วันเวลาปัจจุบัน 23 ก.พ. 2024, 02:47  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 13:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


มุทิตา “๒ สมเด็จ” รูปใหม่
๒ พระมหาเถระคณะธรรมยุต


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ นี้
ถือเป็นฤกษ์มหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์
สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ เพิ่มขึ้น รูป

:b42: รูปแรก คือ พระพรหมมุนี (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นพระเถระที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้น
เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระวันรัต


:b42: รูปที่สอง คือ พระสาสนโสภณ (อัมพร อัมพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็น
สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์


อาจกล่าวได้ว่า พระพรหมมุนี และพระสาสนโสภณ
เป็นพระเถระผู้ใกล้ชิด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คอยเป็นผู้รับสนองธุระและปฏิบัติงานคณะสงฆ์อย่างมิขาดตกบกพร่อง
รับแบ่งเบาภาระ ช่วยผ่อนงานให้เบาลง

เปรียบประดุจแขนซ้ายขวาอันสำคัญยิ่ง
ที่เจ้าพระเดชพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจะขาดเสียมิได้


ปัจจุบัน พระพรหมมุนี สิริอายุ ๗๓ พรรษา ๕๓
ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต, กรรมการมหาเถรสมาคม,
แม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม ฯลฯ

ส่วน พระสาสนโสภณ สิริอายุ ๘๒ พรรษา ๖๒
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต)
และกรรมการมหาเถรสมาคม

(มีต่อ)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แก้ไขล่าสุดโดย webmaster เมื่อ 29 พ.ย. 2009, 17:02, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 13:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=49008พระพรหมมุนี มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์
เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๙ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด
ณ บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายจันทร์ และนางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์

ท่านสำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
จากนั้นได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๑
ณ วัดคีรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
โดยมีพระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) เจ้าอาวาสวัดคีรีวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

ครั้นอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์,
พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) วัดคีรีวิหาร จ.ตราด เป็นพระกรรมวาจาจารย์
และพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธมฺมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังอุปสมบทท่านมุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง ด้วยความขยันและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
พ.ศ.๒๔๙๕ ท่านจึงสอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๑๖ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

พระพรหมมุนี ได้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้าน
ทั้งด้านสาธารณูปการ ดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาสนะวัดบวรนิเวศวิหาร
ให้งดงามมั่นคงถาวร ด้านสาธารณสงเคราะห์จัดตั้งทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

ด้านการศึกษาสงฆ์ท่านดำรงตำแหน่งเป็นแม่กองธรรมสนามหลวง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
อีกทั้งจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมกับธรรมศึกษา
ที่มีการเปิดสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลงานอันเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
สมเด็จพระวันรัต ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี
ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ)
และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ส่วนภาระหน้าที่อันแสดงถึงสติปัญญาสูงส่ง ซึ่งเป็นการยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้
ในยุคปัจจุบัน คือ การที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม (มส.)
ให้เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง (ปฏิทินจันทรคติของไทย)
และให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปี
นอกจากนี้แล้ว ท่านยังได้รับมอบหมายให้เดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนา
สำหรับบอกอุโบสถให้กับคณะสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายด้วย


ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรโมลี
พ.ศ.๒๔๓๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุมนต์มุนี
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี
พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกวี

พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ
หรือพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมมุนี

และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ พระพรหมมุนี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระวันรัต

ศรีวชิรญาณวงศวิวัฒ ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล
วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

(มีต่อ)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แก้ไขล่าสุดโดย webmaster เมื่อ 29 พ.ย. 2009, 13:25, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 13:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23000สำหรับ พระสาสนโสภณ มีนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์
เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๗๐ ณ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายนับ และนางตาล ประสัตถพงศ์
ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย

พ.ศ.๒๔๘๐ ได้เข้าพิธีบรรพชา ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมีพระธรรมเสนานี (เงิน นันโท) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

ครั้นอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์จึงได้ย้ายมาอยู่จำพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร)

ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี นำมาฝากกับ
เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถร)

และให้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๑
ณ มหาพัทธสีมา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถร)
เป็นพระอุปัชฌาย์,
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร)
ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระสาสนโสภณ ได้สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมาย
อาทิ งานด้านการศึกษา งานด้านสาธารณูปการ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ และงานด้านการสาธารณสงเคราะห์

ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๑๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติกวี
พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี
พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาภรณ์
พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาภรณ์

พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ
หรือพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระสาสนโสภณ

และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ พระสาสนโสภณ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธปาพจนานุศาสน์วาสนวรางกูร วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร
ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

ตลอดระยะเวลาเกือบชั่วชีวิตในการครองสมณเพศใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนา
พระมหาเถระแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุตทั้ง ๒ รูป
ได้แสดงให้ประจักษ์ถึงผลงานและคุณสมบัติต่างๆ
เป็นที่ยกย่องเชิดชูมากมาย ทั้งในด้านการบริหารและด้านวิชาการ
ตลอดจนเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร งดงามด้วยการครองตน
เปี่ยมไปด้วยเมตตาคุณเป็นที่ยอมรับและเลื่อมใสศรัทธาอย่างกว้างขวาง


ในวาระที่ท่านเจ้าประคุณทั้ง ๒ รูปได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏในครั้งนี้


จึงสมควรที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันถวายมุทิตาสักการะ

:b8: :b8: :b8:

ที่มา : http://www.khaosod.co.th/view_news.php? ... RFMU1nPT0=
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/018/1.PDF

= ประวัติคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย =
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=47044

= โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ ๘๖ รูป สมเด็จ ๒ รูป ปี ๒๕๕๒ =
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=27437

= ภาพ ๓ สมเด็จฯ ฝ่ายธรรมยุต =
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48855

= สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)
ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดบอสตันพุทธวราราม ปี ๒๕๕๑ =

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48999

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แก้ไขล่าสุดโดย webmaster เมื่อ 29 พ.ย. 2009, 17:06, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2009, 14:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 20:05
โพสต์: 60

แนวปฏิบัติ: พิจารณา......
ชื่อเล่น: ดุ๊กดิ๊กๆ
อายุ: 24
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 40 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร