วันเวลาปัจจุบัน 14 ก.ค. 2020, 17:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 12 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2018, 18:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33546

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ไม่เห็นมีอะไร มีแต่สุตะ สุตะ วนไปวนมา แรกๆเลยขี้เหม็นเป็นกิเลส คิกๆๆ แต่ตอนนี้หายไปแล้ว :b1:

อ้างคำพูด:
Rosarin
ฟังให้มันตรงไม่มีใครช่วยกันได้
ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาของผู้นั้นเอง
ที่เว้นโทษที่จะทำให้ตนไปอบายภูมิค่ะ

อ้างคำพูด:
กรัชกาย
โอ้ยวนไปวนมา คิกๆๆ


อ้างคำพูด:
Rosarin
ตนสะสมปัญญาตามลำดับไหมล่ะสุตมยปัญญาไม่ลำเอียงเข้าข้างใครแม้แต่ตนเองค่ะ

viewtopic.php?f=1&t=55490&p=424550#p424550

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2018, 18:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33546

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ดูหลักหน่อย

ปัญญา ๓

ปัญญานั้น แท้จริงก็มีอย่างเดียว ได้แก่ ธรรมชาติที่เป็นความรู้เข้าใจสภาวะ คือ หยั่งถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น
แต่ก็นิยมจำแนกแยกประเภทออกไปเป็นหลายอย่าง ตามระดับของความรู้เข้าใจบ้าง ตามหน้าที่หรือแง่ด้านของการทำงานของปัญญาบ้าง ตามทางที่ปัญญานั้นเกิดขึ้นบ้าง เป็นต้น

ปัญญาชุดหนึ่ง ซึ่งจำแนกตามแหล่งที่มา หรือทางเกิดของปัญญา ได้แก่ ปัญญา ๓ อย่าง ชุดที่แยกออกไปเป็น สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา คำท้ายคือปัญญาเป็นตัวกลางร่วมกัน

ส่วนคำข้างหน้าที่ต่างกัน บอกที่มาหรือแหล่งเกิดของปัญญานั้น ว่า

หนึ่ง เกิดจากสุตะ (การสดับฟัง การอ่าน และเล่าเรียน)

สอง เกิดจากจินตะ (การคิดไตร่ตรองพิจารณา) และ

สาม เกิดจากภาวนา (การปฏิบัติต่อจากนั้น)

ปัญญา ๓ ชุดนี้ ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงน้อย แต่มีผู้นำมาพูดค่อนข้างบ่อย ข้อสำคัญคือเข้าใจความหมายกันไม่ค่อยชัด จึงควรแสดงคำอธิบายที่พ่วงมากับถ้อยคำเหล่านี้สืบแต่เดิมไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา

เริ่มด้วยการเรียงลำดับ ปัญญา ๓ นั้น ตามที่พูดกัน มักเรียงสุตมยปัญญาเป็นข้อแรก

แต่ของเดิมในพระไตรปิฎก ทั้งในพระสูตร (ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑) และ

ในพระอภิธรรม (อภิ.วิ.๓๕/๗๙๗/๔๒๒) เริ่มต้นด้วยจินตามยปัญญาเป็นข้อแรก อย่างไรก็ตามในเนตติปกรณ์ ซึ่งพระเถรวาทสายพม่าถือเป็นคัมภีร์หนึ่งในพระไตรปิฎกด้วย (จัดรวมไว้ใน ขุททกนิกาย แห่งพระสุตตันตปิฎก) เรียงสุตมยปัญญาขึ้นก่อน (และเรียกชื่อต่างไปเล็กน้อยเป็น สุตมยีปัญญา จินตามยีปัญญา ภาวนามยีปัญญา) และ

ต่อมา ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา-ฎีกา นิยมมากขึ้นในทางที่จะเรียกชื่อเป็น สุตมยญาณ จินตามยญาณ และภาวนามยญาณ

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2018, 18:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33546

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ในที่นี้ ขอเรียงลำดับ ปัญญา ๓ ตามพระไตรปิฎกชั้นเดิมไว้ก่อน พร้อมด้วยแสดงความหมายสั้นๆ ดังนี้

๑. จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา (ปัญญาเกิดจากโยนิโสมนสิการที่ตั้งขึ้นในตนเอง)

๒. สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียน (ปัญญาเกิดจากปรโตโฆสะ)

๓. ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติบำเพ็ญ (ปัญญาเกิดจากปัญญาสองอย่างแรกนั้นแล้วหมั่นมนสิการ)

การที่ท่านเรียงจินตามยปัญญาขึ้นก่อน หรือสุตมยปัญญาขึ้นก่อน จับความได้ว่า อยู่ที่การคำนึงถึงบุคคลเป็นหลัก หรือมองธรรมตามความเกี่ยวข้องของบุคคล

ต่อที่

viewtopic.php?f=1&t=52468

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2018, 18:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33546

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


สำนักบ้านธัมมะที่คุณโรสฟังคลิปมา ๗-๘ ปีเนี่ยะ ย้ำพูดย้ำทำเพียงสุตะ สุตะ สุตะ สุตมยปัญญา เหมือนในจักรวาลนี้มีเพียงสุตะอย่างเดียวงั้นแหละ :b32:

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2018, 19:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33546

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


สุตะเกิดจากปรโตโฆสะที่ถูกต้องดีงาม ผู้เช่นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล แต่ถ้าเกิดจากปรโตโฆสะที่ไม่ถูกต้องแล้ว ผู้เช่นนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคล เช่น คุณโรสเป็นตัวอย่าง :b13:

สุตะ “สิ่งสดับ” สิ่งที่ได้ฟังมา, สิ่งที่ได้ยินได้ฟัง, ความรู้จากการเล่าเรียนหรือรับถ่ายทอดจากผู้อื่น, ข้อมูลความรู้จากการอ่าน การฟัง บอกเล่า ถ่ายทอด,
สำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติ “สุตะ” หมายถึง ความรู้ ที่ได้เล่าเรียนสดับฟังธรรม ความรู้ในพระธรรมวินัย ความรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ หรือปริยัติ,
สุตะ เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง ของผู้ที่จะเจริญงอกงาม ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต โดยเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ปัญญา ที่เป็นเบื้องต้น หรือเป็นฐานของพรหมจริยะ และเป็นเครื่องเจริญปัญญาให้พัฒนาจนไพบูลย์บริบูรณ์ (ที.ปา.11/444/316) พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เป็นผู้มีสุตะมาก (เป็นพหูสูตหรือมีพาหุสัจจะ) และเป็นผู้เข้าถึงสุตะ (องฺ.จตุกฺก 21/6/9)

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2018, 19:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 7058

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss
เขียนหัวข้อเองเออออห่อหมกเอาเอง
โรสฟังหมดทั้งวัดป่ากรรมฐานนั้นน่ะ
เคยฟังมาก่อน24ชม.เลยอย่าเหมาว่า
โรสเป็นศิษย์ใครเพราะโรสไม่รู้จักคน
ในคลิปทั้งหมดนั่นเลยเขาคุยกันนะคะ
โรสฟังใครต้องเป็นศิษย์หรือฟังเพลงก็ฟัง
ต้องเป็นศิษย์หรือคะถึงจะร้องเพลงตามได้ประหลาดนะ
โรสบอกแล้วว่าเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าฟังหมดทุกแบบแหละ
อย่ามาเหมาคิดเอาเองว่าโรสเป็นศิษย์ใครโรสกราบแต่พระธรรมแล้วค่ะ
:b12:
:b32: :b32:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ส.ค. 2018, 19:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33546

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


Rosarin เขียน:
Kiss
เขียนหัวข้อเองเออออห่อหมกเอาเอง
โรสฟังหมดทั้งวัดป่ากรรมฐานนั้นน่ะ
เคยฟังมาก่อน24ชม.เลยอย่าเหมาว่า
โรสเป็นศิษย์ใครเพราะโรสไม่รู้จักคน
ในคลิปทั้งหมดนั่นเลยเขาคุยกันนะคะ
โรสฟังใครต้องเป็นศิษย์หรือฟังเพลงก็ฟัง
ต้องเป็นศิษย์หรือคะถึงจะร้องเพลงตามได้ประหลาดนะ
โรสบอกแล้วว่าเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าฟังหมดทุกแบบแหละ
อย่ามาเหมาคิดเอาเองว่าโรสเป็นศิษย์ใครโรสกราบแต่พระธรรมแล้วค่ะ


ที่คุณโรสนำคลิปมาเห็นแต่แม่บริหารนะ ยังไม่เคยเห็นกรรมฐานที่ว่านั่นเลยนะขอรับ

แล้วที่ว่ากราบพระธรรม พระธรรมข้อไหนอ่ะ ยังไม่เคยเห็นเหมือนกัน ขอดูหน่อยสิขอรับ :b10:

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ส.ค. 2018, 15:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33546

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


Rosarin เขียน:
Kiss
เขียนหัวข้อเองเออออห่อหมกเอาเอง
โรสฟังหมดทั้งวัดป่ากรรมฐานนั้นน่ะ
เคยฟังมาก่อน24ชม.เลยอย่าเหมาว่า
โรสเป็นศิษย์ใครเพราะโรสไม่รู้จักคน
ในคลิปทั้งหมดนั่นเลยเขาคุยกันนะคะ
โรสฟังใครต้องเป็นศิษย์หรือฟังเพลงก็ฟัง
ต้องเป็นศิษย์หรือคะถึงจะร้องเพลงตามได้ประหลาดนะ
โรสบอกแล้วว่าเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าฟังหมดทุกแบบแหละ
อย่ามาเหมาคิดเอาเองว่าโรสเป็นศิษย์ใครโรสกราบแต่พระธรรมแล้วค่ะ


อ้างคำพูด:
แค่อ่านคำว่านิพพาน
อยากถึงจึงไปทำไม่มีทางถึงน๊า
เพราะนิพพานถึงด้วยหมดอยากทำดับโลภะ
มีตัวตนเร่งทำน่ะลืมคำสอนว่าทำ สุตมยปัญญาไง คะ
เพราะทุกคำในพระไตรปิฎกมีตรงปัจจุบันขณะทุกคำเลย
แล้วทำอะไรกันอยู่ถึงนิ่งนอนใจเพราะทุกอย่างมีแล้วตรงตามที่ตรัสไว้แล้ว
เพียรรู้ความจริงจากการฟังทีละคำให้รอบรู้ทุกคำหรือยังเอาแค่คำว่าธัมมะคำเดียว
รู้หรือเปล่าว่าพูดตามคำว่าธัมมะได้แต่นัยยะที่เป็นสัจจะคือตถาคตตรัสทุกคำจริงทั้งหมด
ตนไม่รู้อะไรเลยเลือกจำบัญญัติคำและความหมายที่ไม่เป็นความจริงที่ตนกำลังมีแล้วจะมีปัญญาตนไหมคะ


เรื่องสุตะ สุตมยปัญญา เน้นเกือบจะทุก คคห.

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ส.ค. 2018, 21:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 7058

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
ไม่เห็นมีอะไร มีแต่สุตะ สุตะ วนไปวนมา แรกๆเลยขี้เหม็นเป็นกิเลส คิกๆๆ แต่ตอนนี้หายไปแล้ว :b1:

อ้างคำพูด:
Rosarin
ฟังให้มันตรงไม่มีใครช่วยกันได้
ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาของผู้นั้นเอง
ที่เว้นโทษที่จะทำให้ตนไปอบายภูมิค่ะ

อ้างคำพูด:
กรัชกาย
โอ้ยวนไปวนมา คิกๆๆ


อ้างคำพูด:
Rosarin
ตนสะสมปัญญาตามลำดับไหมล่ะสุตมยปัญญาไม่ลำเอียงเข้าข้างใครแม้แต่ตนเองค่ะ

viewtopic.php?f=1&t=55490&p=424550#p424550

:b12:
คิดให้ตรงเดี๋ยวนี้ทำตรงไหมปัจจุบันขณะตาไม่บอดหูไม่หนวกและไม่ฟังแปลว่าสะสมมิจฉามรรคแล้วค่ะ
ไม่มีอ้อมและไม่ได้ชักแม่น้ำทั้ง5ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ฟังแปลว่ามีกิเลสแล้วค่ะคิดตรงเป็นไหมเดี๋ยวนี้จริงๆ
:b32: :b32:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ส.ค. 2018, 21:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 7058

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss
ยังไม่สะสมการฟังคือไม่ทำปัญญาเพิ่มไงคะ
ทำอย่างอื่นมาก็มากแล้วเป็นมิจฉาตลอดเลย
ตรงขณะแปลว่าอย่างอื่นไม่มีตัวตนด้วยค่ะ
มีแต่เสียงคำจริงที่ทำให้คิดถูกตามได้
ไม่ฟังจึงไม่มีสัมมาตามคำวาจาสัจจะ
เมื่อไหร่จะเริ่มทำสุตมยปัญญาล่ะ
:b32: :b5:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ส.ค. 2018, 21:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 7058

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
เขียนหัวข้อเองเออออห่อหมกเอาเอง
โรสฟังหมดทั้งวัดป่ากรรมฐานนั้นน่ะ
เคยฟังมาก่อน24ชม.เลยอย่าเหมาว่า
โรสเป็นศิษย์ใครเพราะโรสไม่รู้จักคน
ในคลิปทั้งหมดนั่นเลยเขาคุยกันนะคะ
โรสฟังใครต้องเป็นศิษย์หรือฟังเพลงก็ฟัง
ต้องเป็นศิษย์หรือคะถึงจะร้องเพลงตามได้ประหลาดนะ
โรสบอกแล้วว่าเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าฟังหมดทุกแบบแหละ
อย่ามาเหมาคิดเอาเองว่าโรสเป็นศิษย์ใครโรสกราบแต่พระธรรมแล้วค่ะ


อ้างคำพูด:
แค่อ่านคำว่านิพพาน
อยากถึงจึงไปทำไม่มีทางถึงน๊า
เพราะนิพพานถึงด้วยหมดอยากทำดับโลภะ
มีตัวตนเร่งทำน่ะลืมคำสอนว่าทำ สุตมยปัญญาไง คะ
เพราะทุกคำในพระไตรปิฎกมีตรงปัจจุบันขณะทุกคำเลย
แล้วทำอะไรกันอยู่ถึงนิ่งนอนใจเพราะทุกอย่างมีแล้วตรงตามที่ตรัสไว้แล้ว
เพียรรู้ความจริงจากการฟังทีละคำให้รอบรู้ทุกคำหรือยังเอาแค่คำว่าธัมมะคำเดียว
รู้หรือเปล่าว่าพูดตามคำว่าธัมมะได้แต่นัยยะที่เป็นสัจจะคือตถาคตตรัสทุกคำจริงทั้งหมด
ตนไม่รู้อะไรเลยเลือกจำบัญญัติคำและความหมายที่ไม่เป็นความจริงที่ตนกำลังมีแล้วจะมีปัญญาตนไหมคะ


เรื่องสุตะ สุตมยปัญญา เน้นเกือบจะทุก คคห.

:b12:
คนในคลิปก็ไม่มี
มีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตน
ปรุงแต่งส่งไปตามคลิปลืมระลึกความจริงที่กายใจไงคะ
มีแต่ธัมมะแต่ละ1หลากหลายที่จิตแต่ละ1ดวงกำลังเป็นไปตรงทุกคำในพระไตรปิฎก
ดับไม่กลับมาให้รู้อีกเลยเวลาใหม่คือจิตขณะใหม่หมดไม่ทันปัจจุบันแปลว่าไม่รู้ความจริงทั้งหมดจึงมีอวิชชา
:b13:
:b32: :b32:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ส.ค. 2018, 06:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 33546

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


Rosarin เขียน:
กรัชกาย เขียน:
Rosarin เขียน:
Kiss
เขียนหัวข้อเองเออออห่อหมกเอาเอง
โรสฟังหมดทั้งวัดป่ากรรมฐานนั้นน่ะ
เคยฟังมาก่อน24ชม.เลยอย่าเหมาว่า
โรสเป็นศิษย์ใครเพราะโรสไม่รู้จักคน
ในคลิปทั้งหมดนั่นเลยเขาคุยกันนะคะ
โรสฟังใครต้องเป็นศิษย์หรือฟังเพลงก็ฟัง
ต้องเป็นศิษย์หรือคะถึงจะร้องเพลงตามได้ประหลาดนะ
โรสบอกแล้วว่าเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าฟังหมดทุกแบบแหละ
อย่ามาเหมาคิดเอาเองว่าโรสเป็นศิษย์ใครโรสกราบแต่พระธรรมแล้วค่ะ


อ้างคำพูด:
แค่อ่านคำว่านิพพาน
อยากถึงจึงไปทำไม่มีทางถึงน๊า
เพราะนิพพานถึงด้วยหมดอยากทำดับโลภะ
มีตัวตนเร่งทำน่ะลืมคำสอนว่าทำ สุตมยปัญญาไง คะ
เพราะทุกคำในพระไตรปิฎกมีตรงปัจจุบันขณะทุกคำเลย
แล้วทำอะไรกันอยู่ถึงนิ่งนอนใจเพราะทุกอย่างมีแล้วตรงตามที่ตรัสไว้แล้ว
เพียรรู้ความจริงจากการฟังทีละคำให้รอบรู้ทุกคำหรือยังเอาแค่คำว่าธัมมะคำเดียว
รู้หรือเปล่าว่าพูดตามคำว่าธัมมะได้แต่นัยยะที่เป็นสัจจะคือตถาคตตรัสทุกคำจริงทั้งหมด
ตนไม่รู้อะไรเลยเลือกจำบัญญัติคำและความหมายที่ไม่เป็นความจริงที่ตนกำลังมีแล้วจะมีปัญญาตนไหมคะ


เรื่องสุตะ สุตมยปัญญา เน้นเกือบจะทุก คคห.

:b12:
คนในคลิปก็ไม่มี
มีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตน
ปรุงแต่งส่งไปตามคลิปลืมระลึกความจริงที่กายใจไงคะ
มีแต่ธัมมะแต่ละ1หลากหลายที่จิตแต่ละ1ดวงกำลังเป็นไปตรงทุกคำในพระไตรปิฎก
ดับไม่กลับมาให้รู้อีกเลยเวลาใหม่คือจิตขณะใหม่หมดไม่ทันปัจจุบันแปลว่าไม่รู้ความจริงทั้งหมดจึงมีอวิชชามาอีกแระ ขอถามแล้วตอบตรงๆชัดๆนะขอรับ

คุณโรสเห็นจิตเกิดดับไหม ?

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 12 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 9 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร