วันเวลาปัจจุบัน 09 เม.ย. 2020, 12:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 12:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ธ.ค. 2008, 00:54
โพสต์: 16


 ข้อมูลส่วนตัว


1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
5. สุราเมระยะ มัชชะ ปะมา ทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ช่วยแปลแบบตรงตามบาลีให้หน่อยครับ แบบว่าคำนี้แปลว่าอะไร แล้วค่อยมาเรียงเป็นประโยค แปลแบบตรงตามประโยคและพยัญชนะตามบาลีอะครับ

ช่วยแปลให้หน่อยนะครับ แบบตรงตัวนะฮะ :b12:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 19:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7222

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


คำสมาทานศีล ๕

ข้อ ๑ ปาณาติปาตา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ
เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า

ข้อ ๒ อะทินนาทานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก ฉ้อ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ

ข้อ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ข้อ ๔ มุสาวาทา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดไม่จริง

ข้อ ๕ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

เดี๋ยวจะมาต่อน๊า เอาแบบแปลบาลี คำต่อคำ ตรงตัวเลยจ้า น้องมอส

รอแป๊บ!!!!

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 ธ.ค. 2008, 12:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ธ.ค. 2008, 00:54
โพสต์: 16


 ข้อมูลส่วนตัว


ขอบคุณฮะ :b12: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 ธ.ค. 2008, 22:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
ลงทะเบียนเมื่อ: 22 ธ.ค. 2008, 22:53
โพสต์: 3


 ข้อมูลส่วนตัว


1. เว้นจากการฆ่าสัตว์
2. เว้นจากลักขโมย
3. เว้นจากผิดลูกเมียเขา
4. เว้นจากโกหก
5. เว้นจากการดื่มสุรา

รูปภาพ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ธ.ค. 2008, 18:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 3
สมาชิก ระดับ 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 22 ธ.ค. 2008, 20:09
โพสต์: 112


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8:
อ้างถึง:
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=311929
http://www.accesstoinsight.org/
http://babelfish.yahoo.com/translate_txt

[วรมนสิ ขปทสม ทรยม] หรือ [เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ]

[วรมนสิ] แปลว่า เป็นการกระทำที่ต่ำลงของคนดีที่ทำความดี
[ขปทสม] แปลว่า เป็นกฎแห่งกรรมมิอาจแปรเปลี่ยนได้ [ข]
การนำคุณธรรมกับความอมหิตโหดร้ายทารุณความชั่วร้ายของสัตว์ [ทสม]
มาเปรียบเทียบกัน [ป]
[ทรยม] แปลว่า คุณธรรมลดต่ำลงเพราะทำความชั่ว
ดังนั้นความหมายโดยรวมของ หรือ [เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ]
เป็นการกระทำที่ต่ำลงของคนดีที่ทำความดี
เป็นกฎแห่งกรรมมิอาจแปรเปลี่ยนไปจากนี้ได้
คือ การนำคุณธรรมกับความอมหิตโหดร้ายทารุณความชั่วร้ายของสัตว์
มาเปรียบเทียบกัน เป็นคุณธรรมลดต่ำลงเพราะทำความชั่ว
ทั้งนี้คุณธรรมคือสิ่งที่ทำให้คนแตกต่างไปจากสัตว์เดรัจฉาน
เมื่อคุณธรรมลดต่ำลงเพราะทำความชั่ว
ความเป็นคนจักลดลง [สิร]


[ปรน ติ ปรต] หรือ [ปาณาติปาตา] ศีล5 [ข้อที่ 1]
[ปรน ติ] แปลว่า การกระทำอันปราศจากคุณความดี ต่อคนซึ่งมีชีวิตอยู่
เป็นการเจาะจงไปที่คนทีมีชีวิตอยู่เพียงเท่านั้น
มิได้หมายรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งปวง
[ติ ปรต] แปลว่า การทำให้คนซึ่งมีตัวตนมีชีวิตอยู่ สูญสิ้นความเป็นตัวตนนั้น
หมายถึง การฆ่าคนตายนั่นเอง
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า
Not to kill // 不杀害 // )

[อทิน ทรมยรน] หรือ [อทินนาทานา] ศีล5 [ข้อที่ 2]
[อทิน] แปลว่า คนซึ่งคุณธรรมสูงอยู่แล้ว มีความดีตามคุณธรรม
เป็นความดีเนื่องจากคุณธรรมนำความดี
[ทรมยรน] แปลว่า คุณธรรมลดต่ำลงเนื่องเพราะความอมหิตโหดร้ายทารุณความชั่วร้าย
หากกลับใจจะเป็นการทำความดี
อทินนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก ,ฉ้อ ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ
Not to steal // 不窃取 )

[กมสุ มิสจร] หรือ [กาเมสุมิจฺฉานารา] ศีล5 [ข้อที่ 3]
[กมสุ] แปลว่า ความทุกข์ที่เกิดจากความอมหิตโหดร้ายทารุณความชั่วร้าย
ที่มีต่อสัตว์บนโลกมนุษย์หรือพรหมโลก
[มิสจร] แปลว่า เป็นคนที่อมหิตโหดร้ายทารุณชั่วร้ายเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมใฝ่ต่ำ
กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
Not to engage in sexual intercourse. 不参与性交)

[มุส วทรม] หรือ [มุสาวาทา] ศีล5 [ข้อที่ 4]
[มุส] แปลว่า ความอมหิตโหดร้ายทารุณความชั่วร้ายบนโลกมนุษย์หรือพรหมโลก
ซึ่งมีต่อสัตว์ทั้งปวงที่เกิดมาบนโลกมนุษย์
[วทรม] แปลว่า เป็นตัวชี้วัดคุณธรรมต่ำลง
เนื่องเพราะความอมหิตโหดร้ายทารุณความชั่วร้าย
เป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันระหว่าง
คุณธรรม[ท]กับความอมหิตโหดร้ายทารุณความชั่วร้าย[ม]
นั่นหมายถึงเมื่อคุณธรรมลดต่ำลงความอมหิตโหดร้ายทารุณความชั่วร้ายจักเพิ่มขึ้น
ในทำนองเดียวกันเมื่อความอมหิตโหดร้ายทารุณลดลงคุณธรรมจักเพิ่มขึ้น
เป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน
เฉกเช่นความดี[น]ตรงข้ามกับความชั่ว[ย]
หากความชั่วลดลงจักเป็นความดี
ในทำนองเดียวกันหากความดีลดลงจักเป็นความชั่ว
มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดเท็จ คำไม่เป็นจริง และคำล่อลวง อำพรางผู้อื่น
Not to speak lies. 不讲谎言)

[สุลมลยมสปม ทรมยรน] หรือ [สุราเมรยมชฺปมาทฏฺฐานา] ศีล5 [ข้อที่ 5]
สุลมลยมสปม] แปลว่า สัตว์บนโลกที่มีกิเลสตัณหา [สุล]
การใช้ความอมหิตโหดร้ายทารุณเพื่อให้ได้มาซึ่งกิเลสตัณหา [มล]
เป็นความชั่วร้ายที่อมหิตของสัตว์ [ยมส]
จักนำไปรวมกันเป็นความอมหิตโหดร้ายทารุณตามกฎแห่งกรรม [สปม]
[ทรมยรน] แปลว่า เป็นคุณธรรมลดต่ำลงเนื่องเพราะความอมหิตโหดร้ายทารุณ
ความชั่วร้ายหากกลับใจถือเป็นความดี

[สุราเมรยมชฺปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุรา เมรัย เครื่องดองของทำใจให้คลั่งไคล้ต่าง ๆ
Not to take intoxicants // 不采取使醉的东西 )

:b20: :b44:
:b8: เจริญในธรรม


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ธ.ค. 2008, 19:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.พ. 2008, 10:00
โพสต์: 724

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: ปฏิบัติวิปัสสนา
อายุ: 0
ที่อยู่: เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพฯ

 ข้อมูลส่วนตัว


ปาณาติปาตา จากการยังสัตว์มีปาณะให้ตกล่วง(ปาณา สัตว์มีลมหายใจ,อติปาต ให้ตกล่วง,ตาย)
เวรมรี เจตนาเป็นเครื่องเว้น(หรือเว้นโดยปกติ)
สิกฺขาปทํ ซึ่งสิกขาบท
สมาทิยามิ ขอสมาทาน
(ข้าฯ) ขอสมาทาน ซึ่งสิกขาบท (คือ)เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการยังสัตว์มีปาณะ
ให้ตกล่วง
อทินฺนาทานา จากการถือเอา(ของ)อันบุคคลอื่นไม่ให้แล้ว (อทินฺน ไม่ให้แล้ว,อาทาน ถือเอา)
เวรมรี เจตนาเป็นเครื่องเว้น(หรือเว้นโดยปกติ)
สิกฺขาปทํ ซึ่งสิกขาบท
สมาทิยามิ ขอสมาทาน
(ข้าฯ) ขอสมาทาน ซึ่งสิกขาบท (คือ)เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอา(ของ)อัน
บุคคลอื่นไม่ให้แล้ว
กาเมสุ มิจฺฉาจารา จากการประพฤติผิด ในกามทั้งหลาย (กาเมสุ ในกามทั้งหลาย,มิจฺฉา ผิด,อาจาร
ประพฤติ)
เวรมรี เจตนาเป็นเครื่องเว้น(หรือเว้นโดยปกติ)
สิกฺขาปทํ ซึ่งสิกขาบท
สมาทิยามิ ขอสมาทาน
(ข้าฯ) ขอสมาทาน ซึ่งสิกขาบท (คือ)เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดใน
กามทั้งหลาย
มุสาวาทา จากการกล่าวเท็จ (มุสา เท็จ,วาท กล่าว)
เวรมรี เจตนาเป็นเครื่องเว้น(หรือเว้นโดยปกติ)
สิกฺขาปทํ ซึ่งสิกขาบท
สมาทิยามิ ขอสมาทาน
(ข้าฯ) ขอสมาทาน ซึ่งสิกขาบท (คือ)เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกล่าวเท็จ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฺฐานา จากการตั้งอยู่ในความประมาท(คือ)การดื่มสุราและเมรัย (สุร สุรา,เมรย
เมรัย,มัชช ดื่ม,ปมาท ประมาท, อฏฺฐาน ตั้งอยู่,ตั้งมั่น)
เวรมรี เจตนาเป็นเครื่องเว้น(หรือเว้นโดยปกติ)
สิกฺขาปทํ ซึ่งสิกขาบท
สมาทิยามิ ขอสมาทาน
(ข้าฯ) ขอสมาทาน ซึ่งสิกขาบท (คือ)เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการตั้งอยู่ในความ
ประมาท(คือ)การดื่มสุราและเมรัย

หมดภูมิแล้วครับ ไม่ถูกต้องประการใดโปรดแจ้งด้วยครับ
สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 13 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron