วันเวลาปัจจุบัน 12 ส.ค. 2020, 04:29  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ส.ค. 2011, 20:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 3861


 ข้อมูลส่วนตัว


กโปตกชาดก

พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องนี้ ปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มีความโลภ พระองค์จึงแสดง

ชาดกเรื่องนี้ว่าเมื่อก่อนท่านเป็นนกที่โลภ ขโมยอาหารก็ถึงการสิ้นชีวิต จึงตรัสเล่าว่า

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกพิราบ อาศัยอยู่ในกรงนกในโรงครัวของเศรษฐี ในเมือง

พาราณาสี สมัยนั้นมีกา ผู้มักโลภ เห็นอาหารของมนุษย์อยากจะกิน จึงทำมาตีสนิทกับ

พระโพธิสัตว์ และอาศัยอยู่ในกรงอีกกรงหนึ่งใกล้ๆพระโพธิสัตว์

วันหนึ่ง ที่โรงครัวมีเนื้อปลามากมาย เจ้ากาอยากจะกินเนื้อปลานั้น ก็แกล้งทำเป็นป่วย

นอนซมอยู่ พระโพธิสัตว์เรียกกา บอกว่าเราออกไปหากินข้างนอกกันเถอะ ซึ่งปกติ กา

และพระโพธิสัตว์ก็ออกไปหาอาหารข้างนอกไม่มีการกินในโรงครัวเลย แต่เจ้ากาก็ตอบ

ว่าเรามึนเมาอาหาร อาหารไม่ย่อย ท่านไปเถอะ พอพระโพธิสัตว์บินไปแล้ว จึงคิดจะ

ขโมยปลา จึงบินไปที่เนื้อปลานั้น เกิดเสียงดังในภาชนะ พ่อครัวเห็นพอดี จึงจับเจ้ากา

ถอนขนทั้งหมด และก็ทาด้วยเครื่องเทศและขิงสดที่แสบร้อนและเอาชิ้นกระเบื้องผูกคอ

และจับไปที่กรงอีก พระโพธิสัตว์บินกลับมาจึงทำการเยาะเย้ยและตอนหลังได้กล่าว

เตือนว่าไม่ควรทำอย่างนี้ สุดท้าย กานั้นก็สิ้นใจเพราะผลของการกระทำของตนคือการ

ขโมยเนื้อปลานั่นเองครับ

จากชาดกเรื่องนี้แสดงให้เห็นโทษของความโลภ จึงทำให้มีการทำการลักขโมยและ

โทษของการลักขโมย ก็มีทั้งในปัจจุบันชาติ มีการถูกจองจำ ทำร้ายและถูกประหาร สิ้น

ชีวิตได้ ดังเช่น กาตัวนี้ครับ

มีสามี ภรรยาคู่หนึ่ง เมื่องานมหรสพ จัดขึ้น ผู้คนก็ออกไปเที่ยวมากมาย เขาก็เอาผ้าที่

เขามี ซึ่งผ้าเก่่าสีขาว ออกมาซักและฟาด แต่ผ้าก็ได้แตกยับ เป็นริ้วรอยมากมาย สามี

ภรรยาที่เป็นคนจนนั้น ฝ่ายภรรยาก็บอกว่าฉันอยากได้ ผ้าย้อมดอกคำ นุ่งห่ม สามีกล่าว

ว่าเราเป็นคนจนจะได้มาได้อย่างไร เรานุ่งผ้าขาวของเราเถิด แต่ภรรยาไม่ยอมจึงกล่าว

กับเขาว่า ถ้าเช่นนั้นท่านก็ไปเที่ยวกับหญิงอื่นเถิด สามีบอกว่าทำไมเธอคาดคั้นเราจัง

เราจะได้ผ้าย้อมดอกคำจากที่ไหน ภรรยาจึงกล่าวว่า ในสวนของพระราชา มีดอกคำมิ

ใช่หรือ สามีบอกว่า เขามีการป้องกันแข็งแรงจะเอามาได้อย่างไร ภรรยาจึงแนะโดยให้

ไปตอนกลางคืนโดยการขโมย สามีทนการรบเร้าของนางไม่ไหว จึงแอบไปขโมยที่

สวนดอกคำของพระราชา แต่คนเห็นและร้องว่าขโมย ถูกจับได้ จึงถูกจับเสียบหลาว นี่

คือโทษในปัจจุบันของการขโมยครับ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อทินนาทานอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้วกระทำให้มาก

แล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบาก

แห่งอทินนาทานอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความพินาศแห่งโภคะให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็น

มนุษย์.
" ก้อนเหล็กอันร้อนประหนึ่งเปลวไฟ ภิกษุ

บริโภคยังดีกว่า, ภิกษุผู้ทุศีล ไม่สำรวม บริโภค

ก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น จะประเสริฐอะไร ? "

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า ยญฺเจ ภุญฺเชยฺย ความว่า ภิกษุผู้ทุศีล คือผู้ไม่

มีศีล ไม่สำรวมทางกายเป็นต้น ปฏิญญาตนว่า " เราเป็นสมณะ " รับก้อนข้าวที่

ชาวแว่นแคว้นถวายด้วยศรัทธา อันชื่อว่ารัฏฐ-ปิณฑะอันใด แล้วพึงฉัน, ก้อนเหล็ก

อันร้อนมีสีประหนึ่งไฟ อันภิกษุบริโภคแล้ว ยังประเสริฐกว่า คือดีกว่านั้น. ถามว่า

เพราะเหตุไร ?" แก้ว่า เพราะอัตภาพอันเดียว พึงถูกไฟไหม้ เพราะการบริโภคก้อน

เหล็กนั้นเป็นปัจจัย, แต่ผู้ทุศีลบริโภคก้อนข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธาพึงไหม้ในนรกตั้ง

หลายร้อยชาติ.

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ - หน้าที่ 527

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๗

เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์

[๕๐๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับ อยู่ ณ พระ-

เวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์

ครั้งนั้น ในพระนครราชคฤห์มีมหรสพบนยอดเขา พระสัตตรสวัคคีย์ได้ไปดู

มหรสพบนยอดเขา ประชาชนเห็นพระสัตตรสวัคคีย์ จึงนิมนต์ให้สรงน้ำ ให้

ลูบไล้ของหอม ให้ฉันอาหารแล้วได้ถวายของเคี้ยวไปด้วย พระสัตตรสวัคคีย์

นำของเคี้ยวไปถึงอารามแล้วได้กล่าวคำนี้กะพระฉัพพัคคีย์ว่า อาวุโสทั้งหลาย

นิมนต์รับของเคี้ยวไปขบฉันเถิด.

พระฉัพพัคคีย์ถามว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกท่านได้ของเคี้ยวมาจากไหน.

พระสัตตรสวัคคีย์ได้แจ้งเรื่องนั้นแก่พระฉัพพัคคีย์.

ฉ. อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกท่านฉัน อาหาร เวลาวิกาลหรือ.

ส. เป็นอย่างนั้น อาวุโสทั้งหลาย.

พระฉัพพัคคีย์จึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า ไฉนพระสัตตรสวัคคีย์

จึงได้ฉันอาหารในเวลาวิกาลเล่า . . . แล้ว แจ้งเรื่องนั้น แก่ภิกษุทั้งหลาย.

บรรดาภิกษุผู้มักน้อย . . .ต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่าไฉนพระ-

สัตตรสวัคดีย์จึงได้ฉัน อาหารในเวลาวิกาลเล่า . . . แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่

พระผู้มีพระภาคเจ้า.

ทรงสอบถาม

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระสัตตรสวัคคีย์ว่า ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย ข่าวว่าพวกเธอฉันอาหารในเวลาวิกาล จริงหรือ.

พระสัตตรสวัคคีย์ทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า.

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูก่อนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน

พวกเธอจึงได้ฉันอาหารในเวลาวิกาลเล่า การกระทำของพวกเธอนั่น ไม่เป็น

ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ

ชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว . . .

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้

ว่าดังนี้ :-

พระบัญญัติ

๘๑. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่ง

ของฉัน ก็ดี ในเวลาวิกาล เป็นปาจิตตีย์.

เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ จบเอาบุญมาฝากจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ สักการะพระธาตุ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาทสร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ ให้อาหารสัตว์เป็นทานเป็นประจำ กรวดน้ำอุทิศบุญ อนุโมทนากับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม ให้ทาน อนุโมทนากับน้องคนหนึ่งและเพื่อนๆของน้องที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรค ให้ยานพาหนะเป็นทาน ให้ที่อยู่อาศัยเป็นทาน ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ถวายสังฆทานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ปิดทองพระ รักษาอาการป่วยของผู้อื่นกับผู้ร่วมงาน และที่ผ่านมาได้รักษาอาการป่วยของมารดา ปล่อยชีวิตสัตว์มาโดยตลอด ถวายยาแก่ภิกษุ ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำบุญหลายอย่างมาโดยตลอด และวันนี้ได้ถวายสร้างกำแพงวัดและซุ้มประตูที่วัดเกาะเค็ดนอก ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย


ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน สักการะพระธาตุ ฟังธรรม สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาท
สร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สนทนาธรรม
ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น รักษาอาการป่วยของผู้อื่น รักษาอาการป่วยของบิดามารดา
ปิดทอง สักการะพระธาตุ กราบอดีตสังขารเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปิดทองพระ ปล่อยชีวิตสัตว์ถวายยาแก่ภิกษุ
ถวายสร้างกำแพงวัดและซุ้มประตูที่วัดเกาะเค็ดนอก ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมบุญกุศลร่วมกันนะครับขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าภูเขาน้อย จ.กาฬสินธ์
ผู้สนใจทำบุญสอบถามรายละเอียดได้ที่
พระอาจารย์กมล กันตธัมโม
โทร. 083-1420963
(ควรโทรเฉพาะช่วงบ่าย)

หรือทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชี
บัญชีพระกมล กันตธัมโม
เลขที่บัญชี 402-309809-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระนวน (ขอนแก่น)
ขอเชิญร่วมสร้างศาลาอุโบสถวัดหนองหอไตรนาควราราม
โทรศัพท์ 08- 56443041ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างอุโบสถเบญจรงค์เฉลิมพระเกียรติฯ วัดหนองบัวทุ่ง นครราชสีมา
โทร.081-997-7279,087-575-8277ร่วมบุญใหญ่ทอดกฐิน-ผ้าป่า วัดเกริ่นกฐิน 54
ทอดวันที่ 30 ตุลาคม 54 13.59น.
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีถวายแด่หลวงปู่ครูบาบุญยืน วัดสบล้อง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
084-1754573ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมบุญสมทบทุนจัดซื้อชุดหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวัด
พิทัีกษ์ เทพวงค์
โทร. 087-679-6601
อีเมล์. ptteppawong@hotmail.com
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำดีวีดีรวมพระธรรมเทศนาและคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
ชื่อบัญชี นายพิทักษ์ เทพวงค์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 720-2-99392-8


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ส.ค. 2011, 01:38 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2010, 08:10
โพสต์: 2812

แนวปฏิบัติ: ขันธ์5ด้วยการสังเกตุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอินทรีย์22
สิ่งที่ชื่นชอบ: พระสุตตันตปิฎก
อายุ: 0
ที่อยู่: ระยอง อุบลราชธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาครับ

.....................................................
อย่าท้อถอยต่อการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองเข้าแทรก สร้างพลังด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า รำลึกและตอบแทนพระคุณมารดา และบิดา มองโลกด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าเรายังด้อยปัญญาหากยังไม่ได้ปัญญา


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 15 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร