุศลเอาไว้ เมื่อเขามาเกิดเขาก็ทุกข์ยากไร้เข็ญใจอย่างนั้น

..บัดนี้ บางคนทำไมเป็นคนร่ำรวยมั่งมีศรีสุข อยู่สุขสบาย บ้านอยู่ก็สบาย มีรถมีเรือ มีเงินมีทองมากอยู่สุขสบายเช่นนั้น ก็พวกทั้งหลายเหล่านั้นเขาได้สร้างความดีเอาไว้ เราควรที่จะเข้าใจอย่างนี้ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็สร้างความดีเอาไว้เสีย ผู้ใดยังไม่รู้จักจาคะ การบริจาค ก็ควรทำตามกำลังที่ทำมาหาได้ของตน..

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป..การตั้งตนไว้ชอบ

ที่ให้สวดพุทธคุณ. ธรรมคุณ. สังฆคุณ. ก็เพื่อให้มี. พระพุทธ ธรรม. สงฆ์. อยู่ประจำจิต

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

#คาถา3ดีของหลวงปู่

1-
ให้เฮ็ดดี อย่าหวังแนวตอบแทน บ่วาสิเป็นคำยอกะตาม

2-
ให้เฮ็ดดี ให้มันดี บ่วาผลงานออกมาบ่ดี กะถือวาเฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้ว

3-
ให้เฮ็ดดี แต่อย่าอวดดี เพราะทุกคนกะมีดีบ่คือกัน

นี่ละคาถาความดี ท่องจำแล้วนำไปเฮ็ด ไผเฮ็ดได่ทุกมื้อผุนั้นสิเจริญ และมีความสุขเนาะ

#แปลความ

1-
จงทำดี อย่าหวังค่าตอบแทน ถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม

2-
จงทำดี ให้มันดี ถึงแม้ผลงานออกมาไม่ดี ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว

3-
จงทำดี แต่อย่าอวดดี เพราะทุกคนก็มีดีไม่เหมือนกัน

นี่แหละคาถาความดี ท่องจำและนำไปปฏิบัติ ใครทำได้ทุกวันคนนั้นย่อมเจริญ และมีความสุขนะ

พระเดชพระคุณ #หลวงปู่จื่อ #พนฺธมุตฺโต #วัดเขาตาเงาะอุดมพร ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

#ไอ้จิตเรามันจอมหาเรื่อง

ชอบหาเรื่อง "หยุด" มันเลย อย่าให้มันเอาเรื่องอะไรเข้ามา เข้ามาก็รู้ทันมัน "รู้ทัน" เดี๋ยวดับ...

#เห็นมันเกิด_เห็นมันดับ
#ก็กลายเป็นปัญญาไป

ต่อไป กลายเป็น "สัมมาทิฏฐิ"
สมาธิ ก็เป็น "สัมมาสมาธิ" ขึ้นมา
สติ ก็เป็นสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะ
รู้อารมณ์ทั้งหลายด้วย รู้ตัวทั่วพร้อม

#อะไรเกิดปั๊บ "#ให้มันรู้เร็วๆ"

เกิดปั๊บ... รู้เลย! มันก็ดับเร็ว... รู้ช้า... มันก็ดับช้า...มันก็อ้อยส้อย อ้อยอิ่ง... เสร็จแล้วก็ไปหลง

#หลงแม้กระทั่ง "#ความคิด"

มันไม่มีตัวไม่มีตน ก็ไปหลง
อย่าให้จิตเราไปหลงกับอะไร
.
พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต
วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 9 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร