วันเวลาปัจจุบัน 12 ส.ค. 2020, 05:27  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 พ.ย. 2014, 04:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 3861


 ข้อมูลส่วนตัว


การเจริญเทวตานุสสติ มีประโยชน์และมีโทษ อย่างไร
การเจริญเทวตานุสสติ หมายถึง การเจริญสตินึกถึงคุณของเทวดา
...
การเจริญเทวตานุสสติ จะมีประโยชน์แก่ผู้นั้น คือ ให้เกิดเป็นคนมีศีลธรรมประจำใจ เกิดหิริ ความละอายต่อบาปกรรม ไม่อยากจะทำความชั่ว และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวแก่บาปกรรม น้อมจิตไปในทาน ศีล ภาวนา และธรรมอื่นที่ชักนำบุคคลให้เป็นเทวดา
การเจริญเทวตานุสสติ จะเกิดโทษ เป็นทิฐิมานะขึ้น เพราะผู้นั้นมิได้ละวาง เกิด ความยึดมั่นถือมั่นในตัว ตน เรา เขา
ดังนั้น การละวางจากโทษ ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม คือ การเจริญสติ ละวางใจ จากความยึดมั่นถือมั่น จึงไม่เกิดความยึดติด สามารถปล่อยวางได้
ด้วยเหตุนี้ การสิ่งใดเป็นประโยชน์ สิ่งนั้นสมควรถือเอา สิ่งใดเป็นโทษ สิ่งนั้นสมควรปล่อยวาง
ข้อควรรู้พิเศษ การเจริญเทวตานุสสติ เลือกทางเป็นเทพ กับทางไปนิพพาน แตกต่างกันอย่างไร
การเจริญเทวตานุสสติ เลือกเส้นทางความเป็นเทพ คือ เจริญสติ น้อมจิตไปนึกถึงคุณของเทวดา องค์ต่างๆ มีพระอินทร์ พระพรหม เป็นต้น เพื่อให้เกิดทาน ศีล ภาวนา และเกิดหิริ ความละอายต่อบาป และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป
การปฏิบัติแบบนี้ เป็นการละเว้นจากความชั่ว ประพฤติความดี ไม่ได้ชำระจิตของตนให้ปราศจากกิเลส เพราะไม่ได้เลือกเส้นทางของนิพพาน เป็นการเลือกเส้นทางของความเป็นเทพ จึงปฏิบัติแค่ละเว้นจากความชั่ว ประพฤติความดีเท่านั้น
การเจริญเทวตานุสสติ เลือกเส้นทางของนิพพาน คือ เจริญสติ น้อมจิตไปนึกถึงของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เพื่อบำเพ็ญบุญบารมี ให้พ้นทุกข์ออกไปจากวัฏฏะสงสาร
การปฏิบัติแบบนี้ เป็นการสั่งสมบุญบารมี เพื่อพ้นไปจากความทุกข์ จึงปฏิบัติละเว้นจากความชั่ว ประพฤติดี ทำจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลส เป็นการเลือกเส้นทางนิพพาน


สมาธิสั้น …
เคล็ดลับวิธีการแก้สมาธิสั้น ให้สามารถมีสมาธิได้ยาวนาน
การปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนา หลายคนพอปฏิบัติใหม่ๆ ไม่สามารถนั่งสมาธิได้เป็นเวลานานๆ ก็จะปวดเมื่อยขา และออกจากสมาธิ อาการเจ็บปวดบริเวณขา เวลา ทำสมาธินาน เป็นกันทุกคน แต่อาการดังกล่าว จะหายไป ถ้าปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวัน
...
สมาธินั้น ไม่ได้อยู่ที่นั่งได้นาน แต่อยู่ที่ว่า ปฏิบัติอย่างไร ให้เกิดสติ แล้วใจสงบ การปฏิบัติใหม่ๆ ควรเริ่มต้น ปฏิบัติจากไม่กี่นาที เช่น 10 นาที 30 นาที แล้วค่อยเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆ เป็นชั่วโมง หรือมากกว่าชั่วโมง เป็นต้น
ดังที่กล่าวแล้วว่า สมาธิไม่ได้อยู่ที่นั่งได้นาน นั่งได้นาน ใช่ว่า ใจจะสงบ เป็นสมาธิ เสมอไป เพราะกิริยาภายนอก หรือรูปลักษณ์ภายนอก ไม่สามารถจะบ่งบอกว่า คนนั้นได้ฌานหรือญาณ คนที่จะรู้ได้ ต้องมีเจโตด้วยกัน เท่านั้น แต่นั่งได้นาน เป็นการฝึกความอดทน และความเพียร แต่จะทำอย่างไร ให้นั่งแล้ว ใจสงบเป็นสมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกสติ
การทำสมาธิ สามารถเจริญได้ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนา จึงไม่ควรยึดติดในรูปแบบว่า จะต้องนั่งสมาธิเสมอไป อิริยาบถต่างๆ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหน ก็สามารถเจริญสติ ทำสมาธิได้ตลอด และการนั่ง ก็ไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเสมอไป นั่งทุกท่าอย่างไรก็ได้ สามารถเจริญสติได้ตลอด เมื่อเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ใจเราจะสงบ เป็นสมาธิได้เร็ว เวลามานั่งขัดสมาธิ จะนั่งได้นานกว่าปกติทั่วไป ที่ทำสมาธิ วันละไม่กี่ชั่วโมง เช้า เย็น เพราะเราทำสมาธิทั้งวัน ทุกอิริยาบถ
ส่วนการทำสมาธิอย่างไร ให้ใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นการเจริญสติ ไม่ว่าท่านจะฝึกสมถะหรือวิปัสสนา เจริญสติ ในสมถะ ใจจะสงบ และเป็นหนึ่งเดียว เจริญสติ ในวิปัสสนา จะใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เกิดปัญญา
ในกรณีที่ใจฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิ ก็ให้เรียกสติกลับมา การเจริญสมถะ จะเรียกสติ กลับมา อยู่ในคำบริกรรมภาวนา การเจริญวิปัสสนา จะเรียกสติกลับมา พิจารณาธรรมะ
สมัยในครั้งพระพุทธกาล พระโมคคัลลานะ เข้าฌานอยู่ตลอดเวลา พระสารีบุตร เข้าญาณอยู่ตลอดเวลา พระอนุรุทธ เข้าสมาธิเจริญตาทิพย์ อยู่ตลอดเวลา
ถ้าปุถุชน จะฝึกแบบพระอรหันต์ เจริญสติอยู่ตลอดเวลา ใจของท่าน ก็จะสงบเป็นสมาธิได้รวดเร็ว มากกว่าฝึกสมาธิ วันละไม่กี่ชั่วโมง
พระพุทธองค์ ทรงถามพระอานนท์ว่า ดูก่อนอานนท์ วันหนึ่งเธอเจริญสติ พิจารณา ลมหายใจ เข้าออก วันละกี่ละครั้ง พระอานนท์ ตอบพระพุทธองค์ว่า วันละร้อยครั้งพันครั้ง พระพุทธเจ้าข้า พระพุทธองค์ตรัสว่า วันละหลายร้อยครั้งหลายพันครั้ง นั้นยังไม่พอ เราตถาคตเป็นผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก จึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ
แม้พระอรหันต์ก็เช่นกัน ท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ เพราะได้เจริญสติทุกเมื่อ
พระอริยบุคคลชั้นอื่นๆ ยังเจริญสติไม่สมบูรณ์ เท่ากับพระอรหันต์
ปุถุชนถ้าเจริญสติตลอดเวลา ก็จะสามารถมีสติ รู้เท่าทัน ตัดกิเลสด้วยปัญญาทันที แต่ปุถุชน ไม่สามารถเจริญสติได้ถึงขนาดนั้น ปล่อยใจไปในโลกธรรมทั้งปวง
การเจริญสติทุกอิริยาบถ นอกจากทำใจให้สงบ ยังมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ ปล่อยวางได้


เอาบุญมาฝากจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ สักการะพระธาตุ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาทสร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ ให้อาหารสัตว์เป็นทานเป็นประจำ กรวดน้ำอุทิศบุญ อนุโมทนากับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม ให้ทาน อนุโมทนากับเพื่อนๆที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรค ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ถวายสังฆทานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ปิดทองพระ รักษาอาการป่วยของผู้อื่นกับผู้ร่วมงาน และที่ผ่านมาได้รักษาอาการป่วยของบิดามารดา ปล่อยชีวิตสัตว์มาโดยตลอด ถวายยาแก่ภิกษุ ขัดองค์พระ ที่ผ่านมาได้จุดเทียนถวายพระรัตนตรัย ให้ความรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นวิทยาทาน ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำบุญหลายอย่างมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ถวายสังฆทานและทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วยและกฐินกับเพื่อนๆและให้อาหารเป็นทานแก่สรรพสัตว์กับเพื่อนๆและเพื่อนคนหนึ่งและบริวารของเพื่อนและครอบครัวของเพื่อนได้มีจิตเมตตาให้ทานและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดและเพื่อนได้เคยสวดมนต์เย็นกับคุณแม่และที่ผ่านมาได้ทำบุญสักการะพระธาตุทำบุญปิดทองชำระหนี้สงฆ์และไหว้พระและทำบุญตามกล่องรับบริจาคตามวัดต่างๆกับเพื่อนและตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย

ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน สักการะพระธาตุ ฟังธรรม สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาท
สร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สนทนาธรรม
ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น รักษาอาการป่วยของผู้อื่น รักษาอาการป่วยของบิดามารดา จุดเทียนถวายพระรัตนตรัย
ปิดทอง สักการะพระธาตุ กราบอดีตสังขารเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปิดทองพระ ปล่อยชีวิตสัตว์ถวายยาแก่ภิกษุ ไหว้พระตามวัดต่างๆ ขัดองค์พระ ให้ความรู้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเป็นทาน
และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมบุญกุศลร่วมกันนะ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 17 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร