วันเวลาปัจจุบัน 10 ส.ค. 2020, 23:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ย. 2011, 12:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7296

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ


รูปภาพ
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

รูปภาพ
พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาเถรสมาคม (มส.) ได้พิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๙๐ รูป เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ แบ่งเป็นคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ๖๘ รูป ฝ่ายธรรมยุต ๒๒ รูป เผย “พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม)” วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ ได้รับสถาปนาเป็น “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์”

สำหรับพระเถรานุเถระทั้ง ๙๐ รูป ได้รับพระราชทานเลื่อนเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ๑ รูป พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ๒ รูป พระราชาคณะชั้นธรรม ๗ รูป พระราชาคณะชั้นเทพ ๑๖ รูป พระราชาคณะชั้นราช ๒๒ รูป และพระราชาคณะชั้นสามัญ ๔๒ รูป


••• คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย จำนวน ๖๘ รูป มีดังนี้

สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ๑ รูป คือ
๑. พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เป็น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

รองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ ๒ รูป คือ
๑. พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น พระพรหมโมลี
๒. พระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศ เป็น พระพรหมสิทธิ


พระราชาคณะชั้นธรรม ๖ รูป คือ
๑. พระเทพปริยัติ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร เป็น พระธรรมภาณพิลาศ
๒. พระเทพสิทธิเมธี วัดจันทาราม เป็น พระธรรมสิทธินายก
๓. พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระธรรมภาวนาวิกรม วิ.
๔. พระเทพวิสุทธาภรณ์ วัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี เป็น พระธรรมปัญญาภรณ์
๕. พระเทพวีราภรณ์ วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา เป็น พระธรรมวงศาจารย์
๖. พระเทพปัญญาเมธี วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระธรรมปริยัติมุนี

พระราชาคณะชั้นเทพ ๑๒ รูป คือ
๑. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็น พระเทพญาณมหามุนี วิ.
๒. พระราชวิริยาลังการ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น พระเทพวรเวที
๓. พระราชเมธี วัดราชนัดดาราม เป็น พระเทพวิสุทธิเวที
๔. พระราชรัตนาภรณ์ วัดอินทรวิหาร เป็น พระเทพวิสุทธาภรณ์
๕. พระราชเขมากร วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพปริยัติ
๖. พระราชชัยมุนี วัดชัยสามหมอ จ.ชัยภูมิ เป็น พระเทพมงคลเมธี
๗. พระราชสิทธิเวที วัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร เป็น พระเทพสาครมุนี
๘. พระราชปัญญาสุธี วัดประชุมโยธี จ.พังงา เป็น พระเทพปัญญาโมลี
๙. พระราชปรีชามุนี วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระเทพปัญญาเมธี
๑๐. พระราชญาณวิสิฐ วิ. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี เป็น พระเทพญาณมงคล วิ.
๑๑. พระราชรัตนโสภณ วัดบุณยประดิษฐ์ เป็น พระเทพเมธี
๑๒. พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น พระเทพพุทธิมงคล

พระราชาคณะชั้นราช ๑๕ รูป คือ
๑. พระโสภณปริยัตยาทร วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เป็น พระราชวรากร
๒. พระวีรธรรมมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระราชเมธี
๓. พระบวรปริยัติวิธาน วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชปริยัตยากร
๔. พระพิมลศีลาจาร วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก เป็น พระราชสิทธิวราจารย์
๕. พระพิพัฒน์ปริยัติกิจ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี เป็น พระราชวิมลมุนี
๖. พระเมธีปริยัตโยดม วัดสร้อยทอง เป็น พระราชปัญญาสุธี
๗. พระปริยัติธีรคุณ วัดยานนาวา เป็น พระราชพรหมาภรณ์
๘. พระสิงหวิชัย วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชสิงหวรมุนี
๙. พระศรีสุทธิเวที วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระราชปริยัติ
๑๐. พระรัตนเมธี วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็น พระราชรัตนาภรณ์
๑๑. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น พระราชวิริยาลังการ
๑๒. พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน วัดเสมียนนารี เป็น พระราชศาสนกิจโสภณ
๑๓. พระญาณไตรโลก วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระราชธานินทราจารย์
๑๔. พระสุนทรพุทธิธาดา วัดนันทวิชัย จ.หนองบัวลำภู เป็น พระราชปรีชามุนี
๑๕. พระโสภณปริยัติเวที วัดชนะสงคราม เป็น พระราชวิสุทธิเวที

พระราชาคณะชั้นสามัญ ๓๒ รูป คือ
๑. พระครูศรีปัญญาภรณ์ วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง เป็น พระประสิทธิโสภณ
๒. พระครูศรีวัฒนเมธี วัดอัมพวัน จ.ยโสธร เป็น พระอุดมปัญญาภรณ์
๓. พระครูสุนทรคณารักษ์ วัดภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระญาณไตรโลก
๔. พระครูปริยัติธรรมประยุต วัดพรหมสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น พระโสภณปริยัตยาภรณ์
๕. พระครูวชิรพุทธานุกูล วัดท่าหลวง จ.พิจิตร เป็น พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์
๖. พระครูพิทักษ์ชโลสานเขต วัดหนองสะไน จ.สกลนคร เป็น พระสุนทรพุทธิธาดา
๗. พระครูถาวรบุญรัต วัดเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระสิริวงศาจารย์
๘. พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็น พระรัตนมุนี
๙. พระครูสิริปัญญากร วัดเหนือ จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระมงคลวุฒิสาร
๑๐. พระครูพิบูลโพธาภิรัต วัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี เป็น พระพิศาลศึกษากร

๑๑. พระมหาขวัญ ป.ธ.๙ วัดอรุณราชวราราม เป็น พระศรีวิสุทธิเวที
๑๒. พระมหาสุวิทย์ ป.ธ.๙ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็น พระศรีวิสุทธิวงศ์
๑๓. พระมหาชลอ ป.ธ.๙ วัดจองคำ จ.ลำปาง เป็น พระปิฎกโมลี
๑๔. พระมหาบุญทวี ป.ธ.๗ วัดสระเกศ เป็น พระศรีคุณาภรณ์
๑๕. พระครูประสิทธิวุฒิคุณ วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระสิริสุพรรณาภรณ์
๑๖. พระครูสุตกิจบริหาร วัดสามพระยา เป็น พระสุวรรณเมธาภรณ์
๑๗. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดสระเกศ เป็น พระวิมลรัตนาภรณ์
๑๘. พระครูสุวัฒนประสิทธิ วัดสุทัศนเทพวาราม เป็น พระญาณโพธิ
๑๙. พระครูพิทักษ์วรานุรักษ์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น พระมหาศาสนมุนี
๒๐. พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็น พระเมธีธรรมาจารย์

๒๑. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์) วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี เป็น พระภาวนากิจวิมล
๒๒. พระครูปราโมทย์ประชานุกูล วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ เป็น พระประชานาถมุนี
๒๓. พระครูบวรคุณาธาร วัดหนองจอก เป็น พระมงคลญาณคุณ
๒๔. พระครูวิบูลย์นนทกิจ วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี เป็น พระพิมลศีลาจาร
๒๕. พระครูวิบูลธรรมานุกิจ วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ เป็น พระโสภณพัฒนากร
๒๖. พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ วัดสะพาน เป็น พระพิศาลธรรมานุสิฐ
๒๗. พระครูไพศาลประชาทร วัดสุทธาราม เป็น พระพิศาลประชานาถ
๒๘. พระมหาชลทิศ ป.ธ.๙ วัดไทยพุทธาราม ประเทศออสเตรเลีย เป็น พระศรีพุทธิวิเทศ
๒๙. พระครูมงคลธรรมวิเทศ วัดมงคลเทพมุนี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศธรรมมงคล
๓๐. พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ วัดพุทธวิหาร ประเทศสหราชอาณาจักร เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ
๓๑. พระครูโสภณสุตนิเทศ วัดพุทธาราม ประเทศเยอรมนี เป็น พระโสภณพุทธิวิเทศ
๓๒. พระอธิการหลวงจอม วัดป่าเซต์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น พระปัญญารังษี

••• คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต จำนวน ๒๒ รูป มีดังนี้

พระราชาคณะชั้นธรรม ๑ รูป คือ
๑. พระเทพสารสุธี วัดจันทาราม จ.จันทบุรี เป็น พระธรรมเมธี

พระราชาคณะชั้นเทพ ๔ รูป คือ
๑. พระราชธรรมกวี (ธ) วัดบวรมงคล เป็น พระเทพมงคลญาณ
๒. พระราชวิสุทธินายก วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระเทพวิสุทธินายก
๓. พระราชพุทธิมุนี วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น เป็น พระเทพพุทธิมุนี
๔. พระราชสุวรรณเมธี วัดเทพศิรินทราวาส เป็น พระเทพสารสุธี

รูปภาพ
พระราชญาณโสภณ วิ. (จรัส เขมจารี)
วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


รูปภาพ
พระราชวิสุทธินายก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย)
วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร


รูปภาพ
พระราชวินัยโสภณ (มหาบุญส่ง สุขปฺปตฺโต)
วัดล้านนาญาณสังวราราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่พระราชาคณะชั้นราช ๗ รูป คือ
๑. พระบวรสุทธิวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระราชพุทธิมุนี
๒. พระญาณวิเศษ วัดหลวงสุมังคลาราม จ.ศรีสะเกษ เป็น พระราชญาณโสภณ วิ.
๓. พระศาสนดิลก วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร เป็น พระราชวิสุทธินายก
๔. พระพุทธิสารโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชวินัยโสภณ

๕. พระวิบูลสีลาภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม เป็น พระราชสารเมธี
๖. พระอุดมสารโสภณ วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี เป็น พระราชวรเมธาจารย์
๗. พระเมธาวินัยรส วัดพระศรีมหาธาตุ เป็น พระราชธีรสารมุนี

พระราชาคณะชั้นสามัญ ๑๐ รูป คือ
๑. พระครูธีรธรรมคุณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู เป็น พระศาสนดิลก
๒. พระครูพุทธวีรากร วัดยะลาธรรมาราม จ.ยะลา เป็น พระโพธาภิรามมุนี
๓. พระครูวิวิตสมาจาร วัดสหธรรมิการาม จ.เพชรบุรี เป็น พระพินิตสมณการ วิ.
๔. พระครูถาวรธรรมโกวิท วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระวินัยสาทร
๕. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ภูสิต) วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จ.กาญจนบุรี
เป็น พระวิสุทธิสารเถร วิ.

๖. พระครูอาทรธรรมเมธี วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็น พระปริยัติธรรมเมธี
๗. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (สมคิด) วัดราชบพิธฯ เป็น พระอุดมธีรคุณ
๘. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (สุเทพ) วัดราชประดิษฐ์ฯ เป็น พระเมธาวินัยรส
๙. พระครูวิบูลธรรมธัช วัดราชบพิธฯ เป็น พระสิริวัฒโนดม
๑๐. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พนมศักดิ์) วัดป่าธรรมชาติ จ.ชลบุรี เป็น พระโพธินันทมุนี

อนึ่ง พระเถรานุเถระทั้ง ๙๐ รูป จะเข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

รูปภาพ
พระวิสุทธิสารเถร วิ. (พระมหาภูสิต ขนฺติธโร)
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีหนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ออนไลน์ หน้า 1
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7662

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/008/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/006/1.PDF

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ย. 2011, 13:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7296

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) มีนามเดิมว่า สมศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ พัทธสีมาวัดละมุด บ้านละมุด ต.ละมุด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์

ปัจจุบันเมื่อปี ๒๕๕๔ สิริอายุได้ ๗๐ ปี พรรษา ๕๐ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร (วัดพิชัยญาติ) แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ, กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ย้ายเข้ามาประจำที่วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ก่อนได้รับการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์มาตามลำดับ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองหิรัญบัฏหรือรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระพรหมโมลี

กระทั่งล่าสุด เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ฝ่ายมหานิกาย ที่ “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์”

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 13 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร