วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.พ. 2021, 15:14  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 11 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 พ.ย. 2009, 19:06 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.ย. 2008, 16:30
โพสต์: 411


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

รูปภาพ
ภาพเกศา และโลหิต หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ที่แปรสภาพเป็นพระธาตุแล้ว


หมายกำหนดการ พระบรมมหาราชวัง
ตามสำเนาหนังสือที่ พว 0005.1/4225
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)
ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 17.00 น.


หมายกำหนดการออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพ
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญบรรพต และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่ – สังคม (ธรรมยุต)
ณ เมรุวัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๑ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. เชิญสรีระศพหลวงปู่เหรียญจากพระสุธรรมเจดีย์ไปยังเมรุ แห่เวียนเมรุ ๓ รอบ
แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
- แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ แล้ว
- พระสงฆ์ ทั้งนั้นถวายพรพระแล้วฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป รับทักษิณานุปทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
- แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ แล้ว
- พระสงฆ์ ทั้งนั้นถวายพรพระแล้วฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป รับทักษิณานุปทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
- แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ แล้ว
- พระสงฆ์ ทั้งนั้นถวายพรพระแล้วฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป รับทักษิณานุปทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)
- แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)
- พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระ แล้วรับพระราชทานฉัน (ในพระบรมราชานุเคราะห์)
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาบังสุกุล (ในพระบรมราชานุเคราะห์)
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป รับทักษิณานุปทาน (โดยเสด็จพระราชกุศล)
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปยัง พลับพลาพิธี ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป บังสุกุล พระราชทานเพลิง
- พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรมข้างเมรุ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตร ในการเก็บอัฐิ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิธาตุหลวงปู่รายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่นิมนต์มาร่วมงานนะครับ (ยังไม่หมด)
1.หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
2.หลวงปู่บุญมี ปริปุญโณ วัดป่าบ้านนาคูณ จ.อุดรธานี
3.หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
4.หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น
5.หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดถ้ำผาแดง จ.อุดรธานี
6.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนมประชาราม จ.สกลนคร
7.หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
8.หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
9.หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดป่าศรีฐสนใน
10.หลวงพ่เปรื่อง ฐานังกโร วัดสันติวัฒนา จ.เพชรบูรณ์
11.หลวงพ่อสมพร ฐานยุตโต วัดป่าผาเจริญ จ.เลย
12.หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา กทม.
13.หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโท วัดถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่
14.หลวงปู่ทุย (ปรีดา) ฉันทากโร วัดป่าดานวิเวก จ.หนองคาย
15.หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิตร จ.สกลนคร
16.หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล กทม.
17.หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าประทีปปุญญาราม จ.สหลนคร
18.หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล จ.สกลนคร
19.หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดป่าศรีอภัยวัน จ.เลย
20.หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ จ.หนองคาย
21.หลวงปู่คำไพ (อร่าม) รักขิตจิตโต วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
22.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
23.หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร
24.หลวงปู่อ่ำ ธัมมทินโน วัดสันติวรญาณ จ.เพชรบูรณ์
25.พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง
26.พระอาจารย์ศตศักดิ์ ณฏฐิกญาโณ วัดเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย
27.พระอาจารย์เขียว ฐิตสิทธิ วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี
28.พระอาจจารย์ฤทธิ์ณรงค์ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
29.พระอาจารย์สมาน กุสุโม วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี
30.พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี
31.พระอาจารย์เลิศ อภิปุญโญ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
32.หลวงพ่อถาวร จิตถาวโร วัดปทุมวนาราม กทม.
33.พระศรีวิสุทธาภรณ์ วัดบรมนิวาส กทม.
34.พระอาจารย์คำพอง สีลสังวโร วัดบ้านบง จ.อุดรธานี
35.พระอาจารย์วีระศักดิ์ คันธวังโส วัดดงพระเจ้า จ.หนองคาย
36.พระวินัยสุนทรเมธี วัดพระบาทยโสธร จ.ยโสธร
37.หลวงปู่สมหมาย จิตปาโล วัดภูถ้ำพระ ยโสธร
38.หลวงพ่อจื่อ พันธุมุตโต วัดเขาตะเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ
39.พระอาจารย์เมธา สุเมโธ วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
40.หลวงพ่อไสว วสวโร วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย
41.พระอาจารย์สกล กันตสีโล วัดป่าปภาโส จ.ขอนแก่น
42.พระอาจารย์วิชา อภินันโท วัดศรีเทพนิมิตวนาราม จ.สระบุรี
43.พระอาจารย์ฉันทะ สันติปัญโญ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี
44.หลวงปู่สาย เขมธัมโม วัดป่าพรหมวิหาร จ.หนองบัวลำภู (อาพาธ ไม่มา)
45.พระอาจารย์สนธิ์ กันตสีโล วัดเจดีย์ยอดทอง จ.พิษณุโลก
46.พระอาจารย์เจือ วัดราชโยธี จ.พังงา
47.พระอาจารย์สมคิด สุทธจิตโต วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร
48.พระอาจารย์สว่าง สีลภัทโท วัดภูหัน จ.อุดรธานี
49.พระอาจารย์มหาสีนวล วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่
50.พระศรีญาณโสภณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
51.พระอาจารย์บุญเลิศ สุจิตโต วัดอรัญญวาสี จ.หนองคาย
52.หลวงพ่อจันทา ธัมมวโร วัดถ้ำพระ จ.อุดรธานี
53.หลวงพ่อบุญหนัก ถาวโร วัดดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่
54.หลวงพ่อคำสด อรุโณ วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
55.หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
56.หลวงพ่ออุทัย ฌาณุมุตโม วัดป่าห้วยลาด จ.เลย
57.พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
58.หลวงปู่เลิศ ถาวโร วัดมุตโตทัย จ.ชลบุรี
59.หลวงพ่อแยง สุขกาโม วัดภูทอก จ.หนองคาย
60.พระบูรพาคณาจารย์ (น้อม) วัดบ้านโง้ง จ.ปราจีนบุรี
61.พระอาจารย์จีรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์
62.หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงค์ จ.อยุทธยา
63.พระอาจารย์มนตรี ธัมมโชโต วัดเทพธารทอง จ.หนองคาย
64.พระอาจารย์จันมี อนาลโย วัดป่าแก้งใหม่ จ.หนองคาย
65.พระอาจารย์พยุง ชวนปญโญ วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร
66.หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ้ำสหาย จ.อุดรธานี
67.หลวงพ่ออุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่ จ.อุดรธานี
68.หลวงพ่อหลอ นาถกโร วัดถ้ำพวง จ.สกลนคร
69.หลวงปู่ขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ จ.เลย
70.พระญาณวิลาศ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
71.หลวงพ่อบุญเรือง กตปุญโญ วัดอริยวงศาราม จ.ราชบุรี
72.หลวงพ่อสวาท ปัญญาธโร วัดป่าโป่งจันทร์ จ.ราชบุรี
73.หลวงปู่สาคร ธัมมวุธโธ วัดป่ามณีกาญจน์ จ.นนทบุรี
74.หลวงพ่อชาลี ถิรธัมโม วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี
75.พระอาจารย์เชือน วัดประชาสันติ จ.พังงา
76.พระอาจารย์สมศรี อัตตสิริ วัดป่าผาน้อย จ.เลย
77.หลวงปู่วงค์ สุภาจาโร วัดป่าคำพระองค์ จ.หนองคาย
78.พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม วัดถ้ำขาม จ.สกลนคร
79.หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี
80.หลวงพ่อมงคล สิริมังคโล วัดป่าโป่งกระทิง จ.ราชบุรี
81.หลวงพ่อโส อาจาโร วัดดงป่าลัน จ.เชียงใหม่
82.หลวงปู่เจริญ ราหุโล วัดป่าพระธาตุเขาน้อย จ.ราชบุรี
83.พระโพธิญาณมุนี วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี
84.พระครูโพธิศาลเถระ วัดรัตนวนาราม จ.พะเยา
85.หลวงปู่แผลง สุจิตโต วัดป่าโนนสว่าง จ.อุดรธานี
86.หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน จ.เลย
87.หลวงปู่เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย
88.หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่
89.พระครูวิมลศุภการ วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ
90.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน จ.โคราช (ไม่มา , ติดนิมนต์)
91.พระครูกันตศีลคุณ วัดสันติวนาราม จ.พังงา
92.หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม วัดเขาน้อยสามผาน จ.จันทบุรี
93.หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
94.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดผาน้ำย้อย จ.ร้อยเอ็ด
95.หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่าบ้านนามน จ.สกลนคร
96.หลวงปู่วิไล เขมิโย วัดถ้ำพญาช้างเผือก จ.ชัยภูมิ
97.หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร
98.หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
99.หลวงปู่หนูหยาด วิริโย วัดจันทนาราม จ.อุดรธานี
100.หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง จ.มุกดาหาร
101.หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอนปุย จ.เชียงใหม่
102.หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา จ.หนองคาย
103.พระธรรมโวสภณ วัดสุทธจินดา จ.โคราช
104.สมเด็จมหามุนีวงค์ วัดราชบพิธ กทม.
105.สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
106.พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กทม.
107.พระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพลานชัย จ.ร้อยเอ็ด
108.พระเทพสารเวที (เลขาสมเด็จพระสังฆราช) วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
109.หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
110.พระราชวุฒาจารย์ วัดโพธิ์สมภรณ์ จ.อุดรธานี
111.พระราชวราลังการ วัดโพธิ์สมภรณ์ จ.อุดรธานี
112.พระราชบัณฑิต วัดปทุวนาราม กทม.
113.พระเทพญาณวิศิษฐ์ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
114.พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส กทม.
115.พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น


..........เท่านี้ก่อน..........


แก้ไขล่าสุดโดย อริยชน เมื่อ 07 ธ.ค. 2009, 21:28, แก้ไขแล้ว 11 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 พ.ย. 2009, 19:07 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.ย. 2008, 16:30
โพสต์: 411


 ข้อมูลส่วนตัว
iiuu.JPG
iiuu.JPG [ 137.56 KiB | เปิดดู 7811 ครั้ง ]
หมายกำหนดการ จากพระบรมหาราชวัง
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ย. 2009, 05:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2009, 20:49
โพสต์: 3982

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ: 42
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับกับข่าวสาร

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
แม้มิได้เป็นสุระแสงอันแรงกล้า ส่องนภาให้สกาวพราวสดใส
ขอเป็นเพียงแสงแห่งดวงไฟ ส่องทางให้มวลชนบนแผ่นดิน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ย. 2009, 09:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.ย. 2008, 16:30
โพสต์: 411


 ข้อมูลส่วนตัว
Y6886716-33.jpg
Y6886716-33.jpg [ 187.37 KiB | เปิดดู 7740 ครั้ง ]
เรียนท่านสมาชิกทุกท่านครับ

เนื่องจากมีกำหนดการ
เสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เหรียญ
ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552
จึงมีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง ครับ คือ

1. ปิดรับชื่อผู้ร่วมสมทบทุนสำหรับพิมพ์ท้ายเล่ม

เพื่อการดำเนินการจัดพิมพ์ทันแจกในวันงาน
จึงขอปิดรับรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนสำหรับพิมพ์ชื่อท้ายเล่ม
เฉพาะท่านที่ร่วมสมทบทุนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
ภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552
โดยยึดจากการโอนเงินและการแจ้งรายละเอียดมาตาม FAX

ดังนั้นถ้าโอนเงินในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน
ต้องรบกวนให้รีบแจ้งรายละเอียดมาทาง FAX ภายในวันนั้นทันที
เพื่อให้ทีมงานร่วมรวมรายชื่อส่งให้โรงพิมพ์ทันครับ

2. ให้ร่วมสมทบทุนจนถึงก่อนงานพระราชทานเพลิง

ภายหลังการสรุปรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนแล้ว
คือหลังจากวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน
ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมสมทบทุนได้
โดยจะไม่มีชื่อพิมพ์ท้ายเล่ม
แต่ยังมีสิทธิ์รับหนังสือได้เหมือนเดิม
ตามจำนวนที่ร่วมสมทบทุนและขอรับหนังสือ
ในเบื้องจะสรุปยอดชุดนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552
โดยแจ้งรายละเอียดการสมทบทุนตามแบบฟอร์มเดิมครับ

ถ้าหากมีความเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

อนุโมทนาแด่ทุกท่านครับ
แบบฟอร์มการรับบริจาค
ชื่อผู้บริจาค:
โอนวันที่:
จำนวนเงินที่บริจาค ไม่รวมค่าจัดส่งหนังสือ (บาท):
ค่าจัดส่ง (บาท)**:
รวมเป็นเงิน (บาท):
ขอรับหนังสือ (จำนวนชุด)***:
ที่อยู่ในการจัดส่ง :
วิธีที่สะดวกในการติดต่อที่สุด (อย่างน้อย ๑ วิธี):
- อีเมล์: (แจ้งอีเมล์)
- เบอร์โทรศัพท์


สำหรับวันพระราชทานเพลิงศพตอนนี้มีความชัดเจนแล้วครับ
คือ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552

ดังหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ ดังต่อไปนี้
http://luangpumun.org/luangpurian/รูปภาพ

ภาพเมรุที่เตรียมไว้ใช้ในงานถวายเพลิงศพองค์หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


แก้ไขล่าสุดโดย อริยชน เมื่อ 22 พ.ย. 2009, 09:24, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ย. 2009, 09:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 2
สมาชิก ระดับ 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 พ.ย. 2009, 08:56
โพสต์: 64

โฮมเพจ: http://www.homepra.com
แนวปฏิบัติ: รักสงบ ชอบคบมิตรสหาย
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


อนุโมทนาบุญกับส่วนของข่าวสารด้วยครับ สาธุ

.....................................................
เขียนแบบบ้าน <<< รับเขียนแบบบ้าน แบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบเพื่อยื่นขอกู้ก่อสร้างกับธนาคาร ประมาณราคาก่อสร้าง คำนวณโครงสร้าง จัดหาผู้รับเหมา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ย. 2009, 09:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.ย. 2008, 16:30
โพสต์: 411


 ข้อมูลส่วนตัว
Y6886716-35.jpg
Y6886716-35.jpg [ 162.87 KiB | เปิดดู 7696 ครั้ง ]
Y6886716-36.jpg
Y6886716-36.jpg [ 192.97 KiB | เปิดดู 7688 ครั้ง ]
Y6886716-38.jpg
Y6886716-38.jpg [ 139.83 KiB | เปิดดู 7683 ครั้ง ]
Y6886716-32.jpg
Y6886716-32.jpg [ 158.23 KiB | เปิดดู 7671 ครั้ง ]
ขอนำภาพ จากคุณ นัยนะ ...ที่ไปทัวร์บุญที่วัดอรัญญบรรพตมาฝากญาติธรรมครับ


แก้ไขล่าสุดโดย อริยชน เมื่อ 21 พ.ย. 2009, 10:00, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ย. 2009, 10:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 มิ.ย. 2009, 22:32
โพสต์: 23

ที่อยู่: กรุงเทพฯ

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอทราบเบอร์โทรฯ และเบอร์FAX ครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ย. 2009, 11:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.ย. 2008, 16:30
โพสต์: 411


 ข้อมูลส่วนตัว
ban.gif
ban.gif [ 4.87 KiB | เปิดดู 7628 ครั้ง ]
หมายเหตุผู้มีจิตศรัทธาท่านใด ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑,๐๐๐ บาท จะได้รับหนังสือเป็นที่ระลึก ๑ ชุด โดย แฟ็กซ์สลิปใบโอน และที่อยู่ไปที่ แฟ็กซ์ ๐๒-๓๓๒-๒๗๓๘
*ค่าจัดส่งหนังสือชุดละ 150 บาท โดยโอนมาพร้อมกับเงินบริจาค
**การขอรับหนังสือสามารถทำได้ต่อเมื่อบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป


หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
วัดอรัญญบรรพต โทร. ๐๔๒-๔๒๐-๒๙๙
พระอาจารย์สมคิด โทร. ๐๘๖-๗๕๗-๘๑๐๙
คุณประสงค์ โทร. ๐๘๖-๓๘๖-๗๕๐๕
www.luangpumun.org/luangpurian
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 พ.ย. 2009, 12:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1878


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20708

ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” วัดอรัญญบรรพต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=20963

:b8: :b8: :b8: :b20:

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ธ.ค. 2009, 09:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ต.ค. 2009, 15:06
โพสต์: 7416

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


tongue
:b1: ...ขออนุโมทนาสาธุการทุกๆบุญกับทุกๆท่านเจ้าค่ะ... :b20:
:b48:
:b48:
:b48:
:b48:
:b48:
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ธ.ค. 2009, 11:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 15:55
โพสต์: 6

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: ดิฉันขออนุโมทนาสาธุด้วยนะค่ะ ที่มีสิ่งที่ดีที่สุดมานำเสนอ สาธุ.........เจ้าค่ะ tongue


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 11 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 14 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron