วันเวลาปัจจุบัน 01 ต.ค. 2020, 03:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 พ.ย. 2014, 13:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 3911


 ข้อมูลส่วนตัว


#‎มารแปลว่าผู้ฆ่าผู้ทำลายล้าง‬.มารข้างนอกคือผู้มุ่งทำลายข้างนอก.มารข้างในคือกิเลสในใจของตนเองเป็นต้นว่าความรัก,ความชัง,ความหลง,ซึ่งบังใจเราไม่ให้เกิดปัญญาในเหตุผล.เมื่อชนะมารในใจของตนได้แล้ว,มารข้างนอกก็ทำอะไรไม่ได้¤
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)


โดยมากอุปสรรคต่างๆเป็นเรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยไม่มีสาระ‬,‪#‎แต่เรามักจะรับเข้ายึดถือเป็นอารมณ์กวนใจให้เดือดร้อนไปเอง‬,‪#‎จนถึงทอดทิ้งความดี‬.ถ้าเราเป็นอย่างนี้;ก็ไม่ใช่ความฉลาด,แต่เป็นความเขลาของเราเอง,และทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า"‪#‎ผู้แพ้‬".
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

#‎ตนรักชีวิตของตนเอง‬,สะดุ้งกลัวความตายฉันใด,สัตว์อื่นก็รักชีวิตตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น.ฉะนั้น,จึงไม่ควรฆ่าเอง,ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า.อนึ่ง;ตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด,สัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น,‪#‎จึงไม่ควรสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการก่อความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น‬
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

#‎เมื่อเรามีความเมตตาต่อกัน‬,‪#‎ย่อมคิดจะเกื้อกูลกันให้มีความสุข‬,ผิดพลาดไปบ้างก็ให้อภัยกัน,แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้ว,ก็จะมีแต่การทำลาย,มีความพยาบาท,ใครทำความไม่พอใจให้,ก็จะตอบแทนด้วยความไม่พอใจเช่นกัน,จึงควรมีเมตตาต่อกัน,เพื่อสังคมที่เป็นสุข¤(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)


#‎เมตตา‬,เป็นธรรมที่ทำให้คนเรามีคุณธรรม,เมตตาคือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข,ผู้ที่มีเมตตาคือผู้ที่มีความเป็นมิตร,ตรงกันข้ามกับศัตรูซึ่งมีจิตพยาบาทมุ่งร้าย.เมตตาตรงกันข้ามกับโทสะพยาบาท,เมตตาเป็นเครื่องอุปถัมภ์,แต่โทสะพยาบาทเป็นเครื่องทำลายล้าง¤(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

#‎ไฟราคะ‬
..ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มี
ข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มี แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี..
(พระพุทธภาษิต)

บุคคลใดทำบาป,บาปย่อมตกอยู่แก่บุคคลนั้น,บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ,เมื่อบุคคลทำบาป,บาปนั้นย่อมเข้ามาสู่ตน,เหมือนคนไม่ระวังในการอยู่การกินปล่อยให้เชื้อโรคเข้าสู่ตนโดยทางอาหารบ้าง,ทางลมหายใจบ้าง,เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ตนแล้วก็ย่อมทำลายบุคคลนั้นให้เจ็บป่วยมีอาการต่างๆ,แล้วแต่ชนิดของเชื้อโรค,อาจทำให้ถึงตายบ้าง,มีอาการปางตายบ้าง,ทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานบ้าง.
(ท่านอาจารย์ วศิน อินทสระ)


พระพุทธองค์ตรัสว่า"ไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะ,เผาอยู่ทุกวัน,ชั่วอายุ,และยังเป็นนิสัยสันดานตามติดไปเผาในชาติหน้าอีก,โลกโพรงอยู่ด้วยไฟคือราคะนี้เป็นนิตย์"


เอาบุญมาฝากจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ สักการะพระธาตุ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาทสร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ ให้อาหารสัตว์เป็นทานเป็นประจำ กรวดน้ำอุทิศบุญ อนุโมทนากับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม ให้ทาน อนุโมทนากับเพื่อนๆที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรค ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ถวายสังฆทานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ปิดทองพระ รักษาอาการป่วยของผู้อื่นกับผู้ร่วมงาน และที่ผ่านมาได้รักษาอาการป่วยของบิดามารดา ปล่อยชีวิตสัตว์มาโดยตลอด ถวายยาแก่ภิกษุ ขัดองค์พระ ที่ผ่านมาได้จุดเทียนถวายพระรัตนตรัย ให้ความรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นวิทยาทาน ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำบุญหลายอย่างมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ถวายสังฆทานและทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วยและกฐินกับเพื่อนๆและให้อาหารเป็นทานแก่สรรพสัตว์กับเพื่อนๆและเพื่อนคนหนึ่งและบริวารของเพื่อนและครอบครัวของเพื่อนได้มีจิตเมตตาให้ทานและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดและเพื่อนได้เคยสวดมนต์เย็นกับคุณแม่และที่ผ่านมาได้ทำบุญสักการะพระธาตุทำบุญปิดทองชำระหนี้สงฆ์และไหว้พระและทำบุญตามกล่องรับบริจาคตามวัดต่างๆกับเพื่อนและตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย

ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน สักการะพระธาตุ ฟังธรรม สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาท
สร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สนทนาธรรม
ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น รักษาอาการป่วยของผู้อื่น รักษาอาการป่วยของบิดามารดา จุดเทียนถวายพระรัตนตรัย
ปิดทอง สักการะพระธาตุ กราบอดีตสังขารเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปิดทองพระ ปล่อยชีวิตสัตว์ถวายยาแก่ภิกษุ ไหว้พระตามวัดต่างๆ ขัดองค์พระ ให้ความรู้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเป็นทาน
และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมบุญกุศลร่วมกันนะ


ขอบอกบุญหาเจ้าภาพปิดทองแท้องค์พระประธานภายในอุโบสถ
โทร. 083-8707964


เชิญเป็นเจ้าภาพ เสาตอม่อ เสามหาบารมี ฐานพระเจดีย์สมเด็จองค์ปฐม-หลวงปู่เทพโลกอุดร
โทร 0868032001

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระลาก วัดโทตรี จ.นครศรีธรรมราช


ร่วมบุญสร้างหอระฆังและประตูโขง วัดป่าบ้านหนองผักแว่น
โทรศัพท์ 0872365287


ผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระบาทตีนนก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater


โครงการต่อเนื่องระยะยาว "ร้อยบาท พันวัด หมื่นฉัตร แสนเจดีย์" ครั้งที่1
http://www.facebook.com/ohm.chiangmai.9 ... 677&type=1


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการสร้างพระพุทธเจ้ากัสสโป
087-125-6213


โครงการ 8 เสบียงบุญ เติมกำไรให้ชีวิต
http://www.facebook.com/pages/%E0%B9%81 ... page_panel

ขอเชิญร่วมบุญโครงการถวายอาสนะแบบมีพนักพิง+ตู้พระบรมฯ เป็นมหาสังฆทานที่วัดเพลินเพชรเชิญร่วมสร้างผ้าห่มพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมหน้าตัก ๒ เมตร
089-1094455


เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกระเบื้องหลังคาแผ่นละ 15 บาท วัดศรีเตี้ย จ.ลำพูน


ขอเชิญร่วม ปิดทองสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ สมเด็จองค์ปฐม
โทร 093-379-3385

สร้างหลวงปู่เทพโลกอุดร19ม.,เททองหล่อหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์,พระสังกัจจาย,ล.ป.สรวง!!
ร่วมบุญได้ที่
พระอาจารย์ธนพล ธนพโล
สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่
ซ.21 บ้านหัวถนน
ถ.โพธิ์พระยาสายเก่า หมู่ 1
ต.สนามชัย อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร 0868032001ถวาย"ไม้กวาดทางมะพร้าว" ด้ามละ 70 บาท ปีที่ 2 แด่ 12 วัด(เบื้องต้น)ในเขตพระประแดง
085-361-4989

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัดลมติดเพดาน จำนวน 5 ตัว
วัดตะล่อมนานาชาติ เลขที่ 59 วัดตะล่อม แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ


ขอเชิญร่วมงานปริวาสกรรม วัดโพธิ์ทองเจริญ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

งานทอดผ้าป่าสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม วัดวิมุตยาราม เชิงสะพานพระราม ๗ ฝั่งธน
๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๗


งานรำลึกหลวงปู่มั่น บนเทือกเขาภูพาน 10-11 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญในงานน้อมรำลึกคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ 65
"ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต"
ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ)
บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนครร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเททองหล่อพระกองละ 100 บาท
ขอเชิญติดต่อทางวัดสุทธาวาส วิปัสสนา (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 13 พุทธมณฑลพระนครศรีอยุธยา)
ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ทุกวัน

กำหนดการวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 (วันพ่อแห่งชาติ)
เวลา 16.09 ประกอบพิธีเททองหล่อพระ ปางประจำปีมะเมีย-ปีมะแม-ปีวอกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิ กองละ 199 บาท
โทร.081-0289447


โครงการรับบริจาคหนังสือธรรมมะ และสร้างโรงพยาบาลสมุนไพร รักษาผู้ป่วย
โทร : 087-252-5560


20 ธค.57 เชิญใส่บาตรพระกรรมฐาน 80 รูป เนื่องในวันปีใหม่โดยชมรมพุทธองค์การเภสัชกรรม
เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2558 โดย ชมรมพุทธองค์การเภสัชกรรม ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เริ่มตั่งแต่ 6.00 น. ณ. บริเวณลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรม องค์การเภสัชกรรม (ตรงข้าม รพ.รามาธิบดี)


ร่วมจัดสร้าง รูปเหมือน "พระราชพรหมยาน(พ่อฤาษีลิงดำ)สอนธรรม"
086-3388-168

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพระประธาน 30 นิ้วและรับบริจาคของใช้ถวายประเทศพม่า
โทร 083-5675263


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโคมลอย ประทีปดวงไฟ งานสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๘
โทร ๐๘๓-๑๑๔๓๖๘๑


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 พ.ย. 2014, 21:26 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 6
สมาชิก ระดับ 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 พ.ค. 2012, 02:09
โพสต์: 456


 ข้อมูลส่วนตัว


..อนุโมทนาแล้วๆๆ..


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 11 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร