วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.พ. 2020, 12:34  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 15 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ย. 2016, 07:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32443

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ย. 2016, 21:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32443

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


คิดว่าพุทธเป็นปรัชญาหรือเป็นศาสนา :b1:


ปรัชญา (ปฺรัดยา) วิชาว่าด้วยความหลักแห่งความรู้ และความจริง (ส.)ศาสนา คำสอน,คำสั่งสอน, ปัจจุบันใช้หมายถึงลัทธิความเชื่อถืออย่างหนึ่งๆพร้อมด้วยหลักคำสอน ลัทธิ พิธี องค์การและกิจการทั่วไปของหมู่ชนผู้นับถือลัทธิความเชื่อถืออย่างนั้นๆทั้งหมด

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ย. 2016, 21:11 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 6745

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss
ศาสนาคือคำสอน...พระพุทธเจ้าคือศาสดาคือพุทธปัญญา
พระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนแห่งปัญญาไม่ใช่ปรัชญา
:b8:
onion onion onion


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ย. 2016, 21:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32443

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


องค์ประกอบของศาสนา

1.ศาสดา คือ ผู้ก่อตั้งศาสนา ทรงคุณลักษณะแตกต่างไปตามประเภทของศาสนาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.1. ศาสดาของศาสนาเทวนิยม หมายถึง องค์อวตารหรือศาสนฑูตของพระเจ้าเพราะพระประสงค์ที่จะช่วยกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากบาปหรือความทรมานจึงได้แสดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ


1.2. ศาสดาของศาสนาอเทวนิยม คือมนุษย์ผู้ค้นพบหลักสัจธรรมด้วยตนเอง หรือรวบรวมหลักธรรมคำสอนเสร็จแล้วนำมาประกาศเผยแผ่แก่ผู้อื่น และตั้งศาสนาของตนขึ้นได้โดยสอนให้พึ่งตนเองไม่สอนให้กราบไหว้วิงวอนจากสิ่งภายนอก


2.หลักคำสอนหรือคัมภีร์ องค์ประกอบที่ ๒ นี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะถือว่าเป็นผลงานของศาสนาหรือผู้ก่อตั้งศาสนา เพราะถ้าไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายแล้ว ท่านก็คงไม่ได้เป็นศาสดา เพราะฉะนั้น ทุกศาสนาก็ต้องมีหลักคำสอนเป็นสารัตถ์สำคัญ ทั้งที่เป็นระดับศีลธรรมจรรยาในการครองชีวิต และระดับปรมัตถสัจจะ เป็นจุดหมายขั้นสุดท้ายของชีวิต


3.นักบวช สาวก หรือศาสนบุคคล สถาบันศาสนาที่ดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ก็โดยอาศัยการศึกษาปฏิบัติและการทำงานเผยแพร่ของสาวกหรือนักบวชของศาสนานั้น ๆ เพราะเป็นผู้แทนศาสดา เป็นผู้สืบต่อศาสนา และเป็นศาสนทายาทโดยตรง ศาสนานั้น ๆ จะเจริญหรือเสื่อมโทรม ก็โดยอาศัยผลงานการเผยแพร่ของสาวกเป็นสำคัญ

4. ศาสนสถาน ทุกศาสนาย่อมกำหนดสภาวะศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นที่เคารพสักการบูชาสำหรับศาสนิกชน ศาสนสถานเหล่านี้ยอมรับกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้เข้ามาจะต้องแสดงความเคารพ ใครจะมาล่วงเกินหรือประพฤติกิริยาที่ไม่เหมาะสมหรือดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ จะเป็นการทำลายจิตใจ เป็นความรู้สึกที่แฝงลึกยากที่จะอธิบายได้ นับว่าเป็นอันตรายต่อศรัทธาความเชื่อถือของศาสนิกชนนั้น ๆ

5. พิธีกรรมหรือศาสนพิธี ทุกศาสนามีพิธีกรรมทางศาสนา และมักประกอบพิธีในศาสนสถานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ในศาสนาพุทธ การบรรพชาอุปสมบทจะต้องทำในอุโบสถ ในศาสนาอิสลาม มีการประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ในมัสยิด ประกอบพิธีฮัจญ์ ณ วิหารกาบาห์ นครเมกกะ หรือ ในศาสนาคริสต์ก็มีพิธีศีลสมรส ศีลมหาสนิทในโบสถ์ เป็นต้น พิธีกรรมทางศาสนานับว่ามีส่วนสำคัญมากในการแสดงความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ทำให้ศาสนิกชนของศาสนานั้น ๆ มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กัน

6. ศาสนิกชน คือ บุคคลผู้นับถือเลื่อมใสศรัทธาในศาสนานั้นๆ


องค์ประกอบทั้งหมดนี้ บางศาสนาอาจขาดข้อใดข้อหนึ่งไป แต่ก็ยังถือว่าเป็นศาสนา เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ขาดองค์ประกอบข้อที่หนึ่ง คือ ศาสดาไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ศาสนาอิสลามขาดองค์ประกอบข้อ 5 คือ ศาสนบุคคล เพราะผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่มีการถือเพศเป็นบรรพชิต คงมีแต่เพศฆราวาสเท่านั้น

http://religiousrrr.blogspot.com/2015/0 ... ost_2.html

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.ย. 2016, 21:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32443

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


พุทธธรรมหรือกฎธรรมชาติ และคุณค่าสำหรับชีวิต

สิ่งที่ควรเข้าใจก่อนศึกษาพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนานั้น เมื่อมองในทัศนะของคนสมัยใหม่ มักเกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆ ว่า เป็นศาสนา (religion) หรือเป็นปรัชญา (philosophy) หรือเป็นเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง (a way of life) เมื่อปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นเหตุให้ต้องถกเถียงหรือแสดง เหตุผล ทำให้เรื่องยึดยาวออกไป อีกทั้งมติในเรื่องนี้ ก็แตกต่างไม่ลง เป็นแบบเดียวกัน ทำให้เป็นเรื่องฟั่นเฝือ ไม่มีที่สิ้นสุด


ในที่นี้ แม้จะเขียนเรื่องพุทธธรรมไว้ในหมวดปรัชญา (เมื่อแรกเขียนได้รับอาราธนาให้เรียบเรียงพุทธธรรมเป็นบทความร่วมในหมวด ปรัชญา) ก็จะไม่พิจารณาปัญหานี้เลย มุ่งแสดงแต่ในขอบเขตว่า พุทธธรรมสอนว่าอย่างไร มีเนื้อหาอย่างไรเท่านั้น ส่วนที่ว่าพุทธธรรมจะเป็นปรัชญาหรือไม่ ให้เป็นเรื่องของปรัชญาเองที่จะมีขอบ เขตครอบคลุมหรือสามารถตีความให้ครอบ คลุมถึงพุทธธรรมได้หรือไม่ โดยที่ว่าพุทธธรรมก็คือพุทธธรรม และยังคงเป็นพุทธธรรมอยู่นั่นเอง มีข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวว่า หลักการหรือคำสอนใดก็ตาม ที่เป็นเพียงการคิดค้นหาเหตุผลในเรื่องความจริงเพื่อสนองความต้องการทางปัญญา โดยมิได้มุ่งหมาย และมิได้แสดงแนวทางสำหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง อันนั้น ให้ถือว่า ไม่ใช่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างที่ถือว่า เป็นคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งในที่นี้เรียกว่าพุทธธรรม

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ย. 2016, 00:06 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2781

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329


ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
เพราะฝรั่งมักให้ความสำคัญกับ philosophy
แต่ philosophy ที่อ้างขึ้นมาก็อยู่ในหมวดการการแสดงความหมายของการพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ กฎหมาย

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ย. 2016, 08:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32443

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329


ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
เพราะฝรั่งมักให้ความสำคัญกับ philosophy
แต่ philosophy ที่อ้างขึ้นมาก็อยู่ในหมวดการการแสดงความหมายของการพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ กฎหมาย


ไม่เข้าใจคำพูดคุณ student นี่

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนหรือครับ หรือยังไง

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ย. 2016, 11:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2781

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329


ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
เพราะฝรั่งมักให้ความสำคัญกับ philosophy
แต่ philosophy ที่อ้างขึ้นมาก็อยู่ในหมวดการการแสดงความหมายของการพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ กฎหมาย


ไม่เข้าใจคำพูดคุณ student นี่

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนหรือครับ หรือยังไง


ชาวพุทธเราไม่มีปัญหาครับ เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี และสาวกมี ตัวตนจริงๆ
แต่ต่างลัทธิ ที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนา มักจะสับสนและคิดว่า Buddha (พระพุทธเจ้า)เป็น God ของชาวพุทธ

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ย. 2016, 11:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 6745

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329


ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
เพราะฝรั่งมักให้ความสำคัญกับ philosophy
แต่ philosophy ที่อ้างขึ้นมาก็อยู่ในหมวดการการแสดงความหมายของการพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ กฎหมาย


ไม่เข้าใจคำพูดคุณ student นี่

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนหรือครับ หรือยังไง


ชาวพุทธเราไม่มีปัญหาครับ เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี และสาวกมี ตัวตนจริงๆ
แต่ต่างลัทธิ ที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนา มักจะสับสนและคิดว่า Buddha (พระพุทธเจ้า)เป็น God ของชาวพุทธ

Kiss
คุณสติวเด้นคะ...พุทธศาสนาเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงความจริงของจิตค่ะ
แล้วที่คุณสติวเด้นเข้าใจว่าชาวพุทธเราไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ตรงคำสอนแล้วนะคะ
ปัญหาคือความเห็นผิดนะคะของคนที่คิดว่าตนเป็นชาวพุทธค่ะตัวอย่างเช่น
ตามทะเบียนบ้านนับถือศาสนาพุทธค่ะ...ถามคุณสติวเด้นว่าจริงไหมที่...
การแค่ระบุเป็นตัวอักษรอย่างนั้นแล้วทุกคนนั้นที่ระบุเนี่ยดีตามคำสอนหรือ
คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วทั้งหมดเพื่อให้กลุ่มคนที่สนใจ
อันได้แก่พุทธบริษัทสี่ที่มีความเห็นถูกต้องดำรงคำสอนตรงความจริงที่มีไว้ในจิตได้
ใครก็ตามที่สามารถดำรงความเห็นถูกความเข้าใจถูกได้ตรงคำสอนจึงชื่อว่าเป็นชาวพุทธ
onion onion onion


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ย. 2016, 12:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2781

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


Rosarin เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329


ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
เพราะฝรั่งมักให้ความสำคัญกับ philosophy
แต่ philosophy ที่อ้างขึ้นมาก็อยู่ในหมวดการการแสดงความหมายของการพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ กฎหมาย


ไม่เข้าใจคำพูดคุณ student นี่

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนหรือครับ หรือยังไง


ชาวพุทธเราไม่มีปัญหาครับ เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี และสาวกมี ตัวตนจริงๆ
แต่ต่างลัทธิ ที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนา มักจะสับสนและคิดว่า Buddha (พระพุทธเจ้า)เป็น God ของชาวพุทธ

Kiss
คุณสติวเด้นคะ...พุทธศาสนาเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงความจริงของจิตค่ะ
แล้วที่คุณสติวเด้นเข้าใจว่าชาวพุทธเราไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ตรงคำสอนแล้วนะคะ
ปัญหาคือความเห็นผิดนะคะของคนที่คิดว่าตนเป็นชาวพุทธค่ะตัวอย่างเช่น
ตามทะเบียนบ้านนับถือศาสนาพุทธค่ะ...ถามคุณสติวเด้นว่าจริงไหมที่...
การแค่ระบุเป็นตัวอักษรอย่างนั้นแล้วทุกคนนั้นที่ระบุเนี่ยดีตามคำสอนหรือ
คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วทั้งหมดเพื่อให้กลุ่มคนที่สนใจ
อันได้แก่พุทธบริษัทสี่ที่มีความเห็นถูกต้องดำรงคำสอนตรงความจริงที่มีไว้ในจิตได้
ใครก็ตามที่สามารถดำรงความเห็นถูกความเข้าใจถูกได้ตรงคำสอนจึงชื่อว่าเป็นชาวพุทธ
onion onion onion


มีสายน้ำกั้นทางอยู่ สะพานไม่มี
มีชาวนาบอกว่าน้ำตื้น เดินย่ำน้ำผ่านเลยไม่เป็นอันตราย
และมีนักท่องเที่ยวยืนอยู่แถวนั้น บอกว่าน้ำลึกมาก เป็นอันตราย
คุณจะเชื่อใครครับ?

ฉันนั้น พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาบนโลก แม้คุณจะทำตัวไม่ดีบ้าง
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ศรัทธาในองค์พระศาสดา
พระในวัดบอกกับคนไทยว่า พระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
กับฝรั่งบอกคนไทยว่า พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตน เป็นแค่Godในคัมภีร์ คุณคิดว่าคนไทยจะเชื่อพระหรือจะเชื่อฝรั่ง

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ย. 2016, 12:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2781

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329


ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
เพราะฝรั่งมักให้ความสำคัญกับ philosophy
แต่ philosophy ที่อ้างขึ้นมาก็อยู่ในหมวดการการแสดงความหมายของการพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ กฎหมาย


ไม่เข้าใจคำพูดคุณ student นี่

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนหรือครับ หรือยังไง


ชาวพุทธเราไม่มีปัญหาครับ เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี และสาวกมี ตัวตนจริงๆ
แต่ต่างลัทธิ ที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนา มักจะสับสนและคิดว่า Buddha (พระพุทธเจ้า)เป็น God ของชาวพุทธ


ผมพูดว่าชาวพุทธเชื่อในการปรากฎขึ้นของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ก็ถูกแล้วนี่ครับ
ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยฝ่ายเดียว

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ย. 2016, 14:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 6745

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


student เขียน:
Rosarin เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329


ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
เพราะฝรั่งมักให้ความสำคัญกับ philosophy
แต่ philosophy ที่อ้างขึ้นมาก็อยู่ในหมวดการการแสดงความหมายของการพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ กฎหมาย


ไม่เข้าใจคำพูดคุณ student นี่

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนหรือครับ หรือยังไง


ชาวพุทธเราไม่มีปัญหาครับ เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี และสาวกมี ตัวตนจริงๆ
แต่ต่างลัทธิ ที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนา มักจะสับสนและคิดว่า Buddha (พระพุทธเจ้า)เป็น God ของชาวพุทธ

Kiss
คุณสติวเด้นคะ...พุทธศาสนาเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงความจริงของจิตค่ะ
แล้วที่คุณสติวเด้นเข้าใจว่าชาวพุทธเราไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ตรงคำสอนแล้วนะคะ
ปัญหาคือความเห็นผิดนะคะของคนที่คิดว่าตนเป็นชาวพุทธค่ะตัวอย่างเช่น
ตามทะเบียนบ้านนับถือศาสนาพุทธค่ะ...ถามคุณสติวเด้นว่าจริงไหมที่...
การแค่ระบุเป็นตัวอักษรอย่างนั้นแล้วทุกคนนั้นที่ระบุเนี่ยดีตามคำสอนหรือ
คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วทั้งหมดเพื่อให้กลุ่มคนที่สนใจ
อันได้แก่พุทธบริษัทสี่ที่มีความเห็นถูกต้องดำรงคำสอนตรงความจริงที่มีไว้ในจิตได้
ใครก็ตามที่สามารถดำรงความเห็นถูกความเข้าใจถูกได้ตรงคำสอนจึงชื่อว่าเป็นชาวพุทธ
onion onion onion


มีสายน้ำกั้นทางอยู่ สะพานไม่มี
มีชาวนาบอกว่าน้ำตื้น เดินย่ำน้ำผ่านเลยไม่เป็นอันตราย
และมีนักท่องเที่ยวยืนอยู่แถวนั้น บอกว่าน้ำลึกมาก เป็นอันตราย
คุณจะเชื่อใครครับ?

ฉันนั้น พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาบนโลก แม้คุณจะทำตัวไม่ดีบ้าง
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ศรัทธาในองค์พระศาสดา
พระในวัดบอกกับคนไทยว่า พระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
กับฝรั่งบอกคนไทยว่า พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตน เป็นแค่Godในคัมภีร์ คุณคิดว่าคนไทยจะเชื่อพระหรือจะเชื่อฝรั่ง

Kiss
คุณสติวเด้นมีปัญหาว่าไม่เข้าใจความจริงที่แท้จริงตามคำสอนจึงยกตัวอย่างไม่ตรงตามคำสอน
เช่น มีคน มีแม่น้ำ มีป่าไม้ มีภูเขา มีทุกสิ่งทุกอย่าง ลืมคำสอนที่เป็นความจริงที่มีจริงๆถูกไหมคะ
แล้วที่เข้าใจว่าฝรั่งไม่เข้าใจนั้น ทราบได้อย่างไรว่าเขาเข้าใจผิดเอาอะไรไปวัดว่าตนเป็นชาวพุทธ
:b22: :b22:
onion onion onion


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ย. 2016, 15:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32443

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


student เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329


ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
เพราะฝรั่งมักให้ความสำคัญกับ philosophy
แต่ philosophy ที่อ้างขึ้นมาก็อยู่ในหมวดการการแสดงความหมายของการพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ กฎหมาย


ไม่เข้าใจคำพูดคุณ student นี่

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนหรือครับ หรือยังไง


ชาวพุทธเราไม่มีปัญหาครับ เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี และสาวกมี ตัวตนจริงๆ
แต่ต่างลัทธิ ที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนา มักจะสับสนและคิดว่า Buddha (พระพุทธเจ้า)เป็น God ของชาวพุทธ


ผมพูดว่าชาวพุทธเชื่อในการปรากฎขึ้นของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ก็ถูกแล้วนี่ครับ
ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยฝ่ายเดียวไม่เคลีย์ ทวนคำพูดคุณอีกที

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่า คนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


"คนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ" คุณพิมพ์ตกอะไรไปหรือเปล่า คิกๆๆ

หรือจะให้เขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนจริงๆ หรือยังไง :b1: คือเชื่อว่าไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นพระเจ้าเป็นก๊อดเป็นแก๊สอะไรไปโน่น อิอิ

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ก.ย. 2016, 23:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2781

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


กรัชกาย เขียน:
student เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329


ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
เพราะฝรั่งมักให้ความสำคัญกับ philosophy
แต่ philosophy ที่อ้างขึ้นมาก็อยู่ในหมวดการการแสดงความหมายของการพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ กฎหมาย


ไม่เข้าใจคำพูดคุณ student นี่

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนหรือครับ หรือยังไง


ชาวพุทธเราไม่มีปัญหาครับ เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี และสาวกมี ตัวตนจริงๆ
แต่ต่างลัทธิ ที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนา มักจะสับสนและคิดว่า Buddha (พระพุทธเจ้า)เป็น God ของชาวพุทธ


ผมพูดว่าชาวพุทธเชื่อในการปรากฎขึ้นของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ก็ถูกแล้วนี่ครับ
ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยฝ่ายเดียวไม่เคลีย์ ทวนคำพูดคุณอีกที

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่า คนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


"คนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ" คุณพิมพ์ตกอะไรไปหรือเปล่า คิกๆๆ

หรือจะให้เขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนจริงๆ หรือยังไง :b1: คือเชื่อว่าไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นพระเจ้าเป็นก๊อดเป็นแก๊สอะไรไปโน่น อิอิ


อย่างที่อธิบายครับคุณกรัธกาย
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาเดียวที่มีศาสดาเป็นมนุษย์ที่ปฎิเสธความเป็นอัตตาของพระเจ้า(รวมทั้งปฎิเสธการสร้างสิ่งต่างๆผ่านน้ำมือพระเจ้า)
ต่างลัทธิเขาคุ้นเคยกับความเป็นพระเจ้า ไม่ได้คุ้นเคยกับการปรากฎขึ้นของมนุษย์อย่างพระพุทธศาสนา
ต่างลัทธิคุ้นเคยกับอัตตา แต่ไม่เคยถูกสอนในเรื่องอนัตตา (พระเจ้าย่อมอยู่ค้ำฟ้าในความเข้าใจของคนต่างลัทธิ)จึงเป็นเรื่องแปลก หากต่างลัทธิสักคนจะให้ความสนใจเช่น อ. ที่เกร่นเรื่องphilosophyที่บอกไปก่อนหน้านั้นว่า เขาอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าปรากฎเป็นมนุษย์จริงๆจึงมีพระพุทธพจน์ที่ต่างชาติอย่างตะวันตกคุ้นเคยกับคำว่า philosophy (มาจากหลักความคิดของมนุษย์)
ไม่เห็นจะน่าสงสัยตอนไหน

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 ก.ย. 2016, 22:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ต.ค. 2006, 12:36
โพสต์: 32443

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
student เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
student เขียน:
กรัชกาย เขียน:
เห็นคำถามมา :b1:


พุทธ นี่เป็นศาสนาหรือว่าเป็นแค่ philosophyคะ ?

จขกท เรียนอยู่ต่างประเทศนะคะ วันนี้ในคาบเรียนครูบอกว่าพุทธไม่ได้เป็นศาสนา เป็นแค่ philosophy แต่ จขกท เองก็งงๆ เพราะว่าตั้งแต่จำได้มา ก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นศาสนาอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าตกลงว่าเป็นศาสนารึเปล่า (ประหลาดใจ) ขอบคุณค่ะ

http://pantip.com/topic/35617329


ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ
เพราะฝรั่งมักให้ความสำคัญกับ philosophy
แต่ philosophy ที่อ้างขึ้นมาก็อยู่ในหมวดการการแสดงความหมายของการพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือ กฎหมาย


ไม่เข้าใจคำพูดคุณ student นี่

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่าคนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนหรือครับ หรือยังไง


ชาวพุทธเราไม่มีปัญหาครับ เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี และสาวกมี ตัวตนจริงๆ
แต่ต่างลัทธิ ที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนา มักจะสับสนและคิดว่า Buddha (พระพุทธเจ้า)เป็น God ของชาวพุทธ


ผมพูดว่าชาวพุทธเชื่อในการปรากฎขึ้นของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ก็ถูกแล้วนี่ครับ
ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยฝ่ายเดียวไม่เคลีย์ ทวนคำพูดคุณอีกที

อ้างคำพูด:
ต้องดูว่า คนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ


"คนถามอาจจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆ" คุณพิมพ์ตกอะไรไปหรือเปล่า คิกๆๆ

หรือจะให้เขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนจริงๆ หรือยังไง :b1: คือเชื่อว่าไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นพระเจ้าเป็นก๊อดเป็นแก๊สอะไรไปโน่น อิอิ


อย่างที่อธิบายครับคุณกรัธกาย
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาเดียวที่มีศาสดาเป็นมนุษย์ที่ปฎิเสธความเป็นอัตตาของพระเจ้า(รวมทั้งปฎิเสธการสร้างสิ่งต่างๆผ่านน้ำมือพระเจ้า)
ต่างลัทธิเขาคุ้นเคยกับความเป็นพระเจ้า ไม่ได้คุ้นเคยกับการปรากฎขึ้นของมนุษย์อย่างพระพุทธศาสนา
ต่างลัทธิคุ้นเคยกับอัตตา แต่ไม่เคยถูกสอนในเรื่องอนัตตา (พระเจ้าย่อมอยู่ค้ำฟ้าในความเข้าใจของคนต่างลัทธิ)จึงเป็นเรื่องแปลก หากต่างลัทธิสักคนจะให้ความสนใจเช่น อ. ที่เกร่นเรื่องphilosophyที่บอกไปก่อนหน้านั้นว่า เขาอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าปรากฎเป็นมนุษย์จริงๆจึงมีพระพุทธพจน์ที่ต่างชาติอย่างตะวันตกคุ้นเคยกับคำว่า philosophy (มาจากหลักความคิดของมนุษย์)
ไม่เห็นจะน่าสงสัยตอนไหน


ครับๆ เหมือนๆเราพูดกันคนละเรื่องเดียวกัน :b1: :b14:

.....................................................
http://group.wunjun.com/ake


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 15 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 7 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร