วันเวลาปัจจุบัน 30 พ.ย. 2020, 06:21  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ม.ค. 2012, 21:05 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ส.ค. 2011, 20:09
โพสต์: 82

แนวปฏิบัติ: รู้ตัวเสมอ ก่อนพูด ก่อนคิด ก่อนทำ
อายุ: 17
ที่อยู่: ระยอง

 ข้อมูลส่วนตัว


ถามครับ : พระไตรปิฎก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้ เราจัดธรรมะข้อใดอยู่ใน ๘๔๐๐๐ นี้บ้าง เช่นว่า อิทธิบาท๔ สัมมัปปธาน๔ สติปัฏฐาน๔ อินทรีย์๕ พละ๕ โพชฌงค์๗ มรรค๘ รวม ๓๗ เรานับอยู่ใน๘๔๐๐๐นี้หรือไม่ และนับอะไรอีกบ้าง รู้แต่ว่า แบ่งเป็น พระวินัย พระอภิธรรม พระสุตตันตะ ๒๑๐๐๐: ๒๑๐๐๐: ๔๒๐๐๐ แต่เมื่อลงรายละเอียดแล้ว ธรรมะอย่าง มงคล๓๘ วุฒิธรรม๔ ธรรมหมวด ทุติ จตุกะ ปัญจะ ฉกะ สัตตะ อัฐฐ ธรรมะจำพวกนี้จัดว่าอยุ่ใน๘๔๐๐๐นี้หรือไม่ อย่างไร

แล้วอีกคำถามนึงครับ

อะไรคือหัวใจของศาสนา หรือแก่นของศาสนาพุทธ
คือ ได้รับรู้มาเยอะมาก บ้างก็ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อ คือ สติ ความไม่ประมาท บ้างก็ว่า ธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น บ้างก็ว่า คาถาพระอัสชิ "เยธัมมาฯ" บ้างก็ว่า พระสัทธรรม๓ บ้างก็ว่า โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นต้น ในบรรดานี้ อะไรคือ แก่นจริงๆหรือหัวใจจริงๆของพุทธศาสนา แต่สำหรับทิฐิของผม มองว่า "ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น" นี่แหละ คือ หัวใจ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ม.ค. 2012, 21:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ก.พ. 2011, 19:56
โพสต์: 1782


 ข้อมูลส่วนตัว


ปัตติปิตา เขียน:
ถามครับ : พระไตรปิฎก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้ เราจัดธรรมะข้อใดอยู่ใน ๘๔๐๐๐ นี้บ้าง เช่นว่า อิทธิบาท๔ สัมมัปปธาน๔ สติปัฏฐาน๔ อินทรีย์๕ พละ๕ โพชฌงค์๗ มรรค๘ รวม ๓๗ เรานับอยู่ใน๘๔๐๐๐นี้หรือไม่ และนับอะไรอีกบ้าง รู้แต่ว่า แบ่งเป็น พระวินัย พระอภิธรรม พระสุตตันตะ ๒๑๐๐๐: ๒๑๐๐๐: ๔๒๐๐๐ แต่เมื่อลงรายละเอียดแล้ว ธรรมะอย่าง มงคล๓๘ วุฒิธรรม๔ ธรรมหมวด ทุติ จตุกะ ปัญจะ ฉกะ สัตตะ อัฐฐ ธรรมะจำพวกนี้จัดว่าอยุ่ใน๘๔๐๐๐นี้หรือไม่ อย่างไร

แล้วอีกคำถามนึงครับ

อะไรคือหัวใจของศาสนา หรือแก่นของศาสนาพุทธ
คือ ได้รับรู้มาเยอะมาก บ้างก็ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อ คือ สติ ความไม่ประมาท บ้างก็ว่า ธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น บ้างก็ว่า คาถาพระอัสชิ "เยธัมมาฯ" บ้างก็ว่า พระสัทธรรม๓ บ้างก็ว่า โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นต้น ในบรรดานี้ อะไรคือ แก่นจริงๆหรือหัวใจจริงๆของพุทธศาสนา แต่สำหรับทิฐิของผม มองว่า "ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น" นี่แหละ คือ หัวใจปัญหาข้อแรกนั้นไว้รอท่านผู้รู้มาตอบแล้วกันครับ

ขอตอบว่า อะไรเป็นแก่นของศาสนาพุทธ

อ้างตามมูลสูตรที่ว่า
" ธรรมทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่น "
(ตามอรรถกถาธิบาย ธรรมทั้งปวงนี้ ได้แก่ ปัญจขันธ์ทั้ง ๕)

หรืออ้างตาม จูฬสาโรปมสูตร
" ดูกรพราหมณ์ ดังพรรณนามาฉะนี้ พรหมจรรย์จึงมิใช่มีลาภสักการะและความ
สรรเสริญเป็นอานิสงส์ มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์ มิใช่มีความถึงพร้อมสมาธิ
เป็นอานิสงส์ มิใช่มีญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุติอันไม่กำเริบ เป็น
ประโยชน์ เป็นแก่น เป็นที่สุด.
"
ดังนี้

ที่เรียกว่า พรหมจรรย์ ก็คือ อริยมรรค ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ

บุคคลใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ คือ พรหมจารีย์
ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ นี้เรียกว่าที่จบพรหมจรรย์

.....................................................
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาเหนือบุคคลใดๆ


แก้ไขล่าสุดโดย ปฤษฎี เมื่อ 28 ม.ค. 2012, 22:26, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ม.ค. 2012, 22:06 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ธ.ค. 2011, 21:40
โพสต์: 952


 ข้อมูลส่วนตัว


ปัตติปิตา เขียน:
ถามครับ : พระไตรปิฎก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้ เราจัดธรรมะข้อใดอยู่ใน ๘๔๐๐๐ นี้บ้าง เช่นว่า อิทธิบาท๔ สัมมัปปธาน๔ สติปัฏฐาน๔ อินทรีย์๕ พละ๕ โพชฌงค์๗ มรรค๘ รวม ๓๗ เรานับอยู่ใน๘๔๐๐๐นี้หรือไม่ และนับอะไรอีกบ้าง รู้แต่ว่า แบ่งเป็น พระวินัย พระอภิธรรม พระสุตตันตะ ๒๑๐๐๐: ๒๑๐๐๐: ๔๒๐๐๐ แต่เมื่อลงรายละเอียดแล้ว ธรรมะอย่าง มงคล๓๘ วุฒิธรรม๔ ธรรมหมวด ทุติ จตุกะ ปัญจะ ฉกะ สัตตะ อัฐฐ ธรรมะจำพวกนี้จัดว่าอยุ่ใน๘๔๐๐๐นี้หรือไม่ อย่างไร

แล้วอีกคำถามนึงครับ

อะไรคือหัวใจของศาสนา หรือแก่นของศาสนาพุทธ
คือ ได้รับรู้มาเยอะมาก บ้างก็ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อ คือ สติ ความไม่ประมาท บ้างก็ว่า ธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น บ้างก็ว่า คาถาพระอัสชิ "เยธัมมาฯ" บ้างก็ว่า พระสัทธรรม๓ บ้างก็ว่า โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นต้น ในบรรดานี้ อะไรคือ แก่นจริงๆหรือหัวใจจริงๆของพุทธศาสนา แต่สำหรับทิฐิของผม มองว่า "ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น" นี่แหละ คือ หัวใจคำถามแรกผมก็ไม่รู้ครับ ข้อ2 เหมื่อนจะใช่หรือไม่ใช่ มันก็ไม่แน่หรอกเนาะ
ผมข้อถามท่านสักข้อนะครับ ท่านว่าอะไรสำคัญที่สุดในร่างกาย หากท่านตอบ หัวใจ ผมตอบ สมอง คนอื่นอาจจะตอบ อย่างอื่น แต่หากมีคนเอาปืนมายิงร่างกาย ไม่ว่าจุดไหน ร่างกาย ก็สามารถตายได้ทั้งนั้น ชั้ยมั้ยครับ ก็นั้นแหละ แล้วแต่ใครจะมองเห็น แต่ทุกจุดทุกธรรมล้วนสำคัญหมด มันต้องประกอบกันเข้ามา ให้รู้แจ้งแทงตลอดของธรรมนั้นก่อน ที่จะเข้าไปสู่จุดที่ว่า กายก็ไม่ควรยึดมั่น เวทนาก็ไม่ควรยึดมั่น จิตก็ไม่ควรยึดมั่น ธรรมก็ไม่ควรยึดมั่น (อยู่ในสติปัฎฐาน4) เป็นสิ่งที่สติ ต้องนำมาพิจารณา ครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 ม.ค. 2012, 14:33 
 
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 21:51
โพสต์: 4939


 ข้อมูลส่วนตัว


ปัตติปิตา เขียน:
ถามครับ : พระไตรปิฎก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้ เราจัดธรรมะข้อใดอยู่ใน ๘๔๐๐๐ นี้บ้าง เช่นว่า อิทธิบาท๔ สัมมัปปธาน๔ สติปัฏฐาน๔ อินทรีย์๕ พละ๕ โพชฌงค์๗ มรรค๘ รวม ๓๗ เรานับอยู่ใน๘๔๐๐๐นี้หรือไม่ และนับอะไรอีกบ้าง รู้แต่ว่า แบ่งเป็น พระวินัย พระอภิธรรม พระสุตตันตะ ๒๑๐๐๐: ๒๑๐๐๐: ๔๒๐๐๐ แต่เมื่อลงรายละเอียดแล้ว ธรรมะอย่าง มงคล๓๘ วุฒิธรรม๔ ธรรมหมวด ทุติ จตุกะ ปัญจะ ฉกะ สัตตะ อัฐฐ ธรรมะจำพวกนี้จัดว่าอยุ่ใน๘๔๐๐๐นี้หรือไม่ อย่างไร

แล้วอีกคำถามนึงครับ

อะไรคือหัวใจของศาสนา หรือแก่นของศาสนาพุทธ
คือ ได้รับรู้มาเยอะมาก บ้างก็ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อ คือ สติ ความไม่ประมาท บ้างก็ว่า ธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น บ้างก็ว่า คาถาพระอัสชิ "เยธัมมาฯ" บ้างก็ว่า พระสัทธรรม๓ บ้างก็ว่า โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นต้น ในบรรดานี้ อะไรคือ แก่นจริงๆหรือหัวใจจริงๆของพุทธศาสนา แต่สำหรับทิฐิของผม มองว่า "ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น" นี่แหละ คือ หัวใจ

smiley
โพธิปักขิยธรรม 37 มงคล 38 และธรรมตามหมวดที่ยกมาล้วนแล้วแต่คัดกรองมาจากพระไตรปิฏกโดยอรรถกถาจารย์เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา
ส่ ว นแก่นหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือ อริยสัจทั้ง 4 ประการ
:b27:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 ม.ค. 2012, 15:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 10
สมาชิก ระดับ 10
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 พ.ย. 2008, 12:29
โพสต์: 810

ที่อยู่: กรุงเทพฯ

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
อะไรคือหัวใจของศาสนา หรือแก่นของศาสนาพุทธ
คือ ได้รับรู้มาเยอะมาก บ้างก็ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อ คือ สติ ความไม่ประมาท


มรรค8 ย่อเหลือสามคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อเหลือสอง คือ สติและสัมปชัญญะ และย่อให้เหลือ1เดียว
ที่ครอบจักรวาลคือความไม่ประมาท
แก่นแท้ของพุทธศาสนาจริงคือเดินตามมรรค8 หรือทางแห่งความเจริญ 8 ประการ ดูเนื้อหาจากข้างล่างนี้
อ้างคำพูด:
พระพุทธเจ้า
อานนท์ … ให้สุภัททะเข้ามาเถิด


สุภัททะ
ในขณะนี้มีสำนักลัทธิที่มีชื่อเสียง มี ผู้เคารพ นับถือมากมายอยู่ถึง ๖ แห่ง
ในบรรดาครูทั้ง ๖ นี้ มีท่านไหนเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกิเลสบ้าง

รูปภาพ

พระพุทธเจ้า
สุภัททะ ศาสนาใดไม่มีมรรคอันมีองค์แปดประการ สมณะผู้สงบก็ไม่มี
ในศาสนานั้น … หากภิกษุหรือใครก็ตาม ปฏิบัติตามมรรค อันเป็นทางประเสริฐ โลกก็จะไม่พึงว่างจาก พระอรหันต์
เธอจงตั้งใจฟังธรรมะจากเราเถิด
จิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนดวงจันทร์ แต่ถูกกิเลสที่จรมาเป็นครั้งคราว จิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสง
:b40: :b40:


viewtopic.php?f=2&t=38706&start=15


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 ม.ค. 2012, 18:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 มี.ค. 2010, 16:12
โพสต์: 2288

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


อ้างคำพูด:
อะไรคือหัวใจของศาสนา หรือแก่นของศาสนาพุทธ
คือ ได้รับรู้มาเยอะมาก บ้างก็ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อ คือ สติ ความไม่ประมาท บ้างก็ว่า ธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น บ้างก็ว่า คาถาพระอัสชิ "เยธัมมาฯ" บ้างก็ว่า พระสัทธรรม๓ บ้างก็ว่า โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นต้น ในบรรดานี้ อะไรคือ แก่นจริงๆหรือหัวใจจริงๆของพุทธศาสนา แต่สำหรับทิฐิของผม มองว่า "ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น" นี่แหละ คือ หัวใจ


หัวใจพระศาสนา หรือ แก่นธรรมคือ จิต เพราะธรรมออกมาจาก จิต
สอนลงที่ จิต หลุดพ้นได้ก็เพราะ จิต


ที่ว่า "ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น" นั่น ท่านหมายถึง ผู้บรรลุธรรมหรือถึงฝั่งแล้ว ก็ปล่อยธรรมไว้ตามเดิม
(ท่านเปรียบธรรมเหมือนแพที่เราต้องอาศัยข้ามไปให้ถึง อีกฝั่ง เมื่อถึงฝั่งแล้ว ท่านก็ไม่แบกแพไปด้วย)
ตอนนี้ยังไม่ถึงฝั่งต้องยึดแพเอาไว้ก่อน อย่าพึงวางแพเดี๋ยวจมน้ำตายเสียก่อน

..อีกหนึ่งความเห็น ..

:b12:

.....................................................
"พุทโธ .. พุทโธ .. พุทโธ"
ภาวนาวันละนิด จิตแจ่มใส


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ม.ค. 2012, 02:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ก.พ. 2011, 19:56
โพสต์: 1782


 ข้อมูลส่วนตัว


ปัตติปิตา เขียน:
ถามครับ : พระไตรปิฎก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้ เราจัดธรรมะข้อใดอยู่ใน ๘๔๐๐๐ นี้บ้าง เช่นว่า อิทธิบาท๔ สัมมัปปธาน๔ สติปัฏฐาน๔ อินทรีย์๕ พละ๕ โพชฌงค์๗ มรรค๘ รวม ๓๗ เรานับอยู่ใน๘๔๐๐๐นี้หรือไม่ และนับอะไรอีกบ้าง รู้แต่ว่า แบ่งเป็น พระวินัย พระอภิธรรม พระสุตตันตะ ๒๑๐๐๐: ๒๑๐๐๐: ๔๒๐๐๐ แต่เมื่อลงรายละเอียดแล้ว ธรรมะอย่าง มงคล๓๘ วุฒิธรรม๔ ธรรมหมวด ทุติ จตุกะ ปัญจะ ฉกะ สัตตะ อัฐฐ ธรรมะจำพวกนี้จัดว่าอยุ่ใน๘๔๐๐๐นี้หรือไม่ อย่างไรอิทธิบาท๔ สัมมัปปธาน๔ สติปัฏฐาน๔ อินทรีย์๕ พละ๕ โพชฌงค์๗ มรรค๘
มงคล๓๘ วุฒิธรรม๔ ธรรมหมวด ทุติ จตุกะ ปัญจะ ฉกะ สัตตะ อัฐฐ
ธรรมเหล่านี้มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกครับ

เรื่อง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มีปรากฎใน อานันทเถรคาถา ปรากฎข้อความว่า
" พระอานนทเถระได้เรียนธรรมจาก พระพุทธเจ้ามา ๘๒,๐๐๐ ธรรมขันธ์ ได้เรียนมาจากสำนักภิกษุมีพระธรรม เสนาบดีเป็นต้น ๒,๐๐๐ ธรรมขันธ์ จึงรวมเป็นที่คล่องปากขึ้นใจ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์ "

ที่นี้จะนับโดยละเอียดนั้นนับกันอย่างไร
พระอรรถกถาจารย์(อันนี้ผมไม่ทราบว่าท่านไหน) ได้อธิบายไว้

พระสูตรมีอนุสนธิหนึ่ง เรียกว่า ธรรมขันธ์หนึ่ง.
พระสูตรใดมีหลายอนุสนธิ ก็นับจำนวนธรรมขันธ์
ตามอนุสนธิในพระสูตรนั้นในการประพันธ์เป็นคาถา
การถามปัญหาเป็นธรรมขันธ์หนึ่ง
การวิสัชนาก็เป็นธรรมขันธ์หนึ่ง.

ในพระอภิธรรม การจำแนกติกะและทุกะแต่ละหมวด
และการจำแนกวารจิตและอย่างก็เป็นธรรมขันธ์หนึ่ง.

ในพระวินัยมี วัตถุ มาติกา บทภาชนีย์ อาบัติ อนาบัติ
อันตราบัติ การกำหนดติกะ ธรรมที่เป็นอเตกิจฉะที่เป็นสเตกิจฉะ
ในวัตถุเป็นต้นเหล่านี้ แต่ละส่วนพึงทราบว่าเป็นธรรมแต่ละธรรมขันธ์.

ว่าโดยพระธรรมขันธ์ พึงทราบว่าเป็นพระธรรม
ขันธ์ ๘๔,๐๐๐ ธรรม ด้วยอาการอย่างนี้.

.....................................................
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาเหนือบุคคลใดๆ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ม.ค. 2012, 13:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ก.ย. 2010, 09:07
โพสต์: 762

แนวปฏิบัติ: อานาปาฯ
งานอดิเรก: ศึกษาพุทธธรรม
สิ่งที่ชื่นชอบ: ปฏิบัติธรรม
ชื่อเล่น: ปลีกวิเวก
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


tongue สวัสดีค่ะ คุณจขกท

เท่าที่กำลังศึกษาอยู่ หัวใจของพุทธศาสนาคือ อริยสัจสี่ หรือที่เรียกว่า ความจริงอันประเสริฐ :b41:

.....................................................
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุสเส
ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดี คือผู้ที่ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดา
วรรคทอง วรรคธรรม โดยท่าน ว.วชิรเมธี


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 8 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 10 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร