วันเวลาปัจจุบัน 08 มี.ค. 2021, 06:31  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 พ.ค. 2020, 05:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 4066


 ข้อมูลส่วนตัว


"..อาตมาบอกไว้เท่านั้นว่า ให้มีสติคุมดวงจิต
สัตว์นรกก็แม่นจิต สัตว์อเวจีก็แม่นจิต
พระอินทร์พระพรหมก็แม่นจิต
ที่เข้าพระนิพพานก็แม่นจิต ไม่ใช่ใคร
จิตไม่มีตนมีตัว จิตเหมือนวอก นี่แหละ

แล้วแต่มันจะไป บังคับบัญชามันไม่ได้
แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่ง บอกไม่ได้ ไหว้ไม่ฟัง
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสีย อย่าไปยึดถือมัน
ก็จิตนั่นแหละมันถือว่าตัวกู อยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี
เราถือว่าเราเป็นผู้ชาย เราเป็นผู้หญิง
ก็แม่นจิตนั่นแหละเป็นผู้ว่า มันไม่มีตนมีตัวดอก
แล้วพระพุทธเจ้าว่าให้วางเสีย ให้ดับวิญญาณเสีย

ครั้นดับวิญญาณแล้ว ไม่ไปก่อภพก่อชาติอีก
ก็นั่นแหละพระนิพพานแหละ แน่ะ
พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้น มันไม่อยู่ที่อื่น
นรกมันก็อยู่นี่ พระนิพพานก็อยู่นี่ อย่าไปค้นที่อื่น
อย่าไปพิจารณาที่อื่น ให้ค้นที่สกนธ์กายของตน
ให้มันเห็นเป็นอสุภะอสุภัง ให้เห็นเป็นของปฏิกูล
ให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายมันนั่นแหละ
แต่กี้มันเห็นว่า เป็นของสวยของงามของดี

ดวงจิตนั่นเมื่อมีสติควบคุม มีสัมปชัญญะ
ค้นหาเหตุผล ใคร่ครวญอยู่
มันเลยรู้เห็นว่า อัตตภาพร่างกายนี้เป็นของปฏิกูล
ของเน่าเปื่อยผุพัง แล้วมันจะเกิดนิพพิทา
ความเบื่อหน่าย จิตนั่นแหละเบื่อหน่าย
จิตเบื่อหน่าย จิตไม่ยึดมั่นแล้ว เรียกว่า
จิตหลุดพ้น ถึงวิมุตติ ..วิมุตติ คือ
ความหลุดพ้นจากความยึดถือ หลุดพ้นจากอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่น พ้นจากภพจากชาติ .."

หลวงปู่ขาว อนาลโย


ถ้าตายแล้วก็แล้วกันไป ถ้ายังไม่ตายเมื่อตื่นนอนทุกเช้าก็ทำใจไว้ว่า วันนี้กับวันที่ผ่านมาแล้วแต่ละวันๆ จะไม่เหมือนกัน วันนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรอีก ไม่มีความแน่นอนอะไรเลย เราต้องเตรียมตัวเอาไว้ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด นี่นักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้"

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
“ จิต กับ ใจ
มันคนละอันกัน
จิตเป็นคนคิดคนนึก
คนส่งส่ายสัญญาอารมณ์
ทั้งหมดอยู่ที่จิตทั้งนั้นแหละ

ใจเป็นผู้นิ่งเฉยอยู่คนเดียว
ไม่มีอะไรหรอก ตัวจิตนี้
เป็นของสำคัญที่จะต้อง
ชำระสะสางให้มันเด็ดขาด

เดี๋ยวนี้เราตามจิต
ไม่ใช่เราบังคับจิต
มันคิดมันส่งส่ายอะไร
ต่างๆ กว่าจะรู้
โอย เยอะแยะแล้ว

ถ้าหากว่าเราบังคับจิตได้
ให้มันอยู่ในขอบเขต
ในบังคับของเรา มันคิด
นอกเหนือจากสติไม่ได้
คือสติตัวนั้นแหละควบคุม

สติควบคุมจิต เหมือนกับ
เขาเลี้ยงวัวไว้ในทุ่งหญ้า
ต้องมีรั้วล้อมรอบ
ไม่ให้มันรอดไปได้ “

โอวาทธรรม
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

" เห็นหอบข้าวของ
มาถวายมากมาย มาแล้ว
ก็มาบอก ทำบุญให้
คนนู้นคนนี้ อุทิศให้
คนนั้น คนโน้น มีแต่ให้
คนอื่น นี่มันผิดหลักนะ

การเอาของมาถวายพระ
หรือยกให้คนอื่น
พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้
ว่า เป็นทาน
ทาน คือสละออก เราต้อง
ตั้งใจที่จะเสียสละ เสียสละ
จากความตระหนี่ถี่เหนียว
เสียสละจากความห่วง
ความหวง คือเสียสละ
ออกจากตนเอง

โดยหลักแล้ว ความเสีย
สละนี้ คือการเต็มใจที่
จะยกสมบัติตนให้คนอื่น
เมื่อให้ไปแล้วตัวเองต้อง
มีความสุขนะ ไม่กังวล
ในของนั้น ไม่อาลัยใน
ของนั้น อิ่มเอิบ ดีใจกับ
การกระทำของตนเองนั้น
มันถึงจะถูกต้อง

เมื่ออิ่มอกอิ่มใจแล้ว
จึงค่อยระลึกถึงคนอื่น
จะระลึกอุทิศหาใครต่อใคร
นั่นเป็นเรื่องรองๆ

แต่โดยหลัก คือการ
ฝึกตนเอง การสอนตนเอง
ให้รู้จักการเสียสละ
การมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อคนอื่น สัตว์อื่น
นี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ "

โอวาทธรรม
หลวงปู่แบน ธนากโร


"..คนเราไม่ใช่เกิดมาชาติ
เดียวแล้วแล้วกัน พวกเรา
จะต้องเกิดต่อไปอีกไม่รู้
กี่ภพกี่ชาติ การเกิดต่อไป
นั้น เราไม่ต้องการจะไป
เกิดในที่ไม่ดี เช่น

ไปเกิดเป็นสุนัข สุกร ไม่ได้
ไปเกิดเป็นเปรต
เป็นอสุรกาย ไม่ได้
ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ไม่ได้
ไม่ต้องการ

เพราะฉะนั้น เราจึงได้สร้าง
ความดีด้วยความสามารถ
ที่เรามีอยู่ เมื่อสร้างความดี
นั้น ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจ
ว่า มารมันชอบผจญ เมื่อ
มารมาผจญแล้ว เราต้อง
ชนะมารให้ได้

เมื่อชนะมารได้แล้วเราก็จะ
ได้สร้างบุญกุศลต่อไป เมื่อ
สร้างไปมากเท่าไหร่นั้น
มันเป็นเรื่องที่สามารถสะสม
เขาเรียกว่า "อริยทรัพย์"

อริยทรัพย์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสะสมการทำสมาธิ
การทำสมาธินั้น แม้จะเป็น
๕ นาที แม้จะเป็นครึ่งชั่วโมง
ล้วนแล้วแต่เป็นผล เพราะว่า
สมาธิผลิตพลังจิต พลังจิตก็
จะกลับมาเป็นผลประโยชน์
ให้แก่เรา ทุกอณูที่เราได้
สร้างสมาธิขึ้น สมาธินั้นจะ
อยู่ที่จิตของเรา คือมันจะ
กลายไปเป็นพลังจิต
แล้วจะนอนเนื่องอยู่ที่จิต.."

โอวาทธรรม
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
"ทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน
นั่นคือ ไม่ต้องการให้คนอื่นมาพูด
ให้เราเกิดความไม่สบายใจ

ถ้าเข้าใจได้อย่างนี้ เราก็ต้องรู้ตัวเองว่า
ไม่ควรทำ ไม่ควรพูดให้คนอื่นมีความเดือดร้อน
เป็นทุกข์จากตัวเราเช่นกัน"

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

"คนเราประมาทในบุญเล็กน้อย
เมื่อตายไปแล้ว จะมาทำบุญกุศลน่ะ
มันยากนะ

ยากยังไง กายไม่เหมือนกายมนุษย์
จะมาพูดกับมนุษย์ก็ไม่ได้ จะมาใส่บาตร
ทำบุญก็ไม่ได้

อย่างดี ก็มายืนคอยโมทนาเท่านั้น"

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
"ในยามที่โลกกำลังร้อน เราจึงไม่ควรร้อนตามโลก
แต่ควรมีธรรมเป็นที่พึ่ง เพื่อให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิต
และทำประโยชน์แก่โลก ได้อย่างสร้างสรรค์

ไม่ว่าโลกจะร้อนเพียงใด แต่ธรรมนั้นร่มเย็นเสมอ
เมื่อใดใจถึงธรรม ความสงบเย็นภายใน
ก็เป็นไปได้ แม้โลกภายนอกจะร้อนรุ่มเพียงใดก็ตาม"

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล


ระหว่างพุทธันดร หรือ ระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้กับองค์นี้จะมาต่อกัน ท่านเรียกว่าสุญญกัป แล้วอีกนานเท่าไรท่านถึงจะมาตรัสรู้ เราจะมานอนใจได้เหรอ เวลามีชีวิตอยู่ลมหายใจมีอยู่ หัวใจเราระลึกได้อยู่ว่ามีบาปมีบุญอยู่แล้ว ทำไมจึงไม่วิ่งเต้นขวนขวายเสียในเวลาที่ควรนี้ จะไปรออะไรกัปนั้นกัปนี้

ให้เราย่นเข้ามาพิจารณาอย่างนี้ซิ ที่จะตักตวงผลประโยชน์ให้ได้ในเวลาเรามีชีวิตอยู่ เราก็ทำเสีย กว่าพระอริยเมตไตรยท่านจะมาตรัสรู้ ก็ต้องผ่านสุญญกัปไปเสียก่อน สุญญกัปก็คือกองไฟใหญ่นั้นแหละใครจะกล้าผ่าน เพียงแต่เตาไฟเล็กๆ อยู่ครัวนี้ใครเก่งก็ลองดูซิ สุญญกัปยิ่งเก่งกว่านี้อีก แล้วใครจะไปกล้าหาญผ่านสุญญกัปนี้ เพื่อไปหาพระอริยเมตไตรย มันควรเสี่ยงแล้วเหรอ เวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
โตโยนทองคำ เพชร พลอย ให้หมามันกะบ่รับเด้อ มันรับแต่ ของเน่า ของเหลือมากิน.
ท่อกันกับ คนบ่รับศีล รับธรรม นั่นล่ะ. น้อมธรรมเข้า มาในจิตใจ กะบ่มี. ปัจจัตตัง เลยบ่เกิดขึ้น

โอวาทธรรม ลป. แสง ญาณวโร พระอริยะสงฆ์. วัดป่าดงสว่างธรรม

#โลกใบนี้ไม่มีอะไร #ความจริงมีอยู่แค่มืดกับแจ้ง

อย่าวิ่งตามสมมติ มันเป็นอย่างนั้น โลกอันนี้น่ะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ขาดพุทโธ อย่างองค์หลวงปู่ขาว ไม่ได้ขาดพุทโธนะ

ถ้าพิจารณาตามสัญญาก็ได้แค่นั้น ท่านบังคับสติให้เป็นมหาสติ บังคับปัญญาให้เป็นมหาปัญญา

ให้บังคับ...ถ้าจิตสงบเข้าไปมันต้องมีแสง บางทีก็เกิดเป็นแสงแพ่บๆ บางทีก็เป็นแสงคล้ายไฟฉายขึ้นมา เราต้องย้อนมาดูตัวเราเสมอ

#วันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าให้ออกจากสมาธิ

นั่นล่ะมันจะเกิด...อย่าให้ฟุ้งซ่าน เพราะถ้าคิดไปคิดมามันก็ลงโน่นล่ะ...น้ำครำของเก่าเรานั่น

#พากันภาวนา

ตอนกลางวัน ตอนเย็นให้พากันเดินจงกรม ตรงที่มันสงบสงัด

สภาพร่างกายผมตอนนี้ก็ไม่แข็งแรง โรคแก่ โรคเจ็บ โรคตาย มันมาประจักษ์ในกายแล้วทำยังไงได้ล่ะ

#พระพุทธเจ้าท่านว่า #เกิดแก่เจ็บตาย

มันมีเท่านั้น เราจะฝืนธรรมชาติไปไม่ได้ เอาไปพิจารณาใคร่ครวญนะ

การวิปัสนามันย่อมรู้จริงเห็นจริง ไม่ได้ฟังตามตำรามา มันรู้เอง พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาไม่มีครูไม่มีอาจารย์

#จิตถ้าไม่สงบให้เอาพุทโธเข้ากำกับจิตใจตนเอง

อย่าเอาทางโลกทางสงสารมาคิดมาคำนึง ให้มันอยู่กับพุทโธนี่...พุทธคุณ ธรรมคุณ เอามาท่อง...

เรื่องคิดเล่นๆหัวๆล่ะ โอ๊ย...มันไม่เห็นอะไรล่ะ มันไม่ต่างกันกับโลกเขานะ เวลานั่งเข้าไปก็ปรุงไปล่ะ เอาลูกเอาเมีย เอานั่นเอานี่ไป โอ๊ย...ดูมันช่างห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธองค์เสียนี่กระไร

#แล้วมันจะเห็นอะไร #องค์ท่านเดินไปอย่างหนึ่ง #เราเดินไปอีกทางหนึ่ง

หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เทศน์อบรมพระในพรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๒
#พวกเรา...#เป็นชาวพุทธ #อย่าไปคอยแต่อ้อนวอน #สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ #ในสากลโลก #ให้มาช่วยตน

ให้มีความสุข ความเจริญต่างๆ นานาอย่างนี้ ไม่มีหรอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ ที่จะช่วยบุคคล ผู้ประมาท จะช่วยแต่บุคคล ผู้ไม่ประมาท

ผู้สั่งสมบุญกุศล ผู้มีศีลธรรมอันงาม แม้ว่าไปเกิดอุปสรรค ความขัดข้อง อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา แล้วผู้นั้น อธิษฐานจิต ถึงบุญถึงคุณของตน
หากบุญคุณของตน ที่บำเพ็ญมา มันมากพอ มันก็จะไปดลจิตดลใจของ เทวดาอินทร์พรหม ให้ล่วงรู้ว่า

โอ้...คนมีบุญ ผู้นี้ กำลังประสบอุปสรรคขัดข้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง เราจำเป็น ต้องลงไปช่วย

ไม่ใช่เทวดา ก็พญาอินทร์ ไม่ใช่ก็ท้าวมหาพรหม ลงมาช่วย มาช่วยแก้ไข อุปสรรคของผู้นั้น ให้ลุล่วงไปด้วยดี ผู้นั้น ก็ถึงซึ่งความสุขความเจริญนี่

การที่เทวดาอินทร์พรหม จะช่วยมนุษย์เราน่ะ มนุษย์เราต้องช่วยตนเอง ให้เต็มที่เสียก่อน ต้องสั่งสมบุญ ให้มากซะก่อน

คติธรรม : พระสุธรรมคณาจารย์(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
จาก...หนังสือ “หลวงปู่เล่าเรื่อง”

ย่าน (กลัว) อิหยังกับฝน
ฝนมันบ่ซึมเข้าไปในใจคน
คือจังกิเลสดอก

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ไม่ถึงพระนิพพาน. มันก็ไม่พ้นจากทุกข์เด้อ.

โอวาทธรรม
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 13 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร