วันเวลาปัจจุบัน 04 ต.ค. 2023, 13:18  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ต.ค. 2013, 19:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7733

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย วัดบวรนิเวศวิหาร
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่ “พระศากยวงศ์วิสุทธิ์”เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๒ รูป ได้แก่ พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (มีความหมายว่า วงศ์ศากยะที่บริสุทธิ์) และพระครูอนุกูลกาญจนกิจ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเคยบรรพชาและอุปสมบทในฝ่ายมหานิกาย เป็นที่ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (มีความหมายว่า ผู้มีความเจริญคือเกียรติเป็นเครื่องประดับ) โดยได้เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ฯลฯ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๓ ตุลาคมศกนี้

ปกติการพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ในประเทศไทยจะมีขึ้นเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเท่านั้น ดังนั้น การพระราชทานสมณศักดิ์ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีพิเศษ และเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย เป็นชาวเนปาล เกิดในตระกูลศากยะตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้า โดยเคยทำการสืบวงศาคณาญาติ หลักฐานพอทราบได้ว่าน่าจะเป็นสายของพระอานนท์ที่ย้ายไปอยู่ที่กาฐมาณฑุในสมัยพุทธกาล และที่ประเทศเนปาลเองก็ยังมีกระจายอยู่ และนามสกุลนี้ต้องเป็นศากยะเปลี่ยนไม่ได้

ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในพี่น้อง ๖ คน เป็นชาย ๕ คน หญิง ๑ คน บิดาชื่อ “อาสา” มารดาชื่อ “ปุรณะ” บิดาเป็นช่างทอง มารดาเป็นแม่บ้าน ต่อมาบ้านเปิดร้านขายของชำ ปัจจุบันบิดาเสียชีวิตแล้วจึงเลิกกิจการไป บิดาของท่านตั้งใจจะถวายลูกสักหนึ่งคนในพระพุทธศาสนา หมายมั่นตั้งใจที่ลูกชายคนโต พี่ชายของท่าน แต่พี่ชายสอบได้ทุนเรียนที่ ๑ ของประเทศไปเรียนที่อินเดีย การจึงกลายเป็นท่าน

ปี พ.ศ.๒๕๑๗ ท่านอนิลมานได้บรรพชาเป็นสามเณร ใช้ชื่อว่า “สามเณรสุคันธะ” ที่เป็นชื่อนี้เป็นไปตามประเพณีในประเทศเนปาลที่ไม่ให้ใช้ชื่อเดิม อยู่ที่ประเทศเนปาล ๙ เดือน เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๘ ก็ได้ย้ายมาศึกษาพระธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และเป็นสามเณรถวายการปรนนิบัติสมเด็จพระสังฆราช (เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร) ครั้นปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับการประทานอุปสมบทจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้รับนามฉายาว่า “ธมฺมสากิโย” ซึ่งแปลว่า ผู้กล้าในธรรม

การที่ท่านอนิลมานมาอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เกิดจากการที่สมเด็จพระสังฆราชเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ได้เดินทางไปดูงานพระศาสนาที่ประเทศเนปาลเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในตอนนั้นเจ้าประคุณสมเด็จฯ ถามทางเนปาลว่าจะให้ช่วยอะไรบ้าง ประมุขสงฆ์เนปาลได้เรียนไปว่าขอสองอย่าง คือ หนึ่ง ให้ทางไทยส่งพระธรรมทูตมาเผยแผ่ที่ประเทศเนปาล สอง ให้พระเณรเนปาลมาเรียนที่ประเทศไทย

ข้อแรกเจ้าประคุณสมเด็จฯ รับจะนำเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม ส่วนข้อสอง เจ้าประคุณสมเด็จฯ บอกว่าท่านรับได้เลย ขอให้ติดต่อและส่งมาเลย จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๑๔ ทางเนปาลได้ส่งพระสงฆ์มา ๒ รูป ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๘ ก็ส่งมาอีก ๓ รูปเป็นสามเณรทั้งหมด และท่านอนิลมานเป็นหนึ่งในนั้น

จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา ๓๘ ปี ที่ท่านอนิลมานได้ถวายการปรนนิบัติและสนองงานสมเด็จพระสังฆราชด้วยความทุ่มเท และท่านก็ได้รับพระเมตตาคุณจากสมเด็จพระสังฆราชตลอดเวลา ๓๘ ปีเช่นเดียวกัน

ท่านอนิลมานสำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปี ๒๕๒๕ และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยตรีภูวัน ประเทศเนปาล ในปี ๒๕๓๐ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากวิทยาลัยไครสต์คอลเลจ (Christ College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี ๒๕๓๗ แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัยบรูเนล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเช่นกัน โดยสำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๔๓ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ฝ่ายการต่างประเทศ

รูปภาพ

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท)
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย)


รูปภาพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศ ผ้าไตรแด่พระราชาคณะชั้นสามัญ
จำนวน ๒ รูป ที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นกรณีพิเศษ
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง

:b8: ขอกราบแสดงมุฑิตาสักการะแด่ท่านเจ้าคุณทั้งสองเจ้าค่ะ

:b47: ที่มาของเนื้อหา : komchadluek.net, สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๒๔ ข, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖, หน้า ๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/024/1.PDF


:b44: สมเด็จพระสังฆราช ณ รพ.จุฬาฯ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46509

:b44: งานฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราช ครบ ๑๐๐ ปี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=45067

:b44: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43517

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 31 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร