วันเวลาปัจจุบัน 20 ม.ค. 2021, 20:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ธ.ค. 2013, 16:05 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 พ.ค. 2013, 09:23
โพสต์: 1836

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

:b8: ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานพระราชทานเพลิง
สรีระสังขารพระคุณเจ้า “หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ”
ณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ในวันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง เวลา ๑๗.๐๐ น.


ด้วยพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ สิริอายุ ๑๐๒ ปี ๘ เดือน ๗๓ พรรษา เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในศิษย์ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งมีศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ถึงมรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วยโรคชราโดยอาการสงบนั้น บัดนี้ถึงสมัยกาลอันสมควร ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อเป็นเครื่องน้อมนำศรัทธาแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนให้มีความเคารพรักนับถือยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล ดังนี้

:b42: กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๘ - วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น

วันพุธที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง

เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร

เวลา ๑๓.๑๓ น. พระภิกษุ - สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
ประกอบพิธีขอขมาสัมมานการต่อสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
- พิธีกรนำกล่าวคำไหว้พระ ขอศีล
- ประธานสงฆ์ให้สรณะ ให้ศีล
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา - พิจารณาผ้าบังสุกุล
- คณะศิษย์วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล
- อาราธนาธรรม / แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เป็นองค์แสดงธรรม
- ถวายปัจจัยไทยธรรม / อนุโมทนาให้พร

เวลา ๑๔.๓๙ น. พระสงฆ์ทั้งนั้นพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
ประกอบพิธีขอขมาสัมมานการต่อสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก นำประกอบพิธีขมาสัมมานการ

เวลา ๑๖.๑๖ น. เชิญหีบทองทึบขึ้นปราสาท
- เริ่มออกขบวนเวียนขวารอบพระเจดีย์ - พระอุโบสถ ๓ รอบ
- ออกขบวนอัญเชิญสรีระสังขารสู่เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์
- ทำพิธีถวายทานปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ และเครื่องบริวาร
- เชิญหีบออกจากปราสาทหลังเปียง สู่เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์

:b44: หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงาน
๑. ผู้ปฏิบัติธรรมควรแต่งชุดขาว
๒. ศรัทธาสาธุพี่น้องประชาชน ควรแต่งชุดผ้าพื้นเมือง หรือแต่งชุดขาว
๓. งดการแต่งชุดดำ หรือครึ่งขาวครึ่งดำ

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ร่วมประชุมทำวัตรเย็นรอบบริเวณเมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระครูอุดมญาณโสภณ
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) จ.สกลนคร
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ – สามเณร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพุทธมนต์
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ร่วมประชุมทำวัตรเย็นรอบบริเวณเมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระราชวรคุณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๔.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
โดยพระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป สวดทักษิณานุปทาน / พิจารณาผ้าบังสุกุล
พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรจาก
เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส (๕ ไตร)
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร (๕ ไตร)
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (๕ ไตร)
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพัธวงศาราม (๕ ไตร)
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ (๕ ไตร)
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรประทาน
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๕ ไตร)

เวลา ๑๗.๐๐ น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงฯ
ทรงทอดผ้าไตรส่วนพระองค์ (๕ ไตร)
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาบังสุกุล
ทรงทอดไตรหลวง (๕ ไตร)
พระราชาคณะพิจารณาผ้าบังสุกุล พระราชทานเพลิง

เวลา ๒๐.๐๐ น.
ประชุมเพลิงสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ (จริง)

:b44: หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงาน
๑. ข้าราชการแต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์
๒. ผู้ปฏิบัติธรรมควรแต่งชุดขาว
๓. ศรัทธาสาธุพี่น้องประชาชน ควรแต่งชุดผ้าพื้นเมือง หรือแต่งชุดขาว
๔. งดการแต่งชุดดำ หรือครึ่งขาวครึ่งดำ

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธี ๓ หาบ (พระมหาเถระ ๓ รูป พิจารณา)
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร...เสร็จพิธี

ถ้าท่านใดต้องการร่วมบุญถวายปัจจัยเป็นค่าใช้จ่าย
ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
ท่านก็สามารถร่วมบุญได้โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

โดยมติของคณะกรรมการวัดได้เปิดบัญชีใหม่เพิ่มเติมดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาคำชะอี
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 436-0-28353-9
ชื่อบัญชี งานบำเพ็ญกุศลกราบสรีระสังขาร หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขามุกดาหาร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 270-2-49982-0
ชื่อบัญชี งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

:b40: หมายเหตุ - ทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน
- กรณีโอนหน้าตู้ ATM ระบบจะขึ้นชื่อบัญชีของคณะกรรมการวัดฯ ดังนี้
นายนิพนธ์ เสียงล้ำ, นายอุทิศ ผิวขำ, นายบุญจันทร์ ผิวขำ)ที่มา https://www.facebook.com/profile.php?id=100002208568121


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 ธ.ค. 2013, 16:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2500


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8: ขออนุโมทนาบุญค่ะ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2013, 21:18 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 พ.ค. 2013, 09:23
โพสต์: 1836

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


น้องพลอย เขียน:
:b8: :b8: :b8: ขออนุโมทนาบุญค่ะ


สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญในทางโลกและทางธรรม ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 21 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร