วันเวลาปัจจุบัน 24 พ.ค. 2019, 10:40  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ก.พ. 2019, 05:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 5694


 ข้อมูลส่วนตัว
Image-2894.jpg
Image-2894.jpg [ 79.97 KiB | เปิดดู 313 ครั้ง ]
หนุ่มฝรั่งชี้..ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มีคำสอนทั้ง ๑๙ อย่างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้

๑. พระพุทธศาสนาปฏิเสธว่ามีผู้สร้างโลก ถือว่าความเชื่อนี้ไร้สาระ ตรงข้ามโลกนี้ประกอบขึ้นจากเหตุธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ประกอบกันขึ้นมา

๒. พระพุทธศาสนาไม่ใช่ระบบความเชื่อที่จะใช้คำว่า Religion เพราะศัพท์นี้หมายถึง ต้องมีความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลก

๓. จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา คือ ละกิเลสได้หมดแล้ว หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หรือวัฏฏสงสาร ไม่ใช่ไปแค่ไปเกิดบนสวรรค์เท่านั้น

๔. พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยสรรพสัตว์ให้รอด สรรพสัตว์ต้องช่วยตนเองเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสและวัฏฏสงสาร

๕. ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้าและสาวก คือ ครูผู้สอนและลูกศิษย์ ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าและทาสผู้รับใช้

๖. พระพุทธเจ้าไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดยปราศจากปัญญามานับถือ ตรงข้ามทรงสอนให้ใช้ปัญญา พิจารณาคำสอนก่อนจะเชื่อและเห็นจริงด้วยตนเอง และผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องนำคำสอนไปประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วยทำให้หลุดพ้นจากการเวียนเกิดเวียนตายได้ นอกจากให้แค่แนะนำชี้ทางที่ถูกต้องให้เท่านั้น

๗. คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมประจำโลก ที่เป็นและมีอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าทรงเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเท่านั้น พระองค์ไม่ใช่เป็นคนสร้างคำสอนขึ้นมา

๘. นรกในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่สถานที่กักขังสัตว์อย่างนิรันดร์ บุคคลทำบาปแล้วไปเกิดในนรก เมื่อพ้นกรรมแล้ว ก็สามารถกลับไปเกิดในภพที่ดีกว่าได้ และสัตว์ที่ได้ไปเกิดในภพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภพเทวดา ภพมนุษย์ ภพเปรตวิสัย ภพเดรัจฉาน ก็สามารถเวียนกลับไปเกิดในนรกอีกได้เช่นกัน

๙. พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแนวคิดเรื่องบาปติดตัวเหมือนที่ศาสนาเทวนิยมสอน แต่สอนเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งมีทั้งกรรมขาว กรรมดำ และกรรมไม่ขาวไม่ดำ

๑๐. พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์และเทวดาทุกชีวิตมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้ ข้อสำคัญก็คือต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้พ้นไปจากจิตใจ พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษยสามัญธรรมดา ที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้ เพราะการประพฤติปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติ

๑๑. กฎแห่งกรรมของทุกสรรพสัตว์ เป็นตัวอธิบายว่าเหตุใดคนถึงเกิดมาแตกต่างกัน กฎแห่งกรรมเป็นตัวอธิบายถึงภพภูมิที่สัตว์พากันไปเกิด

๑๒. พระพุทธศาสนาเน้นให้แผ่เมตตากรุณาไปยังสรรพสัตว์ทุกภพภูมิ ทรงสอนให้ละจากการประพฤติชั่วทั้งปวง คือ อกุศลกรรมบท ๑๐ และให้ประพฤติปฏิบัติแต่กุศลกรรมบถ ๑๐

๑๓. ธรรมะของพระพุทธเจ้าเสมือนแพ หลังจากบำเพ็ญเพียรจนดับทุกข์ได้แล้ว จะอยู่เหนือบุญและบาป ธรรมะทั้งปวงจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น

๑๔. ไม่มีสงครามศักดิ์สิทธิ์ในทรรศนะพระพุทธศาสนา การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเจตนา ผู้กระทำจะต้องรับกรรมทั้งสิ้น จนกว่าจะหลุดพ้นจากวัฏสงสาร การฆ่าในนามศาสนายิ่งกระทำมิได้ในพระพุทธศาสนา

๑๕. พระพุทธเจ้าสอนว่า กำเนิดสังสารวัฏไม่มีเบื้องต้นและที่สุด ถ้าหากสัตว์ยังดำเนินชีวิตไปตามอำนาจกิเลสที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกย่อมต้องเวียนเกิดเวียนตายต่อไป

๑๖. พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญู (ผู้รู้ความจริงทุกเรื่องที่ทรงอยากรู้) และพระพุทธเจ้ามิใช่เทพเจ้าผู้ทรงมีอำนาจล้นฟ้า ดลบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆ ขึ้นมา

๑๗. การฝึกสมาธิสำคัญมากในพระพุทธศาสนา แม้ว่าศาสนาอื่นๆ ก็มีสอนให้คนมีสมาธิ แต่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนวิปัสสนา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รู้แจ้งว่า ทุกสรรพสิ่งเมื่อมีการเกิด ย่อมมีการดับ

๑๘. หลักคำสอนเรื่องสุญญตาหรือนิพพาน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนา ถือเป็นคำสอนระดับสูงของพระพุทธศาสนาด้วย เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วโลกธาตุ ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวร มีแต่ปัจจัย ดิน น้ำ ไฟ ลม ประกอบกัน สรรพสิ่งในโลกจึงตกอยู่ในภาวะอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เหมือนกันหมด พระพุทธศาสนาจึงไม่สุดโต่งไปตามแนวศาสนาประเภทเทวนิยม หรือตามแนววัตถุนิยม ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายจนกว่าจะบรรลุธรรม จึงจะดับเย็นเข้าสู่นิพพาน

๑๙. วัฏจักรหรือสังสารวัฏเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา ตราบใดที่สรรพสัตว์ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลส ก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปตามภพภูมิต่างๆ ตามแรงเหวี่ยงของกรรมไม่สิ้นสุด จนกว่าจะบรรลุธรรม ดังนั้น ทุกสรรพสัตว์จึงต้องช่วยตนเองเพื่อพัฒนาไตรสิกขา ให้หลุดพ้นจากโลภะ โทสะ และโมหะ หรืออวิชชา เพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏให้ได้

~ เสียดายไม่ทราบชื่อฝรั่งผู้เขียน แต่ก็แสดงว่ามีความเข้าใจในพระพุทธศาสนา มากกว่าคนไทยที่อ้างว่า นับถือพระพุทธศาสนาเสียอีก ขอกราบคารวะและขอชื่นชมด้วยใจจริง :b8: :b8: :b8:

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ก.พ. 2019, 06:20 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2009, 02:43
โพสต์: 12194


 ข้อมูลส่วนตัว


:b17: :b17: :b17:

ปรบมือให้ฝรั่ง...เขาเลย...


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ก.พ. 2019, 17:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7365

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

จะเข้าตำราว่า ของดีใกล้ตัวกลับมองไม่เห็นคุณค่า
มักจะเห็นสิ่งที่ไกลออกไป

เส้นผมบังภูเขา ธรรมะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คนไทย คนลาว
กับมองไม่ค่อยเห็นคุณค่าที่ดีเลิศนั้น น่าเสียดายๆ

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.พ. 2019, 08:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 871


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ก.พ. 2019, 22:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 1382

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


ฝรั่งเข้าใจผิดๆแล้ว
เพราะฝรั่งไม่ได้เรียนพระอภิธรรม
เรยไม่รู้ว่า

ปรมัตถ์ธรรม มีแต่จิต เจต สิก รูป นิพพาน ค่ะ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.พ. 2019, 11:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 5694


 ข้อมูลส่วนตัว


โลกสวย เขียน:
ฝรั่งเข้าใจผิดๆแล้ว
เพราะฝรั่งไม่ได้เรียนพระอภิธรรม
เรยไม่รู้ว่า

ปรมัตถ์ธรรม มีแต่จิต เจต สิก รูป นิพพาน ค่ะ


โลกสวยเท่าที่ติดตามอ่านอยู่
มักจะยกตนข่มผู้อื่นไปทั่วนะครับ
อาการแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยครับ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.พ. 2019, 13:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7365

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


ลุงหมาน เขียน:
โลกสวย เขียน:
ฝรั่งเข้าใจผิดๆแล้ว
เพราะฝรั่งไม่ได้เรียนพระอภิธรรม
เรยไม่รู้ว่า

ปรมัตถ์ธรรม มีแต่จิต เจต สิก รูป นิพพาน ค่ะ


โลกสวยเท่าที่ติดตามอ่านอยู่
มักจะยกตนข่มผู้อื่นไปทั่วนะครับ
อาการแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยครับ

:b8:

คุณ โรส หนักยิ่งกว่านั้นครับ หัวเราะคนไป
ทั่ว สนทนากันดี เธอก็หัวเราะ พอแนะนำเพื่อน
หลายครั้ง บางครั้งทั้งแนะนำทั้งหัวเราะ นี้สมควร
และเหมาะสมกับการสนทนาธรรมหรือครับ

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.พ. 2019, 13:55 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2007, 16:58
โพสต์: 7365

แนวปฏิบัติ: พุทธานุสติ
งานอดิเรก: ทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ไฟฟ้า
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม และแบ่งปันต่อไป
อายุ: 0
ที่อยู่: จาก ลาว ครับ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:

บ้านเมืองยังมีระเบียบกฏหมาย ลานแห่งนี้ก็เช่นกันครับ
น่าจะมีการตักเตือนบ้างนะครับ เพื่อความเจริญ เพื่อความน่านับ
ถือและเชื่อถือ นำไปสู่การพิจารนาและลงมือปฏิบัตินะครับ

ผมเห็นคุยกัน หัวเราะกันไปหัวเราะกันมา ยังกระเรื่องตลก
ไม่น่าเชื่อถือได้เลย คุณ โรสก็พูดกับไปกับมา พูดแล้วไม่รักษา
คำพูดแถมยังบิดเบือนไปเรื่องอื่นเฉยเลย

:b8:

.....................................................
เมื่อความเห็นใดมีการหัวเราะ ผมขออนุญาตไม่ยุ่ง และตอบนะครับ

สนทนาธรรมโปรดเคารพในพระธรรม และเพื่อนสมาชิกด้วย

เจริญ สติ และปัญญา


เพื่อลดละเลิก ป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลทาง กาย วาจา ใจ
เพื่อเจริญและรักษาไว้ชึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทาง กาย วาจา ใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.พ. 2019, 21:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 1382

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


ลุงหมาน เขียน:
โลกสวย เขียน:
ฝรั่งเข้าใจผิดๆแล้ว
เพราะฝรั่งไม่ได้เรียนพระอภิธรรม
เรยไม่รู้ว่า

ปรมัตถ์ธรรม มีแต่จิต เจต สิก รูป นิพพาน ค่ะ


โลกสวยเท่าที่ติดตามอ่านอยู่
มักจะยกตนข่มผู้อื่นไปทั่วนะครับ
อาการแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยครับอาการแบบนี้ ไม่ได้ยกตนข่มใครหรอกค่ะ
เป็นอาการของผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ค่ะคุณลุงหมาน

เพราะหนูไม่เคยพูดผิดจากพระธรรม
ปรมัตถ์ธรรม มีจิตเจตสิกรูป นิพพาน จริงมั๊ย

ถ้าไม่จริง ไม่เป็นความสัจจ

ขอให้ความพินาศหายนะ มาสู่หนูเรยค่ะ
ขอให้แบบนหนูไปเรย ค่ะ

ขอพระรัตนตรัย และขอให้พระแม่ธรณี ทรงเป็นพยานค่ะ
ผู้ชี้ขุมทรัพย์ !
อานนท์ ! เราไม่พยายามทำกะพวกเธอ อย่างทะนุถนอม
เหมือนพวกช่างหม้อ ทำแก่หม้อ ที่ยังเปียก ยังดิบอยู่
อานนท์ ! เราจักขนาบแล้ว ขนาบอีก ไม่มีหยุด
อานนท์ ! เราจักชี้โทษแล้ว ชี้โทษอีก ไม่มีหยุด
ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสาร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้.
อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖.

คนเรา ควรมองผู้มีปัญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกล่าว
คำขนาบอยู่เสมอไป ว่าคนนั้นแหละ คือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์
ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น
เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่
ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว ไม่มีเลวเลย.
ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖.


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.พ. 2019, 21:17 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 มี.ค. 2018, 02:56
โพสต์: 1382

โฮมเพจ: maybe
แนวปฏิบัติ: สติปัฎฐาน
งานอดิเรก: กีฬา
สิ่งที่ชื่นชอบ: แบรนด์เเนม
ชื่อเล่น: เม
อายุ: 22
ที่อยู่: Bangkok Thailand

 ข้อมูลส่วนตัว


sssboun เขียน:
ลุงหมาน เขียน:
โลกสวย เขียน:
ฝรั่งเข้าใจผิดๆแล้ว
เพราะฝรั่งไม่ได้เรียนพระอภิธรรม
เรยไม่รู้ว่า

ปรมัตถ์ธรรม มีแต่จิต เจต สิก รูป นิพพาน ค่ะ


โลกสวยเท่าที่ติดตามอ่านอยู่
มักจะยกตนข่มผู้อื่นไปทั่วนะครับ
อาการแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยครับ

:b8:

คุณ โรส หนักยิ่งกว่านั้นครับ หัวเราะคนไป
ทั่ว สนทนากันดี เธอก็หัวเราะ พอแนะนำเพื่อน
หลายครั้ง บางครั้งทั้งแนะนำทั้งหัวเราะ นี้สมควร
และเหมาะสมกับการสนทนาธรรมหรือครับ

:b8:

อาการแบบนี้ ไม่ได้ยกตนข่มใครหรอกค่ะ
เป็นอาการของผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ค่ะคุณลุงหมาน

เพราะหนูไม่เคยพูดผิดจากพระธรรม
ปรมัตถ์ธรรม มีจิตเจตสิกรูป นิพพาน จริงมั๊ย

ถ้าไม่จริง ไม่เป็นความสัจจ

ขอให้ความพินาศหายนะ มาสู่หนูเรยค่ะ
ขอให้แบบนหนูไปเรย ค่ะ

ขอพระรัตนตรัย และขอให้พระแม่ธรณี ทรงเป็นพยานค่ะ
ผู้ชี้ขุมทรัพย์ !
อานนท์ ! เราไม่พยายามทำกะพวกเธอ อย่างทะนุถนอม
เหมือนพวกช่างหม้อ ทำแก่หม้อ ที่ยังเปียก ยังดิบอยู่
อานนท์ ! เราจักขนาบแล้ว ขนาบอีก ไม่มีหยุด
อานนท์ ! เราจักชี้โทษแล้ว ชี้โทษอีก ไม่มีหยุด
ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสาร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้.
อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖.

คนเรา ควรมองผู้มีปัญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกล่าว
คำขนาบอยู่เสมอไป ว่าคนนั้นแหละ คือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์
ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น
เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่
ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว ไม่มีเลวเลย.
ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖.


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 8 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร